Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES NL IT PT ET LT PL SK SL BG

Comisia Europeană

MEMO

Bruxelles, 24 octombrie 2012

Pachetul de acțiuni de infringement din luna octombrie: principalele decizii

AGENDA DIGITALĂ

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

ENERGIE

MEDIU

JUSTIȚIE

TRANSPORTURI

PROTECȚIA CONSUMATORILOR

IMPOZITARE ȘI UNIUNE VAMALĂ

BE

X

X

X X

BG

X

DK

X

X X

EE

X

ES

X

FR

X

IT

X

X

X

LT

X

LU

X

X

NL

X

PL

X

X

X X

X

X

PT

X

RO

X

SI

X

X

X

X

SK

X

UK

X X X

În cadrul pachetului lunar de decizii privind procedurile de infringement, Comisia Europeană inițiază acțiuni împotriva statelor membre care nu și-au îndeplinit în mod corespunzător obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care acoperă un număr mare de sectoare, vizează garantarea aplicării corecte a dreptului UE în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. Comisia a adoptat astăzi 162 de decizii, între care 25 de avize motivate și 10 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Principalele decizii sunt prezentate pe scurt în cele ce urmează.

Pentru mai multe informații privind procedura de infringement, a se vedea MEMO/12/12.

  1. Sesizări ale Curții de Justiție și sancțiuni financiare

 • Agenda Digitală: Comisia cere Curții de Justiție să sancționeze BELGIA din cauza normelor netransparente în materie de obligații de difuzare must-carry a transmisiilor de radio și televiziune

Comisia Europeană cere Curții de Justiție a Uniunii Europene să oblige Belgia la plata unei amenzi pentru implementarea incorectă a normelor UE în materie de telecomunicații în momentul acordării statutului „must-carry” programelor de radio și televiziune, situație care a persistat și după pronunțarea hotărârii Curții din martie 2011. Normele privind difuzarea („must-carry”) impun companiilor de televiziune prin cablu sau operatorilor de telecomunicații să transmită anumite canale și servicii de radio și televiziune pe care un număr semnificativ de consumatori le utilizează drept mijloc principal de recepționare a transmisiunilor radio sau TV. Comisia propune o sumă forfetară calculată pe baza a 5 397 EUR/zi pentru perioada scursă între prima și o eventuală a doua hotărâre a Curții și o penalitate zilnică de 31 251,20 EUR pentru fiecare zi după pronunțarea celei de-a doua hotărâri a Curții, până la data executării hotărârii de către Belgia.

(pentru mai multe informații: IP/12/1144 – R. Heath– Tel. +32 229 61716 - Mobil +32 460 75 0221)

 • Mediu: Comisia retrimite ITALIA în fața Curții pentru depozitele de deșeuri ilegale și cere aplicarea unor amenzi

Comisia Europeană cere de urgență Italiei să ecologizeze sute de depozite de deșeuri ilegale și necontrolate. Deși există o hotărâre anterioară a Curții în această materie din aprilie 2007, problemele persistă în aproape toate regiunile Italiei, iar măsurile aplicate nu sunt suficiente pentru soluționarea lor pe termen lung. La recomandarea Comisarului european pentru Mediu, Janez Potočnik, Comisia retrimite așadar Italia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene și cere aplicarea unei amenzi forfetare de 28 089,60 EUR și a unei penalități zilnice de 256 819,20 EUR pentru fiecare zi după pronunțarea celei de-a doua hotărâri a Curții, până la încetarea situației de nerespectare a normelor.

(pentru mai multe informații: IP/12/1140 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 • Piața internă de energie: Comisia trimite POLONIA și SLOVENIA în fața Curții pentru transpunerea incompletă a normelor UE

Comisia Europeană trimite Polonia și Slovenia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru transpunerea incompletă a normelor UE privind piața internă a energiei. Până în prezent, Polonia a transpus Directiva privind electricitatea doar parțial. Slovenia nu a transpus integral nici Directiva privind electricitatea, nici pe cea privind gazele naturale. Aceste directive trebuiau transpuse de către statele membre până la data de 3 martie 2011.

