Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/316

Bryssel den 10 maj 2012

Den digitala agendan: Nya pristak för mobila dataroamingtjänster ger stora besparingar för familjer och affärsresenärer

Från och med den 1 juli 2012 kommer EU:s lagstiftning om mobilroaming att utvidgas med pristak för nedladdning av data. Det här kommer att ge stora besparingar för den som använder kartor, e-post och sociala nätverk under resor. En typisk affärsresenär i EU kommer att kunna spara över 1 000 euro per år. En familj som gör en semesterresa till ett annat EU-land varje år kan förvänta sig att spara minst 200 euro. (I bilaga III finns fullständiga uppgifter om dessa fallstudier om dataroaming).

Om man räknar in både samtal, sms och data kommer EU:s förbättrade roamingförordning totalt sett att innebära att konsumenterna betalar 75 % mindre för många mobila roamingtjänster, jämfört med 2007 års priser. I år kommer EU:s befolkning att lägga omkring fem miljarder euro på roamingtjänster, vilket är omkring 15 miljarder mindre än vad samma tjänster skulle ha kostat dem 2007.

Genom att införa pristak för dataroaming har vi skapat en roamingmarknad för smarttelefon-generationen, säger EU:s it-kommissionär Neelie Kroes. Inte nog med det, vi har nu satt stopp för de oskäliga priser som är välbekanta för alla som har använt en mobiltelefon vid utlandsresor. Jag är glad över att EU år efter år kunnat se till att medborgarna får mer pengar kvar i plånboken.

Från och med 2014 har vi också ordnat en permanent lösning på roamingfrågan som är ännu bättre än pristak. Vi inför fullständig konkurrens på marknaden genom att göra det lättare för kunderna att välja separata leverantörer av roamingtjänster. Om du lyckas hitta ett erbjudande som är bättre än ditt standardkontrakt kommer du att kunna utnyttja det på samma enkla sätt som när du i dag väljer wifi-nät.
På senare år har konsumenterna gagnats av EU-åtgärder som skapat ett starkt säkerhetsnät av pristak och garantier mot chockräkningar och av ökad konkurrens som pressar priserna på marknaden. Kommissionens senaste förslag har också gått från utkast till genomförande i rekordfart, på mindre än ett år (se
IP/11/835).

Sommaren 2012 blir det mycket billigare att ladda ner data

Sedan 2007 har EU haft pristak för mobilsamtal och sms. Nu kommer systemet även att omfatta nedladdning av data. De nya pristak som kommer att gälla från och med den 1 juli 2012 är

  • 29 cent per minut för mobilsamtal (uppringning), plus moms,

  • 8 cent per minut för att ta emot samtal, plus moms,

  • 9 cent för att sända ett sms, plus moms, och

  • 70 cent per megabyte för att ladda ner data eller använda internet under utlandsresor (betalas efter hur många kilobyte som används), plus moms.

I juli 2009 kostade nedladdning av data över fyra euro per megabyte hos många operatörer. Dessa priser kommer nu att bli omkring sex cent lägre. År 2014, när priserna har sänkts ännu mer, kommer maxkostnaden för nedladdning av data att vara endast 20 cent per megabyte, plus moms. Detta motsvarar i många fall en nittioprocentig minskning jämfört med dagens priser.

Operatörerna har full frihet att erbjuda lägre priser. Pristaken är en maxnivå och ska fungera som en skyddsmekanism. Konkurrensen bör pressa ned priserna ännu mer.

Chockräkningar: Bättre information vid resor utanför EU

För att resenärer ska kunna undvika chockräkningar kommer den som reser utanför EU från och med den 1 juli 2012 att få en varning i ett sms, ett e-postmeddelande eller ett nytt webbläsarfönster som öppnas när nedladdningskostnaden närmar sig 50 euro, eller annan överenskommen nivå.

Konsumenterna måste sedan bekräfta att de faktiskt vill överskrida den här gränsen för att fortsätta sin dataroaming.

Det här är en utvidgning av det varningssystem som redan finns inom EU.

Från och med 2014: konkurrens ger billigare roaming

Från och med den 1 juli 2014 kommer konsumenterna att kunna välja en separat leverantör av mobilroaming om de hittar bättre priser, antingen genom avtal eller genom att välja en leverantör på destinationsorten, på samma sätt som när de väljer wifi-nät. Allt med samma telefonnummer.

