Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

FELJEGYZÉS

Brüsszel, 2012. november 5.

A Marie Curie-fellépések kapcsán gyakran feltett kérdések

Kiket támogat a program?

A Marie Curie-fellépések olyan európai kutatási ösztöndíjakat nyújtanak, amelyekre nemzetiségtől és kutatási területtől függetlenül bármely kutató pályázhat. Az ösztöndíjak finanszírozásán túl a program lehetővé teszi, hogy a kutatók nemzetközi tapasztalatokat gyűjtsenek, ami nemcsak az egyén számára előnyös, de az európai kutatóközösség egészének javát is szolgálja.

Miért támogatja az EU az európai kutatást?

Noha az európai kutatók a felsőoktatás munkaerőpiacán sok esetben jól felkészültnek számítanak, ez már kevésbé igaz, ha a vállalati szférában vagy vállalatokkal együttműködve kell dolgozniuk. Az Európai Unió arra törekszik, hogy még nagyobb számban vonzza magához a legjobb kutatókat, és meg is tudja tartani őket. Sürgősen biztosítania kell továbbá, hogy a kutatók a jövő munkahelyeihez elengedhetetlen, megfelelő képességekkel rendelkezzenek.

A Marie Curie–fellépések összekapcsolják a tudásháromszög három oldalát, a kutatást, az oktatást és az innovációt, kombinálva a kiváló színvonalú kutatást az innovációt elősegítő, csúcsminőségű oktatással. Ennek érdekében megkönnyítik a kutatók számára – képzésük részeként – a nemzetközi és szektorközi mobilitást. Ez nem csupán azt biztosítja, hogy a kutatók pályafutásuk során magas szakmai színvonalon tevékenykedhessenek, hanem a modern gazdaságban szükséges készségekkel is felvértezi őket.

Hogyan történik a támogatottak kiválasztása?

A Marie Curie-ösztöndíjkérelmeket neves európai és nemzetközi tudósokból álló független testület bírálja el. Az értékelés alapjául a projekt tudományos minősége, az európai versenyképességre gyakorolt valószínű hatása, valamint a képzési program, a fogadóintézmény és a kutató kiválósága szolgál. Csak a legjobb projektek részesülnek támogatásban. A Marie Curie-ösztöndíjasok számára legfeljebb hároméves munkavállalási szerződést, teljes körű társadalombiztosítást és nyugdíjalaphoz való hozzájárulást biztosítanak.

Mi a hatása a Marie Curie-fellépéseknek?

A fellépések a kutatók nagy számának teszik lehetővé, hogy magas szintű alapképzésben vegyenek részt. A program költségvetésének 40 %-a a pályakezdő kutatók részére van fenntartva; a fellépések révén 2007–2013 között mintegy 10 ezer PhD-hallgató jutott támogatáshoz. A program a szektorközi, interdiszciplináris és nemzetközi képzésre, és ezáltal az innovációs képességek és a foglalkoztathatóság fokozására helyezi a hangsúlyt.

A Marie-Curie fellépések elősegítik az ipar és a felsőoktatás együttműködését. A program költségvetésének felét felhasználó ITN (Initial Training Networks – alapképzési hálózatok) és IAPP (Industry-Academia Partnerships and Pathways – az ipari vállalatok és az egyetemek közötti partnerségek és átjárási lehetőségek) a vállalatok jelentős részvételével működnek. Az ITN résztvevőinek 12 %-át, az IAPP résztvevőinek pedig 38 %-át teszik ki a vállalatok, melyeknek fele kkv. A Marie Curie-fellépések támogatást nyújtanak európai ipari doktorátus (European Industrial Doctorates –EID) megszerzéséhez is, amelyhez a kutatóknak PhD-tanulmányaik időtartamának legalább felét az iparban kell eltölteniük.

A program – a „Kutatók Európai Chartájában és a kutatók felvételi eljárásának magatartási kódexében” lefektetett elvekkel összhangban – hozzájárul a kutatók számára vonzó munkafeltételek (teljes körű szociális juttatások, szülési szabadság stb.) kialakításához. Az elv egyszerű: a munkakörülményeknek és a kutatók státuszának javításával többen találják majd vonzónak az európai munkavállalást.

A program a nemek közötti egyensúly kialakítására is törekszik. A Marie Curie-fellépések keretében támogatott kutatók 38 %-a nő (az uniós célkitűzés 40 %).

Vonatkozik-e bármiféle megszorítás a Marie Curie-ösztöndíjasok nemzetiségére?

A program nemzetiségtől függetlenül minden kutató számára nyitott, és bármely ország kutatási szervezete részt vehet benne. Ezért jelent kulcsfontosságú európai uniós eszközt ahhoz, hogy világszerte a legjobb kutatókat vonzza Európába. Idáig a Marie Curie fellépések keretében 130 különböző nemzetiségű kutató és több mint 80 ország fogadószervezete kapott támogatást.

A program neve miért fog megváltozni Marie Skłodowska-Curie-fellépésekre?

A Marie Curie-fellépések új neve Marie Skłodowska-Curie-fellépések lesz, amely kihangsúlyozza e kiemelkedő és ösztönző példával elől járó tudósnő lengyel gyökereit.

A Horizont 2020 milyen fontos változásokat hoz a Marie Skłodowska-Curie-fellépések tekintetében?

A jövőbeni Marie Skłodowska-Curie-fellépésekre vonatkozó bizottsági javaslat a doktori képzés racionalizálást, egyszerűsítését és megerősítését irányozza elő. A Marie Curie fellépések egyik legfontosabb szereplője továbbra is a magánszektor marad, és a program megőrzi erőteljes nemzetközi jellegét. A társfinanszírozási elvet a jövőben kiterjesztik majd a legjobban bevált gyakorlati megoldások Európa-szerte történő terjesztésére is.

Segítik-e a Marie Curie-fellépések a kutatókat a karrierépítésben?

Igen. A Marie Curie-ösztöndíjasok nagyobb eséllyel kapják meg a jobb munkahelyeket, köszönhetően képzésüknek és a magánszektorban szerzett gyakorlatuknak. Ráadásul a korábbi Marie Curie-ösztöndíjasok az átlagosnál nagyobb sikerrel nyerik el az Európai Kutatási Tanács ösztöndíjait.


Side Bar