Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

NOTĂ DE INFORMARE

Bruxelles, 13 iulie 2012

Siguranța rutieră: Pachetul privind inspecția tehnică auto - controale mai stricte ale vehiculelor, pentru a salva vieți

Ce cuprinde noul pachet privind inspecțiile tehnice auto?

Pachetul privind inspecțiile tehnice auto are trei părți: inspecțiile tehnice auto periodice, controalele tehnice în trafic ale vehiculelor utilitare și înmatricularea vehiculelor.

Fiecare dintre aceste aspecte este tratat, pe rând, în nota de informare de mai jos.

Inspecțiile tehnice auto periodice – principalele îmbunătățiri

Normele actuale: Directiva 2009/40/CE stabilește standarde minime privind inspecția tehnică auto periodică a autovehiculelor – este vorba despre controalele periodice obligatorii din punct de vedere juridic asupra vehiculelor. Directiva se aplică autoturismelor, autobuzelor, autocarelor, vehiculelor de mare tonaj pentru transportul de marfă și remorcilor acestora, nu însă și scuterelor și motocicletelor.

În cadrul noilor propuneri (a se vedea graficul de mai jos pentru o scurtă prezentare a detaliilor privind autovehiculele proprietate personală):

1. Domeniul de aplicare referitor la vehiculele care urmează să fie inspectate este extins la grupul de participanți la trafic care prezintă cel mai mare risc, respectiv autovehiculele cu două sau trei roți (motociclete și mopede) și remorcile ușoare (sub 3,5 tone). Aceste două categorii de vehicule sunt excluse în prezent de la obligația care decurge din legislația UE.

Pe lângă aceasta, propunerea definește limitele domeniului de aplicare a exceptărilor de la inspecție pe care le pot acorda statele membre anumitor vehicule, de exemplu vehiculelor agricole și anumitor vehicule care nu sunt folosite în traficul intercomunitar și care au o viteză prin construcție de sub 40 km/h.

Aceste exceptări includ și vehiculele de interes istoric, care beneficiază acum de o definiție mai precisă.

2. În ceea ce privește frecvența inspecției, trebuie avute în vedere două aspecte - vechimea și kilometrajul anual. Prin urmare, frecvența inspecției pentru autovehiculele mai vechi trebuie crescută, iar vehiculele cu un kilometraj ridicat vor fi supuse unei inspecții anuale, astfel cum se face deja în cazul taxiurilor și ambulanțelor.

Pentru anumite categorii de vehicule, frecvența actuală a inspecțiilor periodice este considerată prea scăzută pentru a se asigura că acestea nu prezintă defecțiuni. Propunerea sporește standardele minime referitoare la frecvența inspecțiilor tehnice periodice (ITP) pentru trei categorii de vehicule:

Autoturisme - prima inspecție după 4 ani, apoi după 2 ani și ulterior anual

(schimbare la 4-2-1 în locul standardului minim actual de 4-2-2)

Autoturismele și vehiculele utilitare ușoare cu o greutate de până la 3,5 tone care, la data primei inspecții (după 4 ani), au un kilometraj de peste 160 000 km trebuie inspectate anual după prima inspecție (4-1-1 în locul frecvenței actuale de 4-2-2)

Schimbări pentru autovehiculele proprietate personală / pe țări:

Noua frecvență 4 - 2 - 1 de inspecție a vehiculelor și modificări în cazul autovehiculelor proprietate personală

Periodicitatea actuală a inspecției*

State membre

Autoturisme

Motociclete

Scutere

Modificări pentru autovehiculele proprietate personală

Austria

3 - 2 - 1

1 - 1 - 1

nicio modificare

Belgia

4 - 1 - 1

nicio inspecție

nicio modificare pentru autoturisme; se va introduce inspecția pentru motociclete și scutere

Bulgaria

3 - 2 - 1

nicio inspecție

nicio modificare pentru autoturisme; se va introduce inspecția pentru motociclete și scutere

