Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/32

Bruxelles, 23 ianuarie 2012

Cei 50 de ani ai PAC – Un parteneriat între Europa și fermieri

Anul 2012 marchează cea de-a cincizecea aniversare a punerii în aplicare a politicii agricole comune (PAC) a UE, un element fundamental al integrării europene, care le-a oferit cetățenilor europeni 50 de ani de securitate alimentară și un mediu rural dinamic. PAC rămâne singura politică a UE pentru care există un cadru comun la nivelul UE, cea mai mare parte a cheltuielilor publice din toate statele membre provenind din bugetul UE, nu din bugetele naționale sau regionale. Cifrele arată că PAC a contribuit la creșterea constantă a valorii economice, a productivității și a schimburilor comerciale, permițând în același timp reducerea la jumătate a cheltuielilor cu alimentele în bugetele gospodăriilor.

PAC este o politică ce a evoluat întotdeauna pentru a face față provocărilor apărute. De exemplu, prin procesul de reformă început în 1992, s-a trecut treptat de la un sprijin care denatura schimburile comerciale la o orientare mult mai accentuată spre piață, ținându-se cont în același timp de preocupările consumatorilor privind aspecte precum bunăstarea animalelor și de dublarea numărului fermierilor din UE (în urma extinderii de la 15 la 27 de state membre).

În octombrie 2011, Comisia a prezentat cele mai recente propuneri pentru o reformare ulterioară a PAC, pentru a face față provocărilor prezente și viitoare: securitatea alimentară; schimbările climatice; utilizarea sustenabilă a resurselor naturale; dezvoltarea regională echilibrată; sprijinirea sectorului agricol, pentru ca acesta să suporte efectele crizei economice și volatilitatea tot mai mare a prețurilor produselor agricole; și contribuția la o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, în conformitate cu strategia Europa 2020.

Etapele istorice ale PAC

În 1962, mai multe date esențiale au marcat începutul PAC:

 • La 14 ianuarie 1962, după 140 de ore de negocieri (primul maraton agricol european), Consiliul de miniștri al celor șase state membre a luat decizia de a trece la a doua etapă a perioadei de tranziție, de a crea organizări comune ale pieței agricole pentru fiecare produs, de a aplica norme de concurență specifice și de a institui un Fond European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA).

 • 4 aprilie 1962: În urma celui de-al doilea maraton agricol, textele regulamentelor au fost adoptate de Consiliu.

 • 20 aprilie 1962: Textele au fost publicate. Data intrării în vigoare depindea de începutul campaniei de comercializare: de exemplu, în cazul organizării comune a pieței pentru cereale, ouă, carne de pasăre și carne de porc, data intrării în vigoare a fost 1 iulie 1962.

  Unele date esențiale care au urmat:

 • 1962: Se lansează politica agricolă comună (PAC)! Esența politicii este de a oferi alimente la prețuri accesibile cetățenilor UE și un standard de viață echitabil fermierilor.

 • 1984: Cote de lapte: – Sunt instituite măsuri specifice pentru a alinia producția de lapte la nevoile pieței.

 • 1992: Reforma „Mac Sharry” – PAC trece de la sprijinirea pieței la sprijinirea producătorilor. Sprijinirea prețurilor este înlocuită cu plăți directe. Se pune un accent sporit pe calitatea alimentelor, pe protejarea alimentelor tradiționale și regionale și pe grija față de mediu.

 • 2000: Domeniul de aplicare al PAC este extins pentru a include dezvoltarea rurală. PAC se concentrează asupra dezvoltării economice, sociale și culturale a Europei, prin programe multianuale clar orientate, elaborate la nivel național, regional sau local.

 • 2003: Reforma „Fischler/Evaluare la jumătatea perioadei” – Reforma PAC separă subvențiile de producție. Fermierii sunt mai puternic orientați spre piață și, date fiind constrângerile specifice cu care se confruntă agricultura europeană, primesc un ajutor pentru venit. Fermierii trebuie să respecte standarde specifice legate de mediu, de bunăstarea animalelor și de siguranța alimentară.

 • 2004 & 2007: Populația agricolă a UE se dublează, în urma aderării a 12 noi state membre. De asemenea, se schimbă peisajul agricol și rural al UE.

 • 2012: Sunt în curs negocierile pentru o nouă reformă PAC, care vizează să consolideze competitivitatea economică și ecologică a sectorului agricol, să promoveze inovarea, să combată schimbările climatice și să sprijine ocuparea forței de muncă și dezvoltarea în mediul rural.

Statistici care arată evoluția celor mai importante cifre din domeniul agricol

1962

1992

2002

2012

Numărul statelor membre

6

12

15

27

Numărul fermierilor (în milioane)

6,5

7,2

6,2

13,7

Suprafața agricolă (în milioane de hectare)

69

118

126

172

1962

2012

Valoarea producției agricole (în prețuri reale, în miliarde EUR/ECU)

20

350

Producția medie de lapte (în kg per vacă per an)

3000

6500

Producția medie de grâu (în tone la hectar)

2

6

Valoarea exporturilor agricole (în termeni reali, în miliarde EUR/ECU)

3

90*

Valoarea importurilor agricole (în termeni reali, în miliarde EUR/ECU)

6

80*

Valoarea schimburilor comerciale cu produse agricole (în termeni reali, în miliarde EUR/ECU)

10

170*

Reducerea la jumătate a cheltuielilor cu alimentele în bugetele gospodăriilor (medie la nivelul UE)

30%

16%

Sursa: DG AGRI; Notă: * cifre provizorii pentru perioada ianuarie-noiembrie 2011.

Pentru detalii suplimentare, inclusiv informații privind evenimentele din diferitele state membre din cadrul campaniei „CAP@50” prilejuite de aniversarea celor 50 de ani ai PAC, vizitați site-ul http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_ro.htm.

Pe lângă un eveniment interinstituțional organizat la Bruxelles la 23 ianuarie, au mai fost confirmate evenimente de lansare în cele șase state fondatoare ale UE, după cum urmează:

 • Germania (Berlin, Grüne Woche) – 20 ianuarie 2012

 • Italia (Verona) – 2 februarie 2012

 • Franța (Paris) – 27 februarie 2012

 • BeNeLux (de precizat) – 4 aprilie 2012


Side Bar