Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

MEMO

Bruxelles, 14 iunie 2012

Drepturile călătorilor: ce trebuie să știe persoanele cu mobilitate redusă care călătoresc cu avionul

Comisia a publicat orientări pentru a clarifica drepturile persoanelor cu handicap și ale celor cu mobilitate redusă care călătoresc cu avionul. Publicarea orientărilor a avut loc înaintea Jocurilor Olimpice din 2012, unul dintre cele mai importante evenimente sportive din lume, care se vor desfășura vara aceasta la Londra, în special pentru a facilita deplasarea atleților participanți și a multor cetățeni europeni cu mobilitate redusă care întâmpină încă probleme atunci când călătoresc cu avionul. Orientările se bazează pe o evaluare detaliată a Regulamentului privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului1.

În ce constă problema?

Deși legislația UE în domeniul drepturilor călătorilor este în vigoare de peste patru ani, persistă unele probleme practice și incertitudini, atât pentru transportatorii aerieni și pentru aeroporturi, cât și pentru călătorii cu handicap și pentru cei cu mobilitate redusă.

Călătorii se confruntă încă prea frecvent cu refuzuri sau restricții nejustificate în ceea ce privește rezervările sau îmbarcarea, pe baza unor motive de siguranță neclare (a se vedea mai jos).

Un număr considerabil de călători nu își cunosc drepturile.

Din totalul călătorilor, numai un procent limitat (aproximativ 40%) își notifică înaintea plecării necesitățile în materie de asistență; acest demers este însă indispensabil pentru ca aeroporturile și transportatorii aerieni să poată acorda asistența cuvenită.

Din cauza faptului că legislația nu este aplicată în mod uniform, unii călători se confruntă cu cerințe și restricții diferite de la un aeroport la altul și de la o companie aeriană la alta.

Câteva exemple:

 • Unui înalt funcționar al ONU, care dorea să plece la Geneva, nu i s-a permis îmbarcarea pe aeroportul Heathrow, deoarece nu era însoțit. Funcționarul respectiv era paraplegic, dar călătorea regulat cu avionul de cincisprezece ani, fără să fi fost vreodată însoțit.

 • În Franța, trei călători nu au putut să se îmbarce pe o cursă internă deoarece nu erau însoțiți. Ulterior, ei au atacat în instanță această decizie și au obținut câștig de cauză. Compania aeriană și societatea de handling la sol au primit amenzi considerabile pentru nerespectarea legislației.

Care sunt normele în vigoare?

Actuala legislație UE în domeniul drepturilor călătorilor a intrat integral în vigoare în iulie 2008 [Regulamentul (CE) 1107/2006] și garantează dreptul la nediscriminare al persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă, care au același drept de a călători ca și persoanele a căror mobilitate nu este limitată.

Printre drepturi se numără:

 • dreptul la nediscriminare în momentul rezervării și al achiziționării biletelor;

 • dreptul de a călători în aceleași condiții ca orice alți călători;

 • dreptul la informare cu privire la normele de siguranță aplicate de transportatorii aerieni;

 • dreptul la asistență gratuită în aeroport și la bordul aeronavei;

 • dreptul de a transporta în mod gratuit două articole de echipament de mobilitate.

Pentru a beneficia de aceste drepturi, călătorii cu handicap și cei cu mobilitate redusă sunt invitați să ia la cunoștință următoarele:

Este esențial să anunțați compania aeriană, agenția de voiaj sau operatorul de turism, cu cel puțin 48 de ore înainte de decolare, cu privire la tipul de asistență de care aveți nevoie. Aceste informații vor fi transmise organismelor de gestionare a aeroporturilor, care au responsabilitatea de a vă acorda asistență până la intrarea în aeronavă și până la locul dumneavoastră; la bordul aeronavei, responsabilitatea pentru acordarea asistenței le revine companiilor aeriene. Asistența este gratuită.

Deși nu este obligatorie, notificarea prealabilă este recomandată cu insistență, pentru ca furnizorii de servicii (managerii aeroportului și transportatorii aerieni) să poată organiza asistența în modul cel mai adaptat necesităților călătorilor și circumstanțelor călătoriei.

