Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

Briuselis, 2012 m. liepos 13 d.

Kelių eismo sauga. Tinkamumo važinėti keliais teisės aktų rinkinys. Griežčiau tikrinant transporto priemones norima išgelbėti gyvybes

Kas sudaro naująjį tinkamumo važinėti keliais teisės aktų rinkinį?

Tinkamumo važinėti keliais teisės aktų rinkinį sudaro trys dalys: periodinė techninė apžiūra, komercinių transporto priemonių techninis patikrinimas kelyje ir transporto priemonių registracija.

Šie klausimai toliau nuosekliai išnagrinėti šiame informaciniame pranešime.

Periodinė techninė apžiūra. Svarbiausi patobulinimai

Šiuo metu galiojančios taisyklės. Direktyva 2009/40/EB, kuria nustatomi minimalūs motorinių transporto priemonių periodinės techninės apžiūros – įprastinio, įstatymais reikalaujamo transporto priemonių patikrinimo – standartai. Ši direktyva taikoma keleiviniams automobiliams, autobusams, sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms ir jų priekaboms, bet netaikoma motoroleriams ir motociklams.

Pagal naujus pasiūlymus (privatiems transporto priemonių turėtojams svarbios informacijos santrauką žr. toliau pateiktoje lentelėje):

1. Išplečiama apžiūros taikymo sritis – į ją įtraukiami didžiausios rizikos grupės eismo dalyviai, t. y. dviratės ir triratės motorinės transporto priemonės (motociklai ir mopedai) ir lengvosios (mažiau nei 3,5 tonos sveriančios) priekabos. Pagal dabar galiojančius ES teisės aktus šių dviejų kategorijų transporto priemonėms techninės apžiūros įpareigojimas netaikomas.

Pasiūlyme tiksliau nustatyta išimčių, kurias valstybės narės gali suteikti tam tikroms transporto priemonėms, pvz., žemės ūkio transporto priemonėms ir kai kurioms transporto priemonėms, kurios nenaudojamos susisiekimui tarp gyvenviečių ir kurių didžiausias projektinis greitis yra mažesnis nei 40 km/h, taikymo sritis.

Šios išimtys taip pat taikomos istorinės vertės transporto priemonėms (patikslinta ir šių transporto priemonių apibrėžtis).

2. Nustatant techninės apžiūros dažnumą reikia atsižvelgti į du aspektus: transporto priemonės amžių ir jos metinę ridą. Todėl senesnių lengvųjų automobilių apžiūra bus atliekama dažniau, o didelės ridos transporto priemonių apžiūra – kasmet (taksi ir greitosios medicinos pagalbos automobilių apžiūra jau dabar atliekama kasmet).

Laikoma, kad tam tikrų kategorijų transporto priemonių periodinė techninė apžiūra šiuo metu atliekama per retai, todėl negalima užtikrinti, kad jos neturėtų defektų. Pasiūlyme sugriežtinti minimalūs trijų kategorijų transporto priemonių periodinės techninės apžiūros (PTA) standartai:

Lengvųjų automobilių pirmoji techninė apžiūra atliekama po 4 metų, kita – po 2 metų, o vėliau kasmet (nuo dabar galiojančio 4-2-2 minimalaus standarto pereinama prie 4-2-1).

Lengvieji automobiliai ir lengvosios komercinės transporto priemonės (iki 3,5 tonos), kurių rida pirmosios techninės apžiūros dieną (po 4 metų) yra didesnė kaip 160 000 km, toliau tikrinami kasmet (nuo dabar galiojančio 4-2-2 pereinama prie 4-1-1).

Pasikeitimai konkrečių šalių privatiems transporto priemonių turėtojams:

Naujų transporto priemonių apžiūra 4-2-1 ir pasikeitimai privatiems transporto priemonių turėtojams

Dabartinis techninės apžiūros periodiškumas*

Valstybė narė

Lengvieji automobiliai

Motociklai,

motoroleriai

Pasikeitimai privatiems transporto priemonių turėtojams

Austrija

3-2-1

1-1-1

Jokių pakeitimų

Belgija

4-1-1

apžiūra netaikoma

Jokių pakeitimų lengviesiems automobiliams; bus pradėta taikyti motociklų ir motorolerių techninė apžiūra

Bulgarija

3-2-1

apžiūra netaikoma

Jokių pakeitimų lengviesiems automobiliams; bus pradėta taikyti motociklų ir motorolerių techninė apžiūra

