Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

NOTĂ DE INFORMARE

Bruxelles, 27 septembrie 2012

Pachetul de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor al lunii septembrie: principalele decizii

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

ENERGIE

ÎNTREPRINDERI

MEDIU

AFACERI INTERNE

JUSTIȚIE

PIAȚĂ INTERNĂ

TRANSPORTURI

SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIA CONSUMATORILOR

IMPOZITARE ȘI UNIUNE VAMALĂ

AT

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

BE

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

BG

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X X X

EE

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

X X X

 

 

 

 

 

X

ES

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

FI

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

FR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

IT

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

X X

 

 

 

LV

 

 

 

XX

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

X X

 

 

 

PT

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

SI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Prin pachetul lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană inițiază acțiuni în justiție împotriva statelor membre care nu au respectat întocmai obligațiile care le revin în temeiul dreptului UE. Aceste decizii, luate în numeroase sectoare, vizează garantarea aplicării corecte a dreptului UE în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. Comisia a adoptat astăzi 361 de decizii, inclusiv 27 de avize motivate și 12 sesizări ale Curții de Justiție a Uniunii Europene. Un rezumat al principalelor decizii este prezentat în cele ce urmează.

Pentru informații suplimentare privind procedura UE de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, consultați MEMO/12/12.

 • Sesizări ale Curții de Justiție

 • Litigii transfrontaliere: Comisia inițiază o acțiune în justiție împotriva Ciprului și a Țărilor de Jos pentru că nu au transpus normele UE în legislația națională

Comisia Europeană sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Ciprului și a Țărilor de Jos pentru neîndeplinirea obligației de a notifica măsurile naționale luate pentru punerea în aplicare a normelor UE care vizează facilitarea accesului la justiție în cazul litigiilor transfrontaliere. Directiva privind medierea se aplică atunci când două părți implicate într-un litigiu transfrontalier sunt de acord în mod voluntar să soluționeze litigiul cu ajutorul unui mediator imparțial. Termenul limită pentru transpunerea directivei respective în legislația națională a fost 21 mai 2011.

Comisia propune o amendă zilnică de 6.758,40 EUR pentru Cipru și de 70.553,60 EUR pentru Țările de Jos, care ar urma să fie plătită de la data hotărârii favorabile a Curții și până când statele membre în cauză notifică Comisiei punerea în aplicare pe deplin a normelor în legislația națională.

(Pentru mai multe informații: IP/12/1016 – M. Andreeva - Tel. + 32 229 91382- Tel. mobil: + 32 498 99 1382)

 • Achiziții publice: Comisia solicită Curții de Justiție să amendeze Polonia, Țările de Jos, Luxemburg și Slovenia pentru că nu au pus în aplicare normele referitoare la achizițiile publice în domeniul apărării

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Poloniei, a Țărilor de Jos, a Luxemburgului și a Sloveniei pentru că acestea nu au pus în aplicare pe deplin Directiva privind achizițiile publice de arme, muniții și materiale de război (și de lucrări și servicii conexe) în scopuri defensive, precum și privind achizițiile publice de bunuri, lucrări și servicii sensibile în scopuri de securitate. Directiva 2009/81/CE a fost adoptată în august 2009 și trebuia să fie pusă în aplicare în toate statele membre ale UE până la 20 august 2011. Comisia a decis, de asemenea, să solicite Curții impunerea unor amenzi zilnice pentru cele patru state membre până când acestea pun în aplicare directiva.

Comisia propune o amendă zilnică de 70 561,92 EUR pentru Polonia, de 57 324,80 EUR pentru Țările de Jos, de 8 320 EUR pentru Luxemburg și de 7 038,72 EUR pentru Slovenia, care ar urma să fie plătită de la data hotărârii favorabile a Curții și până când statele membre în cauză notifică Comisiei punerea în aplicare pe deplin a normelor în legislația națională.

(Pentru mai multe informații: IP/12/1020 – S. De Rynck - Tel. + 32 229 63421- Tel. mobil: + 32 498 98 3969)

 • Mediu: Comisia inițiază o acțiune în justiție împotriva Greciei pentru probleme legate de depozitarea deșeurilor și de broaștele țestoase pe cale de dispariție

Comisia Europeană inițiază o acțiune în justiție împotriva Greciei din cauza unui depozit de deșeuri aflat într-o zonă protejată de pe insula Zakynthos. Depozitul de deșeuri funcționează cu încălcarea legislației UE privind deșeurile și constituie o amenințare gravă pentru sănătatea umană, pentru mediu și mai ales pentru broaștele țestoase care își fac cuiburile în zonă. Grecia trebuie fie să închidă depozitul de deșeuri, fie să îl aducă într-o situație de conformitate cu legislația UE în domeniul deșeurilor. La recomandarea comisarului pentru mediu, Janez Potočnik, Comisia sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Greciei.

