Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Il-Kummissjoni Ewropea

MEMO

Brussell, it-13 ta’ Lulju 2012

Sigurtà fit-Triq: Il-Pakkett tal-Affidabbiltà Stradali – Kontrolli aktar iebsa fuq vetturi biex jiġu salvati l-ħajjiet

X’inhu l-Pakkett il-ġdid tal-Affidabbiltà Stradali?

Il-pakkett tal-affidabbiltà stradali jikkonsisti fi tliet parijiet: testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali; spezzjonijiet tekniċi ta' vetturi kummerċjali fil-ġenb tat-triq; u r-reġistrazzjoni ta' vetturi.

Kull kwistjoni tiġi ttrattata waħda wara l-oħra fil-MEMO t’hawn taħt.

Testijiet Perjodiċi tal-Affidabbiltà Stradali – it-titjib ewlieni

Ir-regoli attwali: Id-Direttiva 2009/40/KE tistabbilixxi standards minimi għal testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali ta' vetturi bil-mutur - dawn huma l-kontrolli regolari tal-vetturi kif mitlub mil-liġi. Id-Direttiva tapplika għal karozzi tal-passiġġieri, xarabanks u kowċis u vetturi tqal tal-merkanzija u l-karrijiet tagħhom, iżda mhux għall-iskuters u l-muturi.

Skont il-proposti l-ġodda (ara t-tabella hawn taħt għal sommarju tad-dettalji għal sewwieqa tal-muturi privati):

1. L-iskop tal-vetturi li għandhom jiġu ttestjati għandu jitwessgħa għall-ogħla grupp ta' riskju tal-utenti tat-triq, il-vetturi bil-mutur b'żewġ roti jew bi tlieta (muturi u mopeds) u karrijiet żgħar (li jiżnu anqas minn 3.5 tunnellati). Dawn iż-żewġ kategoriji ta’ vetturi huma attwalment esklużi mill-obbligu skont il-liġi tal-UE.

Il-proposta tiddefinixxi aktar il-limiti tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-eżenzjonijiet mit-testijiet li Stati Membri jistgħu jagħtu lil ċerti vetturi e.ż. vetturi agrikoli u ċerti vetturi li ma jintużawx fi traffiku interkomunitarju b’veloċità skont id-disinn ta’ anqas minn 40 km/h.

Dawn l-eżenzjonijiet jinkludu wkoll vetturi ta’ valur storiku, li issa ġew definiti b’mod aktar preċiż.

2. Fir-rigward tal-frekwenza tal-ittestjar ġew ikkunsidrati żewġ aspetti, l-età u l-kilometraġġ annwali. Għalhekk, il-frekwenza tal-ittestjar ta’ karozzi aktar antiki għandha tiżdied u vetturi b’kilometraġġ għoli ser ikunu soġġetti għal ittestjar annwali kif diġà huwa l-każ għat-taksis u l-ambulanzi.

Għal ċerti kategoriji ta’ vetturi, il-frekwenza attwali tal-ispezzjonijiet perjodiċi hija meqjusa baxxa ħafna biex tiżgura li ma għandhomx difetti. Il-proposta żżid l-istandards minimi għall-frekwenza tal-PTI (spezzjoni teknika perjodika) għal tliet kategoriji ta’ vetturi:

L-ewwel spezzjoni tal-karozzi wara erba’ (4) snin, u mbagħad wara sentejn (2) u li wara jsiru: kull sena

(ċaqliq lejn l-istandard minimu ta’ 4-2-1 minflok dak attwali ta’ 4-2-2)

Karozzi u vetturi kummerċjali żgħar li jiżnu sa 3.5 tunnellati li jkunu laħqu kilometraġġ ta’ aktar minn 160.000 km fid-data tal-ewwel spezzjoni (wara erba’ (4) snin) għandhom ikunu spezzjonati kull sena wara l-ewwel test (4-1-1 minflok il-4-2-2 li jeżisti diġà)

Tibdil għal sewwieqa tal-muturi privati / bil-pajjiż:

Testijiet fuq vetturi ġodda 4 – 2 – 1 u tibdil għal sewwieqa tal-muturi privati

perjodiċità tat-testijiet attwali*

Stati Membri

Karozzi

Muturi

Skuters

Tibdil għal sewwieqa tal-muturi privati

L-Awstrija

3 - 2 - 1

1 - 1 - 1

l-ebda tibdil

Il-Belġju

4 - 1 - 1

l-ebda testijiet

l-ebda tibdil għall-karozzi; ser jiġu introdotti testijiet għall-muturi u għall-iskuters

Il-Bulgarija

3 - 2 - 1

l-ebda testijiet

l-ebda tibdil għall-karozzi; ser jiġu introdotti testijiet għall-muturi u għall-iskuters

Ċipru

4 - 2 - 2

l-ebda testijiet

karozzi aktar antiki ser jiġu ttestjati kull sena; ser jiġu introdotti testijiet għall-muturi u għall-iskuters

Ir-Repubblika Ċeka

4 - 2 - 2

4 - 2 - 2

karozzi aktar antiki ser jiġu ttestjati kull sena; muturi u skuters aktar antiki ser jiġu ttestjati kull sena

Id-Danimarka

4 - 2 - 2

4 - 2 - 2

karozzi aktar antiki ser jiġu ttestjati kull sena; muturi u skuters aktar antiki ser jiġu ttestjati kull sena

L-Estonja

3 - 2 - 2 - 2- 1

3 - 2 - 2 - 2- 1

ser isiru testijiet għal karozzi, muturi u skuters kull sena mis-sitt sena (6) (minflok mill-għaxar sena (10))

Il-Finlandja

3 - 2 - 1

l-ebda testijiet

l-ebda tibdil għall-karozzi; ser jiġu introdotti testijiet għall-muturi u għall-iskuters

Franza

4 - 2 - 2

l-ebda testijiet

karozzi aktar antiki ser jiġu ttestjati kull sena; ser jiġu introdotti testijiet għall-muturi u għall-iskuters

Il-Ġermanja

3 - 2 - 2

2 - 2 - 2

karozzi aktar antiki ser jiġu ttestjati kull sena; muturi u skuters aktar antiki ser jiġu ttestjati kull sena

Il-Greċja

4 - 2 - 2

l-ebda testijiet

karozzi aktar antiki ser jiġu ttestjati kull sena; ser jiġu introdotti testijiet għall-muturi u għall-iskuters

L-Ungerija

4 - 3 - 2 - 2

3 - 3 - 2 – 2°)

karozzi aktar antiki ser jiġu ttestjati kull sena; muturi aktar antiki ser jiġu ttestjati kull sena u ser jiġi introdott test għall-iskuters

L-Irlanda

4 - 2 - 2

l-ebda testijiet

karozzi aktar antiki ser jiġu ttestjati kull sena; ser jiġu introdotti testijiet għall-muturi u għall-iskuters

L-Italja

4 - 2 - 2

4 - 2 - 2

karozzi aktar antiki ser jiġu ttestjati kull sena; muturi u skuters aktar antiki ser jiġu ttestjati kull sena

Il-Latvja

1 - 1 - 1

1 - 1 – 1°)

l-ebda tibdil għall-karozzi u għall-muturi ser jiġu introdotti testijiet għall-iskuters

Il-Litwanja

3 - 2 - 2

1 - 1 - 1

karozzi aktar antiki ser jiġu ttestjati kull sena, l-ebda tibdil għall-muturi u għall-iskuters

Il-Lussemburgu

3.5 - 1 - 1

3.5 - 1 - 1

l-ebda tibdil

Malta

1 - 1 - 1

l-ebda testijiet

l-ebda tibdil għall-karozzi; ser jiġu introdotti testijiet għall-muturi u għall-iskuters

Il-Pajjiżi l-Baxxi

4 - 2 - 2 - 1

l-ebda testijiet

testijiet għall-karozzi ser isiru kull sena mis-sitt sena (6) (minflok mid-disa’ sena (9)); muturi u skuters ser jiġu ttestjati

Il-Polonja

3 - 2 - 1

3 - 2 - 1°)

l-ebda tibdil għall-karozzi u għall-muturi; ser jiġu introdotti testijiet għall-iskuters

Il-Portugall

4 - 2 - 2 - 1

l-ebda testijiet

testijiet għall-karozzi ser isiru kull sena mis-sitt sena (6) (minflok mid-disa’ sena (9)); muturi u skuters ser jiġu ttestjati