Cererile referitoare la transportarea scaunelor cu rotile electrice sau a altor obiecte potențial periculoase trebuie notificate transportatorului aerian cu 48 de ore înaintea decolării.

Siguranța la bord a tuturor călătorilor și a membrilor echipajului este de maximă importanță. Transportatorii aerieni nu pot refuza îmbarcarea persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă decât pe baza unor rațiuni de siguranță clar justificate.

De la intrarea sa în vigoare, regulamentul a permis unui număr de peste 2 milioane de călători cu handicap și cu mobilitate redusă care utilizează anual principalele aeroporturi europene (conform cifrelor din 2010) să aibă acces mai ușor la transportul aerian și să călătorească fără probleme.

Experiența dobândită în urma celor patru ani de aplicare a regulamentului a permis Comisiei să publice orientările susmenționate pentru a clarifica unele dintre drepturile și obligațiile diferiților actori.

Ce propunem?

Orientările se adresează călătorilor din toate aeroporturile din UE și transportatorilor din UE care efectuează zboruri către, în și cu plecare din UE, precum și transportatorilor din afara UE care efectuează zboruri în Europa sau cu plecare din Europa.

Scopul orientărilor este de a clarifica normele privind accesul la călătoriile cu avionul fără discriminare și totodată cu respectarea principiului fundamental al siguranței tuturor persoanelor aflate la bord.

Aceste orientări au fost discutate în amănunt cu toate părțile interesate: autoritățile naționale, sectorul aviatic (organizații ale companiilor aeriene și ale aeroporturilor), precum și asociații ale consumatorilor și ale utilizatorilor, mai ales asociații care reprezintă persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă. Orientările oferă îndrumări sub forma a 22 de întrebări și răspunsuri legate de o varietate de teme.

Prezenta notă de informare abordează problemele practice cele mai frecvente.

Ce înseamnă „călător cu mobilitate redusă”?

Ce problemă pune definiția?

Definiția din regulament este foarte generală, incluzând „orice persoană a cărei mobilitate la călătoria cu un mijloc de transport este redusă ca urmare a unui handicap fizic (senzorial sau locomotor, permanent sau temporar), handicap sau deficiențe intelectuale sau din orice altă cauză de handicap sau vârstă și a cărei situație necesită atenția cuvenită.” Acest lucru a dat naștere unor interpretări diferite ale noțiunii de persoană cu mobilitate redusă care are, prin urmare, dreptul la asistență.

Ce se spune în orientări?

În orientări se afirmă clar că, deși categoriile cele mai importante sunt călătorii cu handicap și călătorii în vârstă, există și alți cetățeni vulnerabili care nu au capacitatea integrală de mișcare și care ar putea avea nevoie asistență în funcție de circumstanțele călătoriei.

În orientări se subliniază faptul că cererile de asistență ar trebui să fie proporționale și adaptate la nevoile specifice ale călătorilor, dar că asistența trebuie acordată fără restricții nejustificate.

În acest context, este important de remarcat că un călător poate avea mobilitatea redusă în aeroport, de exemplu, în aeroporturile foarte mari, unde trebuie parcurse distanțe lungi, sau la punctele de legătură. În aceste cazuri, se solicită asistență doar la aeroport, mobilitatea acestor pasageri nefiind considerată redusă la bordul aeronavei.

Ce înseamnă notificarea prealabilă și de ce este atât de importantă?

În ce constă problema?

Notificarea prealabilă este indispensabilă pentru ca aeroporturile și companiile aeriene să poată acorda asistența corespunzătoare.

Cu toate acestea, numai un număr limitat de călători care au nevoie de asistență își notifică necesitățile înaintea decolării, nelăsând astfel furnizorilor de servicii timpul de pregătire necesar în vederea acordării asistenței solicitate. Aceasta este principala cauză a multor probleme din sistem.

Ce se spune în orientări?

Pentru ca furnizorii de servicii de asistență fie în măsură să presteze serviciile necesare la cel mai înalt nivel de calitate, este esențial ca transportatorul aerian să fie informat în acest sens cu cel puțin 48 de ore înaintea decolării, astfel încât să se poată pregăti corespunzător.

