Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

MEMO

Bruxelles, den 10. juli 2012

Feriesæsonen: nyttige tips til en sommer uden bekymringer

Feriesæsonen er allerede skudt i gang, og millioner af europæere er klar til at rejse på ferie i og uden for EU. Men der er visse rejseovervejelser, som alle europæere bør gøre sig. Uanset om det handler om sygeforsikring, løsning af tvister med rejsearrangører eller om, hvordan du tager dit kæledyr med på rejsen, giver disse tips dig et nyttigt indblik i, hvad EU gør for at hjælpe EU-borgere, der rejser på ferie.

Hvem kan hjælpe mig, hvis jeg får akut brug for lægehjælp?

Har du planer om at rejse inden for EU, Liechtenstein, Norge eller Schweiz? Så glem ikke dit europæiske sygesikringskort. Med det kan du spare tid, besvær og penge, hvis du bliver syg eller kommer til skade i udlandet. Du får kortet – gratis – hos din nationale sygesikringsudbyder. Det giver dig adgang til akut lægehjælp på samme vilkår og til samme pris (gratis i visse lande) som personer, der er forsikret i det pågældende land.

Læs mere: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=da

Du kan nu få en praktisk vejledning om, hvordan du bruger kortet i de 27 medlemslande, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz som applikation til din smartphone. Den indeholder generelle oplysninger om kortet, nødopkaldsnumre, information om, hvilke behandlinger og omkostninger der dækkes, hvordan du ansøger om godtgørelse, og hvem du skal kontakte, hvis du mister kortet. Applikationen findes på 24 sprog.

Download applikationen om det europæiske sygesikringskort på din smartphone:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=da

Hvem skal jeg ringe til i nødsituationer?

112 er det fælles europæiske alarmnummer, som du gratis kan ringe til over alt i EU fra både fastnet og mobiltelefon. 112 forbinder den, der ringer op, til den relevante alarmcentral (lokalt politi, brandvæsen eller lægetjenester) og kan bruges døgnet rundt. 112 kan nu bruges i alle EU-lande sideløbende med eventuelle nationale alarmnumre (som f.eks. 999 eller 110). I Danmark, Finland, Malta, Nederlandene, Portugal, Rumænien og Sverige har man besluttet at anvende 112 som det eneste nationale alarmnummer. 112 bruges også i enkelte lande uden for EU, såsom Kroatien, Montenegro og Tyrkiet.

Læse mere:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm

Jeg skal rejse til et land uden for EU, men mit hjemland har ingen ambassade eller konsulat på destinationen. Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg får brug for hjælp?

Som borger i et EU-land er du automatisk EU-borger og derfor berettiget til konsulær bistand uden for EU (også selvom dit eget land ikke er repræsenteret). Du kan bede om hjælp på et hvilket som helst andet EU-lands konsulat eller ambassade, hvis du for eksempel bliver arresteret, kommer ud for en alvorlig ulykke eller mister vigtige dokumenter.

Du har også ret til bistand i krisesituationer: EU-lande skal hjælpe andre EU-landes borgere med at blive evakueret, når der er behov for det, som var det deres egne borgere.

Du kan se, om dit land er repræsenteret på din destination, på Europa-Kommissionens website om konsulær beskyttelse:
http://ec.europa.eu/consularprotection

Hvem skal jeg ringe til, hvis mit barn forsvinder?

EU har aftalt et fælles nødhjælpsnummer (110 000), hvor du kan melde et barn savnet i alle EU's 27 medlemsstater. Uanset om du er forælder til et forsvundet barn, et barn, der er blevet væk eller løbet hjemmefra, eller en person med oplysninger om et forsvundet barn, kan du ringe til det samme nummer, som sætter dig i forbindelse med en erfaren organisation, der kan hjælpe dig og yde praktisk bistand af enten psykologisk, juridisk eller administrativ art.

Læs mere:
http://www.hotline116000.eu/

På mine ferier har jeg oplevet problemer med et luftfartsselskab, et biludlejningsfirma eller en rejsearrangør. Hvem kan hjælpe mig?

Hvis jeg har problemer med aflysninger eller forsinkelser af fly eller tog…

Hvis du har problemer med et rutefly- eller charterselskab (såsom aflysninger eller forsinkelser), har du særlige rettigheder i henhold til EU's forordning om flypassagerers rettigheder.

Læs mere om dine rettigheder som flypassager:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/da/03-air.html

Hvis du har problemer med ændring af afgangstider eller aflysninger af togafgange, har du særlige rettigheder i henhold til EU's forordning om jernbanepassagerers rettigheder. Når du rejser med en international jernbanetjeneste, er du beskyttet af fælles EU-regler.