Ir-Rumanija

2 - 2 - 2

l-ebda testijiet

karozzi aktar antiki ser jiġu ttestjati kull sena; testijiet għall-muturi u għall-iskuters ser jiġu introdotti

Is-Slovakkja

3 -1 - 1

4 - 2 - 2

l-ebda tibdil għall-karozzi, muturi u skuters aktar antiki ser jiġu ttestjati kull sena

Is-Slovenja

3 - 2 - 2

3 - 1 - 1

l-ebda tibdil

Spanja

4 - 2 - 2 - 1

5 - 2 - 2

testijiet għall-karozzi ser isiru kull sena mis-sitt sena (6) (minflok mid-disa’ sena (9)); muturi u skuters aktar antiki ser jiġu ttestjati kull sena

L-Isvezja

3 - 2 - 1

4 - 2 - 2

l-ebda tibdil għall-karozzi; muturi u skuters aktar antiki ser jiġu ttestjati kull sena

Ir-Renju Unit

3 - 1 - 1

3 - 1 - 1

l-ebda tibdil

*) Perjodiċità 4-2-1 tfisser l-ewwel test wara erba’ (4) snin, it-test li jmiss wara sentejn (2), u t-testijiet li jsiru wara kull sena.

°) Skuters li għadhom ma ġewx ittestjati.

Sors: CITA, AUTOFORE.

3. It-tagħmir li għandu jintuża għat-testijiet għandu jissodisfa ċerti rekwiżiti minimi u jippermetti l-prestazzjoni effiċjenti tal-metodi deskritti hawn fuq.

Id-disponibbiltà u l-karatteristiċi tat-tagħmir li jintuża fit-testijiet jiddeterminaw il-kwalità tat-testijiet tal-affidabbiltà tat-triq. Attwalment, il-liġi tal-UE ma fihiex dispożizzjonijiet li jikkonċernaw it-tagħmir li jintuża fit-testijiet.

Għalhekk il-proposta tinkludi lista ta' tagħmir minimu meħtieġ għall-PTI u l-ispeċifikazzjoni teknika tiegħu.

Perjodu ta’ tranżizzjoni huwa definit biex jippermetti sostituzzjoni bla tfixkil tat-tagħmir eżistenti li jintuża fit-testijiet u li ma jilħaqx l-istandards meħtieġa.

4. L-ispetturi li jwettqu t-testijiet għall-affidabbiltà stradali għandhom jilħqu ċertu livell ta' għarfien u ħiliet u jkunu mħarrġa kif xieraq.

Testijiet tal-affidabbiltà stradali ta’ standard għoli jeħtieġu persunal tat-testijiet b’ħiliet u kompetenzi ta’ livell għoli. Il-proposta tintroduċi oqsma ta’ għarfien li dwarhom għandu jkollu applikant għall-impjieg ta’ spettur, sistema ta’ taħriġ inkluż taħriġ inizjali u taħriġ ta’ aġġornament perjodiku u l-oqsma li għandu jkopri dan it-taħriġ.

Perjodu ta’ tranżizzjoni huwa definit biex jippermetti tranżizzjoni bla tfixkil tal-persunal eżistenti tat-testijiet f’reġim perjodiku tat-taħriġ.

5. Defiċjenzi skoperti għandhom jiġu vvalutati skont ir-regoli komuni relatati mar-riskju tagħhom.

Il-ġudizzju dwar il-kundizzjoni teknika ta’ vettura għandu jiġi armonizzat madwar l-UE u biex dan ikun possibbli, in-nuqqasijiet skoperti għandhom jiġu vvalutati skont standard komuni. Għal dan il-għan il-Kummissjoni, fl-2010 adottat rakkomandazzjonijiet għall-valutazzjoni tad-difetti. Ir-rakkomandazzjonijiet iddefinixxew 3 kategoriji ta’ difetti (minuri, maġġuri u perikolużi) skont il-konsegwenzi tagħhom għas-sigurtà tal-vetturi u assenjaw kategorija waħda jew aktar minn dawn lid-difetti possibbli kif elenkat fid-Direttiva.

