Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 5 november 2012

Veelgestelde vragen over Marie Curie-acties

Wie krijgt financiële steun van het programma?

De Marie Curie-acties kennen Europese onderzoeksbeurzen toe zonder onderscheid naar nationaliteit of onderzoeksgebied. Naast steun aan fellowships stelt het programma onderzoekers in de gelegenheid internationale ervaring op te doen, waar zowel de individuele onderzoeker als de Europese onderzoeksgemeenschap in zijn geheel baat bij heeft.

Waarom wordt Europees onderzoek door de EU gefinancierd?

Europese onderzoekers zijn vaak wel goed voorbereid op een baan in de academische wereld, maar minder op een baan in het bedrijfsleven, of op samenwerking daarmee. De Europese Unie wil grotere aantallen van de beste onderzoekers aantrekken en vasthouden, en heeft bovendien dringend behoefte aan onderzoekers met de juiste vaardigheden voor de banen van de toekomst.

De Marie Curie-acties (MCA's) verbinden de drie zijden van de kennisdriehoek - onderzoek, onderwijs en innovatie – met elkaar en bevorderen innovatie door toponderzoek en opleiding van topkwaliteit samen te brengen. Zij doen dit door het onderzoekers gemakkelijker te maken ervaring op te doen in andere landen en andere sectoren, als onderdeel van hun opleiding. Dit bevordert niet alleen een hoogwaardig professioneel niveau in onderzoeksloopbanen, maar reikt onderzoekers ook de vaardigheden aan die zij in de moderne economie nodig hebben.

Hoe worden de begunstigden gekozen?

Aanvragen voor Marie Curie-beurzen worden beoordeeld door een onafhankelijk panel van gerenommeerde Europese en internationale wetenschappers die zich voor hun oordeel baseren op de wetenschappelijke kwaliteit van het project en het verwachte effect ervan op het Europese concurrentievermogen, en op de kwaliteit van het opleidingsprogramma, de gastinstelling en de onderzoeker. Alleen de beste projecten worden gefinancierd. Marie Curie-bursalen ontvangen arbeidsovereenkomsten voor ten hoogste drie jaar, volledige socialezekerheidsdekking en een bijdrage aan hun pensioenfonds.

Wat is het effect van de Marie Curie-acties?

Marie Curie-acties verschaffen een groot aantal onderzoekers toegang tot een hoogwaardige initiële opleiding. 40 % van de MCA-begroting is bestemd voor de opleiding van beginnende onderzoekers, en in de periode 2007-2013 zullen ongeveer 10 000 doctoraten door de Marie Curie-acties worden gefinancierd. De nadruk wordt gelegd op intersectorale, interdisciplinaire en internationale training, ter vergroting van de innovatievaardigheden en inzetbaarheid van onderzoekers.

De Marie Curie-acties bevorderen de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de academische wereld. Bedrijven zijn nauw betrokken bij de Initiële Opleidingsnetwerken (Initial Training Networks - ITN) en de Trajecten en de partnerschappen tussen het bedrijfsleven en de academische wereld (Industry-Academia Partnerships and Pathways -IAPP), die de helft van de begroting van het programma beslaan. Ondernemingen vertegenwoordigen 12 % van de deelnemers aan de ITN en 38 % van de deelnemers aan IAPP, en 50 % van die ondernemingen zijn klein of middelgroot. Daarnaast worden Europese industriële doctoraten (EID) — promotieonderzoek waarbij onderzoekers tenminste de helft van de tijd in de industriële sector doorbrengen — door Marie Curie-acties gesteund.

De regeling ondersteunt aantrekkelijke arbeidsomstandigheden voor onderzoekers, met volledige sociale zekerheid en moederschapsverlof, in overeenstemming met de beginselen van het Europese Handvest voor Onderzoekers en de Gedragscode voor de aanwerving van onderzoekers. De redenering is eenvoudig: een verbetering van de arbeidsomstandigheden en de status van onderzoekers zal ertoe leiden dat meer mensen kiezen voor een onderzoeksloopbaan in Europa.

De Marie Curie-acties streven ook een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen na: 38 % van de MCA-onderzoekers is vrouw (de EU-doelstelling is 40 %).

Vormt nationaliteit een belemmering om voor een Marie Curie-beurs in aanmerking te komen?

Marie Curie-acties staan open voor alle onderzoekers ongeacht hun nationaliteit, en voor alle onderzoeksorganisaties, waar ook ter wereld gevestigd. Daarom zijn zij een belangrijk EU-instrument voor het aantrekken van de beste onderzoekers uit de hele wereld naar Europa. Tot op heden hebben onderzoekers van 130 verschillende nationaliteiten en gastorganisaties in meer dan 80 landen steun gekregen van Marie Curie-acties.

Waarom wordt de regeling nu omgedoopt tot Marie Skłodowska-Curie-acties?

De Marie Curie-acties zullen binnenkort Marie Skłodowska-Curie-acties gaan heten als eerbewijs aan de Poolse wortels van deze buitengewone en inspirerende wetenschapper.

Wat zijn de belangrijkste gevolgen van Horizon 2020 voor de Marie Skłodowska-Curie-acties?

Het voorstel van de Commissie voor de toekomst van de Marie Skłodowska-Curie-acties voorziet in de stroomlijning, vereenvoudiging en versterking van doctoraatsopleidingen. Het bedrijfsleven blijft een belangrijke rol spelen in de toekomstige MCA's, en de MCA's behouden een sterke internationale dimensie. Het medefinancieringsbeginsel zal worden uitgebreid ten behoeve van de verbreiding van beste praktijken in Europa.

Hebben de Marie Curie-acties een positief effect op de loopbaanontwikkeling van onderzoekers?

Ja. Marie Curie-bursalen hebben een grotere kans op de beste banen, dankzij hun opleiding en het contact dat zij hebben gehad met de particuliere sector. Bovendien slagen voormalige Marie Curie-bursalen er vaker dan gemiddeld in beurzen van de Europese Onderzoeksraad te krijgen.


Side Bar