Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

MUISTIO

Bryssel 10. heinäkuuta 2012

Lomakausi alkaa: hyödyllisiä vinkkejä huolettomaan kesään

Lomakausi on käynnistymässä toden teolla, ja miljoonat eurooppalaiset aikovat matkailla sekä Euroopan unionin alueella että sen ulkopuolella. Matkailuun liittyy eräitä tärkeitä seikkoja, jotka jokaisen eurooppalaisen matkailijan olisi hyvä ottaa huomioon. Seuraavassa esitellään hyödyllistä tietoa siitä, miten EU auttaa ja tukee sinua, jos esimerkiksi sairastut matkalla, sinulla on ongelmia matkanjärjestäjän kanssa tai haluat ottaa lemmikkieläimen mukaan matkalle.

Mistä saan apua äkillisessä sairaustapauksessa?

Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan, Islantiin, Liechtensteiniin, Norjaan tai Sveitsiin? Jos olet, älä unohda hankkia eurooppalaista sairaanhoitokorttia. Kortin avulla voit säästää aikaa, vaivaa ja rahaa, mikäli sairastut tai joudut onnettomuuteen ulkomailla. Kortin saat maksutta maasi sairausvakuutuslaitoksesta. Kortti takaa kiireellisen hoidon samojen ehtojen mukaisesti ja samoin kustannuksin (ilmaiseksi joissakin maissa) kuin kyseisen maan asukkaille.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559

Eurooppalaisen sairaanhoitokortin käyttämisestä EU:n 27 jäsenvaltiossa, Islannissa, Liechtensteinissa, Norjassa ja Sveitsissä on nyt saatavilla kätevä opas älypuhelinsovelluksena. Oppaassa on yleistä tietoa kortista, hätänumeroista, korvattavista hoidoista ja kustannuksista, korvauksen hakemisesta ja siitä, mihin ottaa yhteyttä, jos kortti häviää. Sovellus on saatavilla 24 kielellä.

Lataa ”Eurooppalainen sairaanhoitokortti” -sovellus älypuhelimeesi:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559

Mihin voin soittaa hätätapauksessa?

Eurooppalaiseen hätänumeroon (112) voi soittaa maksutta kaikkialla EU:ssa mistä tahansa puhelimesta. 112 yhdistää soittajan tarvittavaan hätäpalveluun (poliisi, palokunta tai ambulanssi), ja se on käytettävissä vuorokauden ympäri. 112 on nyt käytössä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa, osassa niistä kansallisen hätänumeron (kuten 999 tai 110) rinnalla. Suomi, Alankomaat, Malta, Portugali, Romania, Ruotsi ja Tanska ovat päättäneet tehdä 112-numerosta ainoan tai pääasiallisen hätänumeronsa. 112-numeroa käytetään myös muutamissa maissa EU:n ulkopuolella, esimerkiksi Kroatiassa, Montenegrossa ja Turkissa.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm

Euroopan ulkopuolella sijaitsevassa matkakohteessani ei ole oman maani suurlähetystöä tai konsulaattia. Mihin voin ottaa yhteyttä, jos tarvitsen apua?

EU:n jäsenvaltion kansalaisena olet automaattisesti myös EU:n kansalainen ja siten oikeutettu konsuliapuun oleskellessasi EU:n ulkopuolella (vaikka omalla maallasi ei olisikaan edustusta matkakohteessasi). Voit pyytää apua minkä tahansa muun EU-maan konsulaatista tai suurlähetystöstä, jos sinut on esimerkiksi pidätetty, olet joutunut vakavaan onnettomuuteen tai kadottanut tärkeitä asiakirjoja.

Olet oikeutettu apuun myös kriisitilanteissa: EU:n jäsenvaltioiden on tarvittaessa autettava muiden jäsenvaltioiden kansalaisten evakuoinnissa aivan kuin nämä olisivat niiden omia kansalaisia.

Voit tarkistaa Euroopan komission EU-kansalaisten konsuliapusivustolta, onko maallasi edustustoa matkakohteessasi:

http://ec.europa.eu/consularprotection

Mihin voin soittaa, jos lapseni katoaa?

Euroopan unioni on sopinut yhteisestä päivystysnumerosta (116 000), johon voi ilmoittaa kadonneesta lapsesta. Vanhemmat, joiden lapsi on kadonnut, samoin kuin eksyneet tai kotoa karanneet lapset sekä henkilöt, joilla on tietoa kadonneesta lapsesta, voivat soittaa tähän yhteen ja samaan numeroon. Heidät yhdistetään kokeneeseen organisaatioon, joka tarjoaa psykologista, lainopillista ja hallinnollista tukea ja apua.