În orientări se subliniază faptul că, deși trebuie să depună eforturi rezonabile pentru a oferi asistență și călătorilor care nu și-au notificat în prealabil necesitățile, furnizorii de servicii pot acorda prioritate celor care le-au notificat.

Călătorii cu mobilitate redusă pot fi obligați să prezinte un certificat medical pentru a beneficia de asistență gratuită? Nu.

În ce constă problema?

Unii transportatori aerieni solicită certificate medicale prin care persoanele cu handicap și cele cu mobilitate redusă să demonstreze că au nevoie de asistență. În unele cazuri, se percep taxe pentru acordarea asistenței.

Ce se spune în orientări?

Transportatorii aerieni și furnizorii de servicii din aeroporturi nu pot solicita astfel de acte doveditoare ca o condiție prealabilă pentru achiziționarea unui bilet sau pentru îmbarcare, și nici pentru a justifica o cerere de asistență.

Ei pot solicita certificate medicale numai dacă este posibil ca sănătatea și siguranța călătorului în cauză, a altor călători sau a echipajului să fie puse în pericol. Asistența acordată persoanelor cu handicap și celor cu mobilitate redusă trebuie să fie gratuită.

Am nevoie de oxigen la bordul aeronavei. Pot să-mi iau propria mea rezervă sau oxigenul îmi va fi furnizat de transportatorul aerian?

În ce constă problema?

Transportatorii aerieni aplică norme diferite cu privire la transportul oxigenului, ceea ce duce la situații confuze pentru călătorii care au nevoie de oxigen la bordul aeronavei.

Ce se spune în orientări?

Companiile aeriene au obligația de a transporta echipamentele medicale în mod gratuit, fără a aduce atingere cerințelor relevante privind bunurile periculoase.

De exemplu, dacă aveți nevoie de oxigen pe durata zborului, este important să stabiliți în mod clar și direct cu transportatorului aerian dacă este posibil să luați cu dumneavoastră propria rezervă de oxigen. Din motive de siguranță, este posibil ca transportatorul aerian să nu permită acest lucru sau să hotărască să furnizeze chiar el oxigenul (deși nu are nicio obligație în acest sens).

În prezent, nu există norme standardizate privind transportul oxigenului în UE. Prin urmare, se subliniază în orientări, companiile aeriene au dreptul de a-și stabili propriile cerințe cu privire la transportul oxigenului, bazate pe rațiuni de siguranță. Totuși, informațiile în acest sens trebuie puse clar la dispoziția călătorilor. În orientări se afirmă că, dacă transportatorul aerian decide să furnizeze oxigenul, el trebuie să facă acest lucru la un preț rezonabil.

Călătorii cu mobilitate redusă trebuie să fie întotdeauna însoțiți? Nu.

În ce constă problema?

Unii transportatori interzic în mod nejustificat îmbarcarea persoanelor cu handicap sau cu mobilitate redusă dacă acestea nu sunt însoțite.

Ce se spune în orientări?

Dacă vă puteți deplasa în mod autonom, înseamnă că puteți călători fără însoțitor.

Un transportator aerian nu poate obliga o persoană cu handicap sau cu mobilitate redusă să fie însoțită, sub pretext că mobilitatea acesteia este redusă.

Unui călător nu i se poate cere să fie însoțit de o altă persoană decât în cazul în care este clar că acesta nu poate îndeplini cerințele de siguranță corespunzătoare.

În cazul în care călătoresc cu un însoțitor, acesta trebuie să-și cumpere bilet? Este posibil ca însoțitorul să stea lângă mine?

În ce constă problema?

În ceea ce privește obligația persoanelor care însoțesc călătorii cu handicap sau cu mobilitate redusă de a-și plăti locul, politicile diferă de la un transportator la altul. Au existat și situații în care persoanele însoțitoare nu au primit loc lângă călătorii pe care trebuiau să-i asiste, în pofida prevederilor regulamentului, conform cărora „transportatorul aerian depune toate eforturile posibile pentru a atribui persoanei respective un loc lângă persoana cu handicap sau persoana cu mobilitate redusă”.

