Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

MEMO

V Bruselu dne 10. července 2012

Období dovolených: užitečné tipy pro bezstarostné léto

Vzhledem k právě začínajícímu období dovolených a milionům Evropanů plánujících cestovat v rámci Evropské unie i mimo ni by měl každý Evropan pamatovat na určité skutečnosti týkající se cestování. Ať už se týkají zdravotního pojištění na cesty do zahraničí, řešení sporů s poskytovatelem služeb nebo cestování s domácími mazlíčky, tyto tipy nabídnou užitečný přehled o způsobech, jakými EU poskytuje pomoc a podporu cestujícím v EU.

Kdo mi může pomoct v případě mimořádné zdravotní situace?

Plánujete cestu po Evropské unii nebo na Island, do Lichtenštejnska, Norska či Švýcarska? Jestliže ano, nezapomeňte si evropský průkaz zdravotního pojištěni (EHIC). Průkaz vám ušetří čas, problémy a peníze, pokud během svého pobytu v zahraničí onemocníte nebo se zraníte. Průkaz vydávají (zdarma) zdravotní pojišťovny v jednotlivých státech. Zaručuje přístup k akutní zdravotní péči za stejných podmínek a za stejnou cenu (v některých zemích bezplatně) jako občanům pojištěným v zemi pobytu.

Další informace:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=cs.

Praktický návod k používání průkazu ve 27 státech EU a dále na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku je nyní k dispozici jako aplikace pro smartphony. Obsahuje obecné informace, nouzová telefonní čísla, seznam hrazených léčebných zákroků a jejich nákladů, instrukce k podání žádosti o proplacení nákladů a kontaktní údaje pro případ ztráty průkazu. Aplikace je dostupná ve 24 jazycích.

Stáhněte si aplikaci „Evropský průkaz zdravotního pojištění“ do svého smartphonu:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=cs.

Komu bych měl zavolat v naléhavém případě?

112 je jednotné evropské číslo tísňového volání, které je bezplatně dosažitelné všude v rámci EU z pevných linek a mobilních telefonů. Toto číslo spojí volajícího s příslušnou tísňovou službou (místní policií, hasičským záchranným sborem nebo zdravotnickou záchrannou službou) a funguje 24 hodin denně. Číslo 112 je nyní plně funkční ve všech členských státech EU paralelně s národními čísly tísňového volání (jako např. 999 nebo 110). Dánsko, Finsko, Malta, Nizozemsko, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko se rozhodly, že se číslo 112 stane jejich jediným nebo hlavním číslem pro vnitrostátní tísňové volání. Číslo 112 se kromě toho používá i v několika zemích mimo EU, například v Chorvatsku, v Černé Hoře a Turecku.

Další informace:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/index_en.htm.

Cestuji mimo Evropu, ale moje země nemá v cílové zemi velvyslanectví ani konzulát. Na koho se mám obrátit, jestliže potřebuji pomoc?

Jako občan členského státu EU jste automaticky občanem EU, a tudíž máte právo na konzulární pomoc, pokud jste mimo EU (a to i když vaše země nemá v daném místě své zastoupení). Jestliže vás například zatknou, máte vážnou nehodu nebo ztratíte důležité doklady, můžete se obrátit s žádostí o pomoc na konzulát nebo velvyslanectví jakéhokoli jiného členského státu EU.

Rovněž máte nárok na pomoc v krizových situacích: členské státy EU musí pomoci občanům s evakuací v případě potřeby tak, jako kdyby byli jejich vlastními státními příslušníky.

Zda má vaše země zastoupení v cíli vaší cesty, můžete zjistit na internetové stránce konzulární ochrany Evropské komise:
http://ec.europa.eu/consularprotection.

Komu bych měl/a zavolat v případě, že by moje dítě bylo nezvěstné?

Evropská unie se dohodla na společném čísle linky pomoci (116 000) pro nahlášení nezvěstného dítěte v jakémkoli z 27 členských států EU. Ať už jste rodič, jehož dítě je nezvěstné, dítě, které se ztratilo nebo uteklo, či osoba disponující informacemi o nezvěstném dítěti, můžete zavolat na toto uvedené číslo, které vás spojí se zkušenou organizací schopnou poskytnout podporu a praktickou pomoc, ať už psychologickou, právní či administrativní.