Operatörer av mobilnät i besöksländerna kommer att ha incitament att erbjuda sådana tjänster till priser som ligger nära de nationella priserna, på basis av sina egna låga nationella nätkostnader. I takt med att den mobila dataanvändningen intensifieras och människor vill kunna använda sin utrustning var som helst och när som helst kommer många säkert att se detta wifi-liknande alternativ som mycket attraktivt. Dessa krafter kommer att stärka varandra och ge lägre priser och bättre nättäckning.

Pristaken kommer att finnas kvar till och med den 30 juni 2017 som ett extra säkerhetsnät för konsumenter.

Bakgrund

Roamingförordningen är en pusselbit i ett mycket större teknikpussel. Det handlar framför allt om att ta bort onödiga hinder för ekonomisk tillväxt och föra Europa till datarevolutionens framkant. Om datatjänster var billigare skulle många använda smarttelefoner mer i utlandet för fler tjänster, som t.ex. hälso- och sjukvård, inköp och bankärenden eller för att hitta rätt väg eller umgås.

Det är viktigt att internet är lättillgängligt och överkomligt, men det räcker inte med det. Därför vidtar EU-kommissionen också konkreta åtgärder inom följande områden:

  • Dataskydd.

  • Datamoln.

  • E-identifiering.

  • Nummerportabilitet.

  • Rätt till tolvmånaders mobilavtal.

  • Sänkta mobiltermineringstaxor.

Syftet med åtgärderna är att skapa en digital inre marknad med enhetliga bestämmelser, så att människorna i EU enkelt kan utnyttja kvalitativt innehåll från alla typer av utrustning var de än befinner sig.

Mer information

Se MEMO/12/227

EU-kommissionens webbplats om roaming

Följ Neelie Kroes på Twitter

Bilaga I

De nuvarande och de nya pristaken i konsumentledet (exklusive moms)

I dag

1 juli 2012

1 juli 2013

1 juli 2014

Data (per megabyte)

Inga

70 cent

45 cent

20 cent

Samtal (uppringning) (per minut)

35 cent

29 cent

24 cent

19 cent

Samtal (som tas emot) (per minut)

11 cent

8 cent

7 cent

5 cent

Sms (per sms)

11 cent

9 cent

8 cent

6 cent

De nuvarande och de nya pristaken i grossistledet exklusive moms (de avgifter som operatörer tar ut av varandra):

I dag

1 juli 2012

1 juli 2013

1 juli 2014

Data (per megabyte)

50 cent

25 cent

15 cent

5 cent

Taltelefoni (per minut)

18 cent

14 cent

10 cent

5 cent

SMS (per SMS)

4 cent

3 cent

2 cent

2 cent

De föreslagna taken i konsumentledet ska tjäna som ett rent skyddsnät för konsumenterna, men kommissionen väntar sig att de föreslagna konkurrensfrämjande strukturella åtgärderna kommer att leda till ett nytt europeiskt utbud och lägre priser, avsevärt under pristaken

Bilaga II

Besparingar

Exempel 1

En belgisk familj med fyra personer tillbringar en semestervecka i Frankrike eller Italien och använder en smarttelefon.

Sommaren 2009

Sommaren 2012

Besparingar

1 megabyte

Genomsnittspris +/- 5 euro inkl. moms

70 cent (+ 21 % moms)

Kollar på en karta fem gånger (1 megabyte per karta )

€ 25

€ 4,2

€ 20,80

Kollar konton på sociala nätverk en halvtimme varje dag (+/- 5 megabyte per dag, totalt 35 megabyte)

€ 175

€ 29,65

€ 145,35

Laddar upp ett foto varje dag (+/- 2 megabyte per foto)

€ 70

€ 11,86

€ 58,14

Skickar ett e-postmeddelande per dag (+/- 20 kilobyte per meddelande, totalt 0,14 megabyte)

€ 0,70

€ 0,12

€ 0,58

Totalt

€ 270,70

€ 45,83

€ 224,87

Exempel 2

En brittisk affärsman/kvinna gör tio tredagarsbesök i Frankrike eller Tyskland under ett år och använder sin smarttelefon på följande sätt:

Sommaren 2009

Sommