Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

NOTĂ DE INFORMARE

Bruxelles, 06 septembrie 2012

Întrebări frecvente privind politica de alfabetizare a Comisiei Europene și raportul grupului de experți la nivel înalt privind alfabetizarea

IP/12/940

De ce a lansat Comisia Europeană un grup de experți privind alfabetizarea, având în vedere că educația și alfabetizarea intră în principal în sfera de competență a statelor membre?

Statele membre au un interes comun în îmbunătățirea standardelor pentru alfabetizare, atât în rândul copiilor, cât și în cel al adulților. Îmbunătățirea competențelor de lectură a fost unul dintre primele obiective ale programului de lucru „Educație și formare profesională”, lansat în 2002, iar acest obiectiv a fost reconfirmat ca o prioritate pentru perioada 2010-2020. Statele membre s-au angajat să reducă la 15%, până la sfârșitul deceniului, rata de elevi în vârstă de 15 ani cu competențe slabe de lectură.

În noiembrie 2010, Consiliul de Miniștri a invitat Comisia să înființeze un grup de experți la nivel înalt pentru a examina cele mai eficiente și eficace metode de susținere a competențelor de lectură pe tot parcursul vieții. Raportul grupului încearcă să atragă atenția asupra crizei competențelor de citire și scriere care afectează toate statele membre și oferă recomandări privind modul de rezolvare a acesteia. Comisia va continua să sprijine eforturile depuse de statele membre pentru îmbunătățirea competențelor de citire și scriere. Rolul Comisiei nu aduce atingere în niciun fel competenței exclusive a statelor membre în organizarea structurii și conținutului sistemelor lor de învățământ.

Cum au fost selectați experții membri ai grupului? De ce a fost aleasă Prințesa Laurentien ca președintă a grupului?

Membrii grupului la nivel înalt sunt experți în alfabetizare. Comisia Europeană i-a selectat pe baza experienței și statutului lor. De asemenea, Comisia a luat în considerare echilibrul geografic și de gen.

ASR Prințesa Laurentien a Țărilor de Jos este o binecunoscută promotoare în acest domeniu. Ea este trimisul special UNESCO privind alfabetizarea pentru dezvoltare și președinte al Fundației Olandeze de lectură și scriere (Stichting Lezen & Schrijven).

Ce este campania „Europei îi place să citească”?

Campania „Europei îi place să citească” este o inițiativă a comisarului Androulla Vassiliou, care vizează sensibilizarea cu privire la criza competențelor de citire și scriere din Europa și promovează lectura de plăcere. Comisarul a participat la o serie de sesiuni de lectură în întreaga Europă, în care au fost implicați copii, adolescenți și adulți. Aceste evenimente au adesea o dimensiune multilingvă, încurajând copiii să citească cu glas tare în limbi diferite și să sublinieze importanța diversității lingvistice.

Ce înseamnă „persoane cu rezultate slabe la citire”?

Persoanele cu competențe slabe de citire sunt capabile să completeze doar sarcinile cel mai puțin complexe de citire, precum localizarea unei singure informații, identificarea temei principale a unui text sau realizarea unei conexiuni simple cu cunoștințele de zi cu zi.

Pentru a asigura comparabilitatea între statele membre ale UE, criteriul de referință al UE identifică persoanele cu rezultate slabe pe baza definițiilor utilizate de studiul realizat de OCDE în cadrul Programului internațional pentru evaluarea elevilor (PISA), în care clasificarea se face de la nivelul 1 la nivelul 5 (nivelul cel mai ridicat). Persoanele cu rezultate slabe au punctaj sub nivelul 2 în testul PISA. Acestea sunt elevi capabili să completeze doar sarcinile cel mai puțin complexe de citire.

OCDE a lansat un nou program de evaluare internațională a competențelor adulților (PIAAC). Acesta va realiza un profil detaliat al competențelor în rândul adulților cu vârste cuprinse între 16 și 65 de ani. Programul va evalua competențele lingvistice și numerice, precum și capacitatea persoanelor de a rezolva probleme într-un mediu cu nivel tehnologic ridicat. De asemenea, el evaluează competențele utilizate la locul de muncă. Primele rezultate vor fi publicate în octombrie 2013.

Ce impact au internetul, mijloacele de comunicare socială și utilizarea telefoanelor inteligente (smartphones) asupra nivelurilor de competențe de citire și scriere, dacă există un astfel de impact?

Internetul și digitalizarea au schimbat natura, frecvența și importanța scrisului. Instrumentele digitale oferă o motivație puternică pentru scris, evidentă în mod special în rândul tinerilor. Comunicarea prin instrumente de relaționare socială, cum sunt Facebook, MSN și SMS se situează undeva între exprimarea orală și cea scrisă în ceea ce privește tipul de limbaj utilizat. Deoarece este mai facilă și imediat accesibilă, comunicarea prin SMS poate fi foarte motivantă, în special pentru cei care au probleme la citire.

Aceste practici informale încep să fie încorporate în procesele de învățare în anumite școli și în alte instituții educaționale, dar în general sub forma unor proiecte individuale. Cu toate acestea, având în vedere beneficiile lor motivaționale, aceste practici informale trebuie să primească o mai bună recunoaștere din partea sistemelor de învățământ.

