Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/32

Bruksela, dnia 23 stycznia 2012 r.

50 lat WPR – partnerstwa Europy z rolnikami

W 2012 r. przypada 50. rocznica wdrożenia unijnej wspólnej polityki rolnej (WPR) stanowiącej fundament integracji europejskiej, która zapewniła Europejczykom 50 lat bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich. WPR pozostaje jedyną polityką UE posiadającą wspólne unijne ramy, w której większość wydatków publicznych we wszystkich państwach członkowskich pochodzi z budżetu UE, a nie budżetów krajowych i regionalnych. Statystyki pokazują, że WPR przyczyniła się do stabilnego wzrostu wartości ekonomicznej, wydajności i handlu, a jednocześnie pozwoliła na zmniejszenie o połowę wydatków gospodarstw domowych na żywność.

WPR jest polityką, która stale się zmieniała, aby stawić czoła niezbędnym wyzwaniom. Na przykład, reformy przeprowadzone od 1992 r. znacznie zwiększyły jej zorientowanie na rynek, a ograniczyły wsparcie zakłócające handel. Jednocześnie wzięto pod uwagę zaniepokojenie konsumentów kwestiami związanymi z dobrostanem zwierząt oraz podwojenie liczby rolników w UE (po rozszerzeniu z 15 do 27 państw członkowskich).

W październiku 2011 r. Komisja przedstawiła najnowsze propozycje dalszych reform WPR, których celem jest sprostanie wyzwaniom stawianym przez teraźniejszość i przyszłość. Te wyzwania to bezpieczeństwo żywnościowe, zmiany klimatu, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, zrównoważony rozwój regionalny, wspieranie sektora rolnictwa w przezwyciężaniu skutków kryzysu gospodarczego oraz wzrastającej zmienności cen produktów rolnych, oraz przyczynianie się do inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu zgodnie ze strategią „Europa 2020”.

Krótka historia WPR

W 1962 r. kluczowe znaczenie dla początków WPR miało kilka dat:

 • 14 stycznia 1962 r., po trwających 140 godzin negocjacjach (pierwszym europejskim maratonie rolniczym) Rada Ministrów sześciu państw członkowskich podjęła decyzję o przejściu do drugiego etapu okresu przejściowego, ustanowieniu wspólnych organizacji rynków rolnych dla każdego produktu, zastosowaniu szczególnych zasad konkurencji oraz utworzeniu Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR).

 • 4 kwietnia 1962 r.: Po drugim maratonie rolniczym Rada przyjęła teksty rozporządzeń.

 • 20 kwietnia 1962 r.: Teksty opublikowano. Daty ich wejścia w życie były uzależnione od początku sezonu na rynku: na przykład wspólna organizacja rynku dla zbóż, jajek, drobiu, mięsa i wieprzowiny obowiązywała od 1 lipca 1962 r.

Najważniejsze daty w historii WPR:

 • 1962: Powstaje wspólna polityka rolna (WPR)! Celem polityki jest zapewnienie obywatelom UE żywności po przystępnych cenach, a rolnikom – odpowiedniego standardu życia.

 • 1984: Kwoty mleczne: wprowadzono specjalne środki mające na celu dostosowanie produkcji mleka do potrzeb rynku.

 • 1992: Reforma MacSharry’ego – punkt ciężkości WPR przenosi się ze wsparcia rynku na wsparcie producentów. Podtrzymywanie cen zastępuje się dopłatami bezpośrednimi. Zwiększa się nacisk na jakość żywności, ochronę tradycyjnych i regionalnych produktów żywnościowych oraz na troskę o środowisko.

 • 2000: Zakres WPR rozszerza się o rozwój obszarów wiejskich. WPR skupia się na gospodarczym, społecznym i kulturalnym rozwoju Europy poprzez odpowiednio ukierunkowane wieloletnie programy, tworzone na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym.

 • 2003: Reforma Fischlera/przegląd śródokresowy – reforma WPR znosi zależność pomiędzy dopłatą a produkcją. Rolnicy działają bardziej prorynkowo i, ze względu na szczególne ograniczenia nakładane na europejskie rolnictwo, otrzymują dopłaty. Muszą przestrzegać określonych standardów dotyczących ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności.

 • 2004 & 2007: Po rozszerzeniu UE o 12 nowych państw członkowskich podwaja się liczba rolników w Unii. Zmienia się również krajobraz rolnictwa i obszarów wiejskich UE.

 • 2012: Negocjacje w sprawie nowej reformy WPR, dążącej do zwiększenia konkurencyjności sektora rolnego zarówno pod względem gospodarczym, jak i ekologicznym, wspierania innowacji, przeciwdziałania zmianie klimatu i wspierania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w obszarach wiejskich.

Podstawowe dane dotyczące rolnictwa – statystyki na przestrzeni lat

1962

1992

2002

2012

Liczba państw członkowskich

6

12

15

27

Liczba rolników (w milionach)

6,5

7,2

6,2

13,7

Użytki rolne (w milionach hektarów)

69

118

126

172

1962

2012

Wartość produkcji rolnej (ceny rzeczywiste, mld EUR/ECU)

20

350

Średnia mleczność (na krowę na rok)

3000

6500

Średnie zbiory pszenicy (w tonach z hektara)

2

6

Wartość eksportu produktów rolnych (wartości rzeczywiste, mld EUR/ECU)

3

90*

Wartość importu produktów rolnych (wartości rzeczywiste, mld EUR/ECU)

6

80*

Wartość handlu produktami rolnymi (wartości rzeczywiste, mld EUR/ECU)

10

170*

% wydatków gospodarstw domowych przeznaczany na żywność (średnia unijna)

30%

16%

Źródło: DG AGRI; Uwaga: * dane wstępne za okres styczeń-listopad 2011;

Więcej szczegółów, w tym informacje o wydarzeniach z cyklu „WPR@50” upamiętniających 50. rocznicę powstania WPR w różnych państwach członkowskich, można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_pl.htm

Oprócz imprezy międzyinstytucjonalnej w Brukseli dnia 23 stycznia, potwierdzono następujące terminy wydarzeń w sześciu państwach założycielskich UE:

 • Niemcy (Berlin, Gruene Woche) – 20 stycznia 2012 r.

 • Włochy (Werona) – 2 lutego 2012 r.

 • Francja (Paryż) – 27 lutego 2012 r.

 • Benelux (miejsce do ustalenia) – 4 kwietnia 2012 r.


Side Bar