Více informací najdete na stránce:
http://www.hotline116000.eu/

Během dovolené mám problémy s leteckou společností, půjčovnou aut nebo cestovní kanceláří. Kdo mi může pomoci?

Jestliže můj let nebo moje cesta vlakem byly zrušeny nebo zpožděny.

Pokud máte problémy s pravidelným nebo charterovým letem (např. zrušení letu nebo zpoždění), máte zvláštní práva na základě nařízení o právech cestujících v letecké dopravě v EU.

Více informací o právech cestujících v letecké dopravě v EU najdete na stránce:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/cs/03-air.html.

Pokud máte problémy se změnou času odjezdu nebo se zrušením vlakového spoje, máte zvláštní práva na základě nařízení o právech cestujících v železniční dopravě. Při cestování mezinárodním železničním spojem můžete uplatňovat společná pravidla v rámci EU.

Více informací o právech cestujících v železniční dopravě v EU najdete na stránce:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/cs/13-rail.html.

Jestliže mám problémy s autobusovými nebo lodními spoji …

Nové právní předpisy EU týkající se práv cestujících v autobusové a lodní přepravě již byly přijaty a vstoupí v platnost v prosinci 2012 (v autobusové přepravě) a v březnu 2013 (v lodní přepravě). Příští léto byste tedy měli mít možnost využívat práv srovnatelných s právy platnými v letecké a železniční dopravě.

V případě potřeby se můžete obrátit na svou vnitrostátní spotřebitelskou organizaci. Seznam kontaktů je k dispozici na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_networks_en.htm#national.

Jaká zvláštní ustanovení se použijí, jsem-li zdravotně postižený cestující?

Byly zavedeny právní předpisy týkající se práv cestujících v EU na ochranu osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace před diskriminací při cestách letadlem nebo vlakem, které těmto osobám umožní mít stejný přístup k mobilitě jako ostatní občané.

Veškeré informace naleznete na těchto stránkách:

co se týče letecké dopravy:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/cs/03-air.html,

co se týče železniční dopravy:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/cs/13-rail.html.

Pokud nejste schopni vyřešit stížnost se společností nacházející se v jiné zemi EU, s vaším případem vám může pomoci evropské spotřebitelské centrum ve vaší zemi.

Síť evropských spotřebitelských center (síť ESC) je celoevropská síť podporovaná Evropskou Komisí a členskými státy. Tvoří ji 29 center, jedno v každém z 27 členských států EU a rovněž na Islandu a v Norsku. Evropská spotřebitelská centra mohou nabídnout právní a praktické rady, pomoci zprostředkovat řešení se společností v jiné evropské zemi nebo navrhnout jiná řešení.

Více informací o síti evropských spotřebitelských center (síť ESC) včetně kontaktních údajů naleznete na stránce:
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_cs.htm.

Stáhněte si aplikaci. Vaše práva jsou vždy na vaší straně.

Jste-li uživatelem smartphonu, můžete si stáhnout novou aplikaci o právech cestujících, a mít tak všechny informace vždy po ruce.

Ke stáhnutí využijte tento odkaz:
http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/cs/mobile.html.

Objednal/a jsem si zájezd, ale moje cestovní kancelář zkrachovala. Mohu dostat své peníze zpět?

Směrnice o souborných službách pro cesty chrání evropské spotřebitele, kteří jedou na dovolenou, a vztahuje se na předem sjednané zájezdy kombinující alespoň dvě z těchto služeb: 1) dopravu, 2) ubytování, 3) jiné služby cestovního ruchu, jako jsou např. prohlídky pamětihodností (je-li tato kombinace prodávána za souhrnnou cenu).

Směrnice poskytuje ochranu v těchto oblastech: informace v katalozích, právo odstoupit od smlouvy bez sankce, odpovědnost za služby (např. nevyhovující hotely) a ochrana v případě bankrotu provozovatele zájezdu nebo letecké společnosti.

