Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 5. novembra 2012

Pogosta vprašanja o dejavnostih Marie Curie

Komu so namenjena sredstva programa?

V okviru dejavnosti Marie Curie se podeljujejo evropske raziskovalne štipendije, ne glede na državljanstvo štipendistov ali raziskovalna področja. Poleg štipendij pa program raziskovalcem omogoča, da pridobijo mednarodne izkušnje, ki koristijo štipendistom kot posameznikom, pa tudi celotni evropski raziskovalni skupnosti.

Zakaj EU financira evropske raziskave?

Čeprav so evropski raziskovalci pogosto ustrezno usposobljeni za akademski trg dela, pa so manj pripravljeni na delo v podjetjih ali na sodelovanje z njimi. Evropska unija želi privabiti in obdržati več najboljših raziskovalcev, prav tako pa mora zagotoviti, da bodo imeli raziskovalci potrebne spretnosti za delovna mesta prihodnosti.

Dejavnosti Marie Curie povezujejo tri stranice trikotnika znanja – raziskave, izobraževanje in inovacije – ter združujejo odlične raziskave z visokokakovostnim usposabljanjem, s čimer se spodbujajo inovacije. V ta namen raziskovalcem v okviru usposabljanja olajšajo mobilnost med državami in med sektorji. S tem se ne spodbujajo le visoki strokovni standardi v raziskovalnih poklicih, temveč se tudi zagotavlja, da raziskovalci pridobijo spretnosti, ki so potrebne v sodobnem gospodarstvu.

Kako so štipendisti izbrani?

Vloge za štipendije Marie Curie oceni neodvisna komisija, ki jo sestavljajo priznani evropski in mednarodni znanstveniki. Ocena je odvisna od znanstvene kakovosti projekta in njegovega morebitnega vpliva na konkurenčnost Evrope, pa tudi od odličnosti programa usposabljanja, gostiteljskega inštituta in raziskovalca. Financirajo se samo najboljši projekti. Štipendistom Marie Curie sta zagotovljena zaposlitev za obdobje do treh let ter popolno kritje prispevkov za socialno varnost in pokojninsko zavarovanje.

Kakšen je učinek dejavnosti Marie Curie?

Dejavnosti Marie Curie omogočajo velikemu številu raziskovalcev dostop do visokokakovostnega začetnega usposabljanja. 40 % proračuna dejavnosti Marie Curie je namenjenega usposabljanju mladih raziskovalcev; tako bo v obdobju 2007–2013 financiranih okoli 10 000 doktoratov. Poudarek je na medsektorskem, interdisciplinarnem in mednarodnem usposabljanju, s čimer se povečujejo inovacijske spretnosti in zaposljivost.

Dejavnosti spodbujajo sodelovanje med podjetji in univerzami. Podjetja so že tesno vključena v mreže za začetno usposabljanje (ITN – Initial Training Networks) ter partnerstva in povezave med gospodarstvom in univerzami (IAPP – Industry-Academia Partnerships and Pathways), za katere je namenjena polovica proračuna programa. Podjetja predstavljajo 12 % udeležencev mrež za začetno usposabljanje in 38 % udeležencev partnerstev in povezav med gospodarstvom in univerzami, od tega jih je 50 % malih in srednjih podjetij. Dejavnosti Marie Curie prav tako podpirajo evropske industrijske doktorate, v okviru katerih so raziskovalci vsaj polovico svojega doktorskega študija zaposleni v industrijskem sektorju.

Program v skladu z načeli Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev podpira ugodne delovne pogoje za raziskovalce, vključno s kritjem prispevkov za socialno varnost in pravico do porodniškega dopusta. Z izboljšanjem delovnih pogojev in statusa raziskovalca bo ta poklic v Evropi privlačnejši.

Cilj dejavnosti Marie Curie je prav tako spodbujanje uravnotežene zastopanosti spolov. 38 % štipendistov Marie Curie je žensk (cilj EU je 40 %).

Ali so pri štipendiji Marie Curie omejitve glede državljanstva?

V dejavnostih Marie Curie lahko sodelujejo raziskovalci katere koli narodnosti in raziskovalne organizacije iz katere koli države. Zaradi tega so ključni instrument EU pri privabljanju najboljših raziskovalcev s celega sveta v Evropo. Do danes so podporo programa Marie Curie prejeli znanstveniki 130 različnih narodnosti in organizacije gostiteljice iz več kot 80 držav.

Zakaj se bo program preimenoval v dejavnosti Marie Skłodowske-Curie?

Dejavnosti Marie Curie se bodo preimenovale v dejavnosti Marie Skłodowske-Curie v počastitev poljskih korenin te izjemne in navdihujoče znanstvenice.

Katere so glavne spremembe dejavnosti Marie Skłodowske-Curie v okviru pobude Obzorje 2020?

Predlog Komisije za prihodnost dejavnosti Marie Skłodowske-Curie predvideva racionalizacijo, poenostavitev in krepitev doktorskega usposabljanja. Zasebni sektor bo imel še naprej glavno vlogo v dejavnostih Marie Curie, prav tako pa bodo dejavnosti ohranile močno mednarodno razsežnost. Načelo sofinanciranja se bo okrepilo, da se bodo dobre prakse razširile po vsej Evropi.

Ali dejavnosti Marie Curie pomagajo raziskovalcem pri poklicnem razvoju?

Da. Štipendisti Marie Curie imajo boljše možnosti za najboljša delovna mesta zaradi njihovega usposabljanja in izkušenj v zasebnemu sektorju. Poleg tega so nekdanji štipendisti Marie Curie nadpovprečno uspešni pri pridobivanju štipendij Evropskega raziskovalnega sveta.


Side Bar