Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

MEMO

Briselē, 2012. gada 14. jūnijā

Pasažieru tiesības: kas jāzina pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, ceļojot ar gaisa transportu

Komisija ir publicējusi norādes, kurās ir precizētas invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesības, ceļojot ar gaisa transportu. Norādes tika publicētas pirms 2012. gada Olimpiskajām spēlēm, kuras ir viens no vislielākajiem sporta pasākumiem pasaulē un kas notiks Londonā šovasar, jo īpaši tāpēc, lai atvieglotu ceļošanu atlētiem, kuri piedalās sacensībās, un daudziem ES pilsoņiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kuri joprojām saskaras ar problēmām, ceļojot ar gaisa transportu. Norādes balstās uz regulas par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu1, detalizētu novērtējumu.

Kāda ir problēma?

ES tiesību akti par pasažieru tiesībām ir spēkā jau vairāk nekā četrus gadus. Tomēr dažas praktiskas problēmas un neskaidrības pastāv gan gaisa pārvadātājiem un lidostām, no vienas puses, un invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, no otras puses.

Pasažieri joprojām rezervācijas vai iekāpšanas brīdī bieži saskaras ar nepamatotu atteikumu vai ierobežojumiem, kas balstās uz neskaidriem drošības apsvērumiem (skatīt turpmāk).

Daudzi pasažieri nezina savas tiesības.

Tikai neliels pasažieru skaits (apmēram 40 %) pirms došanās ceļā paziņo, ka viņiem lidojuma laikā būs vajadzīga palīdzība. Taču šī paziņošana ir būtiska lidostām un gaisa pārvadātājiem, lai tie varētu sniegt šādu palīdzību.

Tiesību akti netiek piemēroti saskaņotā veidā, un tā rezultātā pasažieri saskaras ar atšķirīgām prasībām un atšķirīgiem ierobežojumiem dažādās situācijās, ceļojot ar gaisa transportu, un lidostās.

Daži piemēri cita starpā ir šādi:

 • ANO augsta līmeņa ierēdnim tika atteikta iekāpšana lidojumam no Hītrovas uz Ženēvu, jo viņam nebija pavadoņa. Ierēdnis bija biežs ceļotājs, kuram ir paralizētas kājas un kurš bija ceļojis bez pavadoņa piecpadsmit gadus.

 • Francijā iekšējam lidojumam trīs pasažieriem tika atteikta iekāpšana lidmašīnā, jo viņi ceļoja bez pavadoņa. Šie pasažieri veiksmīgi apstrīdēja šo lēmumu tiesā. Aviosabiedrībai un sabiedrībai, kas veic apkalpošanu uz zemes, tika noteikti lieli naudas sodi par tiesību neievērošanu.

Kādi ir pašreiz spēkā esošie noteikumi?

Pašreizējie ES tiesību akti par aviopasažieru tiesībām pilnībā stājās spēkā 2008. gada jūlijā (Regula (EK) Nr. 1107/2006) un nodrošina tiesības, ka nepastāv diskriminācija attiecībā uz invalīdiem vai personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Invalīdiem un personām ar ierobežotam pārvietošanās spējām ir tādas pašas tiesības ceļot kā personām, kurām nav šādu pārvietošanās ierobežojumu.

Šīs tiesības ietver:

 • tiesības uz nediskrimināciju, veicot lidojuma rezervāciju un biļešu iegādi;

 • tiesības ceļot ar tādiem pašiem nosacījumiem kā jebkuram citam pasažierim;

 • tiesības saņemt informāciju par drošības noteikumiem, ko piemēro gaisa pārvadātāji;

 • tiesības saņemt bezmaksas palīdzību lidostā un lidojuma laikā;

 • tiesības pārvadāt bez maksas divus pārvietošanās palīglīdzekļus.

Lai varētu izmantot šīs tiesības, invalīdiem un pasažieriem ar ierobežotam pārvietošanās spējām ir jāņem vērā turpmāk norādītais.

Ir būtiski paziņot aviosabiedrībai, tās aģentiem un ceļojuma aģentūrai vismaz 48 stundas pirms izlidošanas laika par savu vajadzību saņemt palīdzību. Lidostu vadības dienesti par to tiks attiecīgi informēti un būs atbildīgi par palīdzību, kas jums būs jāsniedz līdz izejai uz lidmašīnu un līdz jūsu sēdvietai; pēc tam par palīdzību ir atbildīga aviosabiedrība. Palīdzība ir bez maksas.

