Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

FELJEGYZÉS

Brüsszel, 2012. július 25.

A 2013-as költségvetés tervezete: Barroso elnök levele az állam- és kormányfőknek a Tanács álláspontjáról

Barroso elnök 2012. július 24-én levelet küldött az EU állam- és kormányfőinek, melyben kifejezte aggályát a 2013-as költségvetés-tervezettel kapcsolatos tanácsi álláspontról.

Július 24-én a Tanács vita nélkül jóváhagyta a COREPER 2012. július 11-i álláspontját a 2013-as uniós költségvetés legfeljebb 2,79%-kal történő emeléséről. 2012. április 25-i eredeti javaslatában a Bizottság a kiadások 6,8%-kal történő növelését javasolta, tekintettel a tagállamok által korábban tett fizetési kötelezettségvállalásokra. A Tanács álláspontja értelmében a 2013. évi költségvetés 5,2 milliárd euróval lenne kevesebb, mint amennyire a Bizottság a fennálló fizetési kötelezettségeket szem előtt tartva javaslatot tett.

A 2012. július 24-i levél teljes szövege

Éppen három hete jutottunk megállapodásra az Európai Tanácsban arról, hogy továbbra is minden szükséges erőfeszítést megteszünk azért, hogy visszavezessük Európát az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés útjára. Valamennyi állam- és kormányfő aláírta a Növekedési és Munkahely-teremtési Paktumot, amely igen konkrét kötelezettségvállalásokat tartalmaz a gazdaság finanszírozása tekintetében, amit többek között a mostani időszakra vonatkozó strukturális alap még rendelkezésre álló előirányzatainak mozgósításával kíván elérni. Ez helyes üzenetet közvetít polgáraink számára a jelenlegi nehéz időkben.

Most azért fordulok levélben Önökhöz, mert aggodalommal tölt el, hogy a 2013-as költségvetésről zajló tárgyalások máris veszélyeztetik nemrégiben elért megállapodásunk szellemét, ugyanis nem teszik lehetővé elegendő forrás rendelkezésre bocsátását ahhoz, hogy az Európai Unió az elfogadott szinten finanszírozhassa számos növekedés-ösztönző projekt támogatását.

Az éves költségvetés határozza meg azoknak a jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalásoknak az összegét, amelyeket az Európai Unió a polgárok, a kkv-k, a kutatók, a gazdák, a tanulók és a régiók támogatására fog fordítani. Az említett vállalások nyomán olyan kötelezettségek keletkeznek, amelyeket az elfogadott szabályok szerint eszközölt, megfelelő kifizetések révén kell teljesíteni a programok tényleges végrehajtása során. A szóban forgó kötelezettségvállalások hiányában az említett projektek nagy része sohasem nyerne lendületet. Amennyiben megkérdőjeleződik, hogy az Unió képes-e kötelezettségeinek teljesítésére, az árt finanszírozási programjaink hitelességének, ugyanis kétségessé teszi a növekedés támogatása iránti elkötelezettségünket.

Elismerem és üdvözlöm, hogy Önök közül sokan bátor erőfeszítéseket tesznek államháztartásuk megerősítésére. A Bizottság által javasolt költségvetés-tervezet teljes mértékben figyelembe vette ezt, amikor az új kötelezettségvállalások reálértéken történő befagyasztását irányozta elő. Ez helyzetünk világos elismerését jelenti, amit a költségvetéshez való hozzájárulás esetében is szem előtt kell tartani. A 2013-ra vonatkozó kifizetési szint javasolt 6,8%-os emelése jórészt jogi kötelezettségekből következik. Arról van szó, hogy végre kell hajtanunk azt, amiben már megállapodtunk. Az említett kifizetések legnagyobb részére olyan területeken van szükség, amelyek potenciálisan a leginkább ösztönözhetik a növekedést és a versenyképességet. A 2013-as reálnövekedés jóval csekélyebbnek tűnne, ha a 2012-es kifizetési előirányzatokat eredetileg is a valós igényszintnek megfelelően állapították volna meg. Mindezt szintén tekintetbe kell venni, amikor mérlegeljük a helyzetet. Mindenesetre a költségvetés sok tagállamban rendkívül lényeges szerepet játszik a gazdaság és a beruházások stabilitásának megteremtésében, és ha nem veszünk erről tudomást, az károkat okozhat.

Csak látszatmegtakarítást jelentene, ha a Tanács javaslatának megfelelően 5 milliárd euróval csökkentenék a 2013-ra tervezett kifizetések szintjét. A csökkentés súlyosan kihatna a gazdasági fellendülésre, mivel a forrásmegvonás révén érintett régiók, kutatók vagy kkv-k a finanszírozás elapadásának veszélyével néznének szembe.

Már 2012-ben is csak nagy nehézségek árán tudtuk teljesíteni a kutatásra, innovációra és kohézióra vonatkozó kifizetési kérelmeket. Így olyan kellemetlen helyzetbe kerültünk, hogy el kellett döntenünk, melyik számlát fizessük ki, és melyiket késleltessük. Ha nem kezeljük megfelelően a 2012-es költségvetés kapcsán előállt helyzetet, és nem születik megfelelő megállapodás a 2013-as költségvetést illetően, akkor ez a tarthatatlan helyzet csak tovább romlik majd.

Nagyon is tudatában vagyok annak, hogy egyes tagállamok milyen erőfeszítéseket tesznek azért, hogy az Európai Unió eleget tehessen jogi kötelezettségeinek. Reményeim szerint azonban Önök valamennyien egyetértenek abban, hogy a jelenlegi helyzetben nem áldozhatjuk fel a növekedést megalapozó beruházásokat, továbbá hogy az uniós költségvetésből társfinanszírozott beruházások valódi többletértéket nyújtanak.

Azt remélem, hogy Önök készen állnak arra, hogy konstruktívan együttműködjenek az Európai Parlamenttel és a Bizottsággal az Európa igényeinek megfelelő költségvetés elfogadásában. Levelem másolatát az Európai Parlament elnöke is megkapja.


Side Bar