Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

MEMO

Bruselj, 10. julija 2012

Čas počitnic: koristni nasveti za brezskrbno poletje

V času počitnic, ko se milijoni Evropejcev odpravljajo na potovanja po Evropski uniji in drugod po svetu, je pametno poznati nekaj informacij in praktičnih napotkov v zvezi s potovanji. Pa naj gre za zdravstveno zavarovanje, reševanje sporov s turistično agencijo ali potovanje s hišno živaljo, med temi nasveti boste našli koristne informacije o tem, kako si EU prizadeva pomagati evropskim popotnikom.

Kdo mi lahko pomaga, če potrebujem nujno medicinsko pomoč?

Se odpravljate na potovanje v EU, na Islandijo, v Lihtenštajn, na Norveško ali v Švico? V tem primeru ne pozabite svoje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (EHIC). Kartica vam bo prihranila čas, sitnosti in denar, če boste med bivanjem v tujini zboleli ali se poškodovali. Brezplačno jo lahko dobite pri zavodu za zdravstveno zavarovanje. Kartica vam omogoča nujno zdravniško pomoč pod enakimi pogoji in za enako ceno (v nekaterih državah to pomeni brezplačno), kot če bi bili vključeni v sistem zdravstvenega zavarovanja države, v kateri se nahajate.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=sl.

Priročni vodnik za uporabo kartice v 27 državah EU, na Islandiji, v Lihtenštajnu, na Norveškem in v Švici je zdaj na voljo v obliki aplikacije za pametne telefone. Vsebuje splošne informacije o kartici, telefonske številke za klic v sili, krite storitve in stroške, informacije o povračilu stroškov in kontakte v primeru izgubljene kartice. Aplikacija je na voljo v 24 jezikih.

Prenesite aplikacijo „European Health Insurance Card“ za pametni telefon:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=sl.

Koga naj pokličem v primeru sile?

112 je enotna evropska številka za klic v sili, ki je brezplačna in dosegljiva s fiksnega ali mobilnega telefona v vsej EU. Številka 112 vas poveže s službo prve pomoči, ki jo potrebujete (lokalna policija, gasilci, nujna medicinska pomoč), in je na voljo 24 ur na dan. Številka 112 se zdaj v vseh državah članicah EU uporablja poleg obstoječih številk za klic v sili (npr. 999 ali 110). Danska, Finska, Malta, Nizozemska, Portugalska, Romunija in Švedska so se tudi odločile, da številko 112 uvedejo kot edino ali glavno nacionalno številko za klic v sili. Številka 112 se uporablja tudi v nekaj državah zunaj EU, na primer na Hrvaškem, v Črni gori in Turčiji.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm.

Odpravljam se na potovanje zunaj Evrope, vendar moja država tam nima diplomatskega ali konzularnega predstavništva. Na koga naj se obrnem, če potrebujem pomoč?

Kot državljani države članice EU ste hkrati državljani EU in imate tako med bivanjem zunaj EU pravico do konzularne pomoči (četudi vaša država tam nima predstavništva). Če vam je na primer odvzeta prostost, imate težjo nesrečo ali izgubite pomemben dokument, lahko za pomoč zaprosite diplomatsko ali konzularno predstavništvo katere koli druge države članice EU.

Do pomoči ste upravičeni tudi v kriznih razmerah. Če je potrebno, morajo države članice EU državljanom pomagati pri evakuaciji, kot če bi bili njihovi državljani.

Na spletišču Evropske komisije o konzularni zaščiti lahko preverite, ali ima vaša država diplomatsko ali konzularno predstavništvo v državi, kamor potujete:

http://ec.europa.eu/consularprotection.

Koga naj pokličem, če je moj otrok izginil?

Evropska unija ima skupno telefonsko številko za pomoč (116 000) v primeru izginotja otroka v kateri koli od 27 držav članic EU. Na tej telefonski številki je staršem, katerih otrok je izginil, otroku, ki se je izgubil ali pobegnil, ali osebam, ki imajo informacije o pogrešanem otroku, na voljo strokovna podpora in praktična pomoč psihološke, pravne ali administrativne narave.

Več informacij:

http://www.hotline116000.eu/

Med počitnicami sem imel težave z letalskim prevoznikom, podjetjem za najem vozila ali organizatorjem potovanj. Kje lahko poiščem pomoč?

V primeru odpovedi ali zamud letal ali vlakov

Če imate težave z letalsko družbo na rednem ali čarterskem letu, na primer če je let odpovedan ali ima zamudo, imate posebne pravice na podlagi uredbe o pravicah letalskih potnikov EU.

Več informacij o pravicah letalskih potnikov EU:

http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/sl/03-air.html.

Če imate težave zaradi spremembe ure ali odpovedi odhodov vlakov, imate posebne pravice na podlagi uredbe o pravicah potnikov EU v železniškem prometu. Če potujete z vlakom v mednarodnem železniškem prometu, veljajo skupna pravila za vso EU.

Več informacij o pravicah potnikov EU v železniškem prometu:

http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/sl/13-rail.html.

