Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

MEMO

Brüssel, 10. juuli 2012

Kasulikud soovitused muretuks suvepuhkuseks

Puhkusteperiood on juba alanud ning miljonitel eurooplastel on kavas reisida kas Euroopa Liidus või väljaspool. Järgnevalt on esitatud mõned reisinõuanded, mida iga eurooplane võiks teada. Need käsitlevad tervisekindlustust, reisiga seotud vaidluste lahendamist reisikorraldajaga ja reisimist lemmikloomadega ning annavad kasulikku teavet selle kohta, mida teeb Euroopa Liit, et ELi reisijaid aidata.

Kes aitab mind ootamatu terviseprobleemi korral?

Teil on kavas reisida mõnda teise ELi liikmesriiki, Islandile, Liechtensteini, Norrasse või Šveitsi? Ärge unustage taotleda enne reisi Euroopa ravikindlustuskaarti. See kaart säästab ebamugavustest ning aja- ja rahakulust, kui peaksite välismaal haigestuma või viga saama. Kaarte väljastavad – tasuta – riiklikud tervisekindlustussüsteemid. Kaart annab õiguse saada kiireloomulist ravi samadel tingimustel ja sama tasu eest (mõnes riigis ka tasuta) kui selles riigis ravikindlustust omavad inimesed.

Lisateave:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=et

Nutitelefoni rakendusena on nüüd olemas käepärane juhend kaardi kasutamiseks 27 ELi riigis, lisaks Islandis, Liechtensteinis, Norras ja Šveitsis. Rakendusest saab üldist teavet hädaabinumbrite, kindlustusega hõlmatud raviteenuste ja nende hindade kohta ning selgitusi, kuidas taotleda hüvitist ja kelle poole pöörduda kaardi kaotamise korral. Rakendus on kättesaadav 24s ELi keeles.

Laadige oma nutitelefonile Euroopa ravikindlustuskaardi rakendus:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=et

Kuhu peaksin hädaolukorra puhul helistama?

112 on Euroopa ühtne hädaabinumber, millele võib kõikjal ELis helistada tasuta nii laua- kui ka mobiiltelefonilt. Number 112 ühendab helistaja asjaomase hädaabiteenistusega (kohalik politseijaoskond, tuletõrjeüksus või meditsiiniasutus) ja on kättesaadav 24 tundi ööpäevas. Praegu kasutatakse hädaabinumbrit 112 kõikides ELi liikmesriikides paralleelselt riigisiseste hädaabinumbritega (nt 999 või 110). Madalmaad, Malta, Portugal, Rootsi, Rumeenia, Soome ja Taani on otsustanud muuta numbri 112 oma ainsaks või põhiliseks riigisiseseks hädaabinumbriks. Numbrit 112 kasutatakse mõnes riigis ka väljaspool ELi, näiteks Horvaatias, Montenegros ja Türgis.

Lisateave:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm

Reisin väljaspool Euroopa Liitu, kuid minu päritoluriigil ei ole reisi sihtriigis saatkonda ega konsulaati. Kellega peaksin ühendust võtma, kui vajan abi?

Iga Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik on automaatselt ELi kodanik ning seega on Teil õigus konsulaarabile ka väljaspool ELi (isegi kui Teie liikmesriigil ei ole vastavas riigis esindust). Kui Teid on vahistatud, kui on juhtunud raske õnnetus või olete kaotanud olulised dokumendid, võite abi saamiseks pöörduda ELi mis tahes liikmesriigi konsulaadi või saatkonna poole.

Samuti on Teil õigus saada abi kriisiolukordades: ELi liikmesriigid peavad aitama ELi kodanikel evakueeruda samadel tingimustel nagu nad aitavad seda teha oma riigi kodanikel.

Teavet Teie riigi esindatuse kohta reisi sihtkohariigis leiate Euroopa Komisjoni konsulaarkaitset käsitlevalt veebisaidilt:
http://ec.europa.eu/consularprotection

Kellele peaksin helistama, kui mu laps läheb kaduma?