Ce se spune în orientări?

Regulamentul nu specifică dacă locul persoanei însoțitoare trebuie atribuit în mod gratuit sau la preț redus. Prin urmare. orientările lasă această alegere la latitudinea transportatorilor aerieni. Totuși, există transportatori care oferă acest serviciu clienților lor.

În orientări se subliniază faptul că transportatorii trebuie să furnizeze călătorilor informații transparente, indiferent de politicile aplicate în această privință.

De asemenea, aceștia trebuie să informeze persoanele cu handicap sau cu mobilitate redusă despre eventualele restricții speciale de siguranță privind atribuirea locurilor - de exemplu, locuri în care aceste persoane ar putea împiedica evacuarea de urgență.

În ceea ce privește obligația transportatorilor aerieni de a atribui persoanelor însoțitoare locuri lângă călătorii cu handicap sau cu mobilitate redusă, aceasta este prevăzută clar în Regulamentul privind persoanele cu mobilitate redusă [Regulamentul (CE) nr. 1107/2006], în care se stipulează că transportatorii aerieni trebuie să depună toate eforturile rezonabile în acest sens. Acest aspect este subliniat și în orientări.

Echipamentul meu de mobilitate va fi transportat în mod gratuit?

În ce constă problema?

Persoanele cu handicap și cele cu mobilitate redusă nu cunosc întotdeauna normele aplicabile transportului echipamentelor de mobilitate. Acest lucru poate duce la situații conflictuale în aeroport. În temeiul Regulamentului privind persoanele cu mobilitate redusă, aveți dreptul de a transporta în mod gratuit două articole de echipament de mobilitate.

Ce se spune în orientări?

În orientări se subliniază faptul că persoanele cu mobilitate redusă care călătoresc cu avionul pot transporta în mod gratuit două articole de echipament de mobilitate. Un călător care dorește să transporte un scaun cu rotile electric trebuie să notifice acest lucru transportatorului aerian cu cel puțin 48 de ore înaintea decolării. În orientări se mai subliniază că, dacă sunt notificați corespunzător în prealabil, câinii utilitari recunoscuți pot călători în cabină.

În orice situație, echipamentul sportiv care nu constituie echipament de mobilitate face obiectul normelor generale ale companiilor aeriene privind bagajele.

Ce trebuie să fac în cazul în care consider că un transportator aerian sau un aeroport nu îmi respectă drepturile?

În ce constă problema?

Adesea, călătorii nu știu ce să facă în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile și vor să facă o reclamație în acest sens.

Ce se spune în orientări?

În orientări se clarifică următoarele aspecte:

 • În cazul în care considerați că nu v-au fost respectate drepturile, trebuie mai întâi să aduceți cazul la cunoștința managerului de aeroport sau a transportatorului aerian.

 • Dacă nu sunteți satisfăcut de răspunsurile primite, puteți adresa o plângere organismului național competent responsabil cu aplicarea legislației, al cărui rol este să se asigure că operatorii de transport respectă drepturile tuturor călătorilor. Lista organismelor responsabile cu aplicarea legislației poate fi găsită accesând linkul de mai jos :
  http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/prm/2006_1107_national_enforcement_bodies.pdf

Etapele următoare


Orientările, care vor fi făcute publice, vor ajuta transportatorii aerieni și aeroporturile să îmbunătățească aplicarea regulamentului, facilitând astfel și mai mult călătoriile cu avionul pentru persoanele cu handicap și pentru cele cu mobilitate redusă. De asemenea, orientările ar urma să ușureze sarcina organismelor naționale responsabile cu aplicarea regulamentului. Concret, orientările vor aduce o valoare adăugata reală, mai ales în condițiile creșterii preconizate a numărului de persoane cu handicap și cu mobilitate redusă care vor călători cu avionul cu ocazia Jocurilor Olimpice și Paralimpice.

Informații suplimentare:

Mai multe despre drepturile călătorilor cu mobilitate redusă, pe site-ul web:

http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/prm_en.htm

A se vedea, de asemenea: IP/12/602

1 :

Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 privind persoanele cu mobilitate redusă.


Side Bar