Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 13. julij 2012

Varnost v cestnem prometu: sveženj ukrepov za tehnične preglede – reševanje življenj s strožjimi pregledi vozil

Kaj je nov sveženj ukrepov za tehnične preglede?

Sveženj ukrepov za tehnične preglede je sestavljen iz treh delov: rednih tehničnih pregledov, cestnih pregledov tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil in registracije vozil.

Vsa vprašanja so zaporedoma obravnavana v nadaljevanju obvestila.

Redni tehnični pregledi – glavne izboljšave

Trenutno veljavna pravila: Direktiva 2009/40/ES določa najnižje standarde za redne tehnične preglede motornih vozil, ki jih zahteva zakonodaja. Direktiva velja za osebne avtomobile, avtobuse ter težka tovorna vozila in njihove priklopnike, ne pa tudi za skuterje in motorna kolesa.

Novi predlogi uvajajo naslednje spremembe (glej spodnjo razpredelnico s povzetkom podrobnosti za zasebne voznike):

1. Obseg vozil za pregled se razširi na skupino udeležencev v cestnem prometu z najvišjim tveganjem, dvo- ali trikolesnike na motorni pogon (motorna kolesa in kolesa z motorjem) in lahke priklopnike (lažje od 3,5 ton). Ti dve kategoriji sta trenutno izvzeti iz obveznosti po zakonodaji EU.

Predlog nadalje določa omejitve obsega izjem za preglede, ki jih države članice lahko dovolijo za nekatera vozila, npr. kmetijska vozila in nekatera vozila, ki se ne uporabljajo za promet znotraj Skupnosti in katerih konstrukcijsko določena hitrost ni višja od 40 km/h.

Te izjeme vključujejo tudi vozila z zgodovinsko vrednostjo, ki so sedaj natančneje določena.

2. Pri pogostosti pregledov je treba upoštevati dva vidika, starost vozila in število prevoženih kilometrov na leto. Zato se pogostost pregledov za starejše avtomobile poveča, za vozila z višjim številom prevoženih kilometrov pa se določijo letni pregledi, kot to že velja za taksije in rešilne avtomobile.

Za nekatere kategorije vozil se zdi trenutna pogostost rednih pregledov premajhna, da bi lahko zagotavljala njihovo brezhibnost. Predlog zvišuje najnižje standarde za pogostost rednih tehničnih pregledov za tri kategorije vozil:

Avtomobili: prvi pregled po 4 letih, nato po 2 letih in pozneje letno

(v zaporedju 4 – 2 – 1 namesto trenutnega najnižjega standarda 4 – 2 – 2).

Avtomobili in lahka gospodarska vozila: vozila do 3,5 ton, ki imajo ob prvem pregledu (po 4 letih) več kot 160 000 prevoženih kilometrov, se po prvem pregledu pregledujejo letno (4 ­– 1 – 1 namesto trenutnih 4 – 2 – 2).

Spremembe za zasebne voznike (glede na državo):

Novi pregledi vozil 4 – 2 – 1 in spremembe za zasebne voznike

trenutna pogostost pregledov*

Država članica

Avtomobili

Motorna kolesa

in skuterji

Spremembe za zasebne voznike

Avstrija

3 – 2 – 1

1 – 1 – 1

ni sprememb

Belgija

4 – 1 – 1

ni pregledov

ni sprememb za avtomobile; uvedeni bodo pregledi za motorna kolesa in skuterje

Bolgarija

3 – 2 – 1

ni pregledov

ni sprememb za avtomobile; uvedeni bodo pregledi za motorna kolesa in skuterje

Ciper

4 – 2 – 2

ni pregledov

starejši avtomobili bodo pregledani vsako leto; uvedeni bodo pregledi za motorna kolesa in skuterje

Češka

4 – 2 – 2

4 – 2 – 2

starejši avtomobili bodo pregledani vsako leto; starejša motorna kolesa in skuterji bodo pregledani vsako leto

Danska

4 – 2 – 2

4 – 2 – 2

starejši avtomobili bodo pregledani vsako leto; starejša motorna kolesa in skuterji bodo pregledani vsako leto

Estonija

3 – 2 – 2 – 2– 1

3 – 2 – 2 – 2– 1

avtomobili, motorna kolesa in skuterji, starejši od 6 let (namesto 10 let), pregledani vsako leto

Finska

3 – 2 – 1

ni pregledov

ni sprememb za avtomobile; uvedeni bodo pregledi za motorna kolesa in skuterje

Francija

4 – 2 – 2

ni pregledov

starejši avtomobili bodo pregledani vsako leto; uvedeni bodo pregledi za motorna kolesa in skuterje

Nemčija

3 – 2 – 2

2 – 2 – 2

starejši avtomobili bodo pregledani vsako leto; starejša motorna kolesa in skuterji bodo pregledani vsako leto