Lai gan iepriekšēja paziņošana nav obligāta, jums tiek ieteikts to darīt, lai pakalpojumu sniedzēji (lidostu vadības dienesti un gaisa pārvadātāji) var organizēt vispiemērotāko palīdzību atbilstoši jūsu vajadzībām un jūsu ceļojuma apstākļiem.

Pieprasījums transportēt elektriskos ratiņkrēslus vai pārvadāt citus potenciāli bīstamus priekšmetus ir jāpaziņo gaisa pārvadātājam 48 stundas iepriekš.

Visu pasažieru un apkalpes locekļu drošība ir absolūta prioritāte. Gaisa pārvadātājs var atteikt iekāpšanu lidmašīnā invalīdiem vai personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām tikai skaidri pamatotu drošības apsvērumu dēļ.

Regula kopš tās stāšanās spēkā ir ļāvusi vairāk nekā 2 miljoniem invalīdu vai personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kas katru gadu izmanto Eiropas galvenās lidostas (2010. gada skaitļi), vieglāk piekļūt gaisa transportam un ceļot labākos apstākļos.

Regulas četru gadu piemērošanas rezultātā ir gūta pieredze, kas ļāva Komisijai publicēt šīs norādes, lai izskaidrotu dažādajām iesaistītajām personām viņu tiesības un pienākumus.

Ko mēs ierosinām?

Komisijas norādes attiecas uz ceļotājiem visās ES lidostās un uz to ES gaisa pārvadātāju darbību, kas nodrošina lidojumus uz ES, tās iekšienē un no ES. Tās attiecas arī uz trešo valstu gaisa pārvadātājiem, kas veic lidojumus Eiropā vai no Eiropas.

To mērķis ir precizēt noteikumus par nediskriminējošu piekļuvi ceļošanai, izmantojot gaisa transportu, vienlaikus ievērojot pamata principu par visu lidmašīnā esošo personu drošību.

Šīs norādes tika padziļināti apspriestas ar visām iesaistītajām personām: valstu iestādēm, aviācijas nozari (aviosabiedrību un lidostu operatoru apvienības), kā arī ar patērētāju un lietotāju apvienībām, jo īpaši tām, kas pārstāv invalīdus un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Tās sniedz norādes 22 jautājumu un atbilžu veidā par dažādām jomām.

Šajā paziņojumā ir apskatītas visbiežākās praktiskās problēmas.

Kas ir pasažieris ar ierobežotām pārvietošanās spējām?

Kādas problēmas rada šī definīcija?

Regulā minētā definīcija ir ļoti plaša, tā ietver "jebkuru personu, kuras pārvietošanās spējas, izmantojot transportlīdzekļus, ir ierobežotas kādas fiziskas (sensoriskas vai kustību, pastāvīgas vai īslaicīgas) invaliditātes, garīgas invaliditātes vai traucējumu vai jebkādu citu invaliditātes iemeslu vai vecuma dēļ un kuras stāvoklis prasa pienācīgu uzmanību." Līdz ar to radās dažādas interpretācijas par to, kurš tiek uzskatīts par personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām un kuram tātad ir tiesības saņemt palīdzību.

Ko saka Komisija?

Norādēs Komisija precizē, ka invalīdi un vecāka gadagājuma pasažieri veido lielāko ceļotāju kategoriju un arī citām neaizsargātam personām, kurām ir ierobežotas pārvietošanās spējas, varētu būt vajadzīga palīdzība atkarībā no viņu ceļojuma apstākļiem.

Norādēs ir uzsvērts, ka palīdzības pieprasījumiem ir jābūt samērīgiem un pielāgotiem pasažiera konkrētajam vajadzībām, taču palīdzība būtu jāsniedz bez jebkāda nepamatota ierobežojuma.

Šajā kontekstā ir svarīgi norādīt, ka pasažiera pārvietošanās spējas var būt ierobežotas lidostā, piemēram, ļoti lielās lidostās, kurās ir lieli attālumi, vai savienojuma punktu zonās. Šādos gadījumos palīdzība varētu tikt pieprasīta tikai lidostā – lidmašīnā šo pasažieru pārvietošanās spējas netiktu uzskatītas par ierobežotām.

Ko nozīme iepriekšējs paziņojums un kāpēc tas ir tik svarīgs?

Kāda ir problēma?

Iepriekšējs paziņojums ir ļoti būtisks, lai lidosta un aviosabiedrība spētu sniegt nepieciešamo palīdzību.

