Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

MEMO

Brussel, 10 juli 2012

Vakantie: nuttige tips voor een zorgeloze zomer

Nu het vakantieseizoen is aangebroken en miljoenen Europeanen plannen hebben om binnen en buiten de Europese Unie op reis te gaan, zou iedere reislustige Europeaan toch een aantal dingen in het achterhoofd moeten houden. Of het nu gaat om een ziektekostenverzekering, het oplossen van conflicten met een touroperator of het reizen met een huisdier, de volgende tips geven een goed beeld van hoe de EU reizigers in de Europese Unie helpt en bijstaat.

Wie kan mij helpen bij een medisch noodgeval?

Gaat u binnenkort op reis in de EU of vertrekt u naar IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland? Vergeet dan niet uw Europese ziekteverzekeringskaart mee te nemen. Met deze kaart spaart u tijd, moeite en kosten, mocht u in het buitenland ziek worden of gewond raken. De kaart wordt gratis verstrekt door de nationale ziektekostenverzekeraars. Zij garandeert toegang tot dringende behandelingen onder dezelfde voorwaarden en tegen dezelfde prijs (in sommige landen gratis) als de personen die in dat land verzekerd zijn.

Voor nadere informatie:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=nl

Deze handige leidraad over hoe je de kaart gebruikt in de 27 EU-landen, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland, is nu beschikbaar in de vorm van een applicatie voor smartphones. Hij bevat algemene informatie over de kaart, noodnummers, gedekte behandelingen en kosten en hij legt uit hoe je een verzoek om terugbetaling kunt indienen en wie je kunt contacteren wanneer je je kaart verliest. De applicatie is beschikbaar in 24 talen.

Download de applicatie "Europese ziekteverzekeringskaart" naar jouw smartphone:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=nl

Wie moet ik bellen in noodgevallen?

Het Europese noodnummer is 112. Het is gratis bereikbaar vanuit de hele EU, zowel met een vaste lijn als met een mobiele telefoon. Het nummer 112 stelt de beller in verbinding met de gepaste hulpdiensten (lokale politie, brandweer of medische dienst) en is 24 uur per dag beschikbaar. Het nummer 112 is nu in alle EU-lidstaten operationeel, naast de bestaande nationale noodnummers (zoals 999 of 110). Denemarken, Finland, Malta, Nederland, Portugal, Roemenië en Zweden hebben bovendien besloten van het nummer 112 hun enige of belangrijkste nationale noodnummer te maken. Het nummer 112 wordt ook gebruikt in een aantal landen buiten de EU, zoals Kroatië, Montenegro en Turkije.

Voor nadere informatie:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm

Ik ga op reis buiten Europa, maar mijn land heeft op mijn bestemming geen ambassade of consulaat. Wie moet ik contacteren indien ik hulp nodig heb?

Als burger van een lidstaat van de EU ben je automatisch burger van de EU en heb je dus recht op consulaire steun wanneer je je buiten de EU bevindt (ook al heeft je eigen land daar geen vertegenwoordiging). Je kunt hulp vragen op de ambassade of op het consulaat van om het even welke lidstaat wanneer je bijvoorbeeld aangehouden wordt, een zwaar ongeval hebt of belangrijke documenten verliest.

Je hebt tevens recht op bijstand in crisissituaties: EU-lidstaten moeten EU-burgers indien nodig evengoed bijstaan voor evacuatie als hun eigen burgers.

Op de website over consulaire bescherming van de Europese Commissie kan je nagaan of jouw land in het land van je reisbestemming een vertegenwoordiging heeft:

http://ec.europa.eu/consularprotection

Wie moet ik bellen als mijn kind vermist is?

De Europese Unie heeft op het gemeenschappelijke nummer 116000 een hulplijn ingesteld waarop overal in de 27 lidstaten verdwenen kinderen kunnen worden gemeld. Is je kind vermist, ben je zelf weggelopen of verloren gelopen, of heb je informatie over een vermist kind, dan kan je bellen naar dit nummer en word je doorverbonden met een organisatie die over de nodige ervaring beschikt om steun en praktische begeleiding te bieden, zowel op psychologisch, juridisch als administratief vlak.

