Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

OBVESTILO

Bruselj, 14. junija 2012

Pravice potnikov: kaj morajo vedeti potniki z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu

Komisija je objavila smernice, v katerih je pojasnila pravice invalidnih potnikov in ljudi z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu. Smernice je objavila pred olimpijskimi igrami leta 2012 (enim od največjih športnih dogodkov na svetu), ki bodo to poletje potekale v Londonu, zlasti da bi olajšala potovanje sodelujočim športnikom in mnogim državljanom EU z omejeno mobilnostjo, ki se v zračnem prevozu še vedno soočajo s težavami. Smernice temeljijo na podrobni oceni uredbe o pravicah invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v zračnem prevozu1.

V čem je težava?

Zakonodaja EU o pravicah potnikov je začela veljati pred več kot štirimi leti. Kljub temu je še vedno prisotnih nekaj praktičnih težav in negotovosti pri letalskih prevoznikih in letališčih na eni ter pri invalidnih potnikih in potnikih z omejeno mobilnostjo na drugi strani.

Še vedno obstaja preveč primerov, v katerih so potnikom na podlagi nejasnih varnostnih razlogov neupravičeno zavrnjene ali omejene rezervacije ali vkrcanje (glej spodaj).

Številni potniki ne poznajo svojih pravic.

Samo sorazmerno majhen delež (približno 40 %) potnikov pred potovanjem predhodno prijavi svojo potrebo po pomoči. To je glavna težava letališč in letalskih družb pri zagotavljanju pomoči.

Zaradi nedoslednosti v načinu uporabe zakonodaje se potniki na potovanju ob različnih priložnostih soočajo z različnimi zahtevami in omejitvami s strani letališč in letalskih družb.

Nekateri primeri vključujejo:

 • visokemu uradniku ZN je bilo zavrnjeno vkrcanje na let s Heathrowa v Ženevo, ker ni imel spremstva. Uradnik je bil paraplegik, ki je pogosto in brez spremstva potoval petnajst let;

 • trem potnikom na notranjih letih v Franciji je bilo zavrnjeno vkrcanje, ker niso imeli spremstva. Pozneje so odločitev uspešno izpodbijali na sodišču. Letalska družba in družba za zemeljsko oskrbo sta morali za kršitev plačati visoko denarno kazen.

Kakšna so veljavna pravila?

Obstoječa zakonodaja EU o pravicah letalskih potnikov je v celoti začela veljati julija 2008 (Uredba (ES) št. 1107/2006) in zagotavlja pravico do nediskriminacije na podlagi invalidnosti ali omejene mobilnosti. Invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo imajo enako pravico do potovanja kot osebe brez takih omejitev mobilnosti.

Te pravice vključujejo:

 • pravico do nediskriminacije pri rezervaciji leta in nakupu vozovnice,

 • pravico do potovanja na enaki ravni kot kateri koli drug potnik,

 • pravico do informacij o varnostnih pravilih, ki jih uporabljajo letalski prevozniki,

 • pravico do brezplačne pomoči na letališču in med letalskim prevozom,

 • pravico do brezplačnega prevoza dveh kosov opreme za gibanje.

Da bi imeli korist od navedenih pravic, morajo invalidni potniki in potniki z omejeno mobilnostjo upoštevati naslednje:

Ključno je, da letalsko družbo, potovalnega agenta ali organizatorja potovanja vsaj 48 ur pred vzletom obvestite o svoji potrebi po pomoči. Tako bodo vodstveni organi letališč ustrezno obveščeni ter bodo odgovorni za zagotovitev pomoči vse do letalskih vrat in do vašega sedeža, nato so za pomoč odgovorne letalske družbe. Pomoč je brezplačna.

Čeprav predhodna prijava ni obvezna, je zelo priporočljiva, saj zagotavlja, da bodo izvajalci storitev (upravniki letališč in letalski prevozniki) organizirali najprimernejšo pomoč glede na vaše potrebe in okoliščine vašega leta.