Lisätietoja:

http://www.hotline116000.eu/

Lomani aikana minulla oli ongelmia lentoyhtiön, autovuokraamon tai matkanjärjestäjän kanssa. Kenen puoleen voin kääntyä…

…jos lento tai junavuoro on myöhässä tai ne peruutetaan?

Lentomatkustajien oikeuksia koskeva EU:n asetus takaa matkustajille tiettyjä oikeuksia reitti- tai tilauslennoilla ilmenevissä ongelmissa (kuten lennon peruuntuessa tai viivästyessä).

Lisätietoja EU:n lentomatkustajien oikeuksista:

http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/fi/03-air.html

Rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista annetun EU:n asetuksen ansiosta sinulla on tiettyjä oikeuksia tapauksissa, joissa junan lähtöaikaa on muutettu tai junavuoro on peruttu. Rajatylittävässä rautatieliikenteessä EU:n alueella sovelletaan yhteisiä sääntöjä.

Lisätietoja EU:n rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista:

http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/fi/13-rail.html

…jos ongelmia ilmenee linja-auto- tai laivamatkoilla?

Linja-autoliikenteen ja laivaliikenteen matkustajien oikeuksia koskeva uusi EU:n lainsäädäntö on jo hyväksytty. Säädökset tulevat voimaan vuoden 2012 joulukuussa (linja-autoliikenne) ja vuoden 2013 maaliskuussa (laivaliikenne). Näin ollen ensi kesänä sinulla pitäisi olla vastaavat matkustajan oikeudet kuin nyt lento- ja rautatieliikenteessä.

Näissä ja muissa kysymyksissä voit aina kääntyä myös kotimaasi kuluttajajärjestön puoleen. Kuluttajaviranomaisten yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national

Onko olemassa joitain erityissäännöksiä toimintarajoitteisia matkailijoita silmällä pitäen?

Matkustajien oikeuksia koskeva EU:n lainsäädäntö on laadittu vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden suojaamiseksi syrjinnältä, kun he matkustavat lentokoneella tai junalla, sekä sen takaamiseksi, että heillä on samanlaiset mahdollisuudet liikkua kuin muillakin kansalaisilla.

Voit tutustua tietoihin kokonaisuudessaan seuraavista linkeistä:

lentoliikenne: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/fi/03-air.html

junaliikenne: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/fi/13-rail.html

Jos et valitusasiassa pääse sopuun sellaisen yrityksen kanssa, joka sijaitsee jossain toisessa EU-maassa, voit kääntyä maassasi toimivan Euroopan kuluttajakeskuksen puoleen.

Euroopan kuluttajakeskusten verkosto on EU:n laajuinen verkosto, jota Euroopan komissio rahoittaa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Verkosto koostuu yhteensä 29 keskuksesta – yksi jokaisessa EU:n 27 jäsenvaltiossa sekä keskukset Norjassa ja Islannissa. Euroopan kuluttajakeskukset tarjoavat lainopillista ja käytännön neuvontaa, auttavat sovittelemaan riita-asioita, jotka ovat syntyneet jossain toisessa EU-maassa sijaitsevan yrityksen kanssa, tai ehdottavat muita ratkaisuja.

Lisätietoja Euroopan kuluttajakeskusten verkostosta sekä kuluttajakeskusten yhteystiedot: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

Lataa sovellus ja tiedot oikeuksista kulkevat aina mukanasi!

Jos sinulla on älypuhelin, voit ladata uuden matkailijoiden oikeuksia koskevan sovelluksen. Näin sinulla on kaikki tarvittava tieto aina mukanasi.

Voit ladata sovelluksen seuraavasta linkistä:

http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/fi/mobile.html

Varasin valmismatkan, mutta matkanjärjestäjä meni konkurssiin. Olenko oikeutettu korvaukseen?

Valmismatkadirektiivi suojaa lomalle lähteviä eurooppalaisia kuluttajia, ja se kattaa etukäteen järjestetyt pakettilomat, joihin sisältyy vähintään kahden palvelun yhdistelmä seuraavista: (1) kuljetus (2) majoitus (3) muu matkailupalvelu, kuten kiertoajelu (kun ne myydään yhdistettyyn hintaan).

Direktiivin tarjoamaan suojaan kuuluvat vaatimukset esitteissä annettavista tiedoista, peruutusoikeus ilman seuraamuksia, palveluihin liittyvä vastuu (jos esimerkiksi hotelli ei täytä vaatimuksia) sekä suoja matkanjärjestäjän tai lentoyhtiön vararikon varalta.

Lomani oli niin mukava, että harkitsen lomaosakkeen ostamista samasta kohteesta. Mitä minun on otettava huomioon?