Læs mere om dine rettigheder som togpassager:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/da/13-rail.html

Hvis jeg har problemer med bus- eller bådture…

EU's nye regler om passagerrettigheder ved busture og skibsfart er allerede blevet vedtaget og træder i kraft i henholdsvis december 2012 og marts 2013. Til næste sommer vil du derfor have rettigheder, der svarer til rettighederne ved fly- og jernbanetransport.

Har du brug for mere hjælp, kan du få rådgivning hos din nationale forbrugerorganisation. Du kan finde en liste over kontakter på: http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national

Findes der særlige regler, hvis jeg er handicappet rejsende?

EU's regler om passagerrettigheder skal beskytte handicappede og bevægelseshæmmede personer mod forskelsbehandling, når de rejer med fly eller tog, og sikre, at de har samme adgang til mobilitet som andre borgere.

Du kan læse mere på følgende links:
Rejser med fly:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/da/03-air.html
Rejser med tog: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/da/13-rail.html

Hvis din klage til en virksomhed i et andet EU-land ikke løses, kan Det Europæiske Forbrugercenter i dit hjemland hjælpe dig med sagen.

Netværket af europæiske forbrugercentre (ECC-Net) er et europæisk netværk, der er samsponsoreret af Europa-Kommissionen og medlemsstaterne. Det består af 29 centre, ét i hvert af de 27 EU-lande samt ét i henholdsvis Island og Norge. De europæiske forbrugercentre kan give dig juridisk og praktisk rådgivning, hjælpe dig med at mægle med en virksomhed i et andet europæisk land eller foreslå dig andre løsninger.

Mere om ECC-Net, herunder kontaktoplysninger: http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_da.htm

Hent applikationen! Så har du altid dine rettigheder ved hånden.

Hvis du har en smartphone, kan du hente den nye applikation om passagerrettigheder og have alle oplysninger ved hånden til enhver tid.

Du kan downloade applikationen via dette link:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/da/mobile.html

Jeg har købt en pakkerejse, men selskabet er gået fallit. Kan jeg få pengene refunderet?

Pakkerejsedirektivet beskytter europæiske forbrugere, der skal på ferie, og dækker arrangerede pakkerejser, der kombinerer mindst to af de følgende ydelser: 1) transport, 2) hotelophold, 3) andre turistrelaterede tjenesteydelser, f.eks. udflugter (der kun sælges sammen med pakkerejsen).

Direktivet giver en beskyttelse, som dækker: oplysningerne i brochurerne, retten til at afbestille uden strafgebyr, ansvaret for tjenesteydelserne (f.eks. hoteller, der er under forventelig standard), og beskyttelse, i tilfælde af at en rejsearrangør eller et flyselskab går fallit.

Min ferie var så god, at jeg nu overvejer at købe en timeshare i samme område. Hvad er reglerne?

Takket være nye EU-regler, der nu gælder i alle 27 medlemsstater (IP/12/528), skal timesharesælgere give detaljerede oplysninger til kunderne i passende tid, inden kunden bindes af en kontrakt. Disse oplysninger omfatter blandt andet den pris, der skal betales, en beskrivelse af produktet og den præcise periode og mængde dage, kunden har ret til ifølge kontrakten. Oplysningerne skal foreligge på kundens eget sprog, hvis vedkommende ønsker det.

Reglerne sikrer også, at kunder kan hæve en kontrakt inden for en fortrydelsesperiode på 14 kalenderdage, og at forhandlere ikke må bede kunderne om nogen form for forudbetaling eller depositum i løbet af denne periode. Inden indgåelse af kontrakten skal forhandleren gøre kunden udtrykkeligt opmærksom på retten til at hæve kontrakten, fortrydelsesperiodens længde og forbuddet mod forudbetaling i løbet af denne periode.

Ekstremt høje telefonregninger sprænger mit feriebudget. Hvordan kan jeg undgå dette, når jeg rejser?

Den 1. juli 2012 trådte den nye forordning om roaming i kraft. Den største nyhed er, at der er blevet sat loft over prisen på internetroaming. Det vil sige roaming for smartphones. Men forbrugerne bør stadig vælge tilbud på datapakker med omhu. Det kan for eksempel virke som et godt tilbud at betale 2 eller 3 euro for en hel dags ubegrænset dataroaming, men husk på, at du skal betale, uanset om du downloader data eller ej. Så hvis du kun skal downloade en lille mængde data, er prislofterne et sikkerhedsnet. Taksterne på telefonopkald og sms'er er også faldet – og ligger nu under typiske indenlandske takster. Med de nye regler anvendes følgende takster:

  • 29 cent plus moms pr. minut for at ringe op

  • 8 cent plus moms pr. minut for at modtage opkald

  • 9 cent plus moms for at sende en sms

  • 70 cent plus moms pr. megabyte (MB) for at downloade data eller gå på internettet i udlandet (afregnes på kilobyte-basis).

Læs mere om roamingforordningen, eller find dit telefonselskab og dets takster på:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm

Hvad skal jeg vide, hvis jeg vil tage mit kæledyr (kat, hund eller fritte) med på ferie i EU?