Zahteve za prevoz električnih invalidskih vozičkov ali drugih predmetov, ki bi lahko bili nevarni, je treba letalskemu prevozniku posredovati 48 ur vnaprej.

Varnost vseh potnikov in članov posadke na krovu je najpomembnejša. Če letalski prevozniki invalidnim osebam ali osebam z omejeno mobilnostjo zavrnejo vkrcanje, mora to temeljiti na jasno upravičenih varnostnih razlogih.

Uredba je od začetka svoje veljavnosti vsako leto več kot dvema milijonoma invalidnih potnikov in potnikov z omejeno mobilnostjo, ki uporabljajo glavna evropska letališča (številke za leto 2010), omogočala lažji dostop do zračnega prevoza in prijetnejše potovanje.

Štiri leta uporabe so prinesla nova spoznanja, ki so privedla do objave teh smernic, namen katerih je pojasnitev nekaterih pravic in obveznosti različnih udeležencev.

Kaj predlagamo?

Smernice veljajo za potnike na vseh letališčih EU ter dejavnosti letalskih prevoznikov EU, ki pripotujejo v EU, potujejo znotraj EU in odpotujejo iz EU. Prav tako veljajo za prevoznike, ki niso iz EU in potujejo znotraj EU ali odpotujejo iz EU.

Njihov cilj je pojasniti pravila o dostopu do zračnega prevoza brez diskriminacije, pri čemer upoštevajo temeljno in prevladujoče načelo varnosti za vse osebe na krovu.

O teh smernicah je potekala temeljita razprava, v kateri so sodelovale vse zainteresirane strani: nacionalni organi, letalska industrija (organizacije letalskih družb in letališč) ter združenja potrošnikov in uporabnikov, zlasti tista, ki zastopajo invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo. Navodila so na voljo v obliki 22 vprašanj in odgovorov na različnih področjih.

Za namene tega obvestila se tukaj osredotočamo na najpogostejše in najbolj praktične težave.

Kdo je potnik z omejeno mobilnostjo?

V čem je težava pri opredelitvi?

Opredelitev iz uredbe je zelo široka, saj vključuje „katero koli osebo, katere mobilnost je pri uporabi transporta zmanjšana zaradi kakršne koli telesne invalidnosti (čutilne ali gibalne, stalne ali začasne), intelektualne nezmožnosti ali prizadetosti ali katerega koli drugega vzroka invalidnosti ali starosti in katere stanje zahteva primerno pozornost“. To je privedlo do različnih razlag o tem, kdo se obravnava kot oseba z omejeno mobilnostjo in je torej upravičen do pomoči.

Kakšna so navodila?

V smernicah je jasno navedeno, da čeprav v največjo kategorijo spadajo invalidni in starejši potniki, tudi nekateri drugi ranljivi državljani niso popolnoma mobilni in bi glede na okoliščine svojega potovanja morda potrebovali pomoč.

Smernice poudarjajo, da bi morale biti zahteve za pomoč sorazmerne in prilagojene posebnim potrebam potnika, vendar se pričakuje, da bo pomoč zagotovljena brez nepotrebnih omejitev.

Glede na to je pomembno opomniti, da se lahko mobilnost potnika zmanjša na letališču, npr. na zelo velikih letališčih, kjer je treba premagati dolge razdalje, ali na vozliščih. V takih primerih bi bila pomoč potrebna samo na letališču, – na krovu letala pa se mobilnost teh potnikov ne bi obravnavala kot zmanjšana.

Kaj pomeni predhodna prijava in zakaj je tako pomembna?

V čem je težava?

Predhodna prijava je za letališče in letalsko družbo osrednjega pomena pri zagotavljanju ustrezne pomoči.

Vendar trenutno samo sorazmerno majhno število potnikov, ki potrebujejo pomoč, pred odhodom prijavi svoje potrebe, zaradi česar imajo izvajalci storitev manj časa za ustrezno pripravo pri zagotavljanju zahtevane pomoči. To je temeljni vzrok mnogih težav v sistemu.

