Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

NOTĂ

Bruxelles, 5 noiembrie 2012

Întrebări frecvente cu privire la acțiunile Marie Curie

Cine este finanțat de program?

Acțiunile Marie Curie atribuie granturi europene de cercetare, indiferent de naționalitate sau domeniu de cercetare. Pe lângă sprijinirea burselor, programul permite cercetătorilor câștigarea unei experiențe internaționale de care beneficiază atât persoana în cauză, cât și comunitatea de cercetare europeană în ansamblu.

De ce finanțează UE cercetarea europeană?

Deși cercetătorii europeni sunt adesea bine pregătiți pentru piața muncii din mediul universitar, aceștia sunt mai puțin pregătiți pentru a lucra în sau cu întreprinderile. Uniunea Europeană dorește să atragă și să rețină mai mulți cercetători de vârf – există, de asemenea, o nevoie urgentă de a asigura faptul că cercetătorii dețin competențele adecvate necesare pentru locurile de muncă ale viitorului.

Acțiunile Marie Curie (AMC) unesc cele trei laturi ale triunghiului cunoașterii - cercetare, educație și inovare - și combină cercetarea de excelență cu formarea de înaltă calitate care stimulează inovarea. Acest lucru este realizat prin ușurarea mobilității internaționale și transsectoriale a cercetătorilor în cadrul formării lor. Aceasta promovează standarde profesionale înalte în carierele de cercetare și, în același timp, oferă cercetătorilor competențele necesare într‑o economie modernă.

Cum sunt selectați beneficiarii?

Cererile pentru bursele Marie Curie sunt evaluate de către un comitet independent alcătuit din oameni de știință renumiți la nivel european și internațional. Evaluarea se bazează pe calitățile științifice ale proiectului și pe impactul probabil al acestuia asupra competitivității europene, precum și pe excelența programului de formare, a institutului gazdă și a cercetătorului. Doar cele mai bune proiecte primesc finanțare. Bursierii Marie Curie beneficiază de contracte de angajare de până la trei ani, prestații de asigurări sociale complete și o contribuție pentru fondurile de pensii.

Care este impactul acțiunilor Marie Curie?

Acestea permit unui număr mare de cercetători să beneficieze de formare inițială de înaltă calitate. 40% din bugetul AMC este alocat formării cercetătorilor debutanți; AMC vor finanța aproximativ 10 000 de doctoranzi în perioada 2007-2013. Se pune un accent deosebit pe formarea intersectorială, interdisciplinară și internațională, sporind astfel competențele de inovare și capacitatea de inserție profesională.

AMC stimulează cooperarea dintre întreprinderi și universități. Întreprinderile sunt puternic implicate în rețelele de formare inițială (ITN) și în parteneriatele și punțile de legătură între întreprinderi și universități (IAPP), care primesc jumătate din bugetul programului. Întreprinderile reprezintă 12% din participanții la ITN și 38% din participanții la IAPP, iar 50% dintre acestea sunt IMM-uri. În plus, AMC susține doctoratele industriale europene (EID), care expun cercetătorii la sectorul industrial cel puțin 50% din durata doctoratului.

Schema sprijină condiții de muncă atractive pentru cercetători, cu prestații complete de asigurări sociale și concediu de maternitate, în conformitate cu principiile din „Carta europeană a cercetătorilor și Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor”. Această logică este simplă: prin ameliorarea condițiilor de muncă și a statutului cercetătorilor, mai multe persoane vor fi atrase de această profesie în Europa.

De asemenea, AMC urmărește încurajarea echilibrului între femei și bărbați. 38% din cercetătorii AMC sunt femei (obiectivul UE este de 40%).

Există restricții cu privire la naționalitate pentru bursierii Marie Curie?

Acțiunile Marie Curie sunt deschise participării cercetătorilor de orice naționalitate și organizațiilor de cercetare din orice țară. Astfel, acțiunile reprezintă un instrument important al UE pentru a atrage în Europa cei mai buni cercetători din întreaga lume. Până în prezent, prin AMC au primit sprijin cercetători de 130 de naționalități diferite, precum și organizații gazdă din peste 80 de țări.

De ce este schema redenumită „acțiunile Marie Skłodowska-Curie”?

Acțiunile Marie Curie vor fi redenumite „acțiunile Marie Skłodowska-Curie” în onoarea originii poloneze ale acestei cercetătoare de excepție.

Care sunt principalele modificări prevăzute în cadrul programului „Orizont 2020” pentru acțiunile Marie Skłodowska-Curie?

Propunerea Comisiei privind viitorul acțiunilor Marie Skłodowska-Curie prevede raționalizarea, simplificarea și consolidarea studiilor de doctorat. AMC vor continua să implice sectorul privat în calitate de actor principal și vor menține o puternică dimensiune internațională. Principiul cofinanțării va fi extins în vederea răspândirii bunelor practici în întreaga Europă.

Acțiunile Marie Curie ajută cercetătorii în dezvoltarea carierei lor profesionale?

Da. Bursierii Marie Curie au mai multe șanse să obțină cele mai bune locuri de muncă, datorită formării și expunerii lor în sectorul privat. În plus, foștii bursieri Marie Curie au o rată de reușită peste medie în ceea ce privește obținerea de granturi din partea Consiliului European pentru Cercetare.


Side Bar