Grčija

4 – 2 – 2

ni pregledov

starejši avtomobili bodo pregledani vsako leto; uvedeni bodo pregledi za motorna kolesa in skuterje

Madžarska

4 – 3 – 2 – 2

3 – 3 – 2 – 2°)

starejši avtomobili bodo pregledani vsako leto; starejša motorna kolesa bodo pregledana vsako leto in uvedeni bodo pregledi za skuterje

Irska

4 – 2 – 2

ni pregledov

starejši avtomobili bodo pregledani vsako leto; uvedeni bodo pregledi za motorna kolesa in skuterje

Italija

4 – 2 – 2

4 – 2 – 2

starejši avtomobili bodo pregledani vsako leto; starejša motorna kolesa in skuterji bodo pregledani vsako leto

Latvija

1 – 1 – 1

1 – 1 – 1°)

ni sprememb za avtomobile in motorna kolesa; uvedeni bodo pregledi za skuterje

Litva

3 – 2 – 2

1 – 1 – 1

starejši avtomobili bodo pregledani vsako leto; ni sprememb za motorna kolesa in skuterje

Luksemburg

3,5 – 1 – 1

3,5 – 1 – 1

ni sprememb

Malta

1 – 1 – 1

ni pregledov

ni sprememb za avtomobile; uvedeni bodo pregledi za motorna kolesa in skuterje

Nizozemska

4 – 2 – 2 – 1

ni pregledov

avtomobili, starejši od 6 let (namesto 9 let), bodo pregledani vsako leto; pregledana bodo motorna kolesa in skuterji

Poljska

3 – 2 – 1

3 – 2 – 1°)

ni sprememb za avtomobile in motorna kolesa; uvedeni bodo pregledi za skuterje

Portugalska

4 – 2 – 2 – 1

ni pregledov

avtomobili, starejši od 6 let (namesto 9 let), bodo pregledani vsako leto; pregledani bodo motorna kolesa in skuterji

Romunija

2 – 2 – 2

ni pregledov

starejši avtomobili bodo pregledani vsako leto; uvedeni bodo pregledi za motorna kolesa in skuterje

Slovaška

3 –1 – 1

4 – 2 – 2

ni sprememb za avtomobile; starejša motorna kolesa in skuterji bodo pregledani vsako leto

Slovenija

3 – 2 – 2

3 – 1 – 1

ni sprememb

Španija

4 – 2 – 2 – 1

5 – 2 – 2

avtomobili, starejši od 6 let (namesto 9 let), bodo pregledani vsako leto; starejša motorna kolesa in skuterji bodo pregledani vsako leto

Švedska

3 – 2 – 1

4 – 2 – 2

ni sprememb za avtomobile; starejša motorna kolesa in skuterji bodo pregledani vsako leto

Združeno kraljestvo

3 – 1 – 1

3 – 1 – 1

ni sprememb

*) Zaporedje 4 – 2 – 1 pomeni prvi pregled po 4 letih, naslednji pregled po 2 letih in nato preglede vsako leto.

°) Skuterji se trenutno ne pregledujejo.

Vir: CITA, AUTOFORE.

3. Oprema za preglede izpolnjuje določene minimalne zahteve, ki omogočajo učinkovito izvajanje opisanih metod pregledovanja.

Razpoložljivost in lastnosti opreme za preglede določajo kakovost tehničnih pregledov. Zakonodaja EU trenutno ne vsebuje določb glede opreme za preglede.

Zato predlog vključuje seznam minimalne opreme, ki je potrebna za redne tehnične preglede, in njene tehnične specifikacije.

Da bo zamenjava obstoječe opreme za preglede, ki ne izpolnjuje zahtevanih standardov, potekala gladko, je določeno prehodno obdobje.

4. Inšpektorji, ki izvajajo tehnične preglede, morajo imeti določeno stopnjo znanja in veščin ter morajo biti ustrezno usposobljeni.

Visoki standardi tehničnih pregledov zahtevajo visoko stopnjo veščin in spretnosti osebja, ki opravlja tehnične preglede. Predlog uvaja področja znanja, ki ga mora imeti kandidat za inšpektorja, sistem usposabljanja, vključno z začetnim usposabljanjem in rednimi osvežitvenimi usposabljanji, ter področja, ki jih morajo ta usposabljanja pokrivati.

Da bo prehod na redno usposabljanje osebja, ki izvaja tehnične preglede, potekal gladko, je določeno prehodno obdobje.