(Pentru mai multe informații: IP/12/1023 – J. Hennon - Tel. + 32 229 53593- Tel. mobil: + 32 498 95 3593)

 • Mediu: Comisia inițiază o acțiune în justiție împotriva Suediei pentru nerespectarea legislației privind deșeurile electronice

Comisia Europeană sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Suediei pentru că aceasta nu a transpus în mod corespunzător legislația UE privind deșeurile electronice. Comisia este preocupată de transpunerea deficientă de către Suedia în legislația națională a Directivei privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE). Prin urmare, la recomandarea comisarului pentru mediu, Janez Potočnik, Comisia înaintează cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru mai multe informații: IP/12/1024 – J. Hennon - Tel. + 32 229 53593- Tel. mobil: + 32 498 95 3593)

 • Liberă circulație: Comisia dă în judecată Belgia la Curtea de Justiție

Comisia Europeană a decis astăzi să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Belgiei pentru împiedicarea dreptului la liberă circulație al copiilor născuți în Belgia care au un părinte belgian și un părinte cetățean al unui alt stat membru al UE. Pentru moment, municipalitățile belgiene refuză să înregistreze acești copii cu un nume de familie diferit de numele tatălui, chiar dacă copilul a fost deja înregistrat cu un nume dublu în consulatul unui alt stat membru al UE.

(Pentru mai multe informații: IP/12/1021 – M. Andreeva - Tel. + 32 229 91382- Tel. mobil: + 32 498 99 1382)

 • Impozitare: Comisia sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Regatului Unit în legătură cu compensarea transfrontalieră a pierderilor

Astăzi, Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Regatului Unit pentru legislația fiscală a acestuia referitoare la compensarea transfrontalieră a pierderilor. Comisia consideră că Regatul Unit nu a pus în aplicare în mod adecvat hotărârea precedentă a Curții de Justiție în cauza Marks & Spencer (Cauza C‑446/03), referitoare la acest subiect.

(Pentru mai multe informații: IP/12/1017 – E. Traynor - Tel. + 32 229 21548- Tel. mobil: + 32 498 98 3871)

 • Impozitare: Comisia sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Germaniei pentru dispoziții discriminatorii privind impozitarea succesiunilor

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Germaniei din cauza legislației acesteia privind scutirile de la impozitarea succesiunilor și donațiilor. În temeiul legislației germane, există o scutire fiscală mai mare pentru proprietățile moștenite din Germania dacă testatorul sau moștenitorul acestuia locuiește în Germania decât dacă ambii trăiesc în străinătate. Prin urmare, cetățenii nerezidenți sunt impozitați mult mai mult pentru bunurile moștenite aflate în Germania decât rezidenții germani. Această dispoziție ar putea descuraja cetățenii care locuiesc în străinătate să investească în proprietăți aflate în Germania. Comisia consideră că această dispoziție este discriminatorie și constituie o restricție nejustificată în calea liberei circulații a capitalului prevăzute de tratate.

(Pentru mai multe informații: IP/12/1018 – E. Traynor - Tel. + 32 229 21548- Tel. mobil: + 32 498 98 3871)

 • Impozitare: Comisia sesizează Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Germaniei din cauza normelor fiscale discriminatorii referitoare la rezervele ascunse

Comisia Europeană a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Germaniei din cauza normelor fiscale discriminatorii ale acesteia referitoare la reinvestirea rezervelor ascunse. În temeiul legislației germane, rezervele ascunse pot fi reinvestite fără a fi impozitate doar dacă activele nou achiziționate aparțin unui sediu aflat permanent în Germania. În practică, acest lucru înseamnă că un contribuabil care dorește să vândă anumite active corporale pentru a se stabili într-un alt stat membru al UE sau pentru a-și extinde activitățile în străinătate va fi în mod evident dezavantajat. Acest tratament diferențiat poate descuraja investițiile transfrontaliere, iar caracterul discriminatoriu al acestuia este contrar normelor UE.

(Pentru mai multe informații: IP/12/1019 – E. Traynor - Tel. + 32 229 21548- Tel. mobil: + 32 498 98 3871)

 • Avize motivate

 • Porturi: Aviz motivat adresat Spaniei pentru nerespectarea Tratatului UE de către sistemul de organizare a recrutării lucrătorilor portuari (docheri)

Comisia a trimis astăzi un aviz motivat Spaniei pentru că aceasta obligă societățile de manipulare a mărfurilor din mai multe porturi din Spania să participe financiar la capitalul societăților private care gestionează furnizarea de docheri și nu le permite să recurgă la piață pentru a-și angaja personalul decât dacă forța de muncă propusă de societatea privată nu este adecvată sau nu este suficientă. Furnizorii de servicii de manipulare a mărfurilor din alte state membre care doresc să se stabilească în Spania ar putea fi descurajați să facă acest lucru din cauza barierei pe care o ridică această dispoziție pe piața serviciilor de manipulare a mărfurilor. Aceasta este cea de-a doua etapă a acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. Dacă Spania nu reacționează în mod satisfăcător, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința acestei chestiuni.

