Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Briuselis, 2012 m. lapkričio 5 d.

Dažnai užduodami klausimai apie programą „Marie Curie“

Kas finansuojama pagal šią programą?

Pagal programą „Marie Curie“ įvairių tautybių ir sričių mokslininkams teikiamos Europos stipendijos moksliniams tyrimams atlikti. Be finansinės paramos, stipendiatams taip pat suteikiama galimybė įgyti tarptautinės patirties, naudingos tiek pačiam mokslininkui, tiek visai Europos mokslinių tyrimų bendruomenei.

Kodėl ES finansuoja Europos mokslinius tyrimus?

Europos mokslininkai paprastai būna kur kas geriau pasirengę akademinei veiklai nei bendradarbiauti su įmonėmis. Europos Sąjunga nori pritraukti ir išlaikyti daugiau talentingų mokslininkų, be to, ne mažiau svarbu užtikrinti, kad mokslininkai įgytų gebėjimų, kurie bus svarbūs ateityje.

Programa „Marie Curie“ ne tik susieja tris vadinamojo žinių trikampio kampus – mokslinius tyrimus, švietimą ir inovacijas, bet ir padeda suderinti aukščiausio lygio mokslinius tyrimus su pačiu kokybiškiausiu mokymu ir taip skatina inovacijas. To siekiama sudarant mokslininkams palankesnes tarptautinio ir tarpsektorinio judumo sąlygas. Taip įtvirtinami aukšti šios srities profesiniai standartai, o mokslininkams padedama įgyti gebėjimų, kurių reikia modernioje ekonomikoje.

Kaip atrenkami stipendiatai?

Paraiškas skirti „Marie Curie“ stipendiją vertina nepriklausoma garsių Europos ir kitų šalių mokslininkų grupė. Vertinant remiamasi tokiais kriterijais kaip projekto mokslinė kokybė ir jo tikėtinas poveikis Europos konkurencingumui, taip pat mokymo programos kokybė, priimančiosios institucijos ir paties kandidato kompetencija. Finansuojami tik patys geriausi projektai. Su „Marie Curie“ stipendiatais pasirašomos trejų metų ar trumpesnės darbo sutartys, pagal kurias jiems užtikrinamas visapusiškas socialinis draudimas, įskaitant įmokas į pensijų fondus.

Kokį poveikį daro programa „Marie Curie“?

Ši programa suteikia dideliam skaičiui mokslo darbuotojų galimybę dalyvauti kokybiškose pirminio mokymo programose. 40 proc. programos biudžeto skiriama pradedantiesiems mokslininkams mokyti. 2007–2013 m. pagal šią programą parama bus skirta maždaug 10 000 mokslo daktarų. Itin daug dėmesio skiriama tarpsektoriniam, tarpdisciplininiam ir tarptautiniam mokymui, taigi didinami gebėjimai kurti inovacijas ir galimybės gauti darbą.

Programa „Marie Curie“ taip pat remia pramonės sektoriaus bei akademinių įstaigų bendradarbiavimą. Įmonės aktyviai dalyvauja pirminio mokymo tinklų veikloje bei pramonės ir akademinės bendruomenės partnerystėje – tam skiriama pusė programos biudžeto. Įmonės sudaro 12 proc. tinklų dalyvių ir 38 proc. partnerystės dalyvių. Pusė šių įmonių yra mažos ir vidutinės. Be to, pagal „Marie Curie“ remiamos Europos pramonės doktorantūros programos, pagal kurias mokslininkams suteikiama galimybė bent 50 proc. doktorantūros laiko dirbti pramonės sektoriuje.

Laikantis Europos mokslo darbuotojų chartijoje ir Mokslo darbuotojų įdarbinimo elgesio kodekse nustatytų principų, mokslininkams užtikrinamos patrauklios darbo sąlygos ir visapusiškos socialinės garantijos, įskaitant teisę į nėštumo ir gimdymo atostogas. Logika paprasta: jei bus sudarytos geresnės darbo sąlygos ir pagerės mokslininkų padėtis, šią profesiją rinksis daugiau europiečių.

Taip pat siekiama užtikrinti lygias vyrų ir moterų galimybes. Šiuo metu 38 proc. programos dalyvių yra moterys. ES tikslas – 40 proc. moterų.

Ar yra kokių nors su pilietybe susijusių apribojimų, norint gauti „Marie Curie“ stipendiją?

Programoje „Marie Curie“ gali dalyvauti bet kokios pasaulio šalies pilietybę turintys mokslininkai iš bet kokios mokslinių tyrimų organizacijos. Todėl ši programa – svarbiausia ES priemonė, padedanti į Europą pritraukti pačius geriausius pasaulio mokslininkus. Pagal programą jau paremti 130 tautybių mokslininkai ir daugiau kaip 80 šalių priimančiosios organizacijos.

Kodėl programa bus pervardinta į „Marie Skłodowska-Curie“?

Programa bus pervardinta pagerbiant lenkiškas šios išskirtinės ir daugelį įkvėpusios mokslininkės šaknis.

Kokie pagrindiniai pokyčiai laukia programos „Marie Skłodowska-Curie“ pradėjus įgyvendinti programą „Horizontas 2020“?

Komisijos pasiūlyme dėl būsimos programos „Marie Skłodowska-Curie“ numatoma standartizuoti, supaprastinti ir sustiprinti doktorantūros programas. Programoje ir toliau aktyviai dalyvaus privatusis sektorius, daug dėmesio bus skiriama tarptautinei veiklai. Bus plačiau taikomas bendro finansavimo principas, kad Europoje būtų viešinama geroji patirtis.

Ar programa „Marie Curie“ padeda mokslininkams kilti karjeros laiptais?

Taip. „Marie Curie“ stipendiatai, įgiję teorinės ir praktinės patirties privačiajame sektoriuje, turi daugiau galimybių gauti geriausius darbus. Be to, buvę „Marie Curie“ stipendiatai turi daugiau šansų gauti Europos mokslinių tyrimų tarybos stipendijas.


Side Bar