Cipru

4 - 2 - 2

nicio inspecție

autoturismele mai vechi vor fi inspectate în fiecare an; se va introduce inspecția pentru motociclete și scutere

Republica Cehă

4 - 2 - 2

4 - 2 - 2

autoturismele mai vechi vor fi inspectate în fiecare an; motocicletele și scuterele mai vechi vor fi inspectate în fiecare an

Danemarca

4 - 2 - 2

4 - 2 - 2

autoturismele mai vechi vor fi inspectate în fiecare an; motocicletele și scuterele mai vechi vor fi inspectate în fiecare an

Estonia

3 - 2 - 2 - 2- 1

3 - 2 - 2 - 2- 1

inspecția autoturismelor, motocicletelor și scuterelor se va realiza în fiecare an începând din cel de-al șaselea an (în loc de cel de-al zecelea an)

Finlanda

3 - 2 - 1

nicio inspecție

nicio modificare pentru autoturisme; se va introduce inspecția pentru motociclete și scutere

Franța

4 - 2 - 2

nicio inspecție

autoturismele mai vechi vor fi inspectate în fiecare an; se va introduce inspecția pentru motociclete și scutere

Germania

3 - 2 - 2

2 - 2 - 2

autoturismele mai vechi vor fi inspectate în fiecare an; motocicletele și scuterele mai vechi vor fi inspectate în fiecare an

Grecia

4 - 2 - 2

nicio inspecție

autoturismele mai vechi vor fi inspectate în fiecare an; se va introduce inspecția pentru motociclete și scutere

Ungaria

4 - 3 - 2 - 2

3 - 3 - 2 – 2°)

autoturismele mai vechi vor fi inspectate în fiecare an; motocicletele mai vechi vor fi inspectate în fiecare an și se va introduce inspecția pentru scutere

Irlanda

4 - 2 - 2

nicio inspecție

autoturismele mai vechi vor fi inspectate în fiecare an; se va introduce inspecția pentru motociclete și scutere

Italia

4 - 2 - 2

4 - 2 - 2

autoturismele mai vechi vor fi inspectate în fiecare an; motocicletele și scuterele mai vechi vor fi inspectate în fiecare an

Letonia

1 - 1 - 1

1 - 1 – 1°)

nicio modificare pentru autoturisme și motociclete; se va introduce inspecția pentru scutere

Lituania

3 - 2 - 2

1 - 1 - 1

autoturismele mai vechi vor fi inspectate în fiecare an, nicio modificare pentru motociclete și scutere

Luxemburg

3.5 - 1 - 1

3.5 - 1 - 1

nicio modificare

Malta

1 - 1 - 1

nicio inspecție

nicio modificare pentru autoturisme; se va introduce inspecția pentru motociclete și scutere

Țările de Jos

4 - 2 - 2 - 1

nicio inspecție

inspecția autoturismelor se va realiza în fiecare an începând din cel de-al șaselea an (în loc de cel de-al nouălea an); se vor inspecta și motocicletele și scuterele

Polonia

3 - 2 - 1

3 - 2 - 1°)

nicio modificare pentru autoturisme și motociclete; se va introduce inspecția pentru scutere

Portugalia

4 - 2 - 2 - 1

nicio inspecție

inspecția autoturismelor se va realiza în fiecare an începând din cel de-al șaselea an (în loc de cel de-al nouălea an); se vor inspecta și motocicletele și scuterele

România

2 - 2 - 2

nicio inspecție

autoturismele mai vechi vor fi inspectate în fiecare an; se va introduce inspecția pentru motociclete și scutere

Slovacia

3 -1 - 1

4 - 2 - 2

nicio modificare pentru autoturisme, motocicletele și scuterele mai vechi vor fi inspectate în fiecare an

Slovenia

3 - 2 - 2

3 - 1 - 1

nicio modificare

Spania

4 - 2 - 2 - 1

5 - 2 - 2

inspecția autoturismelor se va realiza în fiecare an începând din cel de-al șaselea an (în loc de ce de-al nouălea an); motocicletele și scuterele mai vechi vor fi inspectate în fiecare an

Suedia

3 - 2 - 1

4 - 2 - 2

nicio modificare pentru autoturisme; motocicletele și scuterele mai vechi vor fi inspectate în fiecare an

Regatul Unit

3 - 1 - 1

3 - 1 - 1

nicio modificare

*) Periodicitatea 4-2-1 înseamnă realizarea primei inspecții după 4 ani, a următoarei inspecții după 2 ani și, ulterior, realizarea inspecției în fiecare an.