EU-borgere, der rejser inden for EU: Du må godt tage dit kæledyr med, når du rejser inden for EU, men der er et par ting, du skal være opmærksom på. Hvis du tager din hund med til et andet EU-land, skal du søge for, at det fremgår af dit kæledyrspas, at den er vaccineret mod hundegalskab. Hvis du skal til Irland, Finland, Malta eller Storbritannien, er det dog desuden et krav, at dit kæledyr behandles mod parasitter. Reglerne gælder kun for hunde, katte og fritter. Ved unge hunde eller katte eller andre typer kæledyr bør du undersøge hos de kompetente myndigheder i det EU-land, du har planer om at rejse til, om de har specifikke betingelser for at tage dit kæledyr med ind i landet.

Læs mere:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm

EU-borgere, der rejser hjem fra et land uden for EU: Der findes et pas for kæledyr, der rejser inden for EU eller som vender hjem fra lande uden for EU. Afhængig af din feriedestination kan dit kæledyr ud over en vaccination mod hundegalskab også skulle have foretaget undersøgelser og vente i tre måneder, før det kan rejse ind i EU.

Hvis du er borger i Andorra, Island, Kroatien, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten, kan du med et kæledyrspas rejse med dit kæledyr inden for EU.

Læs mere:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm

Hvilke fisk kan jeg spise under mit ophold?

Europa-Kommissionen har foreslået en gennemgribende revision af EU's fælles fiskeripolitik. Det skal gøre fiskeriet bæredygtigt og sikre en fremtid for EU's fiskeindustri, beskytte havmiljøet og sørge for, at der er tilstrækkeligt med fisk til de kommende generationer. Forslagene drøftes i øjeblikket af Europa-Parlamentet og Rådet. Men mens beslutningstagerne drøfter ændringer til det bedre, kan du også selv gøre din del som forbruger ved at bede om bæredygtige fisk.

Vælg dine fisk med omtanke. Samlet set overfiskes 2 ud af 3 fiskebestande, og det går ud over 80 % af bestandene i Middelhavet og halvdelen af bestandene i Atlanterhavet. Dit valg har betydning, når du køber fisk. Din købekraft kan gøre en forskel.

Hvad kan du gøre? Spørg fiskehandleren, supermarkedet eller restauranten om de fisk, de sælger, eller slå dem op i en vejledning om fisk og skaldyr. Adskillige organisationer udgiver vejledninger for de forskellige lande i EU med lister over anbefalede fiskeprodukter.

Køber du altid den samme slags fisk? Når der er stor efterspørgsel på bestemte fisk og skaldyr, kan det føre til overfiskning. Og omvendt er der en langt større forekomst af mindre kendte fiskearter. Gå uden om den gamle kending, og prøv noget nyt til en afveksling. Ferien er en oplagt mulighed for at eksperimentere!

Læs mere på websitet Vælg din fisk .

Må jeg tage kød eller ost med hjem fra min ferie i udlandet?

Når du vender hjem fra de fleste lande uden for EU, er det ulovligt at medbringe kød eller mælkeprodukter, uanset om det er til dig selv eller en gave til andre.

Der er dog et par undtagelser blandt vores nabolande. Når du vender hjem fra Kroatien, Færøerne, Grønland eller Island, må du for eksempel medbringe op til 10 kilo af visse animalske produkter. Og der er også et par andre undtagelser: For eksempel er der en undtagelse, hvad angår modermælkserstatning i pulverform, babymad og specialfødevarer, der er påkrævet af medicinske årsager. Det er dog en betingelse, at disse produkter opbevares i tillukket emballage, ikke vejer over to kilo og ikke skal opbevares på køl, før de er åbnet.

Du må også medbringe fisk og visse skaldyr, hvis de vejer under 20 kilo. Fra Færøerne og Island er der dog ingen vægtbegrænsninger. Der er også en vægtbegrænsninger på to kilo på andre animalske produkter, såsom honning.

Reglerne gælder ikke for transport af animalske produkter mellem lande inden for EU. Det samme gælder, hvis du rejser fra Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino eller Schweiz.

Der kan gælde yderligere begrænsninger i tilfælde af udbrud af infektionssygdomme hos dyr i tredjelande.

Hvis du er i tvivl, kan du forhøre dig hos veterinærtjenesten på indgangsstedet til EU (lufthavn, havn, grænse osv.).

Det er vigtigt at huske på, at reglerne er til for at beskytte dig og EU's husdyr mod alvorlige dyresygdomme.

Læs mere på Europa-websitets rejsesider! http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_da.htm

Få mere hjælp i de ofte stillede spørgsmål:
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/faq/index_da.htm#need-help

Du kan selv stille et nyt spørgsmål på følgende adresse:

http://europa.eu/youreurope/citizens/help/index_da.htm


Side Bar