Voor meer informatie zie:

http://www.hotline116000.eu/

Tijdens mijn vakantie heb ik problemen gehad met een luchtvaart­maatschappij, een auto­verhuur­bedrijf of een reisorganisatie. Wie kan mij helpen?

Wanneer mijn vliegtuig of trein geannuleerd is of vertraging heeft …

Bij problemen met lijn- of chartervluchten (zoals annuleringen of vertragingen) heb je volgens de Europese verordening betreffende de rechten van vliegtuigpassagiers bepaalde rechten.

Meer over jouw rechten als Europees vliegtuigpassagier:

http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/nl/03-air.html

Wanneer je met de trein in de problemen komt door een wijziging van het tijdstip van vertrek of annuleringen, dan heb je volgens de verordening betreffende de rechten van reizigers in het treinverkeer speciale rechten. Wanneer je gebruikmaakt van een internationale treindienst, ben je beschermd door gemeenschappelijke regels die in de hele EU gelden.

Meer over jouw rechten als Europees treinpassagier:

http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/nl/13-rail.html

En wanneer ik problemen heb met de bus of de boot ...

Er is nieuwe EU-wetgeving betreffende bus- en bootreizen goedgekeurd, die respectievelijk in december 2012 en maart 2013 in werking zal treden. Vanaf volgende zomer zou je dus gelijkaardige rechten moeten hebben als die welke voor de luchtvaart en het treinverkeer gelden.

Indien je meer hulp nodig hebt, kan je voor advies contact opnemen met je nationale consumentenorganisatie. Een lijst met contactgegevens is te vinden op:

http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national

Welke bijzondere bepalingen zijn van toepassing op reizigers met een beperking?

De EU-wetgeving inzake passagiersrechten is erop gericht personen met een beperking of een verminderde mobiliteit tijdens hun vlieg- of treinreizen tegen discriminatie te beschermen, en hun dezelfde toegang tot mobiliteit te bieden als andere burgers.

Je kan alle informatie raadplegen via onderstaande links:

vliegtuig: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/nl/03-air.html

trein: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/nl/13-rail.html

Indien je geen oplossing vindt voor een probleem met een onderneming die in een ander Europees land gevestigd is, kan het Europees ConsumentenCentrum in je eigen land je daarbij helpen.

Het netwerk van Europese ConsumentenCentra (ECC-Net) is een Europees netwerk dat medegefinancierd wordt door de Europese Commissie en de lidstaten. Het bestaat uit 29 centra, een in elke EU-lidstaat en ook in IJsland en Noorwegen. De ECC's kunnen juridisch en praktisch advies geven, helpen bemiddelen met een onderneming in een ander Europees land, of andere oplossingen voorstellen.

Meer informatie over het ECC-Net en contactgegevens zijn te vinden op:

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_nl.htm

Download de applicatie! Zo heb je steeds je rechten op zak.

Als gebruiker van een smartphone kan je de nieuwe applicatie voor passagiersrechten downloaden zodat je op elk ogenblik alle informatie bij de hand hebt.

Downloaden kan via deze link:

http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/nl/mobile.html

Ik heb een pakketreis geboekt, maar mijn reisbureau is failliet. Kan ik een terugbetaling krijgen?

Door de EU-richtlijn over pakketreizen zijn Europese burgers die op reis gaan beschermd in geval van georganiseerde pakketreizen waarbij ten minste twee van de volgende diensten worden gecombineerd: 1) vervoer, 2) accommodatie of 3) overige toeristische diensten zoals sightseeing (inbegrepen in de prijs van het verkochte pakket).

De richtlijn biedt bescherming op de volgende vlakken: informatie in brochures, het recht om te annuleren zonder extra kosten, aansprakelijkheid voor geleverde diensten (bijv. hotel van te lage categorie) en bescherming in geval van faillissement van een reisorganisatie of een luchtvaartmaatschappij.