Kakšna so navodila?

Da bi izvajalci pomoči lahko zagotovili najvišjo kakovost zahtevanih storitev, je bistveno, da letalski prevoznik obvestilo prejme vsaj 48 ur pred odhodom, da se lahko ustrezno pripravi.

Smernice poudarjajo, da čeprav si morajo izvajalci storitev po najboljših močeh prizadevati, da pomagajo tudi potnikom, ki svojih potreb po pomoči niso predhodno prijavili, lahko prednostno obravnavajo tiste, ki so to storili.

Ali se lahko od potnikov z omejeno mobilnostjo zahteva predložitev zdravniškega potrdila za brezplačno pomoč? Ne.

V čem je težava?

Nekateri letalski prevozniki zahtevajo zdravniško potrdilo, s katerim invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo dokazujejo svojo potrebo po pomoči. V nekaterih primerih se pomoč zaračuna.

Kakšna so navodila?

Letalski prevozniki in izvajalci storitev na letališčih takega potrdila ne smejo zahtevati kot predpogoj za prodajo vozovnice ali odobritev potovanja z letalom, prav tako pa ga ne smejo zahtevati zaradi upravičenja zahteve za pomoč.

Zdravniška potrdila lahko zahtevajo samo, kadar bi bila ogrožena zdravje in varnost potnika, drugih potnikov ali članov posadke. Pomoč invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo mora biti zagotovljena brezplačno.

Na krovu potrebujem kisik. Ali lahko vzamem svojo lastno zalogo ali bo kisik zagotovil letalski prevoznik?

V čem je težava?

Letalski prevozniki uporabljajo različna pravila glede prevoza kisika, zaradi česar so razmere glede potnikov, ki na krovu potrebujejo kisik, nejasne.

Kakšna so navodila?

Letalske družbe morajo nuditi brezplačen prevoz medicinske opreme, pri čemer upoštevajo kakršne koli ustrezne zahteve v zvezi z nevarnim blagom.

Če na primer med letom potrebujete kisik, je pomembno, da vprašanje, ali lahko prinesete lastno zalogo kisika, razjasnite neposredno z letalskim prevoznikom. Letalski prevoznik iz varnostnih razlogov tega morda ne bo dovolil ali pa se bo odločil, da kisik zagotovi sam (čeprav k temu ni zavezan).

Trenutno ni standardiziranih pravil glede prevoza kisika v EU. Zato smernice poudarjajo, da so letalske družbe upravičene do tega, da na podlagi varnostnih razlogov določijo lastne zahteve glede prevoza kisika. Te informacije pa morajo biti potnikom lahko dostopne. V smernicah je navedeno, da mora letalski prevoznik v primeru, ko nudi kisik, to izvajati po razumni ceni.

Ali morajo potniki z omejeno mobilnostjo vedno imeti spremstvo? Ne.

V čem je težava?

Nekateri letalski prevozniki invalidnim osebam ali osebam z omejeno mobilnostjo neupravičeno zavrnejo vkrcanje, če nimajo spremstva.

Kakšna so navodila?

Če je nekdo samostojen, je praviloma sposoben potovati sam.

Zaradi omejene mobilnosti letalski prevoznik od invalidne osebe ali osebe z omejeno mobilnostjo ne more zahtevati, da potuje v spremstvu.

Od potnika se lahko zahteva, da potuje v spremstvu druge osebe samo, če je jasno, da potnik ne more izpolniti ustreznih varnostnih zahtev.

Če potujem s spremstvom, ali bo ta oseba morala kupiti karto in ali lahko sedi poleg mene?

V čem je težava?

Politike letalskih prevoznikov o tem, ali morajo spremljevalci invalidnih potnikov in potnikov z omejeno mobilnostjo plačati za svoj sedež, se razlikujejo. Pojavili so se tudi primeri, v katerih spremljevalci niso mogli sedeti poleg potnikov, ki so potrebovali pomoč, čeprav uredba določa, da si je treba za to prizadevati „po najboljših močeh“.