5. Ugotovljene pomanjkljivosti je treba oceniti v skladu s skupnimi pravili glede na tveganje, ki ga predstavljajo.

Presoja o tehničnem stanju vozila mora biti usklajena znotraj celotne EU, kar je mogoče le, če se ugotovljene napake ocenjujejo po skupnem standardu. V ta namen je Komisija leta 2010 sprejela priporočila za ocenjevanje pomanjkljivosti. Priporočila so določila 3 kategorije pomanjkljivosti (manjše, večje in nevarne) glede na njihove posledice za varnost vozila in so eno ali več teh kategorij dodeljevale možnim pomanjkljivostim, ki so navedene v direktivi.

Ta pravila ocenjevanja pomanjkljivosti in opredelitve kategorij bodo zdaj vključene v uredbo.

6. Zagotavljanje kakovosti tehničnih pregledov, ki jih opravljajo pooblaščene zasebnopravne organizacije, je v pristojnosti nacionalnih nadzornih organov.

Za države členice se vzpostavi obveznost, da nadzorujejo delo inšpekcijskih organov in kakovost inšpekcij, ki jih izvedejo ti organi.

Države članice morajo za zagotavljanje trajne visoke kakovosti pregledov vzpostaviti sistem za zagotavljanje kakovosti, ki pokriva postopek pooblastitve, nadzora ter začasni ali trajni odvzem ali preklic pooblastila za opravljanje tehničnih pregledov.

7. Beleženje stanja prevoženih kilometrov bo zagotavljalo uraden dokaz za ugotavljanje goljufij s kilometri.

Predlog določa jasna pravila za pravno kakovost pri goljufijah s prevoženimi kilometri (kilometrski števec). Beleženje stanja prevoženih kilometrov pri vsakem pregledu vozila zagotavlja osnovo za ugotavljanje manipulacij stanja prevoženih kilometrov. Shranjevanje teh podatkov omogoča učinkovitejše preverjanje prevoženih kilometrov, na katerem bo po vzpostavitvi povezave nacionalnih registrov lahko temeljila prihodnja čezmejna uporaba teh informacij.

Cestni pregledi tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil – glavne izboljšave

Trenutno veljavna pravila: Direktivo 2009/40/ES dopolnjuje Direktiva 2000/30/ES, ki določa zahteve za nadzor nad tehničnim stanjem gospodarskih vozil med rednimi pregledi (s cestnimi pregledi tehnične brezhibnosti). Gre za dodatne cestne preglede na kraju samem za gospodarska vozila.

Novi predlogi uvajajo naslednje spremembe:

1. Izbira vozil mora temeljiti na profilu tveganja upravljavcev in biti osredotočena na podjetja z visokim tveganjem, da se zmanjša breme za upravljavce, ki pravilno vzdržujejo svoja vozila. Določitev profila tveganja bo temeljila na rezultatih predhodnih tehničnih pregledov in cestnih pregledov ter bo upoštevala število in resnost ugotovljenih pomanjkljivosti ter časovni dejavnik, pri čemer bodo najpomembnejši zadnji opravljeni pregledi.

2. Trenutno cestni pregledi tehnične brezhibnosti veljajo za gospodarska vozila z maso nad 3,5 tone. Predlog širi to obveznost cestnih pregledov na lahka gospodarska vozila (z maso, nižjo od 3,5 tone) in njihove priklopnike, ker se takšna vozila pogosteje uporablja v cestnem prometu. Za ta vozila ne veljajo nekatere zahteve, kot so usposabljanje profesionalnih voznikov ali namestitev naprav za omejevanje hitrosti, zaradi česar so ta vozila sorazmerno pogosto udeležena v prometnih nesrečah.

3. Število cestnih pregledov tehnične brezhibnosti na leto v državi članici bo odvisno od števila registriranih gospodarskih vozil, da bi se zagotovila bolj enakovredna porazdelitev cestnih pregledov med državami članicami.

4. Cestni pregledi tehnične brezhibnosti bodo izvedeni postopoma. Najprej bo opravljen začetni pregled splošnega stanja vozila in njegove dokumentacije, kot so potrdila o opravljanih tehničnih pregledih ali predhodna poročila o cestnih pregledih. Podrobnejši cestni pregled je mogoče opraviti na osnovi rezultata začetnega pregleda. Podrobnejše preglede izvede mobilna inšpekcijska enota ali center za tehnične preglede v bližini.

5. V cestne preglede je treba vključiti zavarovanje tovora. Neprimerno zavarovanje tovora velja za dejavnik, odgovoren za do 25 % nesreč, v katere so udeleženi tovornjaki.

6. Uskladitev standardov za ocenjevanje pomanjkljivosti, stopnja znanja in veščin inšpektorjev, ki izvajajo cestne preglede, na osnovi zahtev za redne tehnične preglede, in redno usklajene inšpekcijske dejavnosti bodo prispevale k preprečevanju nepravičnega obravnavanja.