°) În prezent, scuterele nu sunt supuse inspecției.

Surse: CITA, AUTOFORE.

3. Echipamentele care urmează să fie utilizate pentru inspecție trebuie să îndeplinească anumite cerințe minime care să permită aplicarea eficientă a metodelor de încercare descrise.

Disponibilitatea și caracteristicile echipamentelor de încercare determină calitatea inspecției tehnice auto. În prezent, legislația UE nu conține dispoziții referitoare la echipamentele de încercare.

Prin urmare, propunerea cuprinde o listă a echipamentelor minime necesare pentru ITP și specificațiile tehnice ale acestora.

S-a definit o perioadă de tranziție care să permită înlocuirea treptată a echipamentelor de încercare existente care nu îndeplinesc standardele obligatorii.

4. Inspectorii care efectuează inspecții tehnice auto trebuie să dețină un anumit nivel de cunoștințe și aptitudini și trebuie să beneficieze de formare adecvată.

Pentru a avea un standard ridicat al inspecțiilor tehnice auto, este necesar un nivel ridicat de aptitudini și competențe ale personalului de încercare. Propunerea introduce domenii de cunoștințe pe care ar trebui să le posede un candidat la un post de inspector, un sistem de formare incluzând formare inițială și formare periodică de perfecționare, precum și domeniile pe care trebuie să le acopere aceste cursuri de formare.

S-a definit o perioadă de tranziție care să permită o introducere treptată a personalului de încercare existent în regimul de formare periodică.

5. Deficiențele detectate trebuie evaluate conform unor norme comune legate de riscul aferent.

Opinia cu privire la starea tehnică a unui vehicul ar trebui armonizată la nivelul UE și, pentru ca acest lucru să fie posibil, deficiențele detectate ar trebui evaluate în conformitate cu un standard comun. În acest scop, Comisia a adoptat în 2010 recomandări pentru evaluarea defecțiunilor. Recomandările defineau 3 categorii de defecțiuni (minore, majore și periculoase), în funcție de consecințele acestora pentru siguranța vehiculelor, și aplica una sau mai multe dintre aceste categorii posibilelor defecțiuni enumerate în directivă.

Aceste norme privind evaluarea defecțiunilor și definirea categoriilor vor fi acum introduse în regulament.

6. Asigurarea calității activităților de inspecție tehnică auto efectuate de organisme private autorizate trebuie realizată prin supraveghere la nivel național.

Se instituie obligația statelor membre de a supraveghea funcționarea organismelor de inspecție și calitatea inspecțiilor efectuate de aceste organisme.

Pentru a se asigura că se menține în timp înalta calitate a inspecțiilor, statele membre au obligația de a institui un sistem de asigurare a calității care să cuprindă procesele de autorizare și supraveghere și retragerea, suspendarea sau anularea autorizației de efectuare a inspecțiilor tehnice auto.

7. Înregistrarea datelor de kilometraj va furniza dovezi oficiale pentru a detecta fraudele legate de kilometraj.

Propunerea stabilește norme clare privind calitatea juridică a fraudei legate de odometru (kilometraj). Înregistrarea datelor de kilometraj citite la fiecare inspecție auto oferă baza necesară pentru a detecta manipularea datelor de kilometraj. Păstrarea acestor date permite o verificare mai eficientă a kilometrajului, precum și, în plus, utilizarea transfrontalieră a acestor informații odată ce se va fi realizat interconectarea registrelor naționale.