Moje dovolená se mi velmi líbila a uvažuji o zakoupení dočasného užívání ubytovacího zařízení (timeshare) ve stejném středisku. Jaká jsou pravidla?

Na základě nových pravidel, která EU zavedla ve všech 27 členských státech (IP/12/528), musí prodejci dočasného užívání ubytovacího zařízení poskytnout zákazníkům podrobné informace s přiměřeným časovým předstihem před tím, než zákazník uzavře jakoukoli smlouvu, a to včetně ceny, která má být uhrazena, popisu produktu a přesného období a délky pobytu, na než má zákazník podle smlouvy nárok. Jestliže si to zákazník bude přát, měly by být tyto informace poskytnuty v jeho rodném jazyce.

Tato pravidla rovněž zákazníkům umožňují odstoupit od smlouvy během lhůty „na rozmyšlenou“ v délce 14 kalendářních dnů, přičemž obchodníci nesmějí během této doby od zákazníků žádat jakoukoli formu zálohové platby nebo vklad. Před uzavřením smlouvy se od obchodníka vyžaduje, aby zákazníka jasně upozornil na existenci práva na odstoupení, na délku ochranné lhůty a na zákaz zálohových plateb v průběhu ochranné lhůty.

Přehnané účty za telefon ničí můj rozpočet na dolovenou. Jak je mohu při cestování omezit?

Dne 1. července 2012 začalo platit nové nařízení o roamingu v mobilních sítích. Hlavní novinkou jsou cenové limity pro mobilní internetový roaming. Jedná se o roaming pro generaci smartphonů. Spotřebitelé by si však měli nabídky datových služeb vybírat pečlivě. Například platba 2 nebo 3 eura na den za neomezený datový roaming je výborná nabídka, ale zákazníci budou za tuto službu platit bez ohledu na to, zda data využívají, či nikoli. Pro ty, kteří stahují menší objemy dat, jsou tedy cenové limity bezpečnostní sítí. Ceny za hlasové volání a textové zprávy rovněž klesly − na nižší úroveň než běžné domácí náklady. Podle nových pravidel jsou aktuální tyto poplatky:

  • 29 centů za minutu (bez DPH) odchozího hovoru,

  • 8 centů za minutu (bez DPH) příchozího hovoru,

  • 9 centů (bez DPH) za odeslání textové zprávy,

  • 70 centů za megabyte (MB) (bez DPH) při stahování dat nebo prohlížení internetu na cestách v zahraničí (účtované po využitém kilobytu).

Pro více informací o nařízení o roamingu nebo vyhledání svého operátora a jeho sazebníku navštivte stránku:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/index_en.htm.

Co potřebuji vědět, pokud si chci vzít s sebou na dovolenou v EU své domácího mazlíčka (kočku, psa nebo fretku)?

Cestování občanů EU v rámci EU: Cestování v rámci EU s vaším domácím mazlíčkem je možné: jen je třeba mít na paměti několik věcí. Cestujete-li do jiné země EU se svým psem, musí být v pase vašeho zvířete záznam o platném očkování proti vzteklině. Pokud však cestujete do Irska, Finska, na Maltu nebo do Spojeného království, váš domácí mazlíček se bude rovněž muset podrobit ošetření proti parazitům. Tato pravidla se vztahují pouze na psy, kočky a fretky. Pro štěňata, koťata nebo jakékoli jiné druhy domácích zvířat se doporučuje ověřit si prostřednictvím příslušných orgánů země EU, kterou plánujete navštívit, zvláštní podmínky, jež stanoví pro cestování do této země s domácími zvířaty.

Více informací najdete na stránce:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/nat_rules_dogscatferret_en.htm.

Občané EU cestující domů ze zemí mimo EU: pro domácí mazlíčky cestující v rámci zemí EU nebo která se vracejí domů ze zemí mimo EU, se používá zvířecí pas. V závislosti na cíli vaší dovolené se může kromě očkování proti vzteklině ještě požadovat, aby vaše zvíře podstoupilo vyšetření a počkalo tři měsíce, než vstoupí do EU.