În cadrul dezbaterilor legate de scrierea în contextul mijloacelor media digitale se evidențiază două preocupări comune: dacă scrisul de mână este superior dactilografierii atunci când copiii mici sunt învățați să citească și să scrie și dacă mesajele de tip SMS duc la o scriere și la o ortografie de mai bună sau de mai slabă calitate. Din puținele elemente de probă existente până în prezent, se pot extrage în egală măsură argumente pentru susținerea ambelor puncte de vedere. Sunt necesare mai multe probe privind impactul mijloacelor media digitale și al scrisului de mână, pentru a se determina abordări adecvate în acest nou context.

De ce există o diferență atât de mare între băieți și fete în ceea ce privește performanțele la citire?

Diferența dintre genuri este, în primul rând, una de motivație. Datele arată că, la toate vârstele, bărbații citesc mai puțin din plăcere decât femeile. Analiza testelor PISA arată că băieții adolescenți sunt mai puțin înclinați către lectură decât fetele și aceasta se reflectă în performanțe mai scăzute la lectură și în rate mai ridicate de rezultate slabe în rândul băieților.

Există modalități de motivare și implicare a băieților în lectură: utilizarea unor formate mai digitale, adaptarea materialelor de lectură din școli la interesele lor și, în mod mai general, oferirea unei palete mai largi de opțiuni tuturor elevilor (băieți și fete) cu privire la subiectele de lectură. Raportul sugerează, de asemenea, că trebuie atras un număr mai mare de bărbați în actul de predare, pentru a acționa ca modele de urmat pentru băieți.

Se pare că grupul la nivel înalt s-a concentrat numai pe alfabetizarea la citire; este corect?

Grupul la nivel înalt s-a concentrat pe competențe de lectură și scriere, dar a ținut cont de diferite aspecte ale lecturii, precum noile tehnologii și influența digitalizării asupra competențelor de lectură și scriere. Există mult mai multe cercetări și date comparabile în domeniul lecturii, decât în cel al scrierii. Una dintre recomandările grupului la nivel înalt este de a se elabora teste comparabile la nivel internațional privind competențele de scriere și de a se consolida cercetarea în acest domeniu.

Grupul la nivel înalt a utilizat o definiție multistratificată a competențelor de citire și scriere, de la cele de bază și până la cele funcționale și multiple. Competențele de citire și scriere de bază înseamnă cunoașterea literelor, cuvintelor și textelor necesare pentru citire și scriere la un nivel care aduce încredere în sine și motivație pentru continuarea dezvoltării; competențele funcționale de citire și scriere reprezintă capacitatea de a citi și de a scrie pentru a se dezvolta și a funcționa în societate, acasă, la școală și la locul de muncă; competențele multiple de citire și scriere reprezintă capacitatea de utilizare a competențelor de citire și scriere în scopul de a produce, de a înțelege, de a interpreta și de a evalua cu spirit critic texte primite printr-o diversitate de medii și în diverse forme (tipar, digital, audiovizual). Competențele multiple de citire și scriere constituie o bază pentru participarea digitală și pentru alegerea în cunoștință de cauză în probleme financiare, de sănătate etc. Studiile internaționale folosesc și ele aceeași definiție.

Există alte studii pe lângă studiul PISA al OCDE care măsoară competențele de citire și scriere ale elevilor?

Există alte studii, cum ar fi Progress in Internacional Reading Literacy Study (Studiu privind evoluția competențelor de citire) (PIRLS), coordonat de Asociația internațională pentru evaluarea realizărilor din domeniul educației. Acesta se concentrează asupra elevilor din clasa a patra (9-11 ani).

Pentru adulți, OCDE a lansat un nou program de evaluare internațională a competențelor adulților (PIAAC). Primele rezultate ale acestuia vor fi publicate în octombrie 2013.

Cum va schimba situația grupul la nivel înalt?

Raportul grupului la nivel înalt evidențiază principalele date și probe privind standardele de alfabetizare, ilustrate prin exemple din diferite țări și studii de caz. Acesta oferă o sinteză accesibilă a celor mai relevante cercetări disponibile și a principalelor politici, programe și campanii pentru îmbunătățirea alfabetizării din întreaga Europă.

De asemenea, raportul conține recomandări specifice pentru diferitele grupe de vârstă (copii preșcolari, de școală primară, adolescenți și adulți), subliniind ce pot și ce trebuie să facă principalii actori pentru a schimba situația.

Raportul se va afla în centrul unei dezbateri privind competențele de citire, în cadrul reuniunii informale a miniștrilor educației din UE, din Cipru, de la 4-5 octombrie. Discuțiile lor vor duce la concluzii care urmează să fie adoptate în noiembrie de Consiliul pentru educație. Acestea vor include detalii privind modul în care Europa va fructifica lecțiile învățate.

Este adevărat că în 2011 existau în UE aproximativ 75 de milioane de adulți cu un nivel de educație scăzut și că mulți dintre aceștia au probabil și probleme de citire și scriere?

Nu avem date exacte cu privire la rata de alfabetizare a adulților. Numai Franța, Germania și Regatul Unit au efectuat studii recente. Acestea arată că aproximativ unul din cinci adulți nu are un nivel suficient al competențelor de citire și scriere pentru a face față cerințelor minime ale societății de astăzi. Aceasta înseamnă aproximativ 75 de milioane de adulți în întreaga UE. Noul program de evaluare internațională a competențelor adulților va oferi date mai clare în octombrie 2013.


Side Bar