Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL ET

MEMO/12/350

2012 m. gegužės 23 d., Briuselis

Prekyba apyvartiniais taršos leidimais. Komisija patvirtina laikinus nemokamus apyvartinius taršos leidimus Estijos, Kipro ir Lietuvos jėgainėms

Šiandien Europos Komisija patenkino Estijos, Kipro ir Lietuvos prašymus pasibaigus šiems metams ir toliau pagal ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą (ES ATLPS) šių šalių energetikos sektoriams nemokamai skirti apyvartinius taršos leidimus (ATL). Nuo 2013 m. galios bendra taisyklė, pagal kurią energetikos sektorius visus ATL turės pirkti aukcionuose arba rinkoje, tačiau Komisija minėtą sprendimą priėmė remdamasi nuostatomis, pagal kurias tam tikroms valstybėms narėms gali būti taikoma išimtis.

Nemokamų ATL jėgainėms kasmet bus skiriama vis mažiau

Pagal 2009 m. priimtą peržiūrėtą ES ATLPS direktyvą1 10 valstybių narių turėjo galimybę teikti prašymus laikinai netaikyti taisyklės, pagal kurią nuo 2013 m. energetikos sektorius visus ATL turės įsigyti aukcionuose. 2011 m. rugsėjo mėn. aštuonios2 iš dešimties valstybių narių pateikė paraiškas laikinai nemokamai gauti ATL. Minėtas paraiškas Komisija turi įvertinti vadovaudamasi direktyvoje nustatytomis taisyklėmis ir sąlygomis.

Buvo priimtos šiek tiek pakoreguotos Estijos, Kipro ir Lietuvos paraiškos.

2013–2019 m. šių trijų šalių jėgainėms iš viso bus nemokamai skirta beveik 35 mln. ATL. Kiekvienais metais šis skaičius bus mažinamas, o 2020 m. nemokamų ATL nebebus skiriama (žr. Priedą). Valstybės narės nustatys griežtas stebėsenos ir reikalavimų vykdymo užtikrinimo taisykles ir sieks, kad nemokamų ATL ekonominė vertė prilygtų investicijų į šalies elektros gamybos sektoriaus modernizavimą vertei arba ją net viršytų.

Šis sprendimas nesusijęs su būsimu Komisijos atliekamu valstybės pagalbos priemonių vertinimu.

Komisija gali atmesti paraišką ar bet kurią jos dalį arba paraiškas automatiškai patvirtinti. Norėdama užtikrinti teisinį tikrumą, Komisija priima sprendimą dėl kiekvienos paraiškos, net jei (kaip Estijos, Kipro ir Lietuvos atveju) patvirtinama visa paraiška.

Tolesni veiksmai

Šiuo metu toliau vyksta ir iki vasaros atostogų bus baigtas kitų penkių valstybių narių paraiškų vertinimas.

Pagrindiniai faktai

Laikinos nemokamos ATL skiriamos taikant peržiūrėtuose ES ATLPS reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytos bendros taisyklės, pagal kurią jėgainėms neturėtų būti skiriama nemokamų ATL, išimtį. Todėl Europos Parlamentas ir Taryba nusprendė laikinus nemokamus ATL skirti tokiomis sąlygomis:

  • šią išimtį taikyti ne ilgiau kaip iki 2019 m.;

  • ją taikyti ne daugiau kaip 70 proc. 2013 m. šalies viduje tiekiant elektros energiją išmetamų teršalų, o skiriamų nemokamų ATL skaičių kasmet mažinti;

  • nemokamų ATL vertę atitinkanti suma turi būti investuojama į šalies energetikos infrastruktūros, be kita ko, naujų jėgainių, modifikavimą ir modernizavimą, energijos rūšių ir išteklių įvairinimą ir švarias technologijas. Šios investicijos turi būti įtrauktos į nacionalinius planus;

  • Komisija turi įvertinti, ar paraiška atitinka Direktyvoje dėl ATLPS nustatytas taisykles.

Daugiau informacijos apie ES ATLPS galima rasti

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm.

Valstybių narių jėgainėms kiekvienais metais skiriamų nemokamų ATL skaičius

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Iš viso

Kipras

2 519 077

2 195 195

1 907 301

1 583 420

1 259 538

935 657

575 789

0

10 975 977

Estija

5 288 827

4 533 280

3 777 733

3 022 187

2 266 640

1 511 093

755 547

0

21 155 307

Lietuva

582 373

536 615

486 698

428 460

361 903

287 027

170 552

0

2 853 628

Iš viso

8 390 277

7 265 090

6 171 732

5 034 067

3 888 081

2 733 777

1 501 888

0

34 984 912

Asmenys ryšiams:

Isaac Valero Ladron +32 2 296 49 71

Stephanie Rhomberg +32 2 298 72 78

1 :

Direktyva 2009/29/EB.

2 :

Laikinų nemokamų apyvartinių taršos leidimų paraiškas pateikė Bulgarija, Čekija, Estija, Kipras, Lenkija, Lietuva, Rumunija ir Vengrija. Teisę pateikti paraiškas taip pat turėjo Malta ir Latvija, tačiau jos paraiškų nepateikė.


Side Bar