Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

MEMO

Bruxelles, 25 iulie 2012

Proiectul de buget pentru anul 2013: scrisoare adresată de președintele Barroso șefilor de stat și de guvern cu privire la poziția Consiliului

La data de 24 iulie 2012, președintele Barroso a trimis o scrisoare tuturor șefilor de stat și de guvern pentru a-și exprima îngrijorarea cu privire la poziția Consiliului referitoare la proiectul de buget pentru anul 2013.

La 24 iulie, Consiliul a aprobat, fără dezbatere, poziția COREPER din 11 iulie 2012, care viza limitarea la 2,79 % a creșterii plăților în bugetul UE pentru 2013. În propunerea sa inițială din 25 aprilie 2012, Comisia a propus o creștere a plăților cu 6,8 % pentru a respecta obligațiile legale de a efectua plăți în favoarea unor beneficiari, ținându-se seama de angajamentele anterioare aprobate deja de statele membre. Potrivit poziției Consiliului, s-ar ajunge la o sumă care ar fi cu 5,2 miliarde EUR mai mică față de cea solicitată de Comisie pentru a lua în considerare nevoile de plată reale.

Textul integral al scrisorii din data de 24.7.2012

Cu doar trei săptămâni în urmă, am convenit în cadrul Consiliului European că vom continua să facem tot ce este necesar pentru a readuce Europa pe calea unei creșteri inteligente, durabile și favorabile incluziunii. Toți șefii de stat sau de guvern au semnat un pact pentru creștere economică și locuri de muncă, în care sunt cuprinse angajamente foarte specifice în ceea ce privește finanțarea economiei, în special prin mobilizarea alocărilor rămase din fondurile structurale pentru perioada în curs. Acestea sunt mesajele potrivite pentru cetățenii noștri, în aceste vremuri dificile.

Vă scriu acum pentru a-mi exprima îngrijorarea față de faptul că negocierile privind bugetul pe 2013 compromit deja spiritul acordului nostru recent, întrucât nu sunt puse la dispoziție fonduri suficiente care să permită Uniunii Europene să achite nivelurile de sprijin convenite pentru numeroase proiecte care favorizează creșterea economică.

Bugetul anual stabilește cuantumul angajamentelor obligatorii din punct de vedere juridic față de cetățenii, IMM-urile, cercetătorii, agricultorii, studenții și regiunile către care Uniunea Europeană își va acorda sprijinul. Aceste angajamente creează obligații care vor fi onorate ulterior prin plăți corespunzătoare, în conformitate cu normele convenite și cu punerea efectivă în aplicare a programelor. În lipsa acestor angajamente, multe din aceste proiecte nu ar putea fi puse în practică niciodată. A pune sub semnul întrebării capacitatea Uniunii Europene de a-și îndeplini obligațiile subminează credibilitatea programelor noastre de finanțare și, în special, a angajamentului nostru de a susține creșterea.

Recunosc și salut eforturile curajoase pe care mulți dintre dumneavoastră le depuneți pentru consolidarea finanțelor publice. Proiectul de buget propus de Comisie a luat pe deplin în considerare acest context prin înghețarea în termeni reali a noilor angajamente. Acest lucru reprezintă o recunoaștere clară a situației în care ne aflăm în prezent și de care trebuie să se țină seama pentru contribuția la buget. Creșterea propusă în ceea ce privește nivelurile plăților, de 6,8 % pentru 2013, provine în mare măsură din obligațiile legale. Este vorba de punerea în aplicare a ceea ce am convenit deja cu toții. Majoritatea acestor plăți sunt necesare pentru zonele cu cel mai mare potențial pentru stimularea creșterii economice și a competitivității. În 2013, creșterea „reală” ar părea, de fapt, mult mai redusă dacă, de la început, creditele de plată din bugetul pentru anul 2012 ar fi fost stabilite la nivelul nevoilor efective. Atunci când analizăm situația, este necesar, de asemenea, să se recunoască toate aceste aspecte. În definitiv, bugetul îndeplinește un rol foarte important în stabilizarea economiilor și pentru investițiile dintr-o serie de state membre, iar ignorarea acestui fapt va avea consecințe negative.

Reducerea nivelurilor de plată cu peste 5 miliarde EUR în 2013, conform propunerii Consiliului, ar fi o falsă economie. Ar avea consecințe grave pentru redresarea economică, întrucât aceste reduceri ar afecta regiunile, cercetarea sau IMM-urile cu riscul ca, ulterior, acestea să fie lipsite de finanțare.

Deja în 2012, ne confruntăm cu mari dificultăți la procesarea cererilor de plată pentru cercetare, inovare și coeziune. Acest fapt ne plasează în situația regretabilă de a alege între facturile pe care să le plătim și cele pe care să le întârziem la plată. Dacă nu vom aborda în mod corespunzător situația în bugetul pe 2012 și dacă nu vom ajunge la un acord adecvat privind bugetul pe 2013, cu siguranță această conjunctură inacceptabilă se va înrăutăți.

Sunt pe deplin conștient de eforturile pe care unele state membre vor trebui să le depună pentru a permite Uniunii Europene să își îndeplinească obligațiile legale. Dar sper că sunteți cu toții de acord că nu este momentul să sacrificăm investițiile favorabile creșterii și că investițiile cofinanțate din bugetul UE oferă o valoare adăugată reală.

Sper că veți da dovadă de disponibilitate pentru a colabora în mod constructiv cu Parlamentul European și cu Comisia în vederea aprobării bugetului de care Europa are nevoie. Voi trimite o copie a acestei scrisori președintelui Parlamentului European.


Side Bar