Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

MEMO

Briselē, 2012. gada 5. novembrī

Biežāk uzdotie jautājumi par Marijas Kirī vārdā nosauktajām darbībām

Ko finansē šī programma?

Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības ir Eiropas pētniecības stipendijas, ko piešķir zinātniekiem neatkarīgi no viņu valstspiederības vai pētniecības jomas. Paralēli stipendijām programma ļauj zinātniekiem iegūt starptautisku pieredzi, kas sniedz labumu ne vien pašiem, bet arī Eiropas pētniecības telpai kopumā.

Kādēļ ES finansē Eiropas pētniecību?

Eiropas zinātnieki bieži vien ir labi sagatavoti akadēmiskajam darba tirgum, taču ne tik labi prot strādāt uzņēmumos vai sadarboties ar tiem. Eiropas Savienība vēlas piesaistīt un noturēt lielāku skaitu vislabāko zinātnieku, turklāt steidzami jānodrošina, lai tiem būtu prasmes, kādas būs vajadzīgas darbam nākotnē.

Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības (MCA) savieno visas trīs zināšanu trīsstūra puses – izglītību, pētniecību un inovāciju –, kā arī apvieno izcilu pētniecību un augsta līmeņa apmācību, kas veicina inovāciju. To panāk, mācību procesā atvieglojot zinātniekiem pārvietošanos starp valstīm un nozarēm. Tas ne vien sekmē augstus profesionālos standartus pētniecības karjerā, bet arī nodrošina zinātniekiem prasmes, kas tiem vajadzīgas modernā ekonomikā.

Kā notiek stipendijas saņēmēju atlase?

Pieteikumus Marijas Kirī vārdā nosauktās programmas stipendijas saņemšanai izvērtē neatkarīga komisija, kurā darbojas atzīti Eiropas un pasaules zinātnieki. Vērtējuma pamatā ir projekta zinātniskā kvalitāte un tā iespējamā ietekme uz Eiropas konkurētspēju, kā arī mācību programmas, uzņēmējinstitūta un zinātnieka izcilība. Finansējumu piešķir tikai vislabākajiem projektiem. Ar Marijas Kirī vārdā nosauktās programmas stipendiātiem noslēdz darba līgumu ne ilgāk kā uz trīs gadiem, un viņi saņem pilnu sociālo apdrošināšanu, kā arī iemaksas pensiju kapitālā.

Kāda ir Marijas Kirī vārdā nosaukto darbību ietekme?

Tās dod iespēju lielam skaitam zinātnieku iziet ļoti kvalitatīvu sākotnējo apmācību. 40 % no MCA budžeta ir piešķirti jauno zinātnieku apmācībai. Laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam no minētā budžeta tiks finansēti 10 000 stipendiātu zinātņu doktora grāda iegūšanai. Uzsvars tiek likts uz dažādām nozarēm, dažādām disciplīnām un starptautisko apmācību, tādējādi palielinot prasmes inovācijas jomā un piemērotību darba tirgum.

Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības ievērojami aktivizē uzņēmumu un augstskolu sadarbību. Uzņēmumi tiek aktīvi iesaistīti sākotnējās apmācības tīklos (ITN) un Uzņēmumu un augstskolu partnerībās un projektos (IAPP), kuri saņem pusi no programmas budžeta. Uzņēmumi veido 12 % no visiem ITN dalībniekiem un 38 % – no visiem IAPP dalībniekiem (puse no tiem ir mazie un vidējie uzņēmumi). Turklāt ar Marijas Kirī vārdā nosauktajām darbībām tiek atbalstīta “Eiropas lietišķas ievirzes doktorantūra”, kuras ietvaros zinātnieki vismaz pusi no sava doktorantūrā pavadītā laika darbojas uzņēmumos.

Shēma atbalsta pievilcīgus darba apstākļus zinātniekiem, pilnu sociālo nodrošinājumu un grūtniecības un dzemdību atvaļinājumu saskaņā ar Eiropas Hartā par pētniekiem un Rīcības kodeksā par pētnieku pieņemšanu darbā izklāstītajiem principiem. Loģika ir vienkārša: uzlabojot zinātnieku darba apstākļus un statusu, arvien vairāk cilvēku pievērsīsies šai profesijai Eiropā.

Turklāt Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības tiecas veicināt dzimumu līdzsvaru. 38% no visiem MCA dalībniekiem ir sievietes (ES tiecas panākt, lai šis rādītājs būtu 40 %).

Vai pastāv valstspiederības ierobežojumi, lai kļūtu par Marijas Kirī vārdā nosaukto darbību stipendiātu?

Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības ir paredzētas jebkuras valstspiederības zinātniekiem un jebkuras valsts zinātniskajām organizācijām. Tādējādi tās ir galvenais ES instruments, kas Eiropai piesaistīs vislabākos zinātniekus no visas pasaules. Līdz šim 130 dažādu valstu zinātnieki un uzņēmējorganizācijas vairāk nekā 80 valstīs ir guvušas atbalstu no Marijas Kirī vārdā nosauktajām darbībām.

Kādēļ šī shēma tiek pārdēvēta par Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām?

Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības tiks pārdēvētas par Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām, lai godinātu šīs neparastās un iedvesmojošās zinātnieces poļu izcelsmi.

Kādas ir galvenās pārmaiņas, kas attiecībā uz šīm darbībām paredzētas programmā “Apvārsnis 2020”?

Komisijas priekšlikums par Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosaukto darbību nākotni paredz racionalizēt, vienkāršot un stiprināt mācības doktorantūrā. Šīs darbības, kurās arī turpmāk galvenais dalībnieks būs privātais sektors, tiks īstenotas starptautiskā mērogā. Līdzfinansējuma princips tiks paplašināts, lai izplatītu paraugpraksi visā Eiropā.

Vai Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības veicina zinātnieku karjeru?

Jā. Marijas Kirī vārdā nosauktās programmas stipendiātiem, pateicoties saņemtajai apmācībai un privātajā sektorā gūtajai pieredzei, ir lielākas izredzes atrast vislabāko darbu. Turklāt to bijušo Marijas Kirī vārdā nosauktās programmas stipendiātu skaits, kuriem izdevies saņemt Eiropas Pētniecības padomes stipendiju, pārsniedz vidējos rādītājus.


Side Bar