Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/398

Brussel, 1. juni 2012

Ofte stilte spørsmål: Den europeiske unions kulturarvspris / Europa Nostra-prisen

Når ble prisen stiftet og hvorfor?

Europakommisjonen har støttet Den europeiske kulturarvsprisen / Europa Nostra-prisen siden 2002 gjennom EUs kulturprogram.

Prisen belønner fremragende arbeid på kulturarvområdet i Europa og øker fagfolks, beslutningstakeres og offentlighetens bevissthet om dette. Den har også som mål å fremme høye standarder og faglig dyktighet innen bevaringspraksis, for å stimulere mobilitet over grensene blant fagfolk og støtte prosjekter knyttet til kulturarv i hele Europa.

Hvem kan delta?

Prisen er åpen for de 37 landene som deltar i EUs kulturprogram (de 27 medlemslandene i EU, samt land i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (Liechtenstein og Norge), tiltredelses- og kandidatland (Kroatia, Tyrkia, Island, den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Montenegro) og potensielle kandidatland (Serbia, Bosnia-Hercegovina og Albania).

For å være kvalifisert til prisen, må prosjektene være fullført i løpet av det to foregående årene. Vinnerne velges av uavhengige juryer bestående av fagfolk, i fire kategorier:

  • Bevaring

  • Forskning

  • Engasjert innsats innen bevaring av kulturarv av individer og/eller grupper

  • Utdannelse, opplæring og holdningsskapende tiltak.

Hvilke typer kulturarv dekkes?

Begrepet kulturarv brukes i vid forstand, inkludert:

  • Bygninger eller grupper av bygninger i land- eller byområder.

  • Industribygg, ingeniørprosjekter og tilhørende områder.

  • Kulturlandskap: parker og hager med historisk verdi, større utformede landskapsområder eller områder av betydning for kultur, miljø og/eller jordbruk.

  • Arkeologiske områder, inkludert undervannsarkeologi.

  • Kunstverk og -samlinger: samlinger av kunstnerisk og historisk betydning eller gamle kunstverk.

Hva er hovedfordelene med prisen for vinnerne?

Hvert år velges inntil 31 deltakere for prisen. Seks av dem mottar en «Grand Prix» for de mest fremragende kulturarvprosjektene av året og mottar 10 000 € hver. I 2012 ble det for første gang organisert en avstemning på internett for å velge publikumsprisen.

Vinnerne vil også dra fordel av oppmerksomheten prisen skaper og anerkjennelsen som mottas av EU-kommisjonen og Europa Nostra.

Hvem organiserer prisen?

Den europeiske kulturarvsprisen / Europa Nostra-prisen organiseres av EU-kommisjonen av Europa Nostra, et europeisk nettverk forpliktet til å bevare Europas kulturarv for dagens og fremtidige generasjoner. Europa Nostra har ansvaret for å organisere fagjuryene, prisseremonien og andre markedsføringsaktiviteter. Prisseremonien organiseres i et nytt land hvert år. Neste års seremoni vil finne sted i Aten.

Hvor mye vil kommisjonen bevilge til prisen?

Kommisjonen bevilger 200 000 € til prisen (60% av det totale budsjettet). Europa Nostra har ansvaret for resten av budsjettet. Kommisjonens bidrag dekker utvelgelsesprosessen, inkludert reise- og innkvarteringsutgifter for jurymedlemmene, markedsføringsaktiviteter inkludert publikasjoner og utgifter i forbindelse med selve seremonien.

Deler EU ut andre priser for kultur?

Den europeiske kulturarvsprisen / Europa Nostra-prisen er en av fire priser som deles ut som en del av EUs kulturprogram - de andre er for arkitektur, litteratur og populærmusikk.

Støtter EU andre initiativer innen kulturarv?

Ja. Kulturprogrammet støtter også samarbeid og nettverksbygging innen feltet kulturarv, europeiske kulturhovedsteder, de europeiske kulturminnedagene (sammen med Europarådet) og det nye europeiske kulturarvmerket, initiativer som alle har en sterk kulturarvsdimensjon. Kulturprogrammet har investert 30 millioner € i medfinansierte kulturarvprosjekter siden 2007. Andre EU-finansierte programmer gir også støtte på dette området: siden 2007 har det europeiske regionale utviklingsfondet tildelt 3 milliarder € for beskyttelse og bevaring av kulturarven, 2,2 milliarder € for utviklingen av kulturell infrastruktur og 775 millioner € for å støtte kulturelle tjenester. Ytterligere 150 millioner € er investert gjennom EUs rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling siden 1998.

For mer informasjon: Se også IP/12/551.


Side Bar