V primeru težav na potovanju z avtobusom ali ladjo

Novi predpisi EU o pravicah potnikov v avtobusnem in ladijskem prometu so že bili sprejeti in začnejo veljati decembra 2012 oziroma marca 2013. Naslednje poletje boste tako pri potovanju z avtobusom ali ladjo najbrž že imeli podobne pravice, kot jih imajo potniki v letalskem in železniškem prometu.

Za dodatno pomoč lahko prosite potrošniško organizacijo v vaši državi. Seznam kontaktov je na voljo na naslednji povezavi:

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national.

Katere pravice imam, če potujem kot invalid?

Predpisi EU o pravicah potnikov varujejo invalide in funkcionalno ovirane osebe pred diskriminacijo na potovanju z letalom ali vlakom ter jim zagotavljajo enak dostop do mobilnosti kot ostalim državljanom.

Več informacij:

potovanje z letalom: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/sl/03-air.html

potovanje z vlakom: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/sl/13-rail.html.

V primeru spora s podjetjem v drugi državi EU vam lahko pomaga evropski potrošniški center v vaši državi.

Mreža evropskih potrošniških centrov (ECC-Net) je mreža na ravni EU, ki jo skupaj financirajo Evropska komisija in države članice. Zajema 29 centrov, po enega v vsaki od 27 držav članic EU ter na Islandiji in Norveškem. Evropski potrošniški centri vam lahko pomagajo s pravnimi in praktičnimi nasveti, posredujejo pri sporu s podjetjem v drugi evropski državi ali predlagajo druge rešitve.

Dodatne informacije o mreži ECC-Net in kontaktni podatki:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm.

Prenesite aplikacijo! Imejte svoje pravice vedno pri roki.

Z novo aplikacijo za pametne telefone boste imeli vse informacije o pravicah potnikov vedno pri roki.

Aplikacijo lahko prenesete na naslednji povezavi:

http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/sl/mobile.html.

Turistična agencija, pri kateri sem kupil počitniški paket, je šla v stečaj. Lahko dobim svoj denar nazaj?

Direktiva o paketnem potovanju varuje evropske potrošnike na organiziranih počitnicah kot vnaprej dogovorjeni kombinaciji vsaj dveh naslednjih elementov: (1) prevoz, (2) nastanitev in (3) druge turistične storitve, kot so turistični ogledi (te storitve so vštete v ceno).

Direktiva zagotavlja varstvo glede informacij iz katalogov, pravice do odpovedi brez finančnih posledic, odgovornosti za storitve (npr. v primeru nezadostne kakovosti hotelov) in stečaja organizatorja potovanj ali letalske družbe.

Počitnice so mi bile tako všeč, da razmišljam o časovnem zakupu v istem počitniškem kompleksu. Kakšna so pravila?

V skladu z novimi predpisi EU, ki se zdaj izvajajo v vseh 27 državah članicah (IP/12/528), morajo ponudniki časovnega zakupa potrošnikom pravočasno zagotoviti podrobne informacije, še preden se potrošnik zaveže s pogodbo. To med drugim zajema informacije o ceni, proizvodu ter natančnem obdobju in dolžini bivanja, do katerega ima potrošnik pravico na podlagi pogodbe. Če potrošnik želi, mu morajo biti te informacije na voljo v njegovem jeziku.

Novi predpisi potrošnikom poleg tega zagotavljajo pravico do odstopa od pogodbe v obdobju 14 koledarskih dni, v katerem trgovci ne smejo zahtevati nikakršnega predplačila ali kavcije. Pred sklenitvijo pogodbe mora trgovec potrošnika izrecno opozoriti na pravico do odstopa od pogodbe, trajanje odstopnega roka in prepoved predplačil v tem obdobju.

Bojim se, da bom na počitnicah preveč denarja porabil za telefon. Kako lahko med potovanjem omejim stroške telefoniranja?

Nova uredba o mobilnem gostovanju je začela veljati 1. julija 2012. Bistvena novost je omejitev cen spletnega mobilnega gostovanja za pametne telefone. Kljub temu morajo biti potrošniki pazljivi pri izbiri ponudbe za prenos podatkov. Na primer, plačati dva ali tri evre na dan za gostovanje z neomejenim prenosom podatkov je morda dobra ponudba, vendar se je treba zavedati, da bodo potrošniki ta znesek plačali ne glede na dejansko porabo. Za tiste, ki prenašajo manjše količine podatkov, omejitev cen torej pomeni varnostno mrežo. Poleg tega so se cene za klice in pisna sporočila znižale pod raven običajnih domačih stroškov. V skladu z novimi predpisi so tarife naslednje:

  • 29 centov na minuto za odhodne klice + DDV,

  • 8 centov na minuto za dohodne klice + DDV,

  • 9 centov za pošiljanje pisnega sporočila + DDV,

  • 70 centov na megabajt (MB) za prenos podatkov ali brskanje po internetu med potovanjem v tujini (obračunano na porabljen kilobajt) + DDV.

