Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE CS BG

Comisia Europeană

NOTĂ DE INFORMARE

Bruxelles, 6 iulie 2012

Comercializarea certificatelor de emisii: Comisia aprobă alocarea temporară de certificate gratuite de emisii centralelor electrice din Bulgaria, Republica Cehă și România

Comisia Europeană a autorizat astăzi cererile înaintate de Bulgaria, Republica Cehă și România pentru continuarea, în anii următori, a alocării cu titlu gratuit a certificatelor de emisii din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) pentru sectoarele lor energetice. Comisia a luat aceste decizii în temeiul unor dispoziții care permit anumitor state membre să deroge de la regula generală conform căreia, începând din 2013, sectorul energetic trebuie să cumpere toate certificatele de emisii prin licitații sau de pe piață. Comisia a aprobat deja cererile Ciprului, Estoniei și Lituaniei.

Numărul certificatelor de emisii alocate cu titlu gratuit centralelor electrice se va reduce anual

În temeiul Directivei revizuite EU ETS1 adoptate în 2009, 10 state membre au beneficiat de posibilitatea solicita derogări temporare de la regula potrivit căreia, începând din 2013, toate certificatele de emisii EU ETS vor fi vândute la licitație. În septembrie 2011, opt2 dintre aceste state membre au depus cereri pentru alocarea temporară de certificate gratuite de emisii. Comisia este obligată să evalueze aceste cereri în conformitate cu normele și condițiile prevăzute în directivă.

Astăzi, Comisia a aprobat, cu unele modificări, cererile Bulgariei, Republicii Cehe și României. În mai, Comisia a autorizat cererile Ciprului, Estoniei și Lituaniei (a se vedea MEMO/12/350)

În total, peste 268 de milioane de certificate de emisii vor fi alocate cu titlu gratuit centralelor electrice din aceste șase țări, în perioada 2013-2019. Acest număr va fi redus anual, astfel încât să ajungă la zero în 2020 (a se vedea anexa). Statele membre vor institui norme stricte de monitorizare și de aplicare a legislației pentru a se asigura că valoarea economică a certificatelor de emisii alocate cu titlu gratuit este cel puțin egalată, dacă nu depășită, de un volum corespunzător de investiții în modernizarea sistemelor lor de generare a energiei electrice.

Deciziile nu aduc atingere unei evaluări a ajutoarelor de stat care urmează să fie efectuată de Comisie.

Comisia poate respinge o cerere sau orice element al acesteia, însă are și posibilitatea de a aproba cererile în mod tacit. Din motive de certitudine juridică, Comisia adoptă o decizie pentru fiecare cerere, chiar dacă cererile sunt aprobate integral.

Etapele următoare

Evaluarea cererilor Ungariei și Poloniei este în curs și va fi finalizată în curând.

Istoricul dosarului

Alocarea temporară, cu titlu gratuit, a certificatelor de emisii reprezintă o derogare importantă de la regula generală prevăzută în legislația revizuită în domeniul EU ETS, conform căreia nu se alocă certificate de emisii cu titlu gratuit centralelor electrice. Din acest motiv, Parlamentul European și Consiliul au condiționat alocarea temporară, cu titlu gratuit, a certificatelor de emisii de respectarea mai multor criterii:

  • alocarea trebuie să se încheie cel târziu în 2019;

  • alocarea este limitată la maximum 70% din emisiile aferente producției naționale de energie electrică în 2013, acest procent urmând să fie redus anual;

  • valoarea certificatelor de emisii alocate cu titlu gratuit trebuie canalizată către realizarea de investiții în reabilitarea și modernizarea infrastructurii energetice a țării în cauză, inclusiv construirea de noi centrale electrice și diversificarea mixului energetic și a surselor de aprovizionare, precum și în tehnologii ecologice. Aceste investiții trebuie stabilite într-un plan național.

  • Comisia trebuie să evalueze cererile din punctul de vedere al coerenței cu normele prevăzute în Directiva ETS.

Informații suplimentare cu privire la alocarea temporară, cu titlu gratuit, a certificatelor de emisii centralelor electrice pot fi găsite la adresa:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning/derogation/index_en.htm

A se vedea, de asemenea, MEMO/12/531 (întrebări şi răspunsuri)

Numărul certificatelor de emisii care urmează să fie alocate cu titlu gratuit centralelor electrice, per stat membru și per an

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

BG

13.542.000

11.607.428

9.672.857

7.738.286

5.803.714

3.869.143

1.934.571

0

54.167.999

CY

2.519.077

2.195.195

1.907.301

1.583.420

1.259.538

935.657

575.789

0

10.975.977

CZ

26.916.667

23.071.429

19.226.191

15.380.953

11.535.714

7.690.476

3.845.238

0

107.666.668

EE

5.288.827

4.533.280

3.777.733

3.022.187

2.266.640

1.511.093

755.547

0

21.155.307

LT

582.373

536.615

486.698

428.460

361.903

287.027

170.552

0

2.853.628

RO

17.852.479

15.302.125

12.751.771

10.201.417

7.651.063

5.100.708

2.550.354

0

71.409.917

Total

66.701.423

57.246.072

47.822.551

38.354.723

28.878.572

19.394.104

9.832.051

0

268.229.496

1 :

Directiva 2009/29/CE.

2 :

Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Lituania, Polonia și România au depus cereri privind alocarea temporară de certificate gratuite de emisii. Malta și Letonia au fost, de asemenea, eligibile, dar nu au depus cereri.


Side Bar