Kipras

4-2-2

apžiūra netaikoma

Senesnių lengvųjų automobilių apžiūra bus atliekama kasmet; bus pradėta taikyti motociklų ir motorolerių techninė apžiūra

Čekija

4-2-2

4-2-2

Senesnių lengvųjų automobilių apžiūra bus atliekama kasmet; senesnių motociklų ir motorolerių apžiūra bus atliekama kasmet

Danija

4-2-2

4-2-2

Senesnių lengvųjų automobilių apžiūra bus atliekama kasmet; senesnių motociklų ir motorolerių apžiūra bus atliekama kasmet

Estija

3-2-2-2-1

3-2-2-2-1

Lengvųjų automobilių, motociklų ir motorolerių apžiūra nuo 6-ųjų (o ne nuo 10-ųjų) metų bus atliekama kasmet

Suomija

3-2-1

apžiūra netaikoma

Jokių pakeitimų lengviesiems automobiliams; bus pradėta taikyti motociklų ir motorolerių techninė apžiūra

Prancūzija

4-2-2

apžiūra netaikoma

Senesnių lengvųjų automobilių apžiūra bus atliekama kasmet; bus pradėta taikyti motociklų ir motorolerių techninė apžiūra

Vokietija

3-2-2

2-2-2

Senesnių lengvųjų automobilių apžiūra bus atliekama kasmet; senesnių motociklų ir motorolerių apžiūra bus atliekama kasmet

Graikija

4-2-2

apžiūra netaikoma

Senesnių lengvųjų automobilių apžiūra bus atliekama kasmet; bus pradėta taikyti motociklų ir motorolerių techninė apžiūra

Vengrija

4-3-2-2

3-3-2–2°)

Senesnių lengvųjų automobilių apžiūra bus atliekama kasmet; senesnių motociklų apžiūra bus atliekama kasmet ir bus pradėta taikyti motorolerių techninė apžiūra

Airija

4-2-2

apžiūra netaikoma

Senesnių lengvųjų automobilių apžiūra bus atliekama kasmet; bus pradėta taikyti motociklų ir motorolerių techninė apžiūra

Italija

4-2-2

4-2-2

Senesnių lengvųjų automobilių apžiūra bus atliekama kasmet; senesnių motociklų ir motorolerių apžiūra bus atliekama kasmet

Latvija

1-1-1

1-1–1°)

Jokių pakeitimų lengviesiems automobiliams ir motociklams; bus pradėta taikyti motorolerių techninė apžiūra

Lietuva

3-2-2

1-1-1

Senesnių lengvųjų automobilių apžiūra bus atliekama kasmet, jokių pakeitimų motociklams ir motoroleriams

Liuksemburgas

3,5-1-1

3,5-1-1

Jokių pakeitimų

Malta

1-1-1

apžiūra netaikoma

Jokių pakeitimų lengviesiems automobiliams; bus pradėta taikyti motociklų ir motorolerių techninė apžiūra

Nyderlandai

4-2-2-1

apžiūra netaikoma

Lengvųjų automobilių apžiūra nuo 6-ųjų (o ne nuo 9-ųjų) metų bus atliekama kasmet; bus pradėta taikyti motociklų ir motorolerių techninė apžiūra

Lenkija

3-2-1

3-2-1°)

Jokių pakeitimų lengviesiems automobiliams ir motociklams; bus pradėta taikyti motorolerių techninė apžiūra

Portugalija

4-2-2-1

apžiūra netaikoma

Lengvųjų automobilių apžiūra nuo 6-ųjų (o ne nuo 9-ųjų) metų bus atliekama kasmet; bus pradėta taikyti motociklų ir motorolerių techninė apžiūra

Rumunija

2-2-2

apžiūra netaikoma

Senesnių lengvųjų automobilių apžiūra bus atliekama kasmet; bus pradėta taikyti motociklų ir motorolerių techninė apžiūra

Slovakija

3-1-1

4-2-2

Jokių pakeitimų lengviesiems automobiliams; senesnių motociklų ir motorolerių apžiūra bus atliekama kasmet

Slovėnija

3-2-2

3-1-1

Jokių pakeitimų

Ispanija

4-2-2-1

5-2-2

Lengvųjų automobilių apžiūra nuo 6-ųjų (o ne nuo 9-ųjų) metų bus atliekama kasmet; senesnių motociklų ir motorolerių apžiūra bus atliekama kasmet

Švedija

3-2-1

4-2-2

Jokių pakeitimų lengviesiems automobiliams; senesnių motociklų ir motorolerių apžiūra bus atliekama kasmet

Jungtinė Karalystė

3-1-1

3-1-1

Jokių pakeitimų

*) Periodiškumas 4-2-1 reiškia, kad pirmoji techninė apžiūra atliekama po 4 metų, kita – po 2 metų, o vėliau kasmet.