Več informacij o uredbi o gostovanju, vašem operaterju in tarifah:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm.

Kaj moram vedeti, če želim na počitnice v EU vzeti hišno žival?

Državljani EU na potovanju znotraj EU: potovanje znotraj EU s hišno živaljo je možno, vendar je pri tem treba upoštevati nekaj vidikov. Če s psom potujete v drugo državo EU, mora biti v njegovem potnem listu veljavno potrdilo o cepljenju proti steklini. Za potovanje na Irsko, Finsko, Malto ali v Združeno kraljestvo so za vašo žival potrebni tudi protiparazitni postopki. Ti predpisi veljajo samo za pse, mačke in bele dihurje. Pri mladih psih ali mačkah ali drugih vrstah hišnih živali je priporočljivo, da pri pristojnih organih v državi EU, kamor se odpravljate, preverite, kateri posebni pogoji veljajo za potovanje s hišnimi živalmi v to državo.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm.

Državljani EU, ki se vračajo domov s potovanja zunaj EU: potni list za hišne živali se uporablja za živali, ki potujejo znotraj držav EU ali se vračajo domov iz držav zunaj EU. Glede na vašo počitniško destinacijo so za vašo žival lahko poleg cepljenja proti steklini potrebni nekateri testi in trimesečna čakalna doba pred vstopom v EU.

V EU lahko s hišno živaljo potujejo prebivalci Andore, Hrvaške, Islandije, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švice in Vatikanske mestne države, ki so svojim hišnim živalim priskrbeli potni list.

Več informacij:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm.

Katere vrste rib lahko jem med bivanjem v tujini?

Evropska komisija je pripravila predloge za korenito reformo skupne ribiške politike EU. Prizadeva si za trajnostno ribištvo, da bi evropski ribiški industriji omogočila prihodnost, zaščitila morsko okolje in prihodnjim generacijam zagotovila zadostne količine rib. O predlogih zdaj razpravljata Evropski parlament in Svet. S povpraševanjem po ribah, ki izhajajo iz t.i. trajnostnega ribolova, pa lahko k izboljšanju položaja prispevate tudi vi.

Premislite, preden izberete ribe. 80 % ribjega staleža v Sredozemskem morju in polovica staleža v Atlantiku je prekomerno izkoriščenih. Zato je vsakič, ko kupujete ribe, vaša izbira pomembna. S pametnim nakupom lahko prispevate k trajnostnemu ribolovu.

Kaj lahko storite? V ribarnici ali restavraciji se pozanimajte o ribah, ki jih prodajajo. Pobrskate lahko tudi po raznih vodnikih o morski hrani, kjer boste našli sezname priporočenih rib in morskih sadežev za različne države v EU.

Se vedno odločite za isto vrsto rib? Veliko povpraševanje po nekaterih vrstah rib in morske hrane lahko povzroči prekomeren ulov, mnogo manj znanih vrst pa je v izobilju. Spremenite svoje navade in poskusite nekaj novega. Počitnice so pravi čas za to!

Več informacij najdete na spletišču „Izbrati si ribo“.

Ali lahko s počitnic v tujini prinesem meso ali sir?

Pri povratku domov iz večine držav zunaj EU je prepovedano prinesti kakršne koli mesne ali mlečne proizvode, pa naj bodo za vas ali darilo za koga drugega.

Izjeme so nekatere sosednje države. Na primer, s Hrvaške, Ferskih otokov, Grenlandije ali Islandije lahko prinesete največ 10 kilogramov nekaterih proizvodov živalskega izvora. Med drugimi izjemami so na primer še mleko v prahu za dojenčke, otroška hrana in posebna hrana za ljudi ali hišne živali, potrebna iz zdravstvenih razlogov. Ti proizvodi morajo biti v zaprti embalaži in tehtati največ dva kilograma ter jih pred odpiranjem ni treba hraniti v hladilniku.

Prinesete lahko tudi ribe in nekatere morske sadeže, če njihova teža ne presega 20 kilogramov, razen s Ferskih otokov ali Islandije, kjer omejitve teže ni. Tudi drugi proizvodi živalskega izvora, kot je na primer med, ne smejo presegati dveh kilogramov.

Ti predpisi ne veljajo za prevoz proizvodov živalskega izvora med državami znotraj EU ali iz Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina ali Švice.

V primeru nalezljivih živalskih bolezni v tretjih državah se lahko uvedejo dodatne omejitve.

Priporočljivo je, da se v primeru dvoma prepričate pri veterinarski službi pri vstopu v EU (na letališču, v pristanišču, na mejnem prehodu itd.).

Zavedati se je treba, da ta pravila varujejo vaše zdravje in zdravje živali v EU pred hudimi živalskimi boleznimi.

Več informacij o potovanjih najdete na spletišču Tvoja Evropa:

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_sl.htm.

Pogosta vprašanja:

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/faq/index_sl.htm#need-help.

Nadaljnja vprašanja lahko pošljete na naslednjem naslovu:

http://europa.eu/youreurope/citizens/help/index_sl.htm.


Side Bar