Uusien EU:n sääntöjen ansiosta, jotka ovat nyt voimassa kaikissa 27 jäsenvaltiossa (IP/12/528), aikaosuuksien myyjien on annettava asiakkaille yksityiskohtaiset tiedot asianmukaisessa ajassa, ennen kuin asiakasta sitoo mikään sopimus. Näihin tietoihin on sisällyttävä maksettava hinta, tuotteen kuvaus sekä oleskelun, johon asiakas on sopimuksen nojalla oikeutettu, tarkka ajankohta ja kesto. Asiakkaan sitä pyytäessä tiedot on annettava hänen omalla kielellään.

Säännöt takaavat kuluttajalle myös 14 kalenteripäivän harkinta-ajan, jonka kuluessa hän voi perua sopimuksen. Myyjät eivät voi pyytää asiakkaalta ennakkomaksua tai vakuutta tämän harkinta-ajan ajaksi. Ennen sopimuksen tekemistä myyjän on nimenomaisesti kiinnitettävä asiakkaan huomio peruutusoikeuteen, harkinta-ajan pituuteen ja ennakkomaksujen kieltoon harkinta-ajan aikana.

Kohtuuttomat puhelinlaskut romuttavat lomabudjettini. Miten voin pienentää puhelinlaskua matkalla ollessani?

Uusi verkkovierailuja koskeva asetus tuli voimaan 1. heinäkuuta 2012. Merkittävin uutinen on se, että mobiiliyhteydellä internetin käyttämisestä perittäville verkkovierailumaksuille on asetettu hintakatot. Näin voidaan tarjota verkkovierailumarkkinat älypuhelinsukupolvea varten. Kuluttajien kannattaa tästä huolimatta valita datapaketit huolella. Esimerkiksi sinänsä hyvänä tarjouksena voidaan kyllä pitää 2–3 euroa päivässä maksavaa rajoittamatonta datasiirtoa ulkomailla, mutta täytyy muistaa, että asiakas maksaa riippumatta siitä, lataako hän dataa vai ei. Näin ollen hintakatto toimii turvaverkkona pieniä määriä dataa siirtäville. Myös puheluiden ja tekstiviestien hinnat laskivat – ne ovat nyt jopa normaaleja kotimaan hintoja edullisempia. Uusien sääntöjen mukaiset hinnat ovat seuraavat:

  • 29 senttiä (+ alv) minuutilta puhelun soittamisesta

  • 8 senttiä (+ alv) minuutilta puhelun vastaanottamisesta

  • 9 senttiä (+ alv) tekstiviestin lähettämisestä

  • 70 senttiä megatavulta (+ alv) ladattaessa tietoa internetistä tai selattaessa verkkosivuja ulkomailla (laskutus kilotavun tarkkuudella).

Lisätietoja verkkovierailuasetuksesta sekä operaattorisi ja operaattorisi hintatiedot löydät osoitteesta

http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Mitä minun pitää tietää, jos haluan ottaa lemmikkieläimeni (kissan, koiran tai fretin) mukaan lomalle EU:n alueella?

EU:n alueella matkustavat EU:n kansalaiset: Voit ottaa lemmikkisi mukaan matkustaessasi EU:n alueella. On kuitenkin muutamia asioita, jotka on pidettävä mielessä. Matkustaessasi koiran kanssa toiseen EU:n jäsenmaahan lemmikkieläinpassissa on oltava merkintä voimassa olevasta raivotautirokotuksesta. Jos matkustat Irlantiin, Suomeen, Maltalle tai Yhdistyneeseen kuningaskuntaan, lemmikkieläimellesi on tehtävä myös loiskäsittely. Nämä säännöt koskevat vain koiria, kissoja ja frettejä. Matkustettaessa koiran- tai kissanpentujen tai muunlaisten lemmikkien kanssa on suositeltavaa tarkastaa matkakohteena olevan EU-maan toimivaltaisilta viranomaisilta, asettaako kyseinen maa lemmikkien kanssa maahan matkustamiselle joitakin erityisehtoja.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm

EU:n ulkopuolelta takaisin EU:hun matkustavat EU:n kansalaiset: Matkustettaessa lemmikkieläinten kanssa EU-maissa tai palattaessa EU:n ulkopuolelta takaisin EU:hun tarvitaan lemmikkieläinpassia. Matkakohteestasi riippuen raivotautirokotuksen lisäksi lemmikkieläimet saattavat joutua testeihin, ja ne saatetaan asettaa kolmen kuukauden pituiseen karanteeniin ennen EU:hun tuloa.

