Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

ZPRÁVA

Brusel 5. listopadu 2012

Časté otázky o akcích Marie Curie

Komu jsou určeny prostředky z fondu?

Akce Marie Curie udělují granty evropským výzkumným pracovníkům bez ohledu na jejich národnost nebo oblast výzkumu. Vedle nabídky stipendií umožňuje program výzkumným pracovníkům získávat pracovní zkušenosti v zahraničí, a pomáhá tak nejen samotným vědcům, ale i celé evropské vědecké komunitě.

Proč financuje EU evropský výzkum?

Evropští výzkumní pracovníci jsou často kvalitně připraveni na akademickou kariéru, ale méně na práci v komerčním sektoru. Snahou Evropské unie je přilákat a udržet co nejvíce z nejlepších výzkumných pracovníků. Další nezbytností je zajistit, aby výzkumní pracovníci splňovali požadavky, které na ně kladou jejich budoucí zaměstnavatelé.

V rámci akcí Marie Curie (MCA) dochází k propojení tří vrcholů znalostního trojúhelníku, výzkumu, vzdělávání a inovací, a ke zkombinování vynikajícího výzkumu a vysoce kvalitního inovativního vzdělávání. MCA totiž umožňují výzkumným pracovníkům získávat zkušenosti nejen v mezinárodním měřítku, ale i napříč odvětvími. Vědci tím vedle nových profesních zkušeností nabývají i znalosti nezbytné pro fungování v moderním ekonomickém prostředí.

Jak funguje výběr příjemců?

Žádosti o stipendia z programu Marie Curie jsou hodnoceny nezávislou komisí složenou z uznávaných evropských a mezinárodních vědců. Hodnocení je založeno na vědecké kvalitě projektu a jeho pravděpodobném dopadu na evropskou konkurenceschopnost, jakož i na reputaci programu odborné přípravy hostitelské instituce i výzkumného pracovníka. Financovány jsou jen ty nejlepší projekty. Stipendisté programu Marie Curie získají až tříleté pracovní smlouvy, plné sociální zabezpečení a příspěvek na penzijní fondy.

Jaký je dopad akcí Marie Curie?

Umožňují velkému počtu výzkumných pracovníků zisk vysoce kvalitního počátečního vzdělání. Na odbornou přípravu mladých výzkumných pracovníků je určeno 40 % rozpočtu MCA. V letech 2007-2013 bude z MCA financováno přibližně 10 000 doktorských studií. Důraz je kladen na meziodvětvovou, interdisciplinární a mezinárodní odbornou přípravu s cílem zvýšit inovační dovednosti a uplatnitelnost na trhu práce.

MCA posiluje spolupráci mezi komerční a akademickou sférou. Podniky se intenzivně zapojují do Sítě počáteční odborné přípravy (ITN) a Partnerství a spojovací mosty mezi průmyslovými podniky a vysokými školami (IAPP), do nichž směřuje polovina rozpočtu programu. Podniky, z nichž 50 % jsou malé a střední podniky, tvoří 12 % z účastníků ITN a 38 % z účastníků IAPP. Kromě toho podporuje MCA program evropských doktorátů v průmyslu (EID), v jehož rámci stráví výzkumní pracovníci alespoň polovinu svých doktorských studií v průmyslu.

Program láká na atraktivní pracovní podmínky pro výzkumné pracovníky a na plné sociální zabezpečení a mateřskou dovolenou v souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Logika je prostá: čím lepší budou pracovní podmínky a postavení výzkumných pracovníků, tím atraktivnější bude práce v Evropě.

MCA rovněž usilují o podporu rovného zastoupení mužů a žen. Ženy tak tvoří 38 % výzkumných pracovníků podporovaných MCA (cílem EU je 40 %).

Je účast na programu Marie Curie omezena národností uchazeče o stipendium?

Akce Marie Curie jsou otevřené výzkumným pracovníkům a výzkumným organizacím z jakékoliv země. Díky tomu jsou klíčovým nástrojem, kterým EU přivádí do Evropy výzkumné pracovníky z celého světa. K dnešnímu dni obdrželi podporu MCA výzkumní pracovníci 130 různých národností a hostitelské organizace z více než 80 zemí.

Proč dochází k přejmenování programu na akce Marie Skłodowské-Curie?

Ke změně názvu z „akce Marie Curie“ na „akce Marie Skłodowské-Curie“ dochází s cílem zdůraznit polský původ této výjimečné a inspirativní vědkyně.

Jaké hlavní změny čekají akce Marie Skłodowské-Curie v rámci programu Horizont 2020?

Návrh Komise pro budoucnost akcí Marie Skłodowské-Curie počítá s úpravou, zjednodušením a posílením doktorandské odborné přípravy. I v budoucnosti se tak MCA budou spoléhat především na soukromý sektor a zároveň na silný mezinárodní rozměr programu. Dojde také k rozšíření zásady spolufinancování, aby z osvědčených postupů mohla čerpat skutečně celá Evropa.

Pomáhají akce Marie Curie výzkumným pracovníkům v jejich kariérním rozvoji?

Ano. Díky poskytnuté odborné přípravě a praxi v soukromém sektoru mají stipendisté programu Marie Curie větší možnost získat lepší pracovní místa. Navíc se bývalí stipendisté programu Marie Curie mohou pochlubit nadprůměrnou mírou úspěšnosti při získávání grantů z Evropské rady pro výzkum.


Side Bar