Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

MEMO/12/38

Brussels, 25 januari 2012

Staatssteun: Commissie eist terugvordering overcompensatie voor Bpost

De Europese Commissie heeft vandaag het onderzoek afgesloten dat zij in 2009 was begonnen naar een reeks maatregelen die België tussen 1992 en 2010 aan de Belgische post (Bpost) had verleend (zie IP/09/1133). De Commissie is tot de conclusie gekomen dat een deel van de steun verenigbaar is met de interne markt en heeft de terugvordering van de onverenigbare steun gelast.

Ten eerste is de Commissie tot de bevinding gekomen dat bpost met de overname van 3,8 miljard EUR pensioenverplichtingen door de Belgische Staat in 1997 geen buitensporig voordeel verleend kreeg. Met die maatregel wordt de onderneming namelijk alleen bevrijd van de hoge pensioenkosten in verband met haar werknemers-ambtenaren.

Ten tweede oordeelde de Commissie dat twee kapitaalinjecties (van 297,5 miljoen EUR en van 40 miljoen EUR) hadden plaatsgevonden op voorwaarden waarmee een particuliere investeerder handelend in een markteconomie had ingestemd. Met deze kapitaalinjecties werd bpost geen economisch voordeel verleend, zodat ze in overeenstemming zijn met de EU-staatssteunregels.

In haar beoordeling van de overname van de pensioenverplichtingen is de Commissie nagegaan of de socialezekerheidsbijdragen die voor rekening van de Belgische post komen, te vergelijken zijn met die van particuliere concurrenten, een benadering die zij ook in eerdere zaken volgde (bijv. in de zaak van de overname van pensioenverplichtingen voor ambtenaren ten laste van de Franse post (La Poste); zie IP/07/1465).

Ten slotte is de Commissie tot de conclusie gekomen dat 5,2 miljard EUR aan jaarcompensaties die de Belgische post voor de bezorging van kranten en tijdschriften in de periode 1992-2010 ontving, voor een deel hoger liggen dan de nettokosten voor het verrichten van de openbare dienst waarmee zij door de Belgische overheid is belast.

De Commissie toetste deze jaarcompensaties aan de kaderregeling inzake staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst (DAEB) van 2005 (zie PB EU C 297 van 29.11.2005, blz. 4). Op grond van dat steunkader kunnen openbaredienstverrichters compensatie ontvangen voor de nettokosten van de uitvoering van de hun opgelegde openbaredienstverplichtingen, met bovendien een redelijke winst. Overcompensatie is echter niet toegestaan.

De substantiële winst die bpost boekte in de activiteiten waar zij tot 2010 nog uitsluitende rechten genoot, resulteerden in overcompensatie van de gevestigde postexploitant. Daarom heeft de Commissie België gelast 417 miljoen EUR onverenigbare steun terug te vorderen.

Achtergrond

Bpost is de gevestigde postexploitant in België. Sinds 2006 heeft de particuliere investeerder CVC Capital Partners 50% min één aandeel van de onderneming in handen, terwijl de Belgische overheid meerderheidsaandeelhouder blijft (50% plus één aandeel).

Bpost is door de overheid belast met de verrichting van de universele postdienst en met een reeks andere diensten van algemeen economisch belang (DAEB's), zoals de verspreiding van kranten, basisbankdiensten of de uitgifte van vergunningen aan burgers. Gedurende de onderzochte periode zijn de voorwaarden waarop bpost haar taken van openbare dienst moet uitvoeren, vastgelegd in vier opeenvolgende beheerscontracten.

Sinds eind 2010 is de Belgische postmarkt volledig geliberaliseerd en is het laatste voorbehouden segment vrijgemaakt. Bpost heeft dus geen monopolierechten meer op de postmarkt.

In 2003 had de Commissie groen licht gegeven voor een kapitaalinjectie van ongeveer 300 miljoen EUR door de Belgische overheid (zie IP/03/1084). Tegen dit besluit hebben buitenlandse concurrenten van bpost beroep ingesteld. In 2009 werd het besluit nietig verklaard door het EU-Gerecht (zaak T-388/03, Deutsche Post en DHL International / Commissie). Tegen dit arrest werd dan weer beroep ingesteld door België, maar in september 2011 werd het bevestigd door de hoogste EU-rechter (zaak C-148/09, België / Deutsche Post AG en DHL International). De Commissie ontving ook klachten van Belgische concurrenten van bpost die actief zijn in de persdistributie. Daarom is de Commissie in 2009 een nieuw onderzoek begonnen naar alle maatregelen die in de periode 1992-2010 ten gunste van bpost zijn genomen. Met het besluit van vandaag wordt het onderzoek in deze zaak afgerond.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie beschikbaar onder zaaknummer SA.14588. Een overzicht van de recentste staatssteunbesluiten die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News.

Vandaag heeft de Commissie in nog drie andere staatssteunzaken in de postsector een besluit vastgesteld. Het betreft Duitse, Franse en Griekse zaken; zie IP/12/45, MEMO/12/37, MEMO/12/36 and MEMO/12/39.


Side Bar