Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/32

Brüsszel, 2012. január 23.

50 éves a KAP: partnerség Európa és a gazdálkodók között

2012-ben ünnepeljük az európai uniós közös agrárpolitika (KAP) alkalmazásának 50. évfordulóját. Az európai integráció sarokkövének számító KAP 50 éve biztosítja az európai polgárok számára a biztonságos élelmiszer-ellátást és a vidéki térségek életképességét. A KAP továbbra is az egyetlen olyan uniós szakpolitika, amelyre közös uniós keret vonatkozik, és a kapcsolódó közkiadások nagy részének finanszírozása valamennyi tagállamban az uniós költségvetésből, nem pedig a nemzeti, illetve regionális költségvetésből történik. A rendelkezésre álló adatok tanúsága szerint a KAP hozzájárult a gazdasági érték, a termelékenység és a kereskedelem folyamatos növekedéséhez, ugyanakkor lehetővé tette, hogy a háztartások élelmiszerekre fordított kiadásai a felére csökkenjenek.

A KAP olyan szakpolitika, amely a felmerülő kihívások megválaszolása érdekében állandó változáson megy keresztül. Az 1992-ben kezdődött reformfolyamatnak köszönhetően például a mezőgazdaság jobban alkalmazkodik a piachoz és csökkentek a kereskedelmet torzító támogatási intézkedések, ugyanakkor figyelem helyeződik a fogyasztók igényeire többek között az állatjólét tekintetében, valamint az uniós mezőgazdasági termelők számának megduplázódására (a bővítés következtében az Európai Unió tagállamainak száma 15-ről 27-re növekedett).

A Bizottság 2011 októberében terjesztette elő a KAP további reformjára irányuló legújabb javaslatait, amelyek révén választ kíván adni a ma és a holnap kihívásaira: az élelmiszer-ellátás biztonságával, az éghajlatváltozással, a természeti erőforrások fenntartható felhasználásával, a kiegyensúlyozott regionális fejlesztéssel, a mezőgazdasági ágazatnak a gazdasági válság és az ingadozóbb mezőgazdasági árak hatásainak kezelésében nyújtott segítséggel, valamint az Európa 2020 stratégiával összhangban az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés előmozdításával kapcsolatos kihívásokra.

Mérföldkövek a KAP történetében

A KAP létrejöttét 1962-ben több fontos dátum is övezte:

 • 1962. január 14-én, 140 órás tanácskozás után (az első európai „mezőgazdasági maraton”) a Hatok a Miniszterek Tanácsában úgy döntöttek, hogy megnyitják az átmeneti időszak második szakaszát: termékenként meghatározzák a mezőgazdasági piac közös szervezését, egyedi versenyjogi szabályokat alkalmaznak, valamint létrehozzák az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapot (EMOGA).

 • 1962. április 4.: A második mezőgazdasági maratont követően a Tanács elfogadta a rendeletek szövegét.

 • 1962. április 20.: A jogszabályok szövegét kihirdetik. Az említett jogszabályok hatálybalépésének kezdete az értékesítési szezontól függött: a közös piacszervezés a gabonafélék, a tojás, a baromfihús és a sertéshús ágazatában például 1962. július 1-jétől vált alkalmazandóvá.

További fontos dátumok azóta:

 • 1962: Megszületik a közös agrárpolitika (KAP)! E szakpolitika lényegi célja, hogy az uniós polgárok megfizethető áron jussanak hozzá az élelmiszerekhez, a mezőgazdasági termelőknek pedig megfelelő életszínvonalat biztosítson.

 • 1984: Tejkvóta: a tejtermelés hozzáigazítása a piaci igényekhez egyedi intézkedések révén.

 • 1992: „Mac Sharry-reform”: A KAP-on belül a piactámogatásról a termelők támogatására helyeződik át a hangsúly. Az ártámogatás helyébe közvetlen támogatási kifizetések lépnek. Egyre fontosabbá válik az élelmiszer-minőség, a hagyományos és regionális élelmiszerek védelme, valamint a környezet megóvása.

 • 2000: A vidékfejlesztés bekerül a KAP alkalmazási körébe. A KAP a tagállami, regionális vagy helyi szintű célirányos többéves programokon keresztül kiemelt figyelmet szentel Európa gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődésének.

 • 2003: A Fischler biztos nevéhez fűződő, félidős értékelést követő reform: a KAP-reform megszünteti a támogatás és a termelés közötti kapcsolatot. A mezőgazdasági termelők jobban igazodnak a piaci igényekhez és tekintettel az uniós mezőgazdaságra jellemző sajátos hátrányokra, jövedelemtámogatást kapnak. A termelőknek környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszer-biztonsági követelményeknek kell megfelelniük.

 • 2004 és 2007: A 12 új tagállam belépésével az EU-ban megduplázódik a mezőgazdaságból élők száma. Változás következik be az EU mezőgazdasági szerkezete és a vidéki térségek helyzete tekintetében is.

 • 2012: Az új KAP-reform célja a mezőgazdasági ágazat gazdasági és ökológiai versenyképességének növelése, az innováció előmozdítása, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a vidéki térségekben a foglalkoztatás és a növekedés támogatása.

Az alapvető mezőgazdasági adatok alakulását szemléltető statisztika

1962

1992

2002

2012

Tagállamok száma

6

12

15

27

Mezőgazdasági termelők száma (millió)

6.5

7.2

6.2

13.7

Mezőgazdasági terület (millió hektár)

69

118

126

172

1962

2012

A mezőgazdasági termelés értéke (valós árak, milliárd EUR / ECU)

20

350

Átlagos tejhozam (kg/tehén/év)

3000

6500

Búza átlagos terméshozama (tonna/hektár)

2

6

A mezőgazdasági export értéke (valós árak, milliárd EUR / ECU)

3

90*

A mezőgazdasági import értéke (valós árak, milliárd EUR / ECU)

6

80*

A mezőgazdasági termékek kereskedelmének értéke (valós árak, milliárd EUR / ECU)

10

170*

A háztartások élelmiszerekre fordított kiadásainak %-os aránya (uniós átlag)

30%

16%

Forrás: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság;

megjegyzés: * 2011. január-novemberi előzetes adatok.

Ha további részletekre kíváncsi, például az 50 éves évforduló megünneplésére az egyes tagállamokban megrendezésre kerülő CAP@50 eseménysorozatról, látogasson el a következő weboldalra: http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/index_hu.htm

Az eseménysorozat megnyitása kapcsán a január 23-án, Brüsszelben, az uniós intézmények részvételével megtartott rendezvényen túl az EU hat alapító tagállama is megerősítette, hogy nyitó esemény megrendezésére készül az alábbi helyszíneken és időpontokban:

 • Németország (Berlin, Grüne Woche) – 2012. január 20.

 • Olaszország (Verona) – 2012. február 2.

 • Franciaország (Párizs) – 2012. február 27.

 • Benelux-államok (a pontos helyszín még nem ismert) – 2012. április 4.


Side Bar