°) Motoroleriams techninė apžiūra šiuo metu netaikoma.

Šaltinis – CITA, AUTOFORE.

3. Atliekant apžiūrą naudojama įranga turi atitikti tam tikrus minimalius reikalavimus, kad būtų galima efektyviai atlikti bandymus pagal aprašytus metodus.

Galimybė naudotis techninės apžiūros įranga ir jos charakteristikos lemia techninės apžiūros kokybę. Šiuo metu ES teisės aktuose nėra nuostatų dėl techninės apžiūros įrangos.

Todėl pasiūlyme numatytas minimalios PTA įrangos sąrašas ir tai įrangai keliami techniniai reikalavimai.

Nustatytas pereinamasis laikotarpis, kad būtų galima sklandžiai pakeisti dabar naudojamą techninės apžiūros įrangą, kuri neatitinka naujų standartų.

4. Techninę apžiūrą atliekančių inspektorių žinios ir įgūdžiai turi būti tam tikro lygio ir jie turi būti tinkamai išmokyti.

Siekiant užtikrinti aukštą techninės apžiūros standartą būtinas aukštas apžiūrą atliekančių darbuotojų įgūdžių ir kompetencijos lygis. Pasiūlyme numatyta, kokių sričių žinių turi turėti norintysis tapti inspektoriumi, mokymo sistema, apimanti pradinio mokymo bei periodinio žinių atnaujinimo kursus, ir kokias sritis toks mokymas turi apimti.

Nustatytas pereinamasis laikotarpis, kad dabartiniai techninės apžiūros darbuotojai galėtų sklandžiai pereiti į periodinio mokymo režimą.

5. Nustatyti trūkumai turi būti vertinami pagal bendras taisykles, atsižvelgiant į su jais susijusią riziką.

Tikrinamos transporto priemonės techninės būklės vertinimas turėtų būti suderintas visoje ES, o kad tai būtų įmanoma, nustatyti trūkumai turėtų būti vertinami pagal bendrą standartą. To siekdama, 2010 m. Komisija priėmė trūkumų vertinimo rekomendacijas. Rekomendacijose pagal trūkumų poveikį transporto priemonės saugai nustatytos 3 trūkumų kategorijos (nedideli, dideli ir pavojingi) ir kiekvienas iš direktyvoje išvardytų galimų trūkumų priskiriamas prie vienos arba kelių iš šių kategorijų.

Šios trūkumų vertinimo taisyklės ir kategorijų apibrėžtys dabar bus nustatytos reglamentu.

6. Įgaliotų privačių įstaigų vykdomos techninės apžiūros veiklos kokybė užtikrinama vykdant nacionalinę jų priežiūrą.

Valstybės narės įpareigojamos vykdyti techninės apžiūros įstaigų ir tų įstaigų atliekamos techninės apžiūros kokybės priežiūrą.

Siekiant užtikrinti, kad būtų nuolat išlaikytas aukštas apžiūros kokybės lygis, reikalaujama, kad valstybės narės nustatytų kokybės užtikrinimo sistemą, kuri apimtų leidimų atlikti techninę apžiūrą išdavimo, priežiūros, atėmimo, galiojimo sustabdymo ar panaikinimo procesus.

7. Registruojant ridos rodmenis bus vykdoma oficiali apskaita ir taip užtikrinama galimybė nustatyti ridos klastojimo faktus.

Pasiūlyme nustatytos aiškios ridos skaitiklio (ridos) duomenų klastojimo teisinio vertinimo taisyklės. Registruojant kiekvienos tikrinamos transporto priemonės ridos rodmenis galima nustatyti, ar ridos duomenys yra suklastoti. Saugant šiuos duomenis bus užtikrinama galimybė veiksmingiau patikrinti ridą, o sujungus nacionalinius registrus, šia informacija bus galima naudotis ir kitose valstybėse narėse.