În cazul Poloniei, Comisia cere Curții să impună o penalitate zilnică de 84 378,24 EUR. Pentru Slovenia, Comisia cere, pentru fiecare directivă netranspusă, o penalitate zilnică de 10 287,36 EUR.

(pentru mai multe informații: IP/12/1139 – M. Holzner - Tel. +32 229 60196 - Mobil +32 498 98 2280)

 • Transporturi aeriene: Comisia trimite POLONIA în fața Curții de Justiție pentru taxele de aeroport

Comisia Europeană a decis să trimită Polonia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru neimplementarea normelor comune privind taxele de aeroport. Termenul de implementare a expirat la data de 15 martie 2011. Potrivit Tratatului de la Lisabona, Comisia va cere Curții să impună Poloniei o penalitate zilnică de 75 002,88 EUR până la adoptarea măsurilor naționale.

(pentru mai multe informații: IP/12/1143 – H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

  2. Alte sesizări ale Curții de Justiție

 • Concedieri colective: Comisia trimite ITALIA în fața Curții de Justiție pentru excluderea managerilor din dispozițiile privind informarea și consultarea

Comisia a trimis Italia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pe motiv că nu a luat măsuri pentru implementarea corectă a legislației UE privind concedierile colective.

Legislația italiană și jurisprudența pertinentă din această țară exclud în prezent managerii („dirigenti”) din garanțiile procedurale legate de informarea și consultarea reprezentanților lucrătorilor la locul de muncă. Excluderea managerilor constituie o discriminare nejustificată împotriva acestora și, în anumite cazuri, poate duce la fragilizarea nejustificată a protecției altor categorii de lucrători la locul de muncă. În mod concret, această situație poate face mai dificilă atingerea pragului de concedieri impus de lege pentru declanșarea procedurii de informare și consultare.

(pentru mai multe informații: IP/12/1145 – J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)

 • Transporturi feroviare: Comisia trimite POLONIA în fața Curții de Justiție pentru interoperabilitatea sistemului feroviar

Comisia Europeană a decis să trimită Polonia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nenotificarea măsurilor naționale de transpunere a Directivei 2011/18/UE privind interoperabilitatea sistemului feroviar. Termenul de implementare a expirat la data de 31 decembrie 2011.

(pentru mai multe informații: IP/12/1136 – H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 • Impozitare: Comisia trimite REGATUL UNIT în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru impozitarea câștigurilor de capital

Comisia Europeană a decis astăzi trimiterea Regatului Unit în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru regimul fiscal aplicat atribuirii câștigurilor către membrii societăților nerezidente. Potrivit legislației britanice, o societate-mamă din Regatul Unit este impozitată pentru câștigurile de capital ale filialelor sale din alte state membre, însă nu există un impozit similar atunci când filialele sunt situate în Regatul Unit.

(pentru mai multe informații: IP/12/1146 - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 • Impozitare: Comisia trimite REGATUL UNIT în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru impozitarea activelor în străinătate

Comisia Europeană a decis astăzi trimiterea Regatului Unit în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru regimul fiscal aplicat transferurilor de active în străinătate. Legislația britanică prevede un tratament diferit pentru tranzacțiile interne și pentru cele transfrontaliere.

(pentru mai multe informații: IP/12/1147 - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

  3. Avize motivate

 • Pesticide: Comisia cere unui număr de șapte state membre să respecte normele privind utilizarea durabilă a pesticidelor

Comisia Europeană a trimis astăzi o cerere oficială Belgiei, Bulgariei, Danemarcei, Lituaniei, Luxemburgului, Poloniei și Sloveniei, solicitându-le de urgență să se conformeze Directivei-cadru privind utilizarea durabilă a pesticidelor. Această directivă prevede norme pentru utilizarea durabilă a pesticidelor, în vederea reducerii riscurilor și a impactului utilizării pesticidelor asupra sănătății umane și asupra mediului. Cele șapte state membre încă nu au transpus integral directiva în legislația lor națională, deși trebuiau să facă acest lucru până la data de 26 noiembrie 2011. Directiva a fost implementată parțial de Belgia, Danemarca, Lituania, Polonia și Slovenia, însă există în continuare deficiențe, de la sistemele de certificare a utilizatorilor profesioniști, până la cerințele privind protecția mediului acvatic. Bulgaria și Luxemburg nu au notificat nicio măsură. Statele membre vizate au la dispoziție un termen de 2 luni pentru a informa Comisia cu privire la măsurile luate pentru a asigura respectarea deplină a legislației UE. În cazul în care nu sunt notificate măsuri adecvate, Comisia poate înainta cazurile Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(pentru mai multe informații: F. Vincent - Tel. +32 229 87166 - Mobil +32 498 98 7166)