Dawn ir-regoli dwar il-valutazzjoni ta’ difetti u d-definizzjoni tal-kategoriji issa ser jiġu introdotti fir-regolament.

6. L-assigurazzjoni tal-kwalità ta' attivitajiet ta' affidabbiltà stradali mwettqa minn korpi privati awtorizzati għandha titwettaq permezz ta' superviżjoni nazzjonali.

Tistabbilixxi l-obbligu għall-Istati Membri li jissorveljaw l-operazzjoni tal-korpi ta' spezzjoni u l-kwalità ta' spezzjonijiet imwettqa minn dawn il-korpi

Biex jassiguraw li l-kwalità għolja tal-ittestjar tinżamm tul iż-żmien, l-Istati Membri huma mitluba li jwaqqfu sistema għall-assigurazzjoni tal-kwalità li tkopri l-proċessi ta' awtorizzazzjoni, superviżjoni u rtirar, sospensjoni jew kanċellazzjoni tal-awtorizzazzjoni biex iwettqu testijiet tal-affidabbiltà stradali.

7. Ir-reġistrazzjoni ta’ qari ta’ kilometraġġi ser tipprovdi evidenza uffiċċjali biex wieħed jiskopri tbagħbis fil-kilometraġġ

Il-proposta tistabbilixxi regoli ċari dwar il-kwalità legali ta’ tbagħbis fl-odometru (kilometraġġ). Il-bażi biex wieħed jiskopri manipulazzjonijiet fil-qari tal-kilometraġġ hija pprovduta fir-reġistrazzjoni tal-qari ta' kilometraġġi f'kull test tal-vetturi. Biż-żamma ta’ din id-dejta tingħata l-bażi għal kontroll aktar effiċjenti tal-kilometraġġ u l-bażi għal użu transkonfinali ulterjuri ta’ din l-informazzjoni ladarba l-interkonnessjoni tar-reġistri nazzjonali tkun f’postha.

Spezzjonijiet tekniċi ta' vetturi kummerċjali fil-ġenb tat-triq – it-titjib ewlieni

Ir-regoli attwali: Id-Direttiva 2009/40/KE hija kkumplimentata bid-Direttiva 2000/30/KE, li tipprovdi r-rekwiżit għall-kontroll tal-istat tekniku tal-vetturi kummerċjali bejn spezzjoni perjodika u oħra (bi spezzjonijiet tekniċi fit-ġenb tat-triq). Dawn huma kontrolli addizzjonali fuq il-post fil-ġenb tat-triq għal vetturi kummerċjali.

Skont il-proposti l-ġodda:

1. L-għażla ta’ vetturi għandha tkun ibbażata fuq il-profil tar-riskju tal-operaturi u timmira għal intrapriżi ta’ riskju għoli biex tnaqqas il-piż fuq tali operaturi li jieħdu ħsieb il-vetturi tagħhom kif xieraq. Il-profil tar-riskju ser ikun ibbażat fuq ir-riżultati ta’ testijiet tal-affidabbiltà stradali preċedenti u spezzjoijiet fil-ġenb tat-triq u ser iqis l-għadd u s-severità ta’ difetti skoperti, kif ukoll ser jaġixxi bħala fattur ta’ żmien li jipprovdi importanza ogħla għal kontrolli li twettqu reċentement.

2. Spezzjonijiet tekniċi attwali fil-ġenb tat-triq japplikaw għal vetturi kummerċjali li jiżnu aktar minn 3.5 tunnellati. Il-proposti jestendu dan l-obbligu biex anke vetturi kummerċjali żgħar (li jiżnu anqas minn 3.5 tunnellati) u l-karrijiet tagħhom ikunu soġġetti għal spezzjonijiet fil-ġenb tat-triq minħabba li tali vetturi qed jintużaw dejjem aktar għat-trasport bit-triq. Dawn il-vetturi mhumiex koperti b’ċerti rekwiżiti bħar-rekwiżit tat-taħriġ għal-sewwieqa professjonali jew l-installazzjoni ta’ regolaturi tal-veloċità eċċessiva u dan iwassal għal għadd relattivament għoli ta' inċidenti fit-toroq li jinvolvu tali vetturi.