Tomēr šobrīd tikai neliels skaits pasažieru, kuriem ir nepieciešama palīdzība, par savām vajadzībām paziņo pirms došanās ceļā, tādējādi nedodot pakalpojumu sniedzējiem pietiekamu sagatavošanās laiku, lai varētu sniegt prasīto palīdzību. Tas ir viens no iemesliem daudzajām problēmām sistēmā.

Ko saka Komisija?

Lai pakalpojumu sniedzēji varētu sniegt prasīto pakalpojumu cik vien iespējams kvalitatīvi, ir būtiski informēt aviopārvadātāju vismaz 48 stundas pirms izlidošanas, lai viņi varētu attiecīgi sagatavoties.

Norādēs ir uzsvērts, ka pakalpojumu sniedzējiem iespēju robežās ir jāpalīdz arī pasažieriem, kuri nav iepriekš paziņojuši par savām vajadzībām, taču viņi var par prioritāriem uzskatīt tos pasažierus, kuri ir iepriekš paziņojuši.

Vai pasažieriem ar ierobežotam pārvietošanās spējām ir jāiesniedz medicīniska izziņa, lai saņemtu bezmaksas palīdzību? Nē.

Kāda ir problēma?

Dažas aviosabiedrības pieprasa invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām medicīnisku izziņu, lai viņi varētu pierādīt, ka viņiem ir nepieciešama palīdzība. Dažos gadījumos par palīdzību tiek pieprasīta samaksa.

Ko saka Komisija?

Gaisa pārvadātāji un pakalpojumu sniedzēji lidostās nevar pieprasīt šādu pierādījumu, lai pārdotu biļeti vai lai ļautu personai iekāpt lidmašīnā, vai arī lai pamatotu palīdzības pieprasījumu.

Viņi var tikai pieprasīt medicīnisku izziņu, ja pasažiera, citu pasažieru vai apkalpes locekļu veselība un drošība varētu tikt apdraudēta. Palīdzība invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām ir jāsniedz bez maksas.

Man lidmašīnā ir nepieciešams skābeklis. Vai es drīkstu ņemt līdzi savu skābekli vai skābekli nodrošinās gaisa pārvadātājs?

Kāda ir problēma?

Gaisa pārvadātāji piemēro atšķirīgus noteikumus par skābekļa pārvadāšanu, tādējādi radot neskaidras situācijas pasažieriem, kuriem ir nepieciešams skābeklis lidmašīnas salonā.

Ko saka Komisija?

Aviosabiedrībām ir jāpārvadā medicīniskais aprīkojums bez maksas, ņemot vērā noteikumus attiecībā uz bīstamiem priekšmetiem.

Piemēram, ja Jums lidojuma laikā ir nepieciešams skābeklis, ir svarīgi tieši precizēt ar gaisa pārvadātāju, vai Jūs varat ņemt līdzi savu skābekli. Drošības apsvērumu dēļ gaisa pārvadātājs var to neatļaut vai nolemt, ka tas pats nodrošinās skābekli (taču tam nav pienākuma nodrošināt skābekli).

Šobrīd ES nav nekādu standarta noteikumu attiecībā uz skābekļa pārvadāšanu. Taču norādēs ir uzsvērts, ka aviosabiedrībām ir tiesības pašām noteikt savas prasības par skābekļa pārvadāšanu, balstoties uz drošības apsvērumiem. Šai informācijai ir jābūt pasažieriem skaidri pieejamai. Norādēs ir precizēts, ka, ja gaisa pārvadātājs nodrošina skābekli, tas jādara par saprātīgu cenu.

Vai pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām vienmēr ir jābūt pavadonim? Nē.

Kāda ir problēma?

Daži gaisa pārvadātāji nepamatoti atsaka iekāpšanu invalīdiem vai personām ar ierobežotam pārvietošanās spējām, ja tām nav pavadoņa.

Ko saka Komisija?

Ja jūs spējat pārvietoties patstāvīgi, jūs varat ceļot bez pavadoņa.

Ierobežotas pārvietošanās spējas nav pamats tam, lai gaisa pārvadātājs pieprasītu, ka invalīdam vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām ir jābūt pavadonim.

Savukārt citas personas pavadība var tikt prasīta pasažierim, kurš skaidri neatbilst attiecīgajām drošības prasībām.

Ja es ceļoju ar pavadoni, vai šai personai ir jāpērk biļete un vai šī persona var sēdēt man blakus?

Kāda ir problēma?