 • Impozitare: TVA pe cărțile digitale în FRANȚA și LUXEMBURG

Comisia cere Franței și Luxemburgului să modifice cota de TVA aplicată cărților digitale.

Începând din data de 1 ianuarie 2012, Franța și Luxemburg aplică o cotă redusă de TVA pentru cărțile digitale, situație incompatibilă cu regulile actuale ale Directivei TVA. În virtutea acestei directive, cărțile digitale constituie în mod efectiv servicii furnizate pe cale electronică, cărora nu li se poate aplica o cotă redusă de TVA.

Această situație creează denaturări grave ale concurenței în detrimentul operatorilor din celelalte 25 de state membre ale Uniunii, în măsura în care achizițiile de cărți digitale se fac cu ușurință într-un alt stat membru decât statul de reședință al consumatorului și normele actuale prevăd aplicarea cotei de TVA a statului membru al prestatorului, și nu a statului clientului. Comisia a primit reclamații din partea mai multor miniștri de finanțe care au dezvăluit efectul negativ asupra vânzărilor de cărți de pe piețele lor naționale.

Comisia este conștientă de tratamentul inegal dintre cărțile digitale și cărțile tipărite și ia notă de importanța cărților digitale. În cadrul noii strategii în materie de TVA, Comisia a deschis această dezbatere cu statele membre și va prezenta eventual propuneri până la sfârșitul anului 2013 (a se vedea IP/11/1508).

Între timp, Comisia, în calitatea sa de gardian al tratatelor, insistă ca statele membre să respecte normele în materie de TVA pe care ele însele le-au aprobat în unanimitate.

Prin urmare, Comisia a adresat avize motivate celor două state membre susmenționate. Aceasta este cea de-a doua etapă a procedurii de infringement, care vine în continuarea scrisorilor de punere în întârziere trimise în iulie 2012 (IP/12/740). Cele două state membre au la dispoziție o lună pentru modificarea legislației astfel încât să fie conformă cu legislația Uniunii. În caz contrar, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene. (referințe: IN/2012/2098 și IN/2012/4080).

(pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 • Impozitare: Comisia cere POLONIEI și PORTUGALIEI să notifice transpunerea normelor UE în materie de recuperare a creanțelor

Statele membre trebuiau să transpună normele UE privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de impozite, taxe și alte măsuri până la 1 ianuarie 2012. Contrar acestei obligații, Polonia și Portugalia nu au notificat Comisiei instrumentele juridice care transpun această directivă. Directiva este un instrument esențial pentru ca statele membre să poată colecta impozitele care le sunt datorate de contribuabilii stabiliți în alte state membre. Comisia Europeană a solicitat Poloniei și Portugaliei să notifice aceste măsuri de implementare. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate trimite Polonia și Portugalia în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. (referințe: IN/2012/0106 și IN/2012/0116).

(pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 • Impozitare: Comisia cere BELGIEI să pună capăt discriminării anumitor venituri din acțiuni străine

Comisia a cerut în mod oficial Belgiei să modifice dispozițiile legislației sale fiscale referitoare la impozitarea dividendelor considerate discriminatorii. În Belgia, dividendele aferente acțiunilor cotate la bursă sunt supuse unui nivel redus al impozitului pe bunuri mobile. Cu toate acestea, atunci când acțiunile respective sunt cotate pe o bursă externă, numai dividendele aferente titlurilor emise după 1 ianuarie 1994 pot beneficia de nivelul redus al impozitului. Această restricție nu se aplică și în cazul dividendelor aferente acțiunilor cotate în Belgia.