Máte-li bydliště v Andoře, Chorvatsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Monaku, Norsku, San Marinu, ve Švýcarsku nebo Vatikánu a jste-li vlastníkem pasu pro své zvíře, máte nárok se svým domácím mazlíčkem cestovat v rámci EU.

Více informací najdete na stránce:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm.

Jaký druh ryb mohu konzumovat během svého pobytu?

Evropská komise navrhla úplnou revizi společné rybářské politiky EU, jejímž cílem je udržitelnost rybolovu v zájmu zajištění budoucnosti pro odvětví rybolovu EU, ochrany mořského prostředí a dostatečného množství ryb pro budoucí generace. Tyto návrhy jsou momentálně předmětem diskusí v Evropském parlamentu a v Radě. Avšak zatímco tvůrci politik jednají o změnách k lepšímu, můžete i vy jakožto spotřebitel přispět tím, že budete požadovat ryby, jejichž populace jsou udržitelné.

Vybírejte ryby uvědoměle. Celkově jsou dvě ze tří rybích populací předmětem nadměrného rybolovu a představují 80 % rybích populací ve Středozemním moři a polovinu populací v Atlantiku. Kdykoli si koupíte rybu, váš výběr není bez významu. Máte kupní sílu na to, abyste přispěli ke změně.

Co můžete dělat vy? Zeptejte se prodavače ryb, maloobchodníka nebo vedoucího restaurace na ryby, jež prodávají, nebo si je vyhledejte v průvodci mořskými plody. Několik organizací připravuje průvodce pro různé země EU, v nichž uvádí seznam doporučených výrobků z mořských plodů.

Kupujete si vždy stejný druh ryb? Vysoká poptávka po určitých druzích ryb a mořských plodů může vést k nadměrnému lovu. Naopak řada méně známých druhů je mnohem početnějších. Překonejte stereotyp a vyzkoušejte něco nového. Chce to změnu a dovolená je ideální příležitostí pro experimenty!

Více informací najdete na stránce „Vyberte si svou rybu“.

Mohu si ze své dovolené v zahraničí přivézt maso nebo sýr?

Při návratu domů z většiny zemí mimo EU je nezákonné přivézt si jakékoli masné či mléčné výrobky, ať už pro vlastní potřebu, nebo jako dar pro ostatní.

Avšak s výjimkou několika sousedních zemí. Vracíte-li se například z Chorvatska, Faerských ostrovů, Grónska nebo Islandu, můžete si dovézt do 10 kilogramů některých produktů živočišného původu. Existuje rovněž několik dalších výjimek: jedna z nich se například týká sušeného mléka pro kojence, kojenecké výživy a zvláštní výživy nebo zvláštního krmiva pro zvířata, jež jsou potřebné ze zdravotních důvodů. Tyto produkty však musí být v zapečetěném obalu a nesmí vážit více než dva kilogramy nebo vyžadovat uchovávání v chladu před otevřením.

Dále si můžete přivézt ryby a některé korýše, nepřekročí-li jejich hmotnost 20 kilogramů, s výjimkou Faerských ostrovů nebo Islandu, na něž se nevztahují žádná omezení hmotnosti. Na ostatní produkty živočišného původu, například na med, se také vztahuje omezení hmotnosti dva kilogramy.

Při přepravě produktů živočišného původu mezi zeměmi v rámci EU se tato pravidla neuplatňují. Neuplatňují se ani v případě, že cestujete z Andorry, Lichtenštejnska, Norska, San Marina nebo Švýcarska.

V případě infekčních nákaz zvířat ve třetích zemích mohou být zavedena další omezení.

V případě pochybností se doporučuje ověřit si situaci u veterinární služby v místě vstupu do EU (letiště, přístav, silniční přechod atd.).

Je důležité mít na paměti, že tato pravidla existují pro to, aby chránila vaše zdraví a zdraví hospodářských zvířat v EU před vážnými nákazami.

Více informací naleznete na internetových stránkách: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_cs.htm.

Více informací o často kladených otázkách:
http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/faq/index_cs.htm#need-help.

Přejete-li si znát odpověď na další otázky, navštivte internetovou adresu:

http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_cs.htm.


Side Bar