Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/398

Bruxelles, 1 iunie 2012

Întrebări frecvente: Premiul Uniunii Europene pentru patrimoniul cultural /Premiile Europa Nostra

Când a fost lansat premiul și de ce?

Comisia Europeană susține Premiul UE pentru patrimoniul cultural/Premiile Europa Nostra din 2002, prin programul Cultura al Uniunii Europene.

Premiul celebrează excelența în munca legată de patrimoniul cultural din Europa, oferind acestor eforturi vizibilitate printre profesioniști, factorii de decizie și publicul larg. Este menit, de asemenea, să promoveze standarde și competențe înalte în practica conservării patrimoniului, să stimuleze mobilitatea transfrontalieră printre profesioniștii domeniului și să încurajeze proiectele legate de patrimoniu din întreaga Europă.

Cine poate participa?

Premiul este deschis tuturor celor 37 de țări care participă la programul Cultura al UE (cele 27 de state membre ale UE, precum și țările membre ale Spațiului Economic European – Liechtenstein și Norvegia –, statele candidate sau în curs de aderare la UE – Croația, Turcia, Islanda, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru –, precum și țările potențial candidate – Serbia, Bosnia și Herțegovina și Albania).

Pentru a fi eligibile pentru premiu, proiectele trebuie să fi fost finalizate în cursul ultimilor doi ani. Câștigătorii sunt selectați de jurii independente, formate din specialiști, în patru categorii:

  • conservare,

  • cercetare,

  • contribuții exemplare la conservarea patrimoniului ale unor persoane individuale și/sau grupuri,

  • educație, formare și sensibilizare.

Ce tipuri de patrimoniu cultural are în vedere premiul?

Noțiunea de patrimoniu cultural este înțeleasă în sens larg, cuprinzând:

  • clădiri sau grupuri de clădiri din mediul rural sau urban,

  • structuri și instalații tehnice sau industriale,

  • peisaje culturale, de exemplu parcuri și grădini istorice, zone peisagistice mai vaste sau zone cu semnificație culturală, de mediu și/sau agricolă,

  • situri arheologice, inclusiv de arheologie subacvatică,

  • lucrări de artă și colecții, precum colecțiile cu semnificație artistică și istorică sau lucrările artistice vechi.

Care sunt principalele beneficii ale premiului pentru câștigători?

În fiecare an, se selectează pentru premiu până la 31 de proiecte. Șase dintre acestea primesc „Marele premiu” pentru cele mai deosebite proiecte de patrimoniu cultural ale anului, împreună cu suma de 10 000 EUR pentru fiecare. În 2012, pentru prima oară, s-a organizat și un sondaj online pentru alegerea unui proiect căruia să i se atribuie „Premiul publicului”.

Câștigătorii beneficiază, de asemenea, de vizibilitatea creată de acest premiu și de recunoașterea primită din partea Comisiei Europene și a rețelei Europa Nostra.

Cine organizează premiul?

Premiul UE pentru patrimoniul cultural/Premiile Europa Nostra sunt organizate, pentru Comisia Europeană, de către Europa Nostra, o rețea europeană dedicată conservării patrimoniului cultural al Europei pentru generațiile prezente și viitoare. Europa Nostra poartă răspunderea organizării juriilor de specialitate, a ceremoniei de decernare a premiilor și a celorlalte activități promoționale. Ceremonia de decernare se organizează în fiecare an în altă țară. Anul viitor, ceremonia va avea loc la Atena.

Care este contribuția financiară a Comisiei la acest premiu?

Comisia alocă acestui premiu 200 000 EUR (60% din bugetul total). Europa Nostra este responsabilă pentru restul bugetului. Contribuția Comisiei acoperă procesul de selecție, inclusiv cheltuielile de deplasare și diurna membrilor juriului, activitățile promoționale, inclusiv publicațiile, precum și costurile legate de ceremonia propriu-zisă.

Acordă Uniunea Europeană și alte premii pentru cultură?

Premiul UE pentru patrimoniul cultural/Premiile Europa Nostra este unul dintre cele patru premii acordate în cadrul programului Cultura al UE, celelalte fiind decernate pentru arhitectură, literatură și muzică populară.

Sprijină UE și alte inițiative în domeniul patrimoniului cultural?

Da. Programul Cultura sprijină, de asemenea, colaborarea și crearea de rețele în domeniul patrimoniului culturale, Capitalele europene ale culturii, Zilele europene ale patrimoniului (împreună cu Consiliul Europei), precum și nou-apăruta Marcă a patrimoniului european, inițiative care au toate o puternică dimensiune de patrimoniu cultural. Programul Cultura a investit 30 de milioane EUR în cofinanțarea proiectelor de patrimoniu începând din anul 2007. Și alte programe cu finanțare UE asigură susținere în acest domeniu: din 2007, Fondul european de dezvoltare regională a alocat 3 miliarde EUR pentru protejarea și conservarea patrimoniului cultural, 2,2 miliarde EUR pentru dezvoltarea infrastructurii culturale și 775 de milioane EUR pentru sprijinirea serviciilor culturale; alți 150 de milioane EUR au fost investiți, începând din 1998, prin intermediul programelor-cadru ale UE pentru cercetare și dezvoltare tehnologică.

Pentru mai multe informații: a se vedea de asemenea IP/12/551.


Side Bar