3. L-għadd tal-ispezzjonijiet tekniċi fil-ġenb tat-triq kull sena u l-Istat Membru ser jintrabtu mal-għadd ta’ vetturi kummerċjali reġistrati biex jistipulaw distribuzzjoni aktar ugwali għall-kontrolli fil-ġenb tat-triq fost l-Istati Membri.

4. L-ispezzjonijiet tekniċi fil-ġenb tat-triq ser jitwettqu permezz ta’ approċċ imtarraġ. L-ewwel kontroll inizjali tal-kundizzjoni inġenerali tal-vettura u d-dokumentazzjoni tagħha, bħaċ-ċertifikati tal-affidabbiltà stradali jew rapporti preċedenti dwar l-affidabbiltà stradali. Spezzjoni fil-ġenb tat-triq aktar dettaljata tista’ titwettaq abbażi tal-eżitu tal-ispezzjoni inizjali. Ser isiru spezzjonijiet aktar dettaljati permezz tal-użu ta' unità mobbli għall-ispezzjoni jew ċentru tal-ittestjar fil-qrib.

5. Is-sigurtà tal-merkanzija għandha tiġi inkluża fil-kontrolli fil-ġenb tat-triq. Is-sigurtà adegwata tal-merkanzija hija kkunsidrata bħala fattur relatat ma’ 25% tal-aċċidenti li jinvolvu t-trakkijiet.

6. L-armonizzazzjoni tal-istandards għall-valutazzjoni ta’ defiċjenzi, il-livell ta’ għarfien u ħiliet ta’ spetturi li jwettqu spezzjonijiet fil-ġenb tat-triq ibbażati fuq ir-rekwiżiti għal testijiet perjodiċi tal-affidabbiltà stradali u attivitajiet ta’ spezzjoni kkonċertati regolarment ser jikkontribwixxu biex jiġi evitat trattament inġust.

Ir-Reġistrazzjoni tal-Vetturi – it-titjib ewlieni

Ir-regoli attwali: Id-Direttiva 1999/37/KE dwar id-dokumenti ta' reġistrazzjoni għal vetturi tistipula r-rekwiżiti għall-ħruġ ta' ċertifikati ta' reġistrazzjoni, ir-rikonoxximent reċiproku tagħhom u l-kontenut minimu armonizzat taċ-ċertifikati ta' reġistrazzjoni tal-vetturi.

Skont il-proposti l-ġodda:

1. Id-dejta dwar vetturi reġistrati għandha tinżamm f’reġistri elettroniċi nazzjonali

2. Id-dejta teknika li ġejja mill-approvazzjoni ta’ vetturi, iżda li mhux neċessarjament tiġi stampata fuq id-dokumenti ta' reġistrazzjoni, għandha tkun disponibbli għall-ispettur għall-għan tat-test tal-affidabbiltà stradali.

3. Infurzar effettiv tal-affidabbiltà stradali għandu jkun ipprovdut permezz tar-reġim ta' reġistrazzjoni tal-vetturi.

Il-fatti u ċ-ċifri importanti

Dwar kontrolli tekniċi għal vetturi aktar antiki

Hemm korrelazzjoni ċara bejn is-severità tal-inċidenti u l-età tal-vetturi. L-evidenza empirika turi li bejn il-ħames sena u s-sitt sena, l-għadd ta' aċċidenti serji (b'imwiet) relatati ma' ħsara teknika żdied b’mod sostanzjali.

L-isfida hija li tipprovdi kontroll tekniku adegwat għal dawn il-vetturi aktar antiki.

L-isfida hija li tipprovdi kontroll tekniku adegwat għal vetturi eqdem minn sitt (6) snin.

Dwar Kontrolli tal-vetturi għall-muturi u l-iskuters

Is-sewwieqa tal-muturi huma l-grupp tal-utenti tat-triq bl-aktar riskju għoli ta’ sikurezza , li barra minn hekk imur kontra x-xejra inġenerali ta’ tnaqqis fl-għadd ta’ mwiet b’aktar minn 4,500 persuna1 maqtula fis-sena. 8% tal-aċċidenti li jinvolvu l-muturi huma kkawżati jew marbuta ma’ difetti tekniċi.