Controalele tehnice în trafic ale vehiculelor utilitare - principalele îmbunătățiri

Normele actuale: Directiva 2009/40/CE este completată de Directiva 2000/30/CE, care prevede obligația de a verifica starea tehnică a vehiculelor utilitare între inspecțiile periodice (prin controale tehnice în trafic). Acestea sunt controale suplimentare ad-hoc efectuate în trafic asupra vehiculelor utilitare.

Conform noilor propuneri:

1. Selecția vehiculelor ar trebui să se bazeze pe profilul de risc al operatorilor și să aibă ca țintă întreprinderile cu risc ridicat, pentru a reduce sarcina care revine operatorilor ce își întrețin în mod adecvat vehiculele. Realizarea profilelor de risc se va baza pe rezultatele inspecțiilor tehnice auto și ale controalelor în trafic anterioare, ținând seama de numărul și gravitatea defecțiunilor detectate, precum și de un factor de timp, acordând o importanță mai mare inspecțiilor realizate recent.

2. În prezent, controalele tehnice în trafic se aplică vehiculelor utilitare de peste 3,5 tone. Propunerea extinde această obligație de control tehnic în trafic la vehiculele utilitare ușoare (sub 3,5 tone) și la remorcile acestora, întrucât aceste vehicule sunt folosite mai frecvent în transportul rutier. Aceste vehicule nu sunt reglementate de anumite cerințe, precum cerința privind formarea de conducători auto profesioniști sau instalarea de dispozitive limitatoare de viteză, ceea ce duce la producerea unui număr relativ ridicat de accidente rutiere care implică astfel de vehicule.

3. Numărul controalelor tehnice în trafic per an și per stat membru va fi legat de numărul de vehicule utilitare înmatriculate, pentru a se asigura o distribuție mai uniformă a controalelor în trafic între statele membre.

4. Controale tehnice în trafic vor fi realizate printr-o abordare progresivă. În primul rând se va realiza un control inițial al stării generale a vehiculului și al documentelor acestuia, precum certificatele de inspecție tehnică auto sau rapoarte de control în trafic anterioare. În funcție de rezultatele controlului inițial, se poate realiza un control în trafic mai amănunțit. Controalele mai amănunțite se efectuează cu ajutorul unei unități mobile de control sau al unui centru de încercare din imediata vecinătate.

5. Fixarea încărcăturii ar trebui inclusă în cadrul controalelor în trafic. Fixarea inadecvată a încărcăturii este considerată a fi un factor ce determină până la 25 % din accidentele în care sunt implicate camioane.

6. Armonizarea standardelor pentru evaluarea deficiențelor și a nivelului de cunoștințe și aptitudini ale inspectorilor care efectuează controale în trafic, pe baza cerințelor aferente inspecțiilor tehnice auto periodice, și realizarea de activități de control concertate periodice vor contribui la evitarea unui tratament inechitabil.

Înmatricularea vehiculelor - principalele îmbunătățiri

Normele actuale: Directiva 1999/37/CE privind documentele de înmatriculare pentru vehicule stabilește cerințe în ceea ce privește eliberarea certificatelor de înmatriculare, recunoașterea reciprocă a acestora și conținutul minim armonizat al certificatelor de înmatriculare a vehiculelor.

Conform noilor propuneri:

1. Datele aferente vehiculelor înmatriculate se păstrează în registre naționale electronice.

2. Datele tehnice de omologare a vehiculului, care nu sunt neapărat tipărite pe documentele de înmatriculare, ar trebui puse la dispoziția inspectorului în scopul realizării inspecției tehnice auto.

3. Aplicarea eficace a inspecțiilor tehnice auto ar trebui asigurată prin intermediul regimului de înmatriculare a vehiculelor.

Principalele fapte și cifre

Cu privire la inspecția tehnică a vehiculelor mai vechi

Există o legătură clară între gravitatea accidentelor și vechimea vehiculului. Dovezile empirice arată că, între al cincilea an și al șaselea an, numărul accidentelor grave (cu decese) legate de defecțiuni tehnice crește considerabil.