În plus, prima tranșă de dividende sau dobânzi plătite de societăți cooperative sau cu scop social agreate în Belgia este scutită de la plata impozitului pe veniturile din capitaluri mobile. În schimb, nu există o scutire similară pentru prima tranșă de dividende sau dobânzi plătite de o societate echivalentă (cooperativă sau cu scop social) străină.

Aceste discriminări impun o sarcină fiscală mai mare pentru investitorii stabiliți în Belgia și care doresc să își investească capitalul în alte state membre și contravin liberei circulații a capitalurilor prevăzute de tratate.

Solicitarea Comisiei a fost făcută sub forma unui aviz motivat (a doua etapă a procedurii de infringement). Dacă nu primește un răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate decide trimiterea Belgiei în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. (referință: IN/2008/4802).

(pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 • Comisia Europeană cere BELGIEI să revizuiască impozitul pe succesiuni aplicat nerezidenților din Valonia

Comisia a solicitat Belgiei să modifice legea privind impozitul pe succesiuni aplicabil în regiunea Valonia. Această lege privind impozitul pe succesiuni prevede un impozit mai mare aplicabil proprietăților lăsate moștenire de nerezidenți decât cel aplicabil unor proprietăți similare provenind de la rezidenți. Legislația prevede așadar un tratament fiscal diferit. Acest lucru limitează libertatea de circulație a capitalurilor și contravine normelor UE (articolul 63 din TFUE și articolul 40 din Acordul privind SEE).

Solicitarea Comisiei a fost făcută sub forma unui aviz motivat (a doua etapă a procedurii de infringement). Dacă nu primește un răspuns satisfăcător la avizul motivat în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene. (referință: IN/2008/4777).

(pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 • Sănătate publică: DANEMARCA este somată să interzică vânzarea de snus

Snus este un tutun pentru uz oral vândut atât în vrac, cât și în pliculețe. Acesta se introduce între gingie și buză, fără a fi mestecat sau fumat. Vânzarea de snus este interzisă pretutindeni în UE, cu excepția Suediei, care a obținut o derogare în cursul negocierii Tratatului de aderare. Danemarca a interzis vânzările de snus la pliculețe, dar nu și în vrac. Comisia Europeană solicită așadar Danemarcei să își modifice legislația națională astfel încât să interzică snus sub orice formă. Autoritățile daneze au la dispoziție două luni de la această cerere pentru a lua măsurile necesare în vederea respectării legislației UE și a informa Comisia cu privire la măsurile adoptate. În caz contrar, Comisia poate decide să înainteze acest caz Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(pentru mai multe informații: F. Vincent - Tel. +32 229 87166 - Mobil +32 498 98 7166)

 • Comisia cere DANEMARCEI să implementeze normele privind protecția lucrătorilor temporari

Comisia Europeană a cerut Danemarcei să implementeze legislația UE care garantează un nivel minim de protecție agenților de muncă temporară (Directiva 2008/104/CE) în legislația sa națională. Directiva prevede un tratament egal pentru agenții de muncă temporară și personalul permanent al unei societăți în ceea ce privește condițiile de muncă și de angajare de bază. Ea sprijină totodată rolul pozitiv jucat de munca prin agenți temporari în flexibilizarea pieței muncii. Termenul de transpunere a directivei de către statele membre a expirat în data de 5 decembrie 2011, însă Danemarca nu l-a respectat. Drept urmare, agenții de muncă temporară din Danemarca riscă să nu beneficieze de condițiile de muncă garantate la care au dreptul în temeiul directivei. Solicitarea este făcută sub forma unui aviz motivat în cadrul procedurii de infringement. Danemarca are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru implementarea directivei. În caz contrar, Comisia poate decide trimiterea Danemarcei în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(pentru mai multe informații: J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)

 • Dreptul muncii: Comisia cere ESTONIEI să aplice integral directiva privind încadrarea în muncă pe durată determinată în domeniul universitar și artistic

Comisia Europeană a cerut Estoniei să protejeze personalul încadrat în muncă pe durată determinată din universități și din sectorul cultural împotriva contractelor pe durată determinată succesive, conform prevederilor Directivei 1999/70/CE.