(Pentru mai multe informații: IP/12/1022 – H. Kearns - Tel. + 32 229 87638- Tel. mobil: + 32 498 98 7638)

 • Sănătate și securitate: Comisia solicită Spaniei să aplice în întregime directiva în ceea ce privește garda civilă

Comisia Europeană a solicitat Spaniei să ia măsuri pentru a aplica în întregime directiva UE care stabilește norme de bază privind protejarea sănătății și securității lucrătorilor în ceea ce privește membrii gărzii civile („Guardia Civil”). Directiva (89/391/CEE) prevede ca statele membre să pună în aplicare o legislație care să oblige angajatorii și lucrătorii să ia măsuri pentru a limita accidentele de muncă și bolile profesionale. Directiva menționată obligă, de asemenea, statele membre să îmbunătățească formarea, informarea și consultarea lucrătorilor în ceea ce privește măsurile legate de sănătate și securitate. Problema este că în Spania, în cazul anumitor locuri în care se desfășoară activitatea gărzii civile, nu a fost desemnată nicio autoritate care să se asigure că sunt aplicate măsuri preventive în domeniul sănătății și securității. Prin urmare, sănătatea și securitatea la locul de muncă ale membrilor gărzii civile ar putea fi periclitate. Dacă, în termen de două luni, Spania nu notifică măsurile prin care asigură deplina îndeplinire a obligațiilor care îi revin în temeiul directivei, Comisia ar putea decide să înainteze cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru mai multe informații: J. Todd - Tel. +32 229 94107 – Tel. mobil +32 498 99 4107)

 • Sănătate și securitate: Comisia solicită Austriei să aplice întru totul directivele în domeniul educației

Comisia Europeană a solicitat Austriei să aplice întru totul în domeniul educației două directive privind sănătatea și securitatea (Directiva-cadru 89/391/CEE și Directiva privind locul de muncă 89/654/CEE). Directivele solicită statelor membre să pună în aplicare măsuri pentru a elimina și reduce factorii de risc pentru bolile profesionale și accidentele de muncă. Cu toate acestea, Austria a exclus în mare parte sectorul educației din legislația națională de punere în aplicare a acestor directive. Prin urmare, sănătatea și securitatea profesorilor și cadrelor didactice universitare ar putea fi mai puțin protejate, de exemplu în ceea ce privește ieșirile de urgență sau stabilitatea și soliditatea clădirilor. Solicitarea ia forma unui „aviz motivat” în cadrul acțiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. Austria are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate în vederea punerii în aplicare pe deplin a directivelor. În caz contrar, Comisia ar putea decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința statului membru respectiv.

(Pentru mai multe informații: J. Todd - Tel. +32 229 94107 – Tel. mobil +32 498 99 4107)

 • Surse regenerabile de energie: Legislația din Austria și din Bulgaria care nu este în conformitate cu normele UE

Creșterea ponderii surselor regenerabile de energie la 20 % din consumul total de energie al UE până în 2020 este o condiție prealabilă importantă pentru o Europă mai durabilă și mai competitivă. Atingerea acestui obiectiv obligatoriu se bazează pe angajamentul fiecărui stat membru de a pune întru totul în aplicare legislația UE relevantă. Directiva privind energia din surse regenerabile (2009/28/CE) trebuia pusă în aplicare de statele membre până la 5 decembrie 2010. Transpunerea la timp a acestei directive este o prioritate pentru Comisie, deoarece întârzierile ar putea împiedica UE să își atingă obiectivul privind energia din surse regenerabile. Cu toate acestea, Austria și Bulgaria nu au informat Comisia cu privire la toate măsurile de transpunere necesare pentru transpunerea deplină a directivei în legislațiile lor naționale. Prin urmare, Comisia a decis astăzi să trimită avize motivate respectivelor state membre. Dacă statele membre în cauză nu își îndeplinesc obligația legală în termen de două luni, Comisia ar putea lua decizia de a sesiza Curtea de Justiție în privința lor. Aceste două avize motivate se alătură unui număr de 9 proceduri similare care implică Ciprul, Republica Cehă, Finlanda, Franța, Grecia, Irlanda, Malta, Polonia și Slovenia.

Informații suplimentare: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(Pentru mai multe informații: M. Holzner - Tel. +32 229 60196 – Tel. mobil +32 498 98 2280)

 • ― Libera circulație a mărfurilor: Comisia avertizează Franța în privința barierelor în calea comerțului cu produse pentru construcții

Comisia Europeană a decis să trimită un aviz motivat Franței pentru nerespectarea normelor UE care reglementează armonizarea comercializării produselor pentru construcții. Ca o consecință a acțiunilor Franței, producătorii din alte state membre întâmpină mari dificultăți în ceea ce privește vânzarea anumitor produse pentru construcții pe piața franceză. Dacă Franța nu se conformează legislației UE din acest domeniu în termen de două luni, Comisia ar putea să înainteze cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Comisia a primit numeroase plângeri din partea producătorilor și a importatorilor de produse pentru construcții care s-au confruntat cu dificultăți în ceea ce privește vânzarea produselor lor pe piața franceză. Cauza o reprezintă faptul că Franța solicită o certificare suplimentară, națională, pentru aceste produse, în pofida faptului că aceste produse poartă deja marcajul CE (Marcajul CE atestă faptul că produsul a fost evaluat înainte de comercializare) și sunt comercializate în mod legal în alte state membre.

În temeiul dispozițiilor Directivei privind materialele de construcții (89/106/CEE), statele membre și-au păstrat competența de a stabili cerințe în materie de performanță pentru produsele pentru construcții, dar numai cu condiția ca aceste cerințe să nu împiedice libera circulație a produselor cu marcajul CE. Aceeași regulă este prevăzută, în mod și mai clar, în Regulamentul privind produsele pentru construcții (305/2011/UE), adoptat recent.

More information on the Construction Products Regulation

Pentru mai multe informații privind libera circulație a mărfurilor

MEMO/12/431 - sectorul construcțiilor ar trebui să profite de excelentele oportunități oferite de clădirile cu consum mic de energie

(Pentru mai multe informații: C. Corazza - Tel. +32 229 51752 – Tel. mobil +32 498 99 2862)

 • Mediu: Comisia solicită insistent Greciei să protejeze broaștele țestoase

Comisia Europeană a solicitat Greciei să îmbunătățească protecția broaștelor țestoase marine din golful Kyparissia din vestul Peloponezului. Broaștele țestoase marine Caretta Caretta sunt o specie pe cale de dispariție la nivel mondial care este strict protejată în temeiul Directivei privind habitatele, iar golful în cauză este una dintre cele mai importante plaje pentru cuibărit. În octombrie 2011, Comisia a inițiat o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, dar Grecia tolerează în continuare existența unui număr semnificativ de proiecte și activități care nu au făcut obiectul evaluărilor corespunzătoare pentru o zonă care este sit protejat Natura 2000. De asemenea, Grecia nu a adoptat măsurile necesare pentru instituirea și punerea în aplicare a unui sistem eficace pentru protejarea strictă a broaștelor țestoase marine din Kyparissia și pentru a evita orice deranjare a acestei specii în perioada de reproducere și orice activitate care ar putea genera deteriorarea sau distrugerea zonelor de reproducere a acestei specii. Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat (a doua etapă a acțiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor), iar Grecia are la dispoziție două luni pentru a reacționa.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil +32 498 95 3593)

 • Mediu: Comisia solicită Greciei să își protejeze resursele de apă împotriva poluării cu nitrați

Comisia Europeană a solicitat Greciei să rezolve deficiențele din legislația sa referitoare la nitrați. Nitrații sunt utilizați pe scară largă ca îngrășăminte, dar nivelurile excesive de nitrați pot provoca poluarea gravă a apei. Conform legislației UE, statele membre au obligația de a delimita zonele vulnerabile la poluarea cu nitrați și de a adopta măsuri pentru a reduce și a preveni poluarea zonelor respective. Aceste măsuri trebuie să includă perioade de interdicție, când se interzice împrăștierea gunoiului de grajd și a îngrășămintelor chimice, un spațiu de depozitare a gunoiului de grajd pentru perioadele în care este interzisă împrăștierea acestuia și limitarea utilizării îngrășămintelor. Comisia consideră că Grecia trebuie să extindă unele dintre zonele sale vulnerabile și să delimiteze zone suplimentare. Deși Grecia s-a angajat să delimiteze unele zone suplimentare, nu s-a realizat încă niciun progres concret în acest sens. Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat (a doua etapă a acțiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor), iar Grecia are la dispoziție două luni pentru a răspunde.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil +32 498 95 3593)

 • Mediu: Comisia solicită Italiei să respecte legislația UE privind vehiculele scoase din uz

Comisia solicită Italiei să îi notifice măsurile luate în vederea transpunerii unei directive care modifică legislația privind vehiculele scoase din uz. Modificarea trebuia adoptată până la 31 decembrie 2011. Italia a declarat că proiectul legislativ în cauză este în curs de elaborare, dar nu s-a primit încă nicio actualizare. Prin urmare, se trimite un aviz motivat (a doua etapă a acțiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor). Italia are la dispoziție două luni pentru a răspunde.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil +32 498 95 3593)

 • Mediu: Comisia solicită Letoniei să respecte legislația UE privind deșeurile miniere

Comisia a reamintit Letoniei că are obligația de a transpune în mod corect Directiva privind deșeurile miniere. Comisia a inițiat o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în legătură cu această chestiune în aprilie 2012 și, deși au fost rezolvate unele dintre problemele inițiale, legislația letonă nu conține încă obligația elaborării unor planuri de urgență externe, care sunt vitale pentru protecția civilă. De asemenea, în forma sa actuală, legislația letonă nu garantează că publicul este suficient de bine informat cu privire la deciziile referitoare la autorizații și că, înainte de a lua decizii privind autorizațiile, autoritatea competentă ține cont de opiniile și comentariile exprimate. Letonia a recunoscut existența unora dintre deficiențe și a propus modificarea legislației naționale, dar modificările respective nu au fost încă efectuate. Scrisoarea Comisiei ia forma unui aviz motivat (a doua etapă a acțiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor). Letonia are la dispoziție două luni pentru a răspunde.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil +32 498 95 3593)

 • Mediu: Comisia solicită insistent Letoniei să respecte legislația UE privind vânătoarea de păsări

Comisia solicită Letoniei să își armonizeze legislația referitoare la vânătoare cu legile UE. Normele Letoniei privind vânătoarea nu respectă principiile de utilizare rațională și de control echilibrat ecologic al speciilor și nu asigură nici protecția păsărilor în perioada de reproducere și de creștere a puilor. Legislația Letoniei referitoare la vânătoare nu respectă nici normele stricte privind derogările pentru vânătoare prevăzute în Directiva privind păsările, deoarece trebuie îndeplinite mai multe condiții prealabile pentru a putea fi acordate derogări. Letonia recunoaște existența deficiențelor și a propus modificarea legilor în cauză, dar, având în vedere faptul că nu a fost primită nicio modificare, Comisia trimite un aviz motivat (a doua etapă a acțiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor). Letonia are la dispoziție două luni pentru a răspunde.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil +32 498 95 3593)

 • Mediu: Comisia solicită Estoniei să respecte legislația UE privind bateriile

Comisia solicită Estoniei să își armonizeze legislația referitoare la baterii cu legislația UE în domeniu. Legislația letonă interzice comercializarea oricăror baterii și acumulatori care conțin plumb, cu excepția celor destinate utilizării în autovehicule, chiar dacă îndeplinesc cerințele Directivei privind bateriile. În plus, domeniul de aplicare al definiției naționale de „producător de baterii și acumulatori” este prea amplu. Estonia a propus modificarea legislației sale naționale, dar nu a făcut acest lucru până în prezent. Prin urmare, Comisia trimite un aviz motivat (a doua etapă a acțiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor), oferind Estoniei două luni pentru a răspunde.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil +32 498 95 3593)

 • Mediu: Comisia solicită României să respecte legislația UE în scopul reducerii emisiilor de vapori de benzină în timpul alimentării

România nu transpune legislația UE referitoare la recuperarea vaporilor de benzină în timpul alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină. Legislația vizează reducerea emisiilor de compuși organici volatili (COV) în atmosferă generate de activitățile de alimentare la stațiile de benzină, deoarece acești compuși contribuie la afecțiuni respiratorii și dăunează mediului. Legislația în cauză ar fi trebuit să fie în vigoare de la 1 ianuarie 2012. Comisia a inițiat o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în acest caz în luna martie a acestui an, iar acum trimite un aviz motivat (a doua etapă a acțiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor). România are la dispoziție două luni pentru a trimite un răspuns.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil +32 498 95 3593)

 • Mediu: Comisia solicită Portugaliei să respecte legislația UE privind deșeurile miniere

Comisia Europeană solicită Portugaliei să rectifice unele deficiențe legate de transpunerea unei directive referitoare la deșeurile miniere. Portugalia a recunoscut deficiențele, legate de dispozițiile tehnice și de accesul la informații, dar, deoarece unele revizuiri nu au fost încă primite, se trimite un aviz motivat (a doua etapă a acțiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor). Portugalia are la dispoziție două luni pentru a răspunde.

(Pentru mai multe informații: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 – Tel. mobil +32 498 95 3593)

 • Acord bilateral privind exceptarea de la obligativitatea vizelor pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice între Italia și China: Italia nu respectă dispozițiile articolului 4 alineatul (3) din tratat (TUE)

În ciuda directivelor de negociere date Comisiei în 2005 în vederea negocierii unui acord de parteneriat și cooperare UE-China, acoperind, printre altele, o posibilă scutire de vize pentru deținătorii de pașapoarte diplomatice, Italia a negociat și a încheiat un acord bilateral cu China prin care deținătorii de pașapoarte diplomatice sunt exceptați de la obligativitatea vizelor, fără a fi cooperat cu Comisia sau fără a se fi consultat măcar cu aceasta. Astfel, Italia nu și-a îndeplinit obligația de cooperare loială și nu a respectat articolul 4 alineatul (3) din TUE, care impune statelor membre să faciliteze îndeplinirea de către Uniune a misiunii sale și să se abțină de la orice măsură care ar putea periclita realizarea obiectivelor Uniunii. Prin urmare, Comisia a adoptat astăzi un aviz motivat prin care solicită Italiei să ia toate măsurile necesare pentru a se conforma dreptului UE și pentru a evita încheierea procesului de ratificare a acordului său bilateral cu China. În absența unui răspuns mulțumitor în termen de două luni, Comisia ar putea înainta cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru mai multe informații: M. Cercone - Tel. +32 229 80963 – Tel. mobil +32 498 98 2349)

 • Piața internă: Comisia ia măsuri pentru a asigura libertatea de stabilire a notarilor în Ungaria

Comisia Europeană a trimis astăzi o solicitare suplimentară Ungariei privind respectarea dreptului UE prin retragerea cerinței referitoare la cetățenie în cazul notarilor. Curtea de Justiție a UE a hotărât deja că astfel de cerințe privind cetățenia contravin libertății de stabilire prevăzute în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (articolul 49), deoarece activitățile notarilor nu sunt acoperite de o exceptare în temeiul articolului 51 din TFUE privind activitățile legate de autoritatea publică (a se vedea hotărârile Curții din 24.5.2011 privind Belgia, Franța, Luxemburg, Austria, Germania și Grecia). Ungaria a argumentat că notarii săi au competențe judiciare. Cu toate acestea, notarii nu au competența de a se pronunța cu privire la litigii. Prin urmare, deși competențele notarilor din Ungaria ar putea, în unele cazuri, să ducă la decizii echivalente cu hotărârile judecătorești, în opinia Comisiei, o astfel de participare la autoritatea publică nu este suficientă pentru a justifica cerința privind cetățenia. Solicitarea suplimentară ia forma unui aviz motivat complementar în cadrul acțiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. De acum, Ungaria are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate în vederea respectării obligațiilor care îi revin în temeiul dreptului UE în privința notarilor. În caz contrar, Comisia ar putea decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Ungariei.

Mai multe informații privind libertatea de stabilire:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(Pentru mai multe informații: S. De Rynck - Tel. + 32 229 63421- Tel. mobil: + 32 498 98 3969)

 • Piața internă: Comisia ia măsuri pentru a asigura libertatea de stabilire a avocaților în Luxemburg

Comisia Europeană a solicitat astăzi Luxemburgului să își îndeplinească obligațiile prevăzute de dreptul UE de a permite avocaților să se stabilească în mod liber în Luxemburg. Legislația actuală a Luxemburgului impune tuturor avocaților să vorbească franceză, germană și luxemburgheză. Comisia consideră că există modalități mai puțin restrictive și mai eficace de garantare a eficienței sistemului juridic și de protejare a clienților și a moștenirii lingvistice a țării. De exemplu, Baroul Luxemburg are deja o listă a avocaților care este disponibilă public și care se referă la specializările acestora și la limbile în care practică. Solicitarea de astăzi ia forma unui aviz motivat în cadrul acțiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. De acum, Luxemburgul are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate în vederea respectării obligațiilor care îi revin în temeiul dreptului UE în privința stabilirii avocaților. În caz contrar, Comisia ar putea decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Luxemburgului.

Mai multe informații privind libertatea de stabilire:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(Pentru mai multe informații: S. De Rynck - Tel. + 32 229 63421- Tel. mobil: + 32 498 98 3969)

 • Achiziții publice: Comisia solicită Poloniei să respecte normele UE

Comisia Europeană a solicitat astăzi Poloniei să își îndeplinească obligațiile în temeiul normelor UE referitoare la achizițiile publice în privința a ceea ce constituie un motiv acceptabil pentru a exclude anumiți candidați din licitațiile publice. În temeiul legii privind achizițiile publice din Polonia, operatorii economici care au cauzat prejudicii prin neîndeplinirea sau îndeplinirea inadecvată a obligațiilor contractuale sunt excluși din procedurile de atribuire a contractelor dacă aceste prejudicii au făcut obiectul unei hotărâri judecătorești în cursul ultimilor 3 ani de dinaintea lansării procedurii de licitație. În plus, legea poloneză în cauză prevede excluderea obligatorie a oricărui contractant al cărui contract a fost reziliat de autoritatea contractantă din motive care țin de responsabilitatea contractantului, dacă valoarea părții neexecutate a contractului s-a ridicat la cel puțin 5 % din contract. Comisia consideră că aceste dispoziții depășesc catalogul complet de motive acceptabile de excludere din rațiuni legate de calitățile profesionale ale unui contractant prevăzute la articolul 45 din Directiva 2004/18/CE din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări și de bunuri. Solicitarea ia forma unui aviz motivat în cadrul acțiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. De acum, Polonia are la dispoziție două luni pentru a notifica Comisiei măsurile luate în vederea respectării obligațiilor care îi revin în temeiul legislației UE în privința achizițiilor publice. În caz contrar, Comisia ar putea decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Poloniei.

Mai multe informații privind normele din domeniul achizițiilor publice:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(Pentru mai multe informații: S. De Rynck - Tel. + 32 229 63421- Tel. mobil: + 32 498 98 3969)

 • Transporturi: Comisia solicită Belgiei, Germaniei, Finlandei și Suediei să adopte măsuri naționale privind sistemele de transport inteligente (STI)

Comisia Europeană a solicitat azi Belgiei, Germaniei, Finlandei și Suediei să facă posibilă implementarea sistemelor de transport inteligente (STI). Directiva 2010/40/UE stabilește un cadru pentru sprijinirea implementării sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele inteligente cu alte moduri de transport. Comisia adoptă specificații pentru a asigura compatibilitatea, interoperabilitatea și continuitatea implementării și utilizării STI. Belgia, Germania, Finlanda și Suedia nu au transpus încă întru totul această directivă în legislația națională, deși aveau obligația de a face acest lucru până la 27 februarie 2012. Conform directivei, statele membre trebuie să se asigure că specificațiile adoptate de Comisie sunt aplicate serviciilor și aplicațiilor STI atunci când sunt implementate acestea. Lipsa transpunerii la timp a directivei ar putea submina eficacitatea și aplicarea la timp a acestor specificații. Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat în cadrul acțiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. Dacă aceste state membre nu informează Comisia, în termen de două luni, cu privire la măsurile pe care le-au luat pentru a asigura conformitatea deplină cu legislația UE, Comisia ar putea înainta aceste cazuri Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru mai multe informații: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 – Tel. mobil +32 498 98 7638)

 • Sănătatea animală: Comisia adresează un apel insistent Suediei să abandoneze testele privind paratuberculoza efectuate pe bovine

Comisia Europeană a adresat astăzi o solicitare oficială (aviz motivat) Suediei, cerând acestui stat membru să renunțe la practica de testare a bovinelor în ceea ce privește paratuberculoza. Condițiile armonizate referitoare la sănătatea animală în scopul comerțului cu animale din specia bovină stabilite în Directiva 64/432/CEE nu implică cerințe sanitare referitoare la paratuberculoză. În plus, această testare obligatorie după sosirea animalelor descurajează fermierii suedezi să introducă bovine din alte state membre ale UE și, întrucât nu există nicio justificare din punctul de vedere al sănătății, efectul acestei măsuri echivalează cu cel al unor restricții cantitative. Prin urmare, această măsură nu poate fi justificată în temeiul articolului 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care reglementează restricțiile și interdicțiile la import.

Paratuberculoza este o infecție contagioasă în intestinul subțire al bovinelor și ovinelor, iar simptomele, dacă apar, se manifestă după o perioadă îndelungată de timp. Lipsa unor teste cu adevărat fiabile și practice pentru detectarea animalelor infectate explică, de asemenea, absența unor norme UE referitoare la această boală.

Dacă, în termen de două luni de la transmiterea acestei solicitări oficiale, Suedia nu informează Comisia că a renunțat la testări, Comisia ar putea înainta cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru mai multe informații: F. Vincent - Tel. +32 229 87166 – Tel. mobil +32 498 98 7166)

 • Impozitare: Comisia solicită Austriei să înceteze tratamentul discriminatoriu aplicat instituțiilor nonprofit străine

Comisia a solicitat oficial Austriei să își modifice legislația fiscală discriminatorie referitoare la tratamentul donațiilor către organizațiile non-profit. Legislația austriacă permite tratarea drept „cheltuieli speciale” a donațiilor pentru anumite instituții non-profit stabilite în Austria, dar acest beneficiu nu este permis în cazul donațiilor către instituțiile străine similare. Rezultatul este o sarcină fiscală mai mare pentru cei care fac donații unor instituții care nu sunt austriece. Aceasta constituie o restricție nejustificată în calea liberei circulații a capitalului prevăzute în tratate. Solicitarea Comisiei ia forma unui aviz motivat (a doua etapă a acțiunii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor). În absența unui răspuns mulțumitor în termen de două luni, Comisia ar putea sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Austriei.

(Pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 – Tel. mobil +32 498 98 3871)

 • TVA: Comisia solicită Germaniei să își modifice normele referitoare la rambursarea TVA-ului pentru operatorii din afara UE

Comisia Europeană a solicitat Germaniei să își modifice legislația care prevede ca cererile de rambursare a TVA-ului depuse de operatorii din afara UE să fie semnate personal de solicitant. Comisia consideră că această măsură este contrară principiilor de bază ale dreptului UE referitoare la eficiență, proporționalitate și echivalență. Nu există nicio dispoziție în legislația UE relevantă care să impună ca respectivele cereri de rambursare a TVA-ului să fie semnate personal. În plus, solicitarea unei semnături personale de la operatori din afara UE poate face extrem de dificilă obținerea unei rambursări a TVA-ului de către cei care nu sunt stabiliți în UE. Comisia consideră că obiectivul vizat de Germania prin această cerință, și anume combaterea evaziunii fiscale și asigurarea unei proceduri de rambursare corespunzătoare, ar putea fi realizat prin alte mijloace, cum ar fi numirea unui reprezentant fiscal. Solicitarea ia forma unui aviz motivat (a doua etapă a acțiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor). Dacă legislația în cauză nu este pusă în conformitate cu dreptul UE în termen de două luni, Comisia ar putea înainta cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 – Tel. mobil +32 498 98 3871)

 • Impozitare: Comisia solicită Greciei să modifice normele referitoare la taxa de înmatriculare a vehiculelor

Comisia Europeană a solicitat în mod oficial Greciei să modifice normele referitoare la taxa de înmatriculare a vehiculelor de serviciu puse la dispoziția rezidenților în Grecia de angajatori care nu sunt stabiliți în Grecia.

În temeiul legislației Greciei, dacă un angajator stabilit în alt stat membru pune la dispoziția unui angajat rezident în Grecia un vehicul de serviciu, se aplică normele referitoare la admiterea temporară. Aceasta înseamnă că rezidentul în Grecia poate utiliza vehiculul de serviciu în Grecia timp de șase luni consecutive sau neconsecutive dintr-un an (cu posibilitate de prelungire în situații excepționale). După șase luni, pentru vehiculul respectiv trebuie plătită taxa de înmatriculare. Grecia nu a rezolvat problema din legislația sa referitoare la automobilele de serviciu transfrontaliere, ignorând astfel jurisprudența Curții Europene de Justiție cu privire la acest subiect. Rezultatul este că un angajat căruia i se pune la dispoziție un vehicul de serviciu înmatriculat în statul membru al angajatorului său ar putea să suporte costuri suplimentare datorate caracterului transfrontalier al locului său de muncă. Acest fapt ar putea descuraja activitatea transfrontalieră, ceea ce încalcă principiul liberei circulații a lucrătorilor și principiul libertății de stabilire prevăzute în tratate. Solicitarea ia forma unui aviz motivat (a doua etapă din cadrul acțiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor). Dacă Grecia nu se conformează acestei solicitări în termen de două luni, Comisia ar putea decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în privința Greciei.

(Pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 – Tel. mobil +32 498 98 3871)

 • Impozitare: Comisia solicită Spaniei să își schimbe regimul discriminatoriu de impozitare a bunurilor imobiliare

Comisia a solicitat Spaniei să își modifice dispozițiile fiscale referitoare la anumite vânzări de bunuri imobiliare. În temeiul legislației spaniole, câștigurile de capital rezultate din vânzarea unei reședințe permanente sunt scutite de impozitare dacă încasările sunt folosite pentru achiziționarea unei alte reședințe permanente. Totuși, această dispoziție se aplică numai rezidenților din Spania, fiind astfel discriminați nerezidenții. Dispozițiile sunt incompatibile cu libertățile fundamentale stabilite în tratate. Solicitarea ia forma unui aviz motivat (a doua etapă din cadrul acțiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligațiilor). Dacă Spania nu se conformează acestei solicitări în termen de două luni, Comisia ar putea decide să înainteze cazul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(Pentru mai multe informații: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 – Tel. mobil +32 498 98 3871)


Side Bar