Jos asuinpaikkasi on Andorrassa, Islannissa, Kroatiassa, Liechtensteinissa, Monacossa, Norjassa, San Marinossa, Sveitsissä tai Vatikaanivaltiossa ja lemmikilläsi on lemmikkieläinpassi, voit matkustaa lemmikkieläimesi kanssa EU:n alueella.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm

Minkälaista kalaa voin lomalla syödä?

Euroopan komissio on ehdottanut EU:n yhteisen kalastuspolitiikan täydellistä uudistamista. Tarkoitus on tehdä kalastuksesta kestävää EU:n kalastuselinkeinon tulevaisuuden turvaamiseksi, meriympäristön suojelemiseksi ja sen takaamiseksi, että myös tulevilla sukupolvilla on riittävästi kalaa käytettävissään. Ehdotuksia käsitellään parhaillaan Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Poliittisten päättäjien keskustellessa parannuksista myös sinä kuluttajana voit tehdä osasi vaatimalla kestävän kalatalouden mukaisesti kalastettua kalaa.

Valitse siis kalasi viisaasti. Kaksi kolmasosaa kalakannoista on liikakalastettuja – 80 prosenttia Välimeren kalakannoista ja puolet Atlantin kalakannoista. Aina kun ostat kalaa, sinun päätökselläsi on väliä. Sinulla on ostovoimaa. Sen avulla voit vaikuttaa.

Mitä sinä sitten voit tehdä? Kysy kalakauppiaalta, vähittäiskauppiaalta tai ravintoloitsijalta tietoja myynnissä olevista kaloista tai tarkista tiedot kala- ja äyriäisoppaasta. Useat eri järjestöt ovat julkaisseet eri EU-maille kohdennettuja oppaita, joissa kerrotaan, mitä kala- ja äyriäistuotteita voi huoletta ostaa.

Ostatko aina samantyyppistä kalaa? Tiettyjen kala- ja äyriäislajien kova kysyntä voi johtaa liikakalastukseen. Monia tuntemattomampia lajeja on sen sijaan runsaasti tarjolla. Tutustu eri vaihtoehtoihin ja kokeile vaihteeksi jotakin uutta. Loma on hyvää aikaa uusille kokeiluille!

Lisätietoja saat valitsekalasi-verkkosivulta.

Voinko tuoda ulkomaan lomalta mukanani juustoja tai lihatuotteita?

Suurimmasta osasta EU:n ulkopuolisia maita ei ole sallittua tuoda EU:hun liha- tai maitotuotteita, olivatpa ne sitten tarkoitettu omaan käyttöön tai tuliaisiksi.

Tämä ei kuitenkaan koske muutamia EU:n naapurimaita. Jos esimerkiksi olet tulossa Färsaarilta, Grönlannista, Islannista tai Kroatiasta, voit tuoda mukanasi enintään 10 kiloa tiettyjä eläinperäisiä tuotteita. Eräitä muita poikkeuksia ovat muun muassa jauhemainen äidinmaidonkorvike, vauvanruoka, lääketieteellisistä syistä tarvittavat erikoiselintarvikkeet sekä lemmikkieläimille tarkoitettu erikoisruoka. Edellytyksenä kuitenkin on, että tuotteet ovat suljetuissa pakkauksissa, painavat enintään kaksi kiloa eivätkä vaadi jäähdytystä ennen avaamista.

Voit myös tuoda kalatuotteita ja tiettyjä simpukoita edellyttäen, että ne painavat yhteensä enintään 20 kiloa. Poikkeuksena ovat Färsaaret ja Islanti, joihin painorajoituksia ei sovelleta. Muille eläinperäisille tuotteille, kuten hunajalle, on asetettu kahden kilon painorajoitus.

Kuljetettaessa eläinperäisiä tuotteita EU-maiden välillä näitä sääntöjä ei sovelleta. Niitä ei sovelleta myöskään siinä tapauksessa, jos olet tulossa Andorrasta, Liechtensteinista, Norjasta, San Marinosta tai Sveitsistä.

Lisärajoituksia saatetaan soveltaa, jos EU:n ulkopuolisissa maissa todetaan tarttuvia eläintauteja.

Epäselvissä tapauksissa on suositeltavaa tarkistaa asia eläinlääkintäviranomaisilta EU:n alueelle tultaessa esimerkiksi lentokentällä, satamassa tai maanteiden raja-asemilla.

On tärkeää muistaa, että nämä säännöt on luotu sinun terveytesi ja EU:ssa olevien kotieläinten suojaamiseksi vakavilta eläintaudeilta.

Lisätietoja saat EU:n matkailu-sivuilta

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_fi.htm

Usein kysyttyä:

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/faq/index_fi.htm

Jos sinulla on muita kysymyksiä, voit esittää ne osoitteessa

http://europa.eu/youreurope/citizens/help/index_fi.htm


Side Bar