Registracije vozil – glavne izboljšave

Trenutno veljavna pravila: Direktiva 1999/37/ES o dokumentih za registracijo vozil določa zahteve za izdajo potrdil o registraciji, njihovo vzajemno priznavanje in usklajeno obvezno vsebino potrdil o registraciji vozila.

Novi predlogi vsebujejo naslednje spremembe:

1. Podatki o registriranih vozilih se hranijo v nacionalnih elektronskih registrih.

2. Tehnični podatki na osnovi homologacije vozila, ki niso vedno navedeni na dokumentih za registracijo, morajo biti na voljo inšpektorjem, da lahko ti opravijo tehnični pregled.

3. Učinkovito izvrševanje tehničnih pregledov mora biti zagotovljeno s sistemom registracije vozil.

Poglavitna dejstva in podatki

Tehnični pregledi za starejša vozila

Med resnostjo nesreč in starostjo vozil obstaja jasna povezava. Empirični dokazi kažejo, da se med petim in šestim letom občutno poveča število hudih nesreč (s smrtnim izidom), povezanih s tehničnimi napakami.

Cilj je zagotoviti primeren tehnični nadzor nad starejšimi vozili.

Cilj je zagotoviti primeren tehnični nadzor nad vozili, starejšimi od 6 let.

Pregledi motornih koles in skuterjev

Motoristi so skupina udeležencev v cestnem prometu z najvišjim varnostnim tveganjem, za katero poleg tega splošni trend upadanja števila nesreč ne velja, saj na leto še vedno umre več kot 4 500 oseb1. 8 % nesreč, pri katerih so udeležena motorna kolesa, neposredno ali posredno povzročijo tehnične okvare.

Med smrtnimi žrtvami je nesorazmerno veliko voznikov koles z motorjem, in sicer več kot 1 4002. 500 od teh je mladih med 14 in 21 letom starosti. Več kot 25 000 voznikov koles z motorjem je bilo resno poškodovanih, skoraj 9 000 teh žrtev pa je bilo mladih med 14 in 21 letom starosti.

Dostop do podatkov

Pri tehničnih in cestnih pregledih se zbere pomembna količina podatkov o vozilu in njegovem delovanju. Te podatke bi lahko različni organi uporabili za spremljanje ugotovljenih pomanjkljivosti, oblikovanje ciljnih pregledov in tudi za izboljšanje oblikovanja svoje politike. Podobno bi bili tehnični in cestni pregledi učinkovitejši, če bi imeli dostop do celovitih informacij o zgodovini vozila in njegovih tehničnih lastnostih. Ta izmenjava podatkov je bistvena tudi za preprečevanje goljufij s prevoženimi kilometri (kilometrski števec), zlasti v povezavi s trgom rabljenih vozil v EU.

Nadaljnji koraki

Glavni cilj predlaganih ukrepov je izboljšati varnost v cestnem prometu in prispevati k političnemu cilju zmanjšanja letnega števila smrtnih žrtev v prometnih nesrečah za 50 % do leta 20203.

Rešiti bi bilo mogoče več kot 1 200 življenj in preprečiti več kot 36 000 nesreč.4

Denarna korist za družbo se ocenjuje na več kot 5 600 milijonov EUR.

Natančneje imajo ukrepi iz svežnja za tehnične preglede tri kratkoročne cilje:

1. izboljšanje varnosti ranljivih udeležencev v cestnem prometu, zlasti mladih;

2. vzpostavitev enotnega evropskega prostora za tehnične preglede na osnovi usklajenih standardov za nadzor, opremo, usposobljenost inšpektorjev in ocenjevanje pomanjkljivosti ter na osnovi medsebojnega sodelovanja držav članic;

3. zmanjšanje upravnega bremena za tista podjetja za cestni prevoz, ki izpolnjujejo tehnične zahteve za varnost v cestnem prometu.

Predloge morajo pred uzakonitvijo potrditi Evropski parlament in države članice.

Na dolgi rok bi drugo fazo predstavljala vzpostavitev usklajenega sistema za izmenjavo podatkov znotraj Skupnosti, ki bi povezala obstoječe zbirke podatkov in omogočila dostop do teh podatkov po vsej EU za namene nadzora, npr. za čezmejno preverjanje pravilnosti podatkov kilometrskega števca ob katerem koli času.

Ko bo dosežena potrebna uskladitev tehničnih pregledov na evropski ravni, bi takšen dostop do podatkov znotraj celotne EU lahko zagotavljal vzajemno priznavanje potrdil o opravljenih tehničnih pregledih.

Več informacij: IP/12/780

1 :

Zbirka podatkov CARE.

2 :

Zbirka podatkov CARE.

3 :

Usmeritve politike na področju varnosti v cestnem prometu v obdobju 2011–2020 (COM(2010) 389 final).

4 :

Ocena učinka na ukrepe za krepitev tehničnih pregledov (SWD(2012) 206)


Side Bar