Komercinių transporto priemonių techninis patikrinimas kelyje. Svarbiausi patobulinimai

Šiuo metu galiojančios taisyklės. Direktyva 2000/30/EB, kuri papildo Direktyvą 2009/40/EB, nes joje nustatomas reikalavimas tarp periodinių patikrinimų vykdyti komercinių transporto priemonių techninės būklės kontrolę keliuose. Tai papildomi komercinių transporto priemonių patikrinimai keliuose.

Pagal naujus pasiūlymus:

1. Transporto priemonės turėtų būti pasirenkamos pagal jų naudotojo rizikos profilį ir daugiausia dėmesio skiriama didelės rizikos įmonėms, kad būtų sumažinta našta naudotojams, kurie tinkamai atlieka savo transporto priemonių techninę priežiūrą. Rizikos profilis bus nustatomas remiantis anksčiau atliktų techninių apžiūrų ir techninių patikrinimų kelyje rezultatais atsižvelgiant į nustatytų trūkumų skaičių ir pavojingumą, taip pat į laiko veiksnį – neseniai atlikti patikrinimai turėtų būti laikomi svarbesniais.

2. Šiuo metu techniniai patikrinimai kelyje taikomi komercinėms transporto priemonėms, kurių masė didesnė nei 3,5 tonos. Pasiūlyme šio įpareigojimo taikymo sritis išplečiama, t. y. techninis patikrinimas kelyje taikomas ir lengvosioms (mažiau nei 3,5 tonos sveriančioms) komercinėms transporto priemonėms bei jų priekaboms, nes tokios transporto priemonės keliuose naudojamos dažniau. Šioms transporto priemonėms netaikomi tam tikri reikalavimai, kaip antai profesionalių vairuotojų mokymo ar greičio ribotuvų įrengimo reikalavimai, todėl su tokiomis transporto priemonėmis susijusių eismo įvykių skaičius palyginti didelis.

3. Per metus valstybėje narėje atliekamų techninių patikrinimų kelyje skaičius bus susietas su joje registruotų komercinių transporto priemonių skaičiumi, kad patikrinimų kelyje dažnumas būtų panašus visose valstybėse narėse.

4. Techniniai patikrinimai kelyje bus atliekami laipsniškai. Pirmiausia atliekamas bendros transporto priemonės būklės ir jos dokumentų, kaip antai techninės apžiūros pažymos ar ankstesnio patikrinimo kelyje ataskaitos, pradinis patikrinimas. Remiantis šio pradinio patikrinimo rezultatais gali būti atliekamas išsamesnis patikrinimas. Tokį patikrinimą kelyje atlieka mobilioji techninio patikrinimo grupė arba jis atliekamas netoliese esančiame techninės apžiūros centre.

5. Atliekant patikrinimą kelyje turėtų būti patikrinamas krovinio pritvirtinimas. Laikoma, kad dėl netinkamai pritvirtinto krovinio įvyksta iki 25 proc. visų su krovininiais automobiliais susijusių eismo įvykių.

6. Suderinus trūkumų vertinimo standartus, užtikrinus, kad patikrinimus keliuose atliekančių inspektorių žinios ir įgūdžiai atitiktų periodinės techninės apžiūros inspektoriams keliamus reikalavimus ir reguliariai vykdant bendrus patikrinimo veiksmus bus galima išvengti neteisingo vertinimo.

Transporto priemonių registracija. Svarbiausi patobulinimai

Šiuo metu galiojančios taisyklės. Direktyva 1999/37/EB dėl transporto priemonių registracijos dokumentų, kuria nustatomi reikalavimai, susiję su registracijos liudijimų išdavimu, jų apibusiu pripažinimu ir minimalaus turinio suvienodinimu.

Pagal naujus pasiūlymus:

1. Registruotų transporto priemonių duomenys saugomi nacionaliniuose elektroniniuose registruose.

2. Techniniai duomenys, susiję su transporto priemonės patvirtinimu, bet nebūtinai nurodyti registracijos dokumentuose, turėtų būti prieinami techninę apžiūrą atliekančiam inspektoriui.

3. Transporto priemonių registracijos režimas turėtų užtikrinti veiksmingą tinkamumo važinėti keliais reikalavimų laikymosi įgyvendinimą.

Pagrindiniai faktai ir skaičiai

Senesnių transporto priemonių techninė patikra

Yra aiški eismo įvykių sunkumo ir transporto priemonės amžiaus sąsaja. Iš empirinių duomenų matyti, kad su techniniais gedimais susijusių sunkių eismo įvykių (kuriuose žūsta žmonės) skaičius labai padidėja penktaisiais–šeštaisiais transporto priemonės naudojimo metais.