Is-sewwieqa tal-mopeds huma rrappreżentati żżejjed fl-għadd ta’ mwiet, b’aktar minn 1,400 sewwieq maqtul2 500 minn dawn il-vittmi huma żgħażagħ tal-età ta’ bejn l-14 u l-21 sena. Aktar minn 25,000 sewwieq tal-mopeds weġġgħu serjament fejn kważi 9,000 minn dawn il-vittmi huma żgħażagħ tal-età ta' bejn l-14 u l-21 sena.

Aċċess għad-dejta

Waqt li jkunu qed isiru t-testijiet tal-affidabbiltà stradali u l-ispezzjonijiet fil-ġenb tat-triq, jinġabar ammont importanti ta’ dejta dwar il-vettura u l-prestazzjoni tagħha. Din id-dejta potenzjalment tista' tintuża mill-awtoritajiet differenti biex jassiguraw is-segwitu tal-iskoperta ta’ difetti, biex jorganizzaw kontrolli b’mira, iżda wkoll biex issaħħu t-tfassil tal-politika tagħhom. Bl-istess mod, it-testijiet tal-affidabbiltà stradali u l-ispezzjonijiet fil-ġenb tat-triq ikunu aktar effettivi kieku jkollhom aċċess għal informazzjoni kompleta dwar l-istorja tal-vettura u l-karatteristiċi tekniki tagħha. Dan l-iskambju ta’ informazzjoni huwa kruċjali wkoll fir-rigward tal-ġlieda kontra t-tbagħbis fil-kilometraġġ (odometru) speċjalment fir-rigward tas-suq ta' oġġetti użati intra UE.

X'inhu l-pass li jmiss?

L-għan ewlieni tal-miżuri proposti huwa li sal-20203,,tissaħħaħ is-sigurtà fit-triq u li dawn il-miżuri jkunu ta’ kontribut għall-mira politika tat-tnaqqis ta’ mwiet fit-toroq kull sena b’50%

Aktar minn 1,200 ħajja jistgħu jiġu salvati u aktar minn 36,000 inċident jistgħu jiġu evitati4

Il-benefiċċju finanzjarju għas-soċjetà huwa stmat għal aktar minn EUR 5,600 miljun.

B’mod iktar speċifiku, il-miżuri skont il-Pakkett tal-Affidabbiltà tat-Triq għandu tliet għanijiet immeddjati:

1. Li jsaħħaħ b’mod partikolari l-protezzjoni tal-persuni vulnerabbli u żgħażagħ li jużaw it-toroq,

2. Li jistipula żona unika Ewropea għall-kontroll tekniku tal-affidabbiltà stradali bbażata fuq l-istandards armonizzati għal aspetti ta' kontroll, tagħmir, kwalifika ta' spetturi u stima tad-difetti u dwar il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri,

3. Li jtaffi l-piż amministrattiv għal dawk l-impriżi tat-trasport bit-triq li huma konformi mar-rekwiżiti tekniċi tas-sigurtà tat-triq.

Il-proposti għandhom jiġu approvati kemm mill-Parlament Ewropew kif ukoll mill-Istati Membri qabel isiru liġijiet.

F’perspettiva aktar fit-tul, it-tieni fażi tkun tikkonsisti fit-tqegħid ta’ sistema ta’ skambju tad-dejta interkomunitarja armonizzata li torbot il-bażijiet tad-dejta eżistenti u tippermetti l-aċċess ta’ din id-dejta għal għanijiet ta’ kontroll, pereżempju biex tivverifika fi kwalunkwe ħin tul il-fruntieri l-korrettezza tad-dejta tal-odometru.

Tali aċċess għad-dejta madwar l-UE jista’ mbagħad potenzjalment jipprovdi wkoll rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati tal-affidabbiltà stradali ladarba l-armonizzazzjoni meħtieġa tal-kontrolli tal-affidabbiltà stradali tintlaħaq fil-livell Ewropew.

Għal aktar tagħrif, jekk jogħġbok ara: IP/12/780

1 :

Id-Database tal-CARE

2 :

Id-Database tal-CARE

3 :

Orjentazzjonijiet Politiċi dwar is-Sigurtà fit-Triq 2011-2020 (COM (2010) 389 finali

4 :

Stima tal-impatt dwar il-miżuri li jsaħħu t-testijiet tal-affidabbiltà stradali (SWD(2012) 206)


Side Bar