Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/398

V Bruselu dne 1. června 2012

Často kladené otázky: Cena Evropské unie za kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra

Od kdy a proč se cena uděluje?

Evropská komise podporuje cenu EU za kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra od roku 2002 prostřednictvím programu „Kultura“ Evropské unie.

Cena je udělována projektům špičkové kvality v oblasti práce s kulturním dědictvím v Evropě, které tak zviditelňuje u odborníků, osob s rozhodovací pravomocí a široké veřejnosti. Jejím cílem je také podpořit vysokou úroveň památkové péče a vynikajících znalostí a schopností, kterých je při ní využíváno, a podnítit přeshraniční výměny v oblasti kulturního dědictví.

Kdo se může zúčastnit?

Cena je otevřena 37 zemím, které jsou zapojeny do programu „Kultura“ EU (27 členských států EU, dále země Evropského hospodářského prostoru (Lichtenštejnsko a Norsko), přistupující a kandidátské země (Chorvatsko, Turecko, Island, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora) a potenciální kandidátské země (Srbsko, Bosna a Hercegovina a Albánie)).

Projekty, které jsou do soutěže přihlášeny, musí být dokončeny v průběhu uplynulých dvou let. Laureáty vybírají odborné nezávislé poroty, a to ve čtyřech kategoriích:

  • Památková péče,

  • Výzkum,

  • Mimořádné úsilí při péči o kulturní dědictví ze strany jednotlivců nebo skupin,

  • Vzdělávání, odborná příprava a osvěta.

Jakého druhu kulturního dědictví se cena týká?

Pojem kulturního dědictví je zde chápán v širším smyslu, který zahrnuje:

  • Budovy nebo skupiny budov ve venkovském nebo městském prostředí,

  • Průmyslové a inženýrské stavby a lokality,

  • Kulturní krajiny: historické parky a zahrady, rozsáhlejší oblasti projektované krajiny nebo oblasti, které mají kulturní, environmentální nebo zemědělský význam,

  • Archeologická naleziště, včetně podvodní archeologie,

  • Umělecká díla a sbírky: významné umělecké a historické sbírky a staré umění.

V čem spočívá pro laureáty největší přínos ceny?

Cena je každý rok udělena až 31 projektům. Šest získá hlavní cenu (Grand Prix) za nejlepší projekt v oblasti kulturního dědictví za daný rok a obdrží 10 000 EUR. V roce 2012 bylo poprvé uspořádáno internetové hlasování, z něhož vzešla „Cena veřejnosti“.

Pro laureáty znamená cena rovněž určité zviditelnění a přináší uznání ze strany Evropské komise a organizace Europa Nostra.

Kdo cenu pořádá?

Cenu EU za kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra pořádá pro Evropskou komisi Europa Nostra, což je evropská síť zabývající se zachováním evropského kulturního dědictví pro současné a budoucí generace. Europa Nostra odpovídá za sestavení odborných porot, slavnostní ceremoniál a další propagační činnost. Slavnostní ceremoniál se koná každý rok v jiné zemi, příští rok to bude v Aténách.

Jaké prostředky Komise na cenu vynakládá?

Komise se na ceně podílí částkou 200 000 EUR, což je 60 % celkového rozpočtu. Za zbytek nákladů odpovídá Europa Nostra. Z příspěvku Komise je hrazen výběr kandidátů, včetně výdajů na cestu a ubytování pro členy poroty, propagační činnost, včetně publikací, a náklady spojené se samotným ceremoniálem.

Udílí Evropská unie v oblasti kultury také další ceny?

Cena EU za kulturní dědictví / ocenění Europa Nostra je jednou ze čtyř cen udílených v rámci programu EU „Kultura“, přičemž ostatní ceny jsou v oblasti architektury, literatury a populární hudby.

Podporuje EU v oblasti kulturního dědictví ještě další iniciativy?

Ano. Program „Kultura“ také podporuje spolupráci a vytváření sítí v oblasti kulturního dědictví, Evropská hlavní města kultury, Dny evropského dědictví (spolu s Radou Evropy) a nové označení „Evropské dědictví“. Všechny tyto iniciativy mají silný rozměr kulturního dědictví. Program „Kultura“ přispěl od roku 2007 na spolufinancování projektů v oblasti kulturního dědictví částkou 30 milionů EUR. V této oblasti též poskytují podporu další programy financované EU: od roku 2007 přispěl Evropský fond pro regionální rozvoj 3 miliardami EUR na ochranu a zachování kulturního dědictví, 2,2 miliardy EUR na rozvoj kulturní infrastruktury a 775 miliony na podporu kulturních služeb. Dalších 150 milionů EUR bylo od roku 1998 investováno prostřednictvím rámcových programů EU pro výzkum a technologický rozvoj.

Další informace: Viz také IP/12/551.


Side Bar