Provocarea constă în a realiza un control tehnic adecvat al acestor vehicule mai vechi.

Provocarea constă în realizarea unui control tehnic adecvat al vehiculelor mai vechi de 6 ani.

Cu privire la inspecția motocicletelor și scuterelor

Motocicliștii sunt grupul de participanți la trafic cu cel mai ridicat risc de siguranță, care, mai mult, nu se înscriu în tendința generală descrescătoare a numărului de decese, înregistrând în continuare peste 4 500 de persoane ucise1 pe an. 8 % din accidentele care implică motociclete sunt cauzate sau legate de defecțiuni tehnice.

În rândul conducătorilor de mopede se înregistrează un număr excesiv de mare de decese - peste 1 400 de persoane decedate2. 500 dintre aceste victime sunt tineri între 14 și 21 de ani. Mai mult de 25 000 de conducători de mopede au fost grav răniți și aproape 9 000 dintre aceste victime sunt tineri între 14 și 21 de ani.

Accesul la date

În cursul inspecției tehnice auto și al controlului în trafic se colectează un volum important de date privind vehiculul și performanța acestuia. Aceste date ar putea fi utilizate de diferitele autorități pentru a asigura urmărirea soluționării defecțiunilor detectate, pentru a organiza verificări direcționate dar și, de asemenea, pentru a-și îmbunătăți procesul de elaborare a politicilor. În mod similar, inspecțiile tehnice auto și controalele în trafic ar fi mai eficace dacă autoritățile ar avea acces la informații complete cu privire la istoricul vehiculului și la caracteristicile sale tehnice. Acest schimb de informații este de asemenea esențial pentru combaterea fraudei de kilometraj (odometru), în special în legătură cu piața autovehiculelor de mâna a doua din UE.

Care sunt următoarele etape?

Principalul obiectiv al măsurilor propuse este de a spori siguranța rutieră și de a contribui la obiectivul de politică de reducere cu 50 % până în 20203 a numărului anual de decese înregistrate în urma accidentelor rutiere.

Ar putea fi salvate peste 1 200 de vieți și mai mult de 36 000 de accidente ar putea fi evitate4.

Beneficiile pentru societate, exprimate în valoare monetară, sunt estimate la peste 5 600 de milioane de euro.

Mai precis, măsurile din cadrul pachetului privind inspecțiile tehnice auto au trei obiective imediate:

1. Să sporească protecția participanților la trafic vulnerabili și, în special, a tinerilor.

2. Să creeze un spațiu european unic pentru inspecțiile tehnice auto, pe baza unor standarde armonizate pentru aspecte legate de control, de echipamente, de calificarea inspectorilor și de evaluarea defecțiunilor și pe baza cooperării dintre statele membre.

3. Să reducă sarcina administrativă pentru întreprinderile de transport rutier care respectă cerințele tehnice de siguranță rutieră.

Înainte de a deveni legislație, propunerile trebuie aprobate de Parlamentul European și de statele membre.

Într-o perspectivă mai îndepărtată, o a doua etapă ar consta în instituirea unui sistem armonizat intracomunitar de schimb de date care să lege bazele de date existente și să permită accesul la aceste date la nivelul întregii UE, în scopuri de control, de exemplu pentru a verifica în orice moment, și dincolo de graniță, exactitatea datelor indicate de odometru.

Un astfel de acces la date la nivelul întregii UE ar putea de asemenea să permită o recunoaștere reciprocă a certificatelor de inspecție tehnică auto, de îndată ce se va ajunge la armonizarea necesară a inspecțiilor tehnice auto la nivel european.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați: IP/12/780

1 :

Baza de date CARE.

2 :

Baza de date CARE.

3 :

Orientări pentru politica de siguranță rutieră 2011-2020 [COM (2010) 389 final].

4 :

Evaluare a impactului privind măsurile de îmbunătățire a inspecțiilor tehnice auto (SWD(2012) 206)


Side Bar