Această directivă, și mai ales acordul cadru dintre partenerii sociali la nivel european care îi este anexat, vizează îmbunătățirea calității muncii pe durată determinată prin garantarea aplicării principiului nediscriminării între lucrătorii permanenți și cei pe durată determinată și prin instituirea unui cadru pentru prevenirea abuzurilor care rezultă din utilizarea unor contracte sau raporturi de muncă pe durată determinată succesive. Directiva trebuie implementată în toate sectoarele economiei. Solicitarea Comisiei este făcută sub forma unui aviz motivat în cadrul procedurii de infringement. Estonia are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate pentru respectarea deplină a obligațiilor ce îi revin. În caz contrar, Comisia poate decide trimiterea Estoniei în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(pentru mai multe informații: J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)

 • Impozitare: Comisia cere SPANIEI să perceapă TVA pentru anumite servicii notariale

Comisia Europeană a cerut Spaniei să perceapă TVA pentru serviciile prestate de notari în legătură cu tranzacții financiare. În prezent, Spania aplică o scutire în cazul serviciilor respective care nu este permisă de normele UE în materie de TVA.

Directiva TVA prevede o scutire pentru serviciile financiare. De exemplu, acordarea unui credit sau vânzarea de acțiuni sunt tranzacții scutite de TVA. În schimb, intervenția unui notar constă în mod esențial în întocmirea unor documente publice care reflectă acte și contracte civile și comerciale, garantând autenticitatea și corectitudinea acestor documente. Chiar dacă aceste servicii sunt furnizate în legătură cu o tranzacție financiară, ele sunt în mod incontestabil distincte de tranzacția respectivă, neavând așadar o natură financiară.

Prin urmare, Spania este somată să își modifice legislația în termen de două luni pentru a o alinia la legislația UE (a doua etapă a procedurii de infringement). În caz contrar, Comisia Europeană poate înainta cazul Curții Europene de Justiție. (referință: IN/2011/4031).

(pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 • Impozitare: Comisia cere ITALIEI să pună capăt discriminării împotriva produselor din tutun mai ieftine

Comisia Europeană cere Italiei să aplice accizele la produsele din tutun în mod nediscriminatoriu. Aceasta înseamnă că Italia nu poate impune o acciză minimă la țigaretele mai ieftine și la tutunul tăiat fin având un cuantum mai mare decât taxa impusă produselor mai scumpe cu care acestea concurează pe piață.

Potrivit legislației italiene, accizele la produsele din tutun se bazează pe o combinație între un impozit specific și un impozit proporțional. Atunci când aplicarea acestor două elemente nu are ca rezultat un impozit suficient, legislația UE îi permite Italiei să prevadă și să colecteze o sumă fixă în euro (așa-numita acciză minimă). Acest impozit minim în cuantum mai mare este aplicat numai la țigaretele mai ieftine și la tutunul tăiat fin. În consecință, produsele mai scumpe, cărora li se aplică un impozit mai mic decât această taxă minimă, nu sunt impozitate la fel de puternic ca alternativele mai ieftine. Normele UE privind accizele nu permit impozitarea mai slabă a unor categorii de produse în raport cu altele. Această practică națională contravine principiului concurenței loiale și denaturează piața.

Prin urmare, Italia este somată să își modifice legislația în termen de două luni pentru a o alinia la legislația UE (a doua etapă a procedurii de infringement). În caz contrar, Comisia Europeană poate înainta cazul Curții Europene de Justiție. (referință: IN/2011/4175).

(pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 • Mediu: Comisia cere ȚĂRILOR DE JOS să ia măsuri pentru refacerea stării naturale în estuarul Scheldt occidental

Comisia Europeană cere din nou Țărilor de Jos să pună capăt deteriorării permanente a estuarului Scheldt occidental, un ecosistem protejat care este unic în nord-vestul Europei și face parte din rețeaua Natura 2000. Estuarul se află într-o stare de conservare precară, mai ales din cauza operațiunilor repetate de adâncire a canalului navigabil și a altor activități umane care au avut ca rezultat reducerea semnificativă a suprafeței unor habitate importante. Țările de Jos au fost de acord să remedieze această situație în 2005 și să restituie fluviului aproximativ 600 de hectare de polder. Discuțiile ulterioare au cauzat numeroase întârzieri, dar și incertitudini cu privire la evoluțiile viitoare. Comisia nu este convinsă în acest moment că măsurile coordonate de provincia Zeeland și care acoperă alte 300 de hectare sunt adecvate pentru a stopa deteriorarea estuarului. Comisia speră că Țările de Jos vor lua rapid o decizie și vor pune în aplicare măsuri eficiente pentru a împiedica deteriorarea ireversibilă a acestui important ecosistem. Comisia transmite un aviz motivat (a doua etapă a procedurii de infringement), acordând Țărilor de Jos un termen de răspuns de două luni.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 • Comisia cere POLONIEI să asigure accesul la justiție

