Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

MEMO

Brüsszel, 2012. szeptember 27.

Szeptemberi kötelezettségszegési eljárási csomag: a legfontosabb döntések

FOGLALKOZTATÁS

ENERGIA

VÁLLALKOZÁS

KÖRNYEZET

BELÜGY

A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE

BELSŐ PIAC

KÖZLEKEDÉS

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI POLITIKA

ADÓZÁS ÉS VÁMPOLITIKA

AT

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

BE

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

BG

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

CY

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

DE

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X X X

EE

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

EL

 

 

 

X X X

 

 

 

 

 

X

ES

X

 

 

 

 

 

 

X

 

X

FI

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

FR

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

HU

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

IT

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

LU

 

 

 

 

 

 

X X

 

 

 

LV

 

 

 

XX

 

 

 

 

 

 

NL

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

PL

 

 

 

 

 

 

X X

 

 

 

PT

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

RO

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SE

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

SI

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

A kötelezettségszegési eljárásokra vonatkozó e havi döntési csomagja keretében az Európai Bizottság keresetet indít azon tagállamok ellen, amelyek nem tettek eleget megfelelően az uniós jog alapján őket terhelő kötelezettségeknek. Ezek a sok ágazatra kiterjedő döntések arra irányulnak, hogy biztosítsák az uniós jog megfelelő alkalmazását a polgárok és a vállalkozások érdekében. A Bizottság a mai napon 361 határozatot hozott, köztük 27 indokolással ellátott véleményt, és 12 keresetet indított az Európai Unió Bíróságán. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb határozatokat.

A kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatban további információkat a MEMO/12/12 dokumentumban találhat.

 • Bírósági keresetek

 • Határon átnyúló jogviták: A Bizottság keresetet indít Ciprussal és Hollandiával szemben az uniós szabályok átültetésének elmulasztása miatt.

A Bizottság az Európai Unió Bíróságához fordul Ciprus és Hollandia ügyében, amelyek elmulasztották közölni a határon átnyúló jogvitákban az igazságszolgáltatáshoz való jog érvényesítésének megkönnyítésére irányuló uniós szabályok átültetésével kapcsolatos nemzeti intézkedéseket. A közvetítési irányelvet akkor kell alkalmazni, amennyiben a jogvitában részes két fél önként beleegyezik abba, hogy vitájuk rendezésre érdekében pártatlan közvetítőt vegyenek igénybe. Az irányelv nemzeti jogba történő átültetésének határideje 2011. május 21. volt.

A Bizottság Ciprus esetében napi 6.758,40 EUR, Hollandia esetében pedig napi 70.553,60 EUR összegű bírságra tesz javaslatot, amelyet a Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítéletének időpontjától fizetnék mindaddig, amíg az érintett tagállamok nem értesítik a Bizottságot, hogy a szabályokat maradéktalanul átültették a nemzeti jogukba.

(további információk: IP/12/1016 - M. Andreeva - Tel. +32 229 91382- Mobil: +32 498 99 1382)

 • Közbeszerzés: A Bizottság felkéri a Bíróságot, hogy szabjon ki bírságot Lengyelországra, Hollandiára, Luxemburgra és Szlovéniára a védelmi beszerzési szabályok átültetésének elmulasztása miatt

A Bizottság úgy döntött, hogy az Európai Unió Bíróságához fordul Lengyelország, Hollandia, Luxemburg és Szlovénia ügyében, amelyek elmulasztották a katonai célokra szolgáló fegyverek, lőszerek vagy hadianyagok (és a kapcsolódó tevékenységek és szolgáltatások) beszerzéséről, valamint a biztonsági célú érzékeny árubeszerzésről és szolgáltatásnyújtásra irányuló beszerzésről szóló irányelv maradéktalan átültetését. A 2009/81/EK irányelvet 2009 augusztusában fogadták el, és 2011. augusztus 20-ig át kell ültetni az összes uniós tagállamban. A Bizottság döntése szerint arra is felkéri a Bíróságot, hogy szabjon ki napi bírságot a négy tagállamra mindaddig, amíg át nem ültetik az irányelvet.

A Bizottság Lengyelország esetében napi 70 561,92  EUR, Hollandia esetében napi 57 324,80 EUR, Luxemburg esetében napi 8 320 EUR, Szlovénia esetében pedig napi 7 038,72 EUR összegű bírságra tesz javaslatot, amelyet a Bíróság kötelezettségszegést megállapító ítéletének időpontjától fizetnének mindaddig, amíg az érintett tagállamok be nem jelentik a Bizottságnak, hogy a szabályokat maradéktalanul átültették a nemzeti jogukba.

(további információk: IP/12/1020 – S. De Rynck - Tel. +32 229 63421 - Mobil: +32 498 98 3969)

 • Környezet: A Bizottság keresetet indít Görögországgal szemben a hulladéklerakók és a veszélyeztetett teknősök miatt

Az Európai Bizottság a Bírósághoz fordul Görögország ügyében a Zakynthos sziget védett területén létesített hulladéklerakó miatt. A hulladéklerakó a hulladékokkal kapcsolatos uniós jogszabályok megsértésével üzemel, és súlyos veszélyt jelent az emberi egészségre, a környezetre és különösen az itt fészkelő teknősökre. Görögországnak be kell zárnia a hulladéklerakót, vagy összhangba kell azt hoznia a hulladékokkal kapcsolatos uniós jogszabályokkal. Janez Potočnik, környezetvédelmi biztos ajánlására a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjeszti Görögország ügyét.

(további információk: IP/12/1023- J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 • Környezet: A Bizottság keresetet indít Svédországgal szemben az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó jogszabály betartásának elmulasztása miatt

Az Európai Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjeszti Svédország ügyét, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaira vonatkozó uniós jogszabály megfelelő átültetésének elmulasztása miatt. A Bizottság aggódik az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv nemzeti jogba való svéd átültetésének hiányosságai miatt. Ezért Janez Potočnik, környezetvédelmi biztos ajánlására a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjeszti az ügyet.

(további információk: IP/12/1024 - J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 • Szabad mozgás: A Bizottság keresetet indít Belgiummal szemben

Az Európai Bizottság a mai napon úgy döntött, hogy a Bíróság elé terjeszti Belgium ügyét, a Belgiumban született azon gyermekek szabad mozgásának akadályozása miatt, akiknek az egy szülője belga állampolgár, a másik szülője pedig egy másik uniós tagállam állampolgára. Jelenleg a belga önkormányzatok elutasítják, hogy az ilyen gyermekeket az apa családi nevétől eltérő néven anyakönyvezzék – még akkor is, ha a gyermeket már kettős néven anyakönyvezték egy másik uniós tagállam konzulátusán.

(további információk: IP/12/1021 - M. Andreeva - Tel. +32 229 91382- Mobil: +32 498 99 1382)

 • Adózás: A Bizottság keresetet indít az Egyesült Királysággal szemben az Európai Unió Bíróságán a határokon átnyúló veszteségelszámolás miatt

A mai napon az Európai Bizottság úgy döntött, hogy keresetet indít az Egyesült Királysággal szemben az Európai Unió Bíróságán a határokon átnyúló veszteségelszámolásra vonatkozó adójogszabálya miatt. A Bizottság úgy ítéli meg, hogy az Egyesült Királyság elmulasztotta a Bíróság Marks & Spencer ügyben (C-446/03. sz. ügy) hozott, e tárgyra vonatkozó korábbi ítéletének megfelelő végrehajtását.

(további információk: IP/12/1017 - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil:+32 498 98 3871)

 • Adózás: A Bizottság keresetet indít Németországgal szemben az Európai Bíróságon az öröklési adó diszkriminatív rendelkezései miatt

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy keresetet indít Németországgal szemben az öröklési adózásra és az ajándékozási adókedvezményekre vonatkozó jogszabályok miatt. A német jog szerint magasabb adómentességi küszöb vonatkozik a németországi örökölt vagyonra, ha az örökhagyó és az örökös Németországban él, mintha mind a ketten külföldön élnének. Ennek következtében a nem honos személyek sokkal magasabb adót kötelesek fizetni a Németországban található vagyontárgyak után, mint a németországi lakosok. E rendelkezés visszatarthatja a külföldön élő polgárokat attól, hogy Németországban található vagyontárgyakba fektessék a pénzüket. A Bizottság véleménye szerint e rendelkezés diszkriminatív, és a tőke – a szerződésekben előírtnak megfelelő – szabad mozgásának indokolatlan korlátozását jelenti.

(további információk: IP/12/1018 - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)

 • Adózás: A Bizottság keresetet indít Németországgal szemben az Európai Bíróságon a rejtett tartalékokra vonatkozó, diszkriminatív adózási szabályok miatt

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy keresetet indít Németországgal szemben a rejtett tartalékok újra befektetésére vonatkozó, diszkriminatív adózási szabályok miatt. A német jog szerint a rejtett tartalékok kizárólag akkor fektethetők be újra adómentesen, ha az újonnan vásárolt eszközök egy németországi állandó telephely birtokába kerülnek. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egyértelműen hátrányos helyzetbe kerül az az adófizető, aki egyes befektetett eszközöket kíván értékesíteni annak érdekében, hogy másik uniós tagállamban telepedjen le, vagy külföldre is kiterjessze üzleti tevékenységét. Ez az egyenlőtlen bánásmód elriaszthat a határon átnyúló beruházásoktól, és diszkriminatív jellege miatt ellentétes az uniós szabályokkal.

(további információk: IP/12/1019 - E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil:+32 498 98 3871)

 • Indokolással ellátott vélemények

 • Kikötők: Spanyolországnak címzett, indokolással ellátott vélemény az EU-Szerződésnek a kikötői munkavállalók (dokkmunkások) toborzásának szervezésére vonatkozó szabályozás tekintetében történő megsértése miatt

A Bizottság a mai napon indokolással ellátott véleményt küldött Spanyolországnak, felszólítva a hatóságokat arra, hogy az ország számos kikötőjében kötelezzék a rakománykezelő vállalatokat a dokkmunkásokat foglalkoztató magánvállalatok tőkeállományában való pénzügyi részesedésre, és ne engedélyezzék az előbbiek számára, hogy a munkaerőpiacon toborozzák alkalmazottaikat, kivéve, ha a magánvállalat által kínált munkaerő nem megfelelő vagy nem elégséges. Előfordulhat, hogy azok a más tagállamokból származó, rakománykezeléssel foglalkozó szolgáltatók, akik Spanyolországban kívánnak letelepedni, lemondanak erről a szándékukról, mivel az említett előírás akadályt képez a rakománykezelési szolgáltatások előtt. A mostani a kötelezettségszegési eljárás második szakasza. Ha Spanyolország nem ad megfelelő választ, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

(további információk: IP/12/1022 - H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Mobil: +32 498 98 7638)

 • Egészség és biztonság: A Bizottság felszólítja Spanyolországot, hogy az irányelvet teljes egészében alkalmazza a csendőrségre (Guardia Civil)

Az Európai Bizottság felszólította Spanyolországot, hogy hozzon intézkedéseket annak érdekében, hogy teljes egészében alkalmazzák a munkavállalók egészségügyi és biztonsági védelmére vonatkozó alapszabályokat megállapító uniós irányelvet a csendőrség tagjaira (Guardia Civil). Az irányelv (89/391/EGK) olyan jogszabályok megalkotását írja elő a tagállamok számára, amelyek arra kötelezik a munkaáltatókat és a munkavállalókat, hogy hozzanak intézkedéseket a munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések korlátozására. Ez az irányelv továbbá arra kötelezi a tagállamokat, hogy javítsák a munkavállalók képzését, tájékoztatását és a velük folytatott konzultációt a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó intézkedések tekintetében. Spanyolországban az jelent problémát, hogy a csendőrség egyes munkahelyein senkit sem jelöltek ki annak ellenőrzésére, hogy meghozták-e az egészséggel és a biztonsággal kapcsolatos megelőző intézkedéseket. Ennek következtében veszélybe kerülhet a csendőrség tagjainak egészsége és munkahelyi biztonsága. Ha Spanyolország két hónapon belül nem közli az irányelv szerinti kötelezettségei teljes körű betartásának biztosítása céljából hozott intézkedéseket, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Mobil: +32 498 99 4107)

 • Egészség és biztonság: A Bizottság felszólítja Ausztriát, hogy teljes egészében alkalmazza az irányelveket az oktatási ágazatban

Az Európai Bizottság felszólította Ausztriát, hogy a két egészségi és biztonsági irányelvet (a 89/391/EGK keretirányelv és a 89/654/EGK munkahely-irányelv) maradéktalanul alkalmazza az oktatási ágazatban. Az irányelvek arra kötelezik a tagállamokat, hogy hozzanak intézkedéseket a foglalkozási megbetegedésekkel és balesetekkel kapcsolatos kockázati tényezők kiküszöbölésére és csökkentésére. Mindazonáltal Ausztria az oktatási ágazatot nagyrészt kizárta az említett irányelveket átültető nemzeti jogszabályainak hatálya alól. Ennek következtében előfordulhat, hogy a tanárok és óraadók egészsége és biztonsága sokkal kevesebb védelemben részesül, például a vészkijáratok vagy az épületek stabilitása és szilárdsága tekintetében. A felszólítás az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Ausztriának mostantól két hónapja van arra, hogy közölje a Bizottsággal az irányelvek teljes körű átültetése érdekében hozott intézkedéseket. Amennyiben ezen kötelezettségét nem teljesíti, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: J. Todd - Tel. +32 229 94107 - Mobil: +32 498 99 4107)

 • Megújuló energiaforrások: Az ausztriai és bulgáriai jogszabályok nem állnak összhangban az uniós szabályokkal

A fenntarthatóbb és versenyképesebb Európa létrehozásának fontos előfeltétele, hogy 2020-ig 20%-ra növekedjen a megújuló energiák részaránya az EU teljes energiafogyasztásában. E kötelező előírás elérése az egyes tagállamok azon kötelezettségvállalásán alapul, hogy maradéktalanul átültetik a vonatkozó uniós jogszabályokat. A tagállamoknak 2010. december 5-ig kell át kell ültetniük a megújulóenergia-irányelvet (2009/28/EK). Az említett irányelv időben történő átültetése prioritást jelent a Bizottság számára, mivel a késedelmek megakadályozhatják, hogy az Unió megvalósítsa a megújuló energiával kapcsolatos célkitűzését. Ausztria és Bulgária azonban nem tájékoztatta a Bizottságot az irányelv nemzeti jogszabályaikba való maradéktalan átültetéséhez szükséges valamennyi átültetési intézkedésről. A Bizottság ezért a mai napon úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményeket küld ezeknek a tagállamoknak. Ha a tagállamok két hónapon belül nem tesznek eleget jogi kötelezettségüknek, a Bizottság keresetet indíthat velük szemben az Európai Bíróságon. Az említett két indokolással ellátott vélemény az alábbi tagállamokat érintő 9 hasonló eljárást egészíti ki: Ciprus, a Cseh Köztársaság, Finnország, Franciaország, Görögország, Írország, Lengyelország, Málta és Szlovénia.

További információk: http://ec.europa.eu/energy/infringements/index_en.htm

(további információk: M. Holzner - Tel. +32 229 60196 - Mobil: +32 498 98 2280)

 • Az áruk szabad mozgása: A Bizottság felhívja Franciaország figyelmét az építési termékek kereskedelme előtt álló akadályokra

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy indokolással ellátott vélemény küld Franciaországnak, mivel az ország nem tartja tiszteletben az építési termékek forgalmazásának összehangolására vonatkozó uniós szabályokat. Franciaország intézkedései következtében a más tagállamokból származó gyártók rendkívül nehezen értékesítenek egyes építési termékeket a francia piacon. Amennyiben Franciaország két hónapon belül nem hozza összhangba az e területre vonatkozó szabályozását az uniós joggal, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

A Bizottsághoz számos panasz érkezett az építési termékek gyártóitól és importőreitől, akik nehézségeket tapasztaltak termékeinek a francia piacon történő értékesítése során. Ennek oka az a francia előírás, hogy e termékek esetében franciaországi kiegészítő tanúsításra van szükség, annak ellenére, hogy már rendelkeznek CE-megjelöléssel (a CE-megjelölés azt tanúsítja, hogy a terméket a forgalomba hozatalt megelőzően megvizsgálták), és más tagállamokban jogszerűen forgalmazzák azokat.

Az építési termékekről szóló irányelv (89/106/EGK) rendelkezései értelmében a tagállamok megőrizték az építési termékek minőségi mutatóival kapcsolatos követelmények megállapítására vonatkozó hatáskörüket, de kizárólag azzal a feltétellel, hogy az említett követelmények nem akadályozhatják a CE-megjelölésű termékek szabad áramlását. Az újonnan elfogadott építési termékekről szóló rendelet (305/2011/EU) még egyértelműbben tartalmazza ugyanezt a szabályt.

További információk az építési termékekről szóló rendeletről

További információk az áruk szabad mozgásáról

MEMO/12/431 - Construction sector should seize excellent opportunities of low energy buildings [Az építőipari ágazatnak élnie kell az alacsony energiafelhasználású épületek által kínált kiváló lehetőségekkel]

(további információk: C. Corazza - Tel. +32 229 51752 - Mobil: +32 498 99 2862)

 • Környezet: A Bizottság sürgeti Görögországot, hogy részesítse védelemben az álcserepes teknősöket

Az Európai Bizottság felkérte Görögországot, hogy javítsa a tengeri teknősök védelmét a nyugat-pelopponészoszi Kyparissia-öbölben. Az álcserepes teknős világszerte veszélyeztetett faj, amely az élőhely-irányelv alapján szigorú védelemben részesül, és a szóban forgó öböl az egyik legjelentősebb szaporodóhelye. A Bizottság 2011. októberben kötelezettségszegési eljárást indított ebben az ügyben, azonban Görögország továbbra is eltűr számos, megfelelő vizsgálatok alá nem vetett projektet és tevékenységet ezen a védett, Natura 2000 területen. Görögország emellett elmulasztotta elfogadni az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a kyparissiai tengeri teknősök szigorú védelmével kapcsolatos hatékony rendszert hozzon létre és hajtson végre annak érdekében, hogy a szaporodási időszakban megkímélje a fajokat bármely zavarástól, és az olyan tevékenységektől, amelyek a szaporodóhelyeik állapotának leromlásával vagy elpusztításával járhatnak. A Bizottság felszólítása indokolással ellátott vélemény formáját ölti, ami az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának felel meg, Görögországnak pedig két hónap áll rendelkezésre a válaszadásra.

(további információk: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 • Környezet: A Bizottság felkéri Görögországot, hogy részesítse védelemben vízforrásait a nitrátszennyezéssel szemben

Az Európai Bizottság felkérte Görögországot, hogy orvosolja a nitrátokra vonatkozó jogszabályainak hiányosságait. A nitrátok széles körben elterjedt műtrágyák, a túlzott használatok azonban súlyos vízszennyezést okoz. Az uniós jog értelmében a tagállamoknak ki kell jelölniük a nitrátszennyezés szempontjából veszélyeztetett területeket, és intézkedéseket kell hozniuk a szennyezés csökkentésére és megelőzésére ezeken a területeken. Az említett intézkedéseknek ki kell terjedniük olyan tilalmi időszakokra, amikor nem lehet trágyázni és műtrágyázni, a trágyának a tilalom idején való tárolására vonatkozó kapacitásra, továbbá a műtrágya alkalmazásának korlátaira. A Bizottság úgy véli, hogy Görögországnak ki kell terjesztenie néhány veszélyeztetett övezetét és ki kell jelölnie néhány további területet – bár az ország kötelezettséget vállalt arra, hogy kijelöl néhány további övezetet, eddig nem történtek konkrét lépések ennek megvalósítására. A Bizottság felszólítása indokolással ellátott vélemény formáját ölti, ami az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának felel meg, Görögországnak pedig két hónap áll rendelkezésre a válaszadásra.

(további információk: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 • Környezet: A Bizottság feléri Olaszországot, hogy tartsa be az elhasználódott járművekre vonatkozó uniós jogszabályokat

A Bizottság felkéri Olaszországot, hogy közölje a Bizottsággal az elhasználódott járművekre vonatkozó jogszabályokat módosító irányelv átültetését. A módosítást 2011. december 31-ig kellett volna elfogadni. Olaszország közölte, hogy jogszabálytervezetet készít, azonban még nem kaptunk friss információkat, ezért az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelő indokolással ellátott vélemény kerül kiküldésre. Olaszországnak két hónap áll rendelkezésre a válaszadáshoz.

(további információk: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 • Környezet: A Bizottság felkéri Lettországot a bányászati hulladékokról szóló uniós jogszabály betartására

A Bizottság emlékeztette Lettországot a bányászati hulladékokról szóló irányelv helyes átültetésére vonatkozó kötelezettségére. A Bizottság idén áprilisban kötelezettségszegési eljárást indított ebben az ügyben, és bár eredeti problémák némelyike megoldódott, a lett jogszabályok továbbra sem tartalmazzák a külső vészhelyzeti tervek készítésére vonatkozó kötelezettséget. E tervek pedig létfontosságúak a polgári védelem szempontjából. A hatályos formájukban a lett jogszabályok továbbra sem garantálják, hogy a közvélemény kellő tájékoztatást kap az engedélyekre vonatkozó döntésekről, továbbá hogy az illetékes hatóságok figyelembe veszik az észrevételeket és véleményeket az engedélyekre vonatkozó döntések meghozatala előtt. Lettország elismert néhány hiányosságot, és a nemzeti jogszabályok módosítását javasolta, a módosítások azonban még nem történtek meg. A Bizottság levele indokolással ellátott vélemény formáját ölti, ami a kötelezettségszegési eljárás második szakaszának felel meg. Lettországnak két hónap áll rendelkezésre a válaszadáshoz.

(további információk: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 • Környezet: A Bizottság sürgeti Lettországot a madárvadászatról szóló uniós jogszabályok betartására

A Bizottság felkéri Lettországot, hogy vadászati jogszabályait hozza összhangba az uniós jogszabályokkal. A lett vadászati szabályok nem felelnek meg az ésszerű hasznosítás és az ökológiailag kiegyensúlyozott állományszabályozás elveinek, és nem biztosítanak védelmet a madaraknak a költési és fiókanevelési időszakban. A lett vadászati jogszabályok emellett nem felelnek meg a madarakról szóló irányelvben foglalt szigorú szabályoknak a vadászati eltérések vonatkozásában, ugyanis számos feltételt kell teljesíteni ahhoz, hogy biztosítható legyen az eltérés. Lettország elismeri a hiányosságokat és a szóban forgó jogszabályok módosítását javasolta, mivel azonban a változtatásokról nem érkezett értesítés, a Bizottság megküldi az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelő indokolással ellátott véleményt. Lettországnak két hónap áll rendelkezésre a válaszadáshoz.

(további információk: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 • Környezet: A Bizottság felkéri Észtországot az akkumulátorokról szóló uniós jogszabály betartására

A Bizottság felkéri Észtországot, hogy az akkumulátorokról szóló jogszabályait hozza összhangba az uniós jogszabályokkal. Az észt jogszabályok – a gépjárművekben való felhasználás kivételével – még akkor is tiltják az ólomtartalmú elemek és akkumulátorok forgalmazását, ha azok megfelelnek az akkumulátorokról szóló irányelv követelményeinek. Emellett túl tág az „elem- és akkumulátorgyártó” nemzeti fogalommeghatározásának alkalmazási területe. Észtország javaslatot tett nemzeti jogszabályainak módosítására, azonban mostanáig ezt nem tette meg. Ezért a Bizottság megküldi az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelő indokolással ellátott véleményt, két hónapot biztosítva Észtországnak a válaszadásra.

(további információk: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 • Környezet: A Bizottság felkéri Romániát, hogy tartsa be az üzemanyag-feltöltésekor kibocsátott benzingőz csökkentésére irányuló uniós jogszabályokat

Románia elmulasztotta a gépjárművek töltőállomásokon történő üzemanyag-feltöltésekor kibocsátott benzingőz visszanyeréséről szóló uniós jogszabály átültetését. A jogszabály arra irányul, hogy csökkentse az illékony szerves vegyületek (VOC) légkörbe történő kibocsátását a töltőállomásokon végzett üzemanyag-feltöltési tevékenységek során, mivel ezek a vegyületek hozzájárulnak a légzőszervi megbetegedések kialakulásához és szennyezik a környezetet. A jogszabályt 2012. január 1-jéig kellett volna elfogadni. A Bizottság idén márciusban indított kötelezettségszegési eljárást, és most az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelő indokolással ellátott vélemény kerül kibocsátásra. Romániának két hónap áll rendelkezésre a válaszadáshoz.

(további információk: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 • Környezet: A Bizottság felszólítja Portugáliát a bányászati hulladékokról szóló uniós jogszabály betartására

Az Európai Bizottság felkéri Portugáliát, hogy orvosolja a bányászati hulladékokról szóló irányelv átültetésének egyes hiányosságait. Portugália elismerte a technikai előírásokkal és az információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos hiányosságokat, mivel azonban egyes módosítások még nem érkeztek meg, az uniós kötelezettségszegési eljárás második szakaszának megfelelő indokolással ellátott vélemény kerül kibocsátásra. Portugáliának két hónap áll rendelkezésre a válaszadáshoz.

(további információk: J. Hennon - Tel. +32 229 53593 - Mobil: +32 498 95 3593)

 • A diplomáciai útlevéllel rendelkezők vízummentességére vonatkozó, Olaszország és Kína közötti kétoldalú megállapodás: Olaszország nem tartja be a Szerződés (EUSZ) 4. cikkének (3) bekezdését

Azon tárgyalási irányelvek ellenére, amelyek 2005-ben felhatalmazták a Bizottságot – a többek között a diplomata útlevéllel rendelkezők esetleges vízummentességére is kiterjedő – EU–Kína partnerségi és együttműködési megállapodás megtárgyalására, Olaszország olyan kétoldalú megállapodásról tárgyalt és kötött meg Kínával, amely mentesíti a diplomata útlevéllel rendelkezőket a vízumkötelezettség alól, anélkül hogy ennek során együttműködött volna a Bizottsággal, vagy akár konzultált volna az intézménnyel. Ezzel Olaszország megsértette a lojális együttműködéssel kapcsolatos kötelezettségét, és nem teljesítette az EUSZ 4. cikkének (3) bekezdését, amely előírja, hogy a tagállamok segítik az Uniót feladatainak teljesítésében, és tartózkodnak minden olyan intézkedéstől, amely veszélyeztetheti az Unió célkitűzéseinek megvalósítását. A Bizottság ezért a mai napon indokolással ellátott véleményt fogadott el, felszólítva Olaszországot, hogy tegyen meg valamennyi szükséges intézkedést az uniós joggal való összhang biztosítására, továbbá tartózkodjon a Kínával kötött kétoldalú megállapodása ratifikációs folyamatának befejezésétől. Amennyiben két hónapon belül nem érkezik kielégítő válasz, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: M. Cercone - Tel. +32 229 80963 - Mobil: +32 498 98 2349)

 • Belső piac: A Bizottság fellép a közjegyzők letelepedési szabadságának Magyarországon történő érvényesítése érdekében

Az Európai Bizottság a mai napon további felszólítást intézett Magyarországhoz, hogy az uniós jogot tiszteletben tartva vonja vissza a közjegyzőkre vonatkozó állampolgársági követelményt. Az Európai Unió Bírósága már kimondta, hogy az ilyen állampolgársági követelmények ellentétesek az Európai Unió működéséről szóló szerződés (49. cikk) értelmében vett letelepedési szabadsággal, mivel az EUMSZ 51. cikkébe foglalt, a közhatalom gyakorlásához kapcsolódó tevékenységekkel kapcsolatos kivételek nem terjednek ki a közjegyzők tevékenységére (lásd a Bíróság Belgiumra, Franciaországra, Luxemburgra, Ausztriára, Németországra és Görögországra vonatkozó 2011. május 24-i ítéleteit). Magyarország azzal érvelt, hogy a magyar közjegyzők bírói hatáskörrel rendelkeznek. Azonban a magyar közjegyzők nem rendelkeznek jogviták eldöntésére vonatkozó hatáskörrel. Ezért, bár a közjegyzői hatáskör egyes esetekben megalapozhat olyan határozatokat, amelyek Magyarországon egyenértékűek a bírósági határozatokkal, a Bizottság álláspontja szerint a közhatalomban való ilyen szerepvállalás nem elegendő az állampolgársági követelmény indokolásához. A további felszólítás az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében kiegészítő indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Magyarországnak mostantól két hónapja van arra, hogy közölje a Bizottsággal a közjegyzőkre vonatkozó uniós jog szerinti kötelezettségeinek tiszteletben tartása érdekében tett intézkedéseket. Amennyiben ezen kötelezettségét nem teljesíti, a Bizottság Magyarország ügyét az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

További információk a letelepedés szabadságáról:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(további információk: S. De Rynck - Tel. +32 229 63421 - Mobil: +32 498 98 3969)

 • Belső piac: A Bizottság fellép az ügyvédek letelepedési szabadságának Luxemburgban történő érvényesítése érdekében

Az Európai Bizottság a mai napon felszólította Luxemburgot, hogy tegyen eleget az uniós jog szerinti kötelezettségeinek, és tegye lehetővé, hogy az ügyvédek szabadon letelepedhessenek Luxemburgban. A jelenleg hatályos jogszabály megköveteli, hogy valamennyi ügyvéd beszéljen franciául, németül és luxemburgiul. A Bizottság szerint kevésbé korlátozó és hatékonyabb eszközök is léteznek a jogrendszer hatékonyságának megoltalmazására, az ügyfelek és az ország nyelvi örökségének védelmére. Például a luxemburgi ügyvédi kamara már jelenleg is nyilvánosan hozzáférhető jegyzéket vezet az ügyvédekről, amelyben feltünteti azok szakterületeit, és azt, hogy mely nyelveken praktizálnak. A mai felszólítás az uniós kötelezettségszegési eljárás keretében indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Luxemburgnak mostantól két hónapja van arra, hogy közölje a Bizottsággal az ügyvédek letelepedésére vonatkozó uniós jog szerinti kötelezettségeinek tiszteletben tartása érdekében tett intézkedéseket. Amennyiben ezen kötelezettségét nem teljesíti, a Bizottság Luxemburg ügyét az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

További információk a letelepedés szabadságáról:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/living_working/services-establishment/index_en.htm

(további információk: S. De Rynck - Tel. +32 229 63421 - Mobil: +32 498 98 3969)

 • Közbeszerzés: A Bizottság felszólítja Lengyelországot, hogy tegyen eleget az uniós szabályoknak

Az Európai Bizottság a mai napon felszólította Lengyelországot, hogy tegyen eleget az uniós közbeszerzési szabályok alapján fennálló kötelezettségeinek az ajánlattevőknek a pályázati eljárásokból való kizárására vonatkozó elfogadható okok tekintetében. A lengyel körbeszerzési törvény értelmében három évre kizárják a közbeszerzési eljárásokból azokat a gazdasági szereplőket, akik elmulasztották egy szerződés teljesítését vagy nem szerződésszerűen teljesítettek és ezzel kárt okoztak, ha a kárt bírósági határozat állapította meg a közbeszerzési eljárás megkezdését megelőző három éven belül. Ezenfelül a lengyel jog előírja bármely olyan vállalkozó kötelező kizárását, akinek a szerződését az ajánlatkérő a vállalkozó felelősségi körébe tartozó okokból mondta fel, ha a szerződés nem teljesített része legalább a szerződés értékének 5%-át elérte. A Bizottság álláspontja szerint ezek a rendelkezések meghaladják a vállalkozó szakmai feddhetetlenségével kapcsolatos, elfogadható kizárási okok teljes körét, amelyet az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK irányelv 45. cikke tartalmaz. A felszólítás az uniós jogsértési eljárás keretében indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Lengyelországnak mostantól két hónapja van arra, hogy közölje a Bizottsággal az uniós közbeszerzési jog szerinti kötelezettségeinek tiszteletben tartása érdekében tett intézkedéseket. Amennyiben ezen kötelezettségét nem teljesíti, a Bizottság Lengyelország ügyét az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

További információk a közbeszerzési szabályokról:

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm

(további információk: S. De Rynck - Tel. +32 229 63421 - Mobile +32 498 98 3969)

 • Közlekedés: A Bizottság felszólítja Belgiumot, Németországot, Finnországot és Svédországot, hogy hozzák meg az intelligens közlekedési rendszerekkel (ITS) kapcsolatos nemzeti intézkedéseket

Az Európai Bizottság a mai napon felszólította Belgiumot, Németországot, Finnországot és Svédországot, hogy tegyék lehetővé az intelligens közlekedési rendszerek (ITS) kiépítését. A 2010/40/EU irányelv keretet hoz létre, hogy támogassa a közúti közlekedés területén az intelligens közlekedési rendszerek, valamint a más közlekedési módokkal való intelligens interfészek kiépítését. A Bizottság az ITS kiépítése és használata tekintetében érvényesülő kompatibilitás, kölcsönös átjárhatóság és folyamatosság biztosításához szükséges előírásokat fogad el. Belgium, Németország, Finnország és Svédország még nem teljes mértékben ültette át ezt az irányelvet a nemzeti jogba, jóllehet 2012. feburár 27-ig kötelesek lettek volna ezt megtenni. Az irányelv értelmében tagállamok biztosítják, hogy a Bizottság által elfogadott előírásokat alkalmazzák az ITS-alkalmazásokra és -szolgáltatásokra azok kiépítése során. Az irányelv időben történő átültetésének elmaradása alááshatja az említett előírások hatékonyságát és gyors alkalmazását. A Bizottság felszólítása az uniós jogsértési eljárás keretében indokolással ellátott vélemény formáját ölti. Ha az említett tagállamok két hónapon belül nem tájékoztatják a Bizottságot az uniós jognak való maradéktalan megfelelés biztosítása érdekében hozott intézkedésekről, a Bizottság az ügyeket az Európai Bíróság elé terjesztheti.

(további információk: H. Kearns - Tel. +32 229 87638 - Mobil: +32 498 98 7638)

 • Állategészségügy: A Bizottság sürgeti Svédországot, hogy hagyjon fel a szarvasmarhákon végzett paratuberkulózis vizsgálatokkal

Az Európai Bizottság a mai napon hivatalos felszólítást (indokolással ellátott vélemény) küldött Svédországnak, felszólítva, hogy hagyjon fel a szarvasmarhákon végzett paratuberkulózis vizsgálatok gyakorlatával. A 64/432/EGK irányelvben a szarvasmarhák kereskedelmével kapcsolatosan megállapított harmonizált állat-egészségügyi feltételek nem irányoznak elő patatuberkulózisra vonatkozó egészségügyi előírásokat. Továbbá ez az érkezés után kötelező vizsgálat visszatartja a svéd gazdákat attól, hogy másik uniós tagállamokból hozzanak be szarvasmarhákat, és mivel egészségügyi szempontból nem indokolt, a mennyiségi korlátozásokkal azonos hatást fejt ki. Ezért nem indokolható az Európai Unió működéséről szóló szerződésnek (EUMSZ) az import korlátozásokat és tilalmakat szabályozó 36. cikke alapján.

A paratuberkulózis a szarvasmarhák – és a juhok – vékonybelének ragályos fertőzése, amelynek tünetei hosszú ideig, vagy akár egyáltalán nem jelennek meg. Az állatok megfertőződését kimutató, megbízható és gyakorlati tesztek hiánya is magyarázza, hogy e betegségre nem vonatkoznak uniós szabályok.

Ha Svédország e hivatalos felszólítástól számított két hónapon belül nem tájékoztatja a Bizottságot a vizsgálatok leállításáról, a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti az ügyet.

(további információk: F. Vincent - Tel. +32 229 87166 - Mobil: +32 498 98 7166)

 • Adózás: A Bizottság felszólítja Ausztriát, hogy hagyjon fel a külföldi nonprofit intézmények hátrányos megkülönböztetésével

A Bizottság hivatalosan felszólította Ausztriát, hogy módosítsa a nonprofit szervezeteknek juttatott adományok adójogi kezelése tekintetében diszkriminatív adójogszabályát. Az osztrák jogszabály lehetővé teszi, hogy az Ausztriában letelepedett egyes nonprofit intézményeknek juttatott adományokat „különleges költségként” kezeljék, ugyanakkor ezt a kedvezményt nem engedélyezi a hasonló külföldi intézményeknek juttatott adományok vonatkozásában. Ennek következében magasabb adóteher nehezedik azokra, akik Ausztrián kívüli intézményeknek adományoznak. Ez a tőke – a szerződésekben foglalt – szabad mozgásával kapcsolatos indokolatlan korlátozást jelent. A Bizottság felszólítása indokolással ellátott vélemény formáját ölti, ami a kötelezettségszegési eljárás második szakaszának felel meg. Amennyiben két hónapon belül nem érkezik kielégítő válasz, a Bizottság Ausztria ügyét a Bíróság elé terjesztheti.

(további információk: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)

 • Héa: A Bizottság felszólítja Németországot, hogy módosítsa a nem uniós gazdasági szereplők héa-visszatérítéseire vonatkozó szabályait

A Bizottság felszólítja Németországot, hogy módosítsa azt a jogszabályát, amely előírja, hogy a nem uniós gazdasági szereplők héa-visszatérítés iránti kérelmeit személyesen a kérelmezőnek kell aláírnia. A Bizottság megítélése szerint ez az intézkedés ellentétes a hatékonyság, az arányosság és az egyenértékűség uniós jogi alapelveivel. A vonatkozó uniós jogszabályok nem tartalmaznak olyan rendelkezést, amely előírná, hogy az említett héa-visszatérítés iránti kérelmeket személyesen kell aláírni. Ezenfelül a nem uniós gazdasági szereplők személyes aláírására vonatkozó előírás rendkívül megnehezítheti, hogy az EU területén nem letelepedett szereplők igénybe vehessék a héa-visszatérítést. A Bizottság úgy véli, hogy Németország e követelménnyel elérni kívánt célkitűzése, nevezetesen az adócsalás elleni küzdelem és a megfelelő visszatérítési eljárás biztosítása, egyéb eszközökkel – így adóügyi képviselő kijelölésével – is megvalósítható volna. A felszólítás indokolással ellátott vélemény formáját ölti, ami a kötelezettségszegési eljárás második szakaszának felel meg. Amennyiben a szabályozást nem hozzák két hónapon belül összhangba az uniós joggal, az ügyet a Bizottság az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)

 • Adózás: A Bizottság felszólítja Görögországot, hogy módosítsa a gépjárművek regisztrációs adójára vonatkozó szabályokat

Az Európai Bizottság hivatalosan felszólította Görögországot, hogy változtassa meg a regisztrációs adóra vonatkozó szabályokat a Görögországban nem letelepedett munkáltatók által görögországi lakosok számára biztosított cégautók vonatkozásában.

A görög jog szerint, ha egy másik tagállamban letelepedett munkáltató cégautót biztosít egy Görögországban honos alkalmazott számára, az ideiglenes importra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy egy görögországi lakos évente hat egymást követő, vagy nem egymást követő hónapban használhatja a cégautóját Görögországban (ami kivételes körülmények között meghosszabbítható). Hat hónapot követően meg kell fizetni az említett jármű regisztrációs adóját. Görögország a jogszabályában elmulasztotta rendezni a több tagállamot érintő cégautók kérdését, ezáltal pedig figyelmen kívül hagyta az Európai Bíróság e tárgyra vonatkozó ítélkezési gyakorlatát. Ennek eredményeként előfordulhat, hogy a munkáltatójának tagállamában bejegyzett cégautóhoz hozzájutó alkalmazott pótlólagos költségeket visel munkája több tagállamot érintő jellege miatt. Ez visszatarthat a határon átnyúló tevékenységtől, és ellentétes a munkavállalók szabad mozgásának és a letelepedés szabadságának a szerződésekbe foglalt elveivel. Az indokolással ellátott vélemény formáját öltő felszólítás az uniós jogsértési eljárások második szakasza. Ha Görögország két hónapon belül nem tesz eleget a felszólításnak, a Bizottság Görögország ügyét az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)

 • Adózás: A Bizottság felszólítja Spanyolországot, hogy változtassa meg diszkriminatív ingatlanadó szabályozását

A Bizottság felszólította Spanyolországot, hogy módosítsa az egyes ingatlanok értékesítésére vonatkozó adózási rendelkezéseit. A spanyol jog szerint az állandó lakóhely értékesítéséből származó tőkenyereség adómentes, ha a nyereséget másik állandó lakóhely megvásárlására fordítják. Ez a rendelkezés azonban kizárólag a spanyolországi lakosokra vonatkozik, ennélfogva hátrányosan megkülönbözteti a nem honos személyeket. A rendelkezések összeegyeztethetetlenek a szerződésekbe foglalt alapvető szabadságokkal. Az indokolással ellátott vélemény formáját öltő felszólítás az uniós jogsértési eljárások második szakasza. Ha Spanyolország két hónapon belül nem tesz eleget a felszólításnak, a Bizottság Spanyolország ügyét az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.

(további információk: E. Traynor - Tel. +32 229 21548 - Mobil: +32 498 98 3871)


Side Bar