Euroopa Liidus on ühtse numbriga abitelefon (116 000), kuhu saab teatada kadunud lastest kõigis ELi 27 liikmesriigis. Sellel numbril võivad helistada vanemad, kelle laps on kadunud, aga ka eksinud või ärajooksnud lapsed ja need, kellel on teavet kadunud lapse kohta. Sellel numbril helistades saab ühenduse kogenud organisatsiooniga, kes toetab ja annab nii psühholoogilist, õiguslikku kui ka administratiivset praktilist abi.

Täiendav teave:
http://www.hotline116000.eu/

Kes mind aitab, kui puhkuse ajal tekivad probleemid lennuettevõtja, autolaenutuse või reisikorraldajaga?

Kui lend või rongireis tühistatakse või see hilineb...

Juhul, kui Teil tekib probleem regulaar- või tellimuslendu sooritava lennuettevõtjaga (näiteks lennu tühistamine või hilinemine), on teil ELi lennureisijate õigusi käsitleva määruse kohaselt konkreetsed õigused.

Täiendav teave ELi lennureisijate õiguste kohta:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/et/03-air.html

Kui Teil on probleeme seoses rongireisi tühistamise või rongi väljumisaja muutmisega, on Teie õigused tagatud ELi rongireisijate õigusi käsitleva määrusega. Kasutades reisimiseks rahvusvahelisi rongiliine on teile abiks ELi ühised eeskirjad.

Täiendav teave ELi rongireisijate õiguste kohta:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/et/13-rail.html

Kui mul on probleeme seoses bussi- või laevareisiga

Uued ELi õigusaktid bussi- ja laevareisijate õiguste tagamiseks on juba vastu võetud ning need jõustuvad vastavalt 2012. aasta detsembris ja 2013. aasta märtsis. Järgmisel suvel on Teil seega lennu- ja rongireisijatega võrreldavad õigused.

Juhul kui vajate rohkem abi, pöörduge nõuande saamiseks oma liikmesriigi tarbijaorganisatsioonide poole. Nende kontaktandmed leiate aadressil: http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national

Millised eriõigused on puuetega reisijatel?

ELi reisijate õigusi käsitlevate õigusaktide koostamisel on silmas peetud seda, et puudega või liikumispuudega reisijaid oleksid lennu- või rongireisil diskrimineerimise eest kaitstud ning neile oleksid tagatud teiste kodanikega võrdsed liikumisvõimalused.

Teavet leiab järgmistelt veebisaitidelt:
lennureisid
: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/et/03-air.html
rongireisid: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/et/13-rail.html

Kui Teil ei õnnestu teises ELi liikmesriigis asuva ettevõttega kaebust lahendada, aitab seda teha Teie liikmesriigis asuv Euroopa tarbijakeskus.

Euroopa tarbijakeskuste võrgustik (ECC-Net) on üle-euroopaline võrgustik, mida omavahelise koostöö raames kaasrahastavad Euroopa Komisjon ja liikmesriigid. See koosneb 29 keskusest, üks igas 27 ELi liikmesriigis ning samuti Islandil ja Norras. Euroopa tarbijakeskused annavad õiguslikku ja praktilist nõu, aitavad pidada läbirääkimisi teises Euroopa liikmesriigis asuva ettevõttega või leida muid lahendusi.

Lisateave tarbijakeskuste võrgustiku kohta ja nende kontaktandmed: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm

Laadige alla rakendus ning teave Teie õiguste kohta on alati Teiega.

Kui olete nutitelefoni kasutaja, saate alla laadida uue rakenduse ning teave Teie õiguste kohta on alati Teiega.

Allalaadimiseks vajutage järgmisele lingile:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/et/mobile.html

Ostsin puhkusepaketi, kuid reisikorraldaja läks pankrotti. Kas mulle makstakse raha tagasi?

Puhkuseleminevaid Euroopa tarbijaid kaitseb reisipakettide direktiiv, mis käsitleb vähemalt kaht järgmist teenust sisaldavaid puhkusepakette: 1) transport, 2) majutus ja 3) muu turismiteenus (nt paketi hinnas sisalduvad ekskursioonid).

Direktiiv pakub kaitset seoses järgmisega: brošüürides esitatav teave, õigus tühistada reis ilma tühistustasuta, vastutus teenuste eest (nt ebakvaliteetsete hotellide korral) ja kaitse puhuks, kui reisikorraldaja või lennuettevõtja läheb pankrotti.