Mijn vakantie is mij zo goed bevallen dat ik overweeg om in dat vakantieoord een timeshare te kopen. Welke regels zijn van toepassing?

Dankzij de nieuwe regels die nu in alle 27 lidstaten van de EU van kracht zijn (IP/12/528), moeten timeshare-verkopers hun klanten tijdig gedetailleerde informatie verstrekken, voordat de klant gebonden is door een contract. Tot de verplichte informatie behoren de te betalen prijs, de beschrijving van het product en de precieze periode en duur van het verblijf waarop de consument contractueel recht heeft. Indien de klant dat wenst, moet deze informatie hem in zijn eigen taal worden verstrekt .

Deze regels zorgen er tevens voor dat kopers 14 kalenderdagen bedenktijd hebben waarin zij het contract kunnen herroepen, en dat de verkopers binnen die termijn van de kopers geen voorschot of waarborg mogen vragen. Voordat het contract wordt ondertekend moet de verkoper de koper uitdrukkelijk wijzen op het bestaan van dit herroepingsrecht, de duur van de bedenktijd en het verbod op voorschotten tijdens de bedenktijd.

Torenhoge telefoonrekeningen vreten aan mijn vakantiebudget. Hoe kan ik op reis die kosten beperken?

Op 1 juli 2012 is een nieuwe verordening betreffende mobiel bellen in het buitenland van kracht geworden. De belangrijkste nieuwigheid zijn de maximumprijzen voor mobiel bellen in het buitenland. Het gaat daarbij om roamingtarieven voor de smartphonegeneratie. Toch moeten de consumenten voorzichtig blijven bij het kiezen van een data-aanbod. Twee of drie euro per dag betalen voor onbeperkte dataoverdracht is wel een koopje, maar de klant betaalt dat dan in elk geval, ongeacht het feit of hij dat datavolume nu gebruikt of niet. Voor wie minder data downloadt, vormen de maximumprijzen dus een vangnet. Ook de prijzen voor gesprekken en tekstberichten zijn gedaald naar een niveau dat lager ligt dan de gebruikelijke binnenlandse kosten. Volgens de nieuwe regels gelden de volgende tarieven:

  • 29 cent per minuut voor een uitgaand gesprek, plus btw;

  • 8 cent per minuut voor een inkomend gesprek, plus btw;

  • 9 cent om een tekstbericht te versturen, plus btw;

  • 70 cent per megabyte (MB) om in het buitenland data te downloaden of te internetten (gefactureerd per gebruikte kilobyte), plus btw.

Meer informatie over de verordening of over de tarieven van jouw operator zijn te vinden op:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Wat moet ik weten als ik mijn huisdier (kat, hond of fret) wil meenemen op reis in de EU?

EU-burgers die binnen de EU reizen: Reizen met je huisdier binnen de EU is mogelijk. Je moet enkel een paar dingen in het oog houden. Wanneer je met je hond naar een ander EU-land reist, moet je een vermelding van een geldige rabiësvaccinatie in je huisdierenpaspoort hebben. Reis je echter naar Finland, Ierland, Malta of het Verenigd Koninkrijk, dan moet je huisdier ook een antiparasietbehandeling ondergaan. Deze voorschriften zijn enkel van toepassing op honden, katten en fretten. Voor jonge honden of katten of andere soorten huisdieren kan je best contact opnemen met de bevoegde autoriteiten van het EU-land van je bestemming om advies in te winnen over de specifieke voorwaarden die dat land stelt om met je huisdier het land in te reizen.

Nadere informatie:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm

EU-burgers die uit een niet-EU-land naar huis terugkeren: Een huisdierenpaspoort wordt gebruikt voor huisdieren die binnen de EU-landen reizen of die van buiten de EU naar huis terugkeren. Afhankelijk van je vakantiebestemming is het mogelijk dat je huisdier naast een antirabiësvaccinatie nog testen moet onderdaan en drie maanden moet wachten voor het de EU mag binnenkomen.

Als je inwoner bent van Andorra, IJsland, Kroatië, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad of Zwitserland en beschikt over een huisdierenpaspoort voor je huisdier, dan mag je met je huisdier binnen de EU reizen.