Todėl būtina užtikrinti tinkamą šių senesnių transporto priemonių techninę patikrą.

Būtina užtikrinti, kad būtų tinkamai tikrinamos senesnės nei 6 metų transporto priemonės.

Motociklų ir motorolerių patikra

Motociklininkai yra didžiausios saugos rizikos kelių eismo dalyvių grupė, kuri nepaklūsta bendrai keliuose žūstančių žmonių skaičiaus mažėjimo tendencijai – joje per metus eismo įvykiuose vis dar žūsta daugiau nei 4 500 žmonių1. 8 proc. eismo įvykių, kuriuose dalyvavo motociklininkai, įvyko dėl techninių trūkumų arba yra su tais trūkumais susiję.

Žūstančių mopedų vairuotojų skaičius neproporcingai didelis – keliuose jų žūsta daugiau nei 1 4002. 500 šių aukų yra jauni (14–21 metų amžiaus) žmonės. Daugiau nei 25 000 mopedų vairuotojų buvo sunkiai sužeisti – beveik 9 000 šių aukų yra jauni (14–21 metų amžiaus) žmonės.

Prieigos prie duomenų galimybės

Atliekant techninę apžiūrą ir patikrinimus kelyje sukaupiama daug svarbių duomenų apie transporto priemonę ir jos veikimo charakteristikas. Šiais duomenimis galėtų naudotis įvairios institucijos, siekdamos užtikrinti, kad nustačius trūkumų būtų imamasi paskesnių veiksmų, organizuodamos tikslines patikras ir tobulindamos savo politiką. Panašiai, techninė apžiūra ir patikrinimai kelyje būtų veiksmingesni, jei juos atliekant būtų galima gauti visą informaciją apie transporto priemonės istoriją ir technines charakteristikas. Toks keitimasis informacija taip pat labai svarbus siekiant užtikrinti, kad nebūtų klastojami ridos (ridos skaitiklio) duomenys, ypač ES vidaus naudotų automobilių rinkoje.

Tolesni veiksmai

Svarbiausias siūlomų priemonių tikslas – pagerinti kelių eismo saugą ir prisidėti prie politinio tikslo iki 2020 m. 50 proc. sumažinti keliuose per metus žūstančių žmonių skaičių3.

Būtų galima išgelbėti daugiau nei 1 200 gyvybių ir išvengti daugiau nei 36 000 avarijų4.

Pinigine išraiška nauda visuomenei vertinama daugiau nei 5 600 mln. EUR.

Konkrečiau, tinkamumo važinėti keliais teisės aktų rinkiniu tiesiogiai siekiama trijų tikslų:

1. geriau apsaugoti pažeidžiamus kelių eismo dalyvius ir visų pirma jaunus žmones;

2. sukurti bendrą Europos tinkamumo važinėti keliais techninės kontrolės erdvę, grindžiamą darniaisiais kontrolės, įrangos, inspektorių kvalifikacijos ir trūkumų vertinimo standartais ir valstybių narių bendradarbiavimu;

3. sumažinti administracinę naštą toms kelių transporto įmonėms, kurios laikosi kelių eismo saugos techninių reikalavimų.

Kad pasiūlymai taptų teisės aktais, juos turi patvirtinti Europos Parlamentas ir valstybės narės.

Ilgesniuoju laikotarpiu numatyta, kad antrajame etape bus įdiegta suderinta Bendrijos keitimosi duomenimis sistema, sujungsianti esamas duomenų bazes ir suteiksianti galimybę tais duomenimis kontrolės tikslais naudotis visoje ES, pvz., bet kada bet kurioje šalyje patikrinti, ar teisingi ridos skaitiklio duomenys.

Pakankamai suderinus tinkamumo važinėti keliais kontrolę Europos lygmeniu ir sudarius galimybę naudotis duomenimis visoje ES, galėtų būti įgyvendintas abipusis techninės apžiūros pažymų pripažinimas.

Daugiau informacijos žr. IP/12/780

1 :

CARE duomenų bazė.

2 :

CARE duomenų bazė.

3 :

2011–2020 m. kelių eismo saugos politikos kryptys, COM(2010) 389 galutinis.

4 :

Techninės apžiūros tobulinimo priemonių poveikio vertinimas, (SWD(2012) 206).


Side Bar