Olen puhkusega väga rahul ja soovin osta puhkuseosakut samas kuurordis. Milliseid on eeskirjad?

Tänu ELi uutele eeskirjadele, mis kehtivad nüüd kõigis 27 liikmesriigis (IP/12/528), peavad osaajalise kasutusõigusega eluruumide müüjad esitama klientidele asjakohase tähtaja jooksul üksikasjaliku teabe enne klientide sidumist mis tahes lepinguga. Teave peab hõlmama makstavat hinda, toote kirjeldust ning toote kasutamise täpset ajavahemikku ja kestust, millele kliendil on lepingu kohaselt õigus. Kui klient seda soovib, peab teabe esitama kliendi emakeeles.

Eeskirjadega on samuti tagatud, et klient võib lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul ning müüja ei tohi selle ajavahemiku jooksul nõuda mitte mingis vormis ettemaksu või sissemakset. Enne lepingule alla kirjutamist peab ettevõtja juhtima selgesõnaliselt kliendi tähelepanu taganemisõigusele, taganemistähtaja pikkusele ning asjaolule, et taganemistähtaja jooksul on ettemakse tegemine keelatud.

Minu puhkuse-eelarvet laastavad pöörased telefoniarved. Kuidas telefonikulu reisil vähendada?

1. juulil 2012 jõustus mobiilside rändlusteenuse uus määrus. Peamine uudis on mobiilse interneti hinnale ülempiiri seadmine. See on nutitelefoni põlvkonna rändlusteenus. Siiski peaksid tarbijad andmesidepakkujaid hoolega valima. Näiteks 2 või 3 eurot päevas piiramatu andmesideteenuse eest on hea hind, kuid tarbija peab maksma olenemata sellest, kas ta teenust kasutab või mitte. Nende jaoks, kes kasutavad andmesideteenust väikeses mahus, tagab piirhind suurema kindluse. Kõnede ja tekstisõnumite hinnad vähenesid samuti – need on isegi väiksemad, kui tavapärased omamaised hinnad. Uute eeskirjade kohaselt on hinnad järgmised:

  • 29 senti/minut + käibemaks väljahelistatud kõnede eest;

  • 8 senti/minut + käibemaks vastuvõetud kõnede eest;

  • 9 senti + käibemaks tekstisõnumi saatmise eest;

  • 70 senti/megabait + käibemaks välismaal andmete allalaadimise või internetis surfamise eest (tasu arvutatakse kasutatud kilobaitide alusel).

Täiendav teave ELi rändlusteenuse määruse kohta ning andmesideettevõtjate ja nende tariifide kohta:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Mida pean teadma kui soovin ELis reisides puhkusele kaasa võtta lemmiklooma, näiteks koera, kassi või tuhkrut?

ELi kodanikele, kes reisivad ELis: ELi piires saate lemmikloomaga reisida, kuid tuleb kinni pidada teatud reeglitest. Kui reisite koeraga ELi mõnda teise liikmesriiki peab lemmikloomapassis olema märge kehtiva marutaudivastase vaktsineerimise kohta. Kui reisite Iirimaale, Maltale, Soome või Ühendkuningriiki, peab lemmikloomal olema tehtud ka parasiiditõrje. Neid eeskirju kohaldatakse ainult kasside, koerte ja tuhkrute suhtes. Noorte koerte ja kasside või muude lemmikloomade puhul on soovitatav küsida teavet külastatava liikmesriigi pädevatelt asutustelt, et olla teadlik konkreetsetest tingimustest, mida sellesse riiki reisides Teie lemmiklooma suhtes kohaldatakse.

Lisateave:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm

ELi kodanikele, kes reisivad väljapoole ELi: Väljastpoolt ELi koju tagasi pöörduvate lemmikloomade puhul peab kaasa olema lemmikloomapass. Sõltuvalt Teie puhkuse sihtkohariigist, võidakse lisaks marutaudivastasele vaktsineerimisele nõuda lemmikloomale analüüside tegemist ja panna ta enne ELi sisenemist kolmeks kuuks karantiini.

