Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 25. julija 2012

Predlog proračuna za leto 2013: pismo predsednika Barrosa voditeljem držav in vlad o stališču Sveta

Predsednik Barroso je 24. julija 2012 vsem voditeljem držav in vlad EU poslal pismo, v katerem je izrazil zaskrbljenost glede stališča Sveta o predlogu proračuna za leto 2013.

Svet je namreč istega dne brez razprave odobril stališče odbora Coreper z dne 11. julija 2012, v skladu s katerim se povečanje obsega plačil v proračunu EU za leto 2013 omeji na 2,79 %. Komisija je v svojem prvotnem predlogu z dne 25. aprila 2012 predlagala povečanje obsega plačil za 6,8 %, da bi se lahko izpolnile pravne obveznosti glede plačil upravičencem, nastale na podlagi preteklih obveznosti, ki so jih države članice že potrdile. Upoštevanje stališča Sveta bi pomenilo 5,2 milijarde EUR manj, kot jih je zahtevala Komisija za zadostitev realnih potreb po plačilih.

Celotno besedilo pisma z dne 24. julija 2012

Pred le tremi tedni smo se na zasedanju Evropskega sveta dogovorili, da si bomo še naprej po najboljših močeh prizadevali za ponovno usmeritev Evrope na pot pametne, trajnostne in vključujoče rasti. Vsi voditelji držav ali vlad ste podpisali Pakt za rast in delovna mesta, ki vsebuje zelo specifične zaveze glede financiranja gospodarstva, tudi z mobilizacijo preostalih sredstev strukturnih skladov za tekoče obdobje. To so primerna sporočila državljanom v teh težkih časih.

Zdaj vam pišem v skrbeh, da pogajanja o proračunu za leto 2013 že ogrožajo duha našega nedavnega dogovora, saj naj Evropska unija ne bi imela na voljo zadostnih sredstev, s katerimi bi zagotovila že dogovorjeno stopnjo finančne podpore številnim projektom za spodbujanje rasti.

Letni proračun določa višino pravno obvezujočih zavez do državljanov, MSP, raziskovalcev, kmetov, študentov in regij, ki jih bo Evropska unija podprla. Te zaveze ustvarjajo obveznosti, ki jih je treba pozneje izpolniti z ustreznimi plačili v skladu s sprejetimi pravili in dejanskim izvajanjem programov. Brez teh zavez se veliko število navedenih projektov ne bi nikoli začelo izvajati. Ogrožanje sposobnosti EU, da izpolni svoje obveznosti, spodkopava verodostojnost naših programov financiranja in tudi naše zaveze, da podpiramo rast.

Odobravam in podpiram pogumna prizadevanja mnogih med vami za konsolidacijo javnih financ. V predlogu proračuna, ki ga je predlagala Komisija, so v celoti upoštevane te razmere, saj so nove zaveze dejansko zamrznjene. S tem Komisija jasno priznava trenutne razmere v EU, ki jih je treba upoštevati na področju prispevkov v proračun. Predlagano povečanje ravni plačil v višini 6,8 % za leto 2013 v večji meri izhaja iz pravne obveznosti. Gre za vprašanje izvajanja že dogovorjenega. Večina teh plačil je potrebna za območja z največjimi možnostmi za spodbujanje rasti in konkurenčnosti. „Realno“ povečanje v letu 2013 bi bilo dejansko videti precej manjše, če bi bile odobritve plačil v proračunu za leto 2012 že na začetku določene na stopnji dejanskih potreb. Vse to je treba upoštevati glede na trenutne razmere. Konec koncev ima proračun zelo pomembno vlogo pri stabilizaciji gospodarstev in naložbah v številnih državah članicah. Neupoštevanje tega bo zato imelo škodljive posledice.

Zmanjšanje ravni plačil za več kot 5 milijard EUR leta 2013, kot predlaga Svet, bi bilo negospodarno. Imelo bi resne posledice za gospodarsko oživitev, saj bi ta zmanjšanja vplivala na regije, raziskovalce ali MSP, in sicer s povzročitvijo tveganja, da bodo prikrajšani za finančna sredstva.

Že v letošnjem letu imamo velike težave pri obdelavi plačilnih zahtevkov na področju raziskav, inovacij in kohezije. S tem smo postavljeni v nezavidljiv položaj, saj moramo izbirati, katere račune bomo plačali pravočasno in katere z zamudo. Če ne bomo ustrezno rešili proračunske situacije za leto 2012, bo neprimeren dogovor o proračunu za leto 2013 te nevzdržne razmere še poslabšal.

Zelo dobro se zavedam prizadevanj, ki bodo potrebna v nekaterih državah članicah, da bi Evropski uniji omogočile izpolnjevanje njenih pravnih obveznosti. Vendar upam, da se vsi strinjate, da zdaj ni pravi čas za odpoved naložbam za rast in da naložbe, sofinancirane iz proračuna EU, prinašajo dejansko dodano vrednost.

Upam, da boste pripravljeni tvorno sodelovati z Evropskim parlamentom in Komisijo, da bi se dogovorili o proračunu, ki ga Evropa potrebuje. Izvod tega dopisa pošiljam tudi predsedniku Evropskega parlamenta.


Side Bar