Kakšna so navodila?

Uredba ne določa, ali se sedež za spremljevalca nudi brezplačno ali po znižani ceni. Zato smernice to prepuščajo presoji letalskih prevoznikov. Vendar je pri nekaterih prevoznikih to del njihovih storitev za stranke.

V smernicah je poudarjeno, da morajo prevozniki ne glede na svojo politiko na tem področju potnikom zagotoviti pregledne informacije.

Prav tako morajo biti na voljo informacije o tem, ali za invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo obstajajo posebne varnostne omejitve glede sedežnega reda, npr. glede sedežev, kjer lahko ovirajo evakuacijo v nujnih primerih.

V zvezi z dodelitvijo sedeža spremljevalcem poleg invalidnih potnikov ali potnikov z omejeno mobilnostjo uredba o osebah z omejeno mobilnostjo (Uredba (ES) št. 1107/2006) letalske prevoznike jasno obvezuje, da si morajo za to prizadevati po najboljših močeh. Smernice to točko poudarjajo.

Ali bo prevoz moje opreme za gibanje brezplačen?

V čem je težava?

Invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo ne poznajo vedno pravil, ki veljajo za prevoz opreme za gibanje. To lahko privede do neprijetnih situacij na letališču. Na podlagi uredbe o osebah z omejeno mobilnostjo ste upravičeni do brezplačnega prevoza dveh kosov opreme za gibanje.

Kakšna so navodila?

V smernicah je poudarjeno, da so invalidni potniki in potniki z omejeno mobilnostjo upravičeni do brezplačnega prevoza dveh kosov opreme za gibanje. Potnik, ki uporablja električni invalidski voziček, mora prevoznika o tem obvestiti vsaj 48 ur vnaprej. Smernice tudi poudarjajo, da izšolani psi vodniki in psi pomočniki na podlagi ustreznega predhodnega obvestila potujejo v kabini.

Za vse potnike pa velja, da za športno opremo, ki ni oprema za gibanje, veljajo splošna pravila letalskih družb glede prtljage.

Kaj naj storim, če menim, da letalski prevoznik ali letališče ne spoštuje mojih pravic?

V čem je težava?

Potniki pogosto ne vedo, kako naj ukrepajo, kadar so bile po njihovem mnenju kršene njihove pravice in se želijo pritožiti.

Kakšna so navodila?

Smernice pojasnjujejo:

 • če menite, da so bile vaše pravice kršene, o tem najprej obvestite upravnika letališča ali letalskega prevoznika,

 • če z njunim odzivom niste zadovoljni, lahko vložite pritožbo pri pristojnem nacionalnem organu izvrševanja, katerega naloga je zagotoviti, da prevozniki vse potnike obravnavajo v skladu z njihovimi pravicami. Seznam izvršilnih organov je mogoče najti na naslednji povezavi:
  http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/prm/2006_1107_national_enforcement_bodies.pdf.

Kateri so naslednji koraki?

Smernice, ki bodo javno objavljene, bodo letalskim prevoznikom in letališčem pomagale izboljšati izvajanje uredbe in tako dodatno olajšati zračni prevoz za invalidne osebe in osebe z omejeno mobilnostjo. Prav tako naj bi pomagale nacionalnim organom izvrševanja pri izvajanju uredbe. Zagotovile bodo zlasti pravo dodano vrednost ob pričakovanem povečanem obsegu potovanj invalidnih oseb in oseb z omejeno mobilnostjo v času olimpijskih in paraolimpijskih iger.

Več informacij:

Več informacij o pravicah potnikov z omejeno mobilnostjo je na voljo na:

http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/prm_en.htm.

Glej tudi: IP/12/602

1 :

Uredba (ES) št. 1107/2006 o osebah z omejeno mobilnostjo.


Side Bar