Kui Teie elukohaks on Andorra, Horvaatia, Island, Liechtenstein, Monaco, Norra, San Marino, Vatikan või Šveits ja Teie lemmikloomal on lemmikloomapass, on Teil õigus reisida koos lemmikloomaga ELi piires.

Lisateave:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm

Milliseid kalu tohin puhkusepaigas süüa?

Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku uuendada täielikult ELi ühist kalanduspoliitikat ja muuta kalapüük jätkusuutlikuks, et tagada ELi kalatööstuse tulevik, kaitsta merekeskkonda ja säilitada tulevastele põlvkondadele piisavad kalavarud. Ettepanekud on praegu arutlusel Euroopa Parlamendis ja nõukogus. Kuni poliitikakujundajad arutavad, kuidas olukorda paremaks muuta, saavad tarbijad anda oma panuse, valides jätkusuutlikult püütud kala.

Valige kala arukalt. Üldiselt võib öelda, et liiga intensiivselt püütakse kaht kolmandikku kalaliikidest. Üle on püütud 80 % Vahemere piirkonna ja pool Atlandi ookeani kalaliikidest. Kui te ostate kala, on Teie valik olulise tähtsusega. Teie käes on ostujõud, et olukorda mõjutada.

Mida saate teha? Küsige kalapoodnikult, edasimüüjalt või restoranipidajalt pakutavate kalade kohta või tehke ise mereandide käsiraamatu abil natuke uurimistööd. Mitmed organisatsioonid koostavad eri riikide kohta juhiseid, kus on loetletud mereannid, mida soovitatakse valida.

Kas ostate alati sama liiki kalu? Suur nõudlus teatavate kalade ja mereandide järele põhjustab ülepüüki. Mitme vähemtuntud liigi varud on rikkalikumad. Jätke kõrvale sissejuurdunud eelistused ja proovige vahelduseks mõnd uut kalaliiki. Puhkus on õige aeg uute maitsete avastamiseks!

Täiendav teave veebisaidilt Vali oma kala.

Kas tohin välismaalt puhkuselt naastes tuua kaasa lihatooteid või juustu?

Kui saabute puhkuselt väljastpoolt ELi, ei ole lubatud kaasa tuua ei liha- ega piimatooteid ei enda tarbeks ega sõpradele kingituseks.

Mõne naaberriigi puhul on tehtud erand. Näiteks Horvaatiast, Fääri saartelt, Gröönimaalt või Islandilt saabudes võite kaasa tuua teatavaid loomseid tooteid, kui kogus on väiksem kui 10 kilo. Erand on tehtud ka väikelaste pulbrilistele piimasegudele, lastetoitudele ning inimeste või lemmikloomade eriotstarbelistele ravitoitudele, tingimusel et need on pakendatud ega kaalu rohkem kui kaks kilo ning ei kuulu enne avamist jahutamisele.

Samuti võite kaasa tuua kala ja teatavaid karplasi, kuid mitte rohkem kui 20 kilo (Fääri saartelt või Islandilt saabujate suhtes seda kaalupiirangut ei kohaldata ). Muude loomsete saaduste suhtes kohaldatakse samuti kaalupiiranguid, näiteks mett tohib kaasa tuua mitte rohkem kui kaks kilo.

Kui reisite ühest liikmesriigist teise ELi sees, siis neid nõudeid loomsete saaduste uhtes ei kohaldata. Samuti ei kohaldata neid kui saabute ELi Andorrast, Liechtensteinist, Norrast, San Marinost või Šveitsist.

Kui kolmandates riikides esineb nakkuslikke loomahaigusi, võidakse kehtestada täiendavad piirangud.

Kahtluse korral on soovitatav küsida nõu veterinaarteenistuselt ELi sisenemise kohas (lennujaamas, sadamas, maantee piiripunktis jne.).

On oluline meeles pidada, et kõnealused eeskirjad on kehtestatud selleks, et kaitsta Teie tervist ja hoida ELi kariloomi tõsiste loomahaiguste eest.

Täiendava teabe saamiseks tutvuge veebisaidiga „Teie Euroopa”. http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_et.htm

Lisateavet korduma kippuvate küsimuste kohta:
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/faq/index_et.htm#need-help

Küsimusi saate esitada veebisaidil http://europa.eu/youreurope/citizens/help/index_et.htm


Side Bar