Nadere informatie:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm

Welke soorten vis mag ik op reis eten?

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU volledig te herzien om de visserij duurzaam te maken en zo de toekomst van de visserijindustrie in de EU veilig te stellen, het mariene milieu te beschermen en voor genoeg voor de komende generaties vis te zorgen. De voorstellen worden momenteel besproken in het Europees Parlement en de Raad. Terwijl de beleidsmakers discussiëren over verbeteringen, kan je echter zelf als consument ook je steentje bijdragen door duurzame vissoorten te vragen.

Kies je vis verstandig. Globaal gezien zijn twee van de drie soorten overbevist. Dat komt overeen met 80 % van de bestanden in de Middellandse Zee en de helft van het visbestand in de Atlantische Oceaan. Elke keer wanneer je vis koopt, is jouw keuze van belang. Met jouw koopkracht kan je het verschil maken.

Wat kan jij doen? Vraag je visboer, winkelier of restauranthouder informatie over de vis die hij verkoopt of raadpleeg een gids over visserijproducten. Verscheidene organisaties geven gidsen uit waarin voor de verschillende EU-landen wordt aangegeven wat de aanbevolen visserijproducten zijn.

Koop je steeds dezelfde vissoort? Een hoge vraag naar bepaalde soorten vis en visserijproducten kan overbevissing in de hand werken. Talrijke minder gekende soorten zijn echter ruimschoots beschikbaar. Kijk verder dan de voor de hand liggende soorten en probeer voor de verandering eens iets anders. De vakantie is een ideale gelegenheid om te experimenteren!

Voor meer informatie kan je terecht op de website "http://kiesuwvis.eu/".

Mag ik van mijn buitenlandse vakantie vlees of kaas meebrengen?

Uit de meeste niet-EU-landen is het bij terugkeer niet toegelaten om vlees of zuivelproducten mee te brengen voor eigen gebruik of als geschenk voor iemand anders.

Voor een aantal buurlanden wordt een uitzondering gemaakt. Als je bijvoorbeeld terugkeert van de Faeröer, Groenland, IJsland of Kroatië, dan mag je van bepaalde producten van dierlijke oorsprong tot tien kilo meebrengen. Er zijn ook nog een paar andere uitzonderingen: een ervan betreft poedermelk voor zuigelingen, zuigelingenvoeding en voedingsmiddelen of diervoeding voor speciale medische doeleinden. Deze producten moeten echter worden verpakt in gesloten verpakkingen, mogen niet meer dan twee kilo wegen en mogen niet gekoeld hoeven te worden bewaard tot het tijdstip van opening.

Je mag ook vis en bepaalde soorten schelpdieren meebrengen, op voorwaarde dat het gewicht niet meer dan twintig kilo bedraagt, behalve uit de Faeröer of IJsland, waar er op het gewicht geen beperkingen staan. Voor andere dierlijke producten, zoals honing, geldt tevens een gewichtsbeperking tot twee kilo.

Wanneer je dierlijke producten vervoert tussen landen binnen de EU zijn deze regels niet van toepassing. En evenmin wanneer je terugkeert uit Andorra, Liechtenstein, Noorwegen, San Marino of Zwitserland.

Er kunnen bijkomende beperkingen worden opgelegd wanneer er in derde landen besmettelijke dierziekten woeden.

Bij twijfel is het aan te raden om navraag te doen bij de diergeneeskundige dienst van de plaats van binnenkomst in de EU (luchthaven, haven, weg enz.).

Denk eraan dat deze regels bedoeld zijn om jouw gezondheid en de diergezondheid in de EU tegen ernstige dierziekten te beschermen.

Voor meer informatie kan je terecht in de rubriek Reizen van de Europa-website!

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_nl.htm

Bekijk ook de veelgestelde vragen:

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_nl.htm

Wil je een andere vraag stellen, dan kan dat op het volgende adres:

http://europa.eu/youreurope/citizens/help/index_nl.htm


Side Bar