Comisia Europeană a acordat Poloniei un termen de două luni pentru a se conforma normelor UE în materie de notificare a documentelor în materie civilă sau comercială. Solicitarea Comisiei a fost făcută sub forma unui aviz motivat (a doua dintre cele trei etape ale procedurii de infringement). Regulamentul privind notificarea sau comunicarea actelor (1393/2007) simplifică transmiterea acestora în cazuri transfrontaliere. Pentru a asigura eficacitatea cooperării dintre autoritățile judiciare ale țărilor UE, transmiterea actelor între acestea trebuie să se efectueze rapid și în siguranță.

În prezent, legislația poloneză impune cetățenilor care au reședința în alte state membre ale UE obligația de a numi un reprezentant în Polonia pentru notificarea actelor în cazurile care presupun proceduri civile și comerciale în Polonia. În lipsa unui reprezentant desemnat, actele sunt depuse la instanță și se consideră că au fost notificate părții la procedura judiciară. Aceste acte sunt dificil de obținut dacă nu se știe că au fost depuse la instanță. În acest fel, cetățenii UE sunt împiedicați să participe la proceduri judiciare în Polonia. Această practică reprezintă o discriminare indirectă pe motive de naționalitate, care împiedică accesul cetățenilor UE la justiție.

După scrisoarea de punere în întârziere transmisă în data de 27 ianuarie 2012, Comisia a emis astăzi un aviz motivat prin care cere Poloniei să se conformeze normelor UE.

(pentru mai multe informații: M. Andreeva - Tel. +32 229 91382 - Mobil +32 498 99 1382)

 • Impozitare: Comisia cere ROMÂNIEI să își modifice legislația referitoare la antrepozitele fiscale

Comisia Europeană a solicitat în mod oficial României să își modifice legislația privind autorizarea antrepozitelor fiscale. Produsele accizabile sunt în general fabricate, și pot fi ulterior depozitate în regim suspensiv de accize, în antrepozite fiscale. Aceasta înseamnă că ele pot fi deplasate în regim suspensiv de accize de la un antrepozit situat într-un stat membru la un antrepozit situat în alt stat membru. Antrepozitele fiscale autorizate includ, de exemplu, rafinăriile, distileriile, instalațiile și magazinele înregistrate, comercianții înregistrați etc. La momentul actual, în România numai rafinăriile pot obține autorizația de exploatare a unui antrepozit fiscal de depozitare a produselor energetice (cu excepția antrepozitelor aflate în zona aeroporturilor). Această măsură nu este conformă cu normele UE în materie de accize și reprezintă o discriminare împotriva produselor energetice din alte state membre. În mod concret, aceasta înseamnă că produsele accizabile provenind din alte state membre nu pot fi deținute în antrepozite și nu pot beneficia de regimul suspensiv de accize.

Prin urmare, România este somată să își modifice legislația în termen de două luni pentru a o alinia la legislația UE (a doua etapă a procedurii de infringement). În caz contrar, Comisia Europeană poate înainta cazul Curții Europene de Justiție. (referință: IN/2010/4229).

(pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)

 • Mediu: Comisia cere SLOVENIEI să ecologizeze depozitele de deșeuri

Comisia Europeană a cerut Sloveniei să ia măsuri astfel încât depozitele sale de deșeuri să fie conforme cu legislația UE. Este vorba de un exercițiu orizontal împotriva mai multor state membre. Conform legislației UE, depozitele de deșeuri trebuie utilizate numai în ultimă instanță, în condiții care să garanteze că nu sunt afectate mediul și sănătatea umană. Depozitele de deșeuri existente trebuie să întrunească mai multe condiții pentru a obține autorizația de funcționare. Slovenia a fost de acord să închidă sau să modernizeze o serie de depozite de deșeuri. Deși s-au înregistrat progrese și a fost instituit un sistem adecvat de gestionare a deșeurilor, 18 depozite încalcă în continuare legislația. Zece depozite pentru deșeuri municipale nu au autorizațiile adecvate și alte opt funcționează în pofida faptului că autoritățile naționale au refuzat să le acorde autorizațiile necesare. Comisia transmite un aviz motivat (a doua etapă a procedurii de infringement), acordând Sloveniei un termen de răspuns de două luni.

(pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil +32 498 95 3593)

 • Transporturi feroviare: Comisia cere SLOVENIEI să transpună legislația UE privind interoperabilitatea sistemului feroviar

Comisia cere Sloveniei să armonizeze normele naționale la Directiva 2011/18/UE privind interoperabilitatea sistemului feroviar. Legislația vizează introducerea unor modificări ale descrierii sistemelor feroviare și specifică procedurile pentru verificarea acestora. Ea trebuia introdusă de la data de 31 decembrie 2011. Dacă Slovenia nu reacționează într-un mod satisfăcător, Comisia poate înainta cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene. Comisia a deschis procedura de infringement împotriva Sloveniei în luna ianuarie, anul curent, iar acum trimite un aviz motivat (a doua etapă a procedurii de infringement). Slovenia are la dispoziție un termen de două luni pentru a răspunde Comisiei.

(pentru mai multe informații: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Mobil +32 498 98 7638)

 • Asigurări sociale: Comisia cere SLOVACIEI să plătească prestații de invaliditate asiguraților care au reședința într-un alt stat membru

Comisia Europeană a solicitat Slovaciei să ia măsuri pentru ca persoanele afiliate la sistemul slovac de asigurări sociale, dar care au reședința într-un alt stat membru, să poată primi prestațiile pentru handicap grav. Prin refuzul de a acorda aceste prestații persoanelor care locuiesc în alte state membre, Slovacia încalcă obligațiile care îi revin în temeiul legislației UE (în special articolul 48 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pus în aplicare prin Regulamentul (CE) nr. 883/2004) și privează persoanele cu handicap grav de prestațiile la care acestea au dreptul. Comisia consideră că indemnizația de însoțitor ('peňažný príspevok na opatrovanie'), indemnizația de invaliditate ('peňažný príspevok na osobnú asistenciu') și alocația bănească pentru compensarea costurilor suplimentare suportate de persoanele cu handicap grav ('peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov') trebuie acordate persoanelor care au dreptul la acestea, chiar dacă nu locuiesc în Slovacia. Solicitarea este făcută sub forma unui aviz motivat în cadrul procedurii de infringement. Dacă Slovacia nu îi notifică, în termen de două luni, măsurile luate pentru a se conforma acestor obligații prevăzute de legislația UE, Comisia poate decide să înainteze cazul Curții Europene de Justiție.

(pentru mai multe informații: J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Mobil +32 498 99 4107)

 • Impozitare: Comisia cere REGATULUI UNIT să revizuiască impozitul pe succesiuni aplicat soților

Legislația din Regatul Unit prevede că transferurile dintre soții sau partenerii civili domiciliați în Regatul Unit sunt scutite de impozitul pe succesiuni. În schimb, transferurile între un soț sau partener civil domiciliat în Regatul Unit și un soț sau partener civil domiciliat în afara Regatului Unit nu sunt scutite de acest impozit. În plus, în acest din urmă caz, normele privind cota zero aplicabilă transferurilor ulterioare sunt diferite și pot avea ca rezultat o impozitare globală mai puternică. Această diferență de tratament fiscal al transferurilor între soții cu domiciliul în Regatul Unit și cei domiciliați în afara Regatului Unit este discriminatorie și contravine normelor UE (articolul 18 din TFUE).

Solicitarea Comisiei a fost făcută sub forma unui aviz motivat (a doua etapă a procedurii de infringement). Dacă nu primește un răspuns satisfăcător în termen de două luni, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene. (referință: IN/2010/2111).

(pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil +32 498 98 3871)


Side Bar