Gaisa pārvadātājiem ir atšķirīga politika attiecībā uz to, vai personām, kuras pavada invalīdus vai personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām, ir jāmaksā par savu vietu. Ir bijušas arī situācijas, kad pavadošās personas nav varējušas sēdēt blakus pasažieriem, kuriem nepieciešama palīdzība, neraugoties uz to, ka regulā ir noteikts, ka pārvadātājam ir jādara viss iespējamais, lai pavadonim piešķirtu vietu blakus invalīdam vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Ko saka Komisija?

Regulā nav precizēts, vai gaisa pārvadātājam vieta pavadošai personai ir jānodrošina bez maksas vai par samazinātu cenu. Norādes tātad ļauj gaisa pārvadātājiem pašiem izlemt. Tomēr dažiem gaisa pārvadātājiem tā ir daļa no viņu piedāvātā klientu apkalpošanas pakalpojuma.

Norādēs ir uzsvērts, ka gaisa pārvadātājam – lai kāda arī būtu tā politika šajā jautājumā – ir jāsniedz pārredzama informācija tā pasažieriem.

Tam ir arī jāinformē invalīdi un personas ar ierobežotam pārvietošanās spējām par jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz piekļuvi noteiktām sēdvietām drošības apsvērumu dēļ, piemēram, sēdvietām, kurās atrodoties viņi varētu traucēt evakuāciju avārijas gadījumā.

Attiecībā uz pavadoņa vietu blakus invalīdam vai personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām norādēs ir uzsvērts, ka Regulā (EK) Nr. 1107/2006 ir skaidri noteikts, ka aviosabiedrībām ir jādara viss iespējamais šajā saistībā.

Vai mani pārvietošanās palīglīdzekļi tiks pārvadāti bez maksas?

Kāda ir problēma?

Invalīdi un personas ar ierobežotām pārvietošanās spējam ne vienmēr zina noteikumus, kas piemērojami pārvietošanās palīglīdzekļu pārvadāšanai. Tas var radīt konflikta situācijas lidostā. Saskaņā ar regulu par aviopasažieru tiesībām jums ir tiesības bez maksas pārvadāt divus pārvietošanās palīglīdzekļus.

Ko saka Komisija?

Norādēs ir uzsvērts, ka invalīdi un pasažieri ar ierobežotām pārvietošanās spējām drīkst pārvadāt divus pārvietošanās palīglīdzekļus bez maksas. Pasažieriem, kas lieto elektriskos ratiņkrēslus, jāpaziņo par to pārvadātājam vismaz 48 stundas iepriekš. Norādēs arī precizēts, ka sertificēti pavadoņsuņi un suņi-palīgi ceļo lidmašīnas salonā ar noteikumu, ka par to paziņo iepriekš.

Jebkurā gadījumā sporta aprīkojumam, kas nav pārvietošanās palīglīdzekļi, piemēro aviosabiedrības vispārīgos noteikumus par bagāžas pārvadāšanu.

Ko darīt, ja es uzskatu, ka gaisa pārvadātājs vai lidosta neievēro manas tiesības?

Kāda ir problēma?

Pasažieri bieži vien nezina, kā rīkoties, ja viņi uzskata, ka viņu tiesības nav tikušas ievērotas, un viņi vēlas par to iesniegt sūdzību.

Ko saka Komisija?

Norādēs ir precizēts, ka:

 • ja jūs uzskatāt, ka jūsu tiesības nav tikušas ievērotas, jums par to vispirms jāziņo lidostas vadības dienestam vai gaisa pārvadātājam;

 • ja jūs esat neapmierināts ar viņu atbildēm, jūs varat iesniegt sūdzību valsts kompetentajai izpildstruktūrai, kuras uzdevums ir nodrošināt to, ka transporta operatori ievēro visu pasažieru tiesības. Izpildstruktūru saraksts ir pieejams šajā tīmekļa vietnē:
  http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/doc/prm/2006_1107_national_enforcement_bodies.pdf

Nākamie soļi?

Norādes, kas būs publiskas, palīdzēs gaisa pārvadātājiem un lidostām uzlabot regulas piemērošanu un tādējādi vienkāršot gaisa transporta izmantošanu invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Tām būtu arī jāpalīdz valstu izpildstruktūrām regulas izpildē. Tās jo īpaši dos faktisku pievienoto vērtību situācijā, kad uz Olimpiskajām spēlēm un Paraolimpiskajām spēlēm ceļos aizvien vairāk invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

Plašāka informācija:

Lai iegūtu plašāku informāciju par pasažieru ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, skatīt:

http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/prm_en.htm

Skatīt arī IP/12/602

1 :

Regula (EK) Nr. 1107/2006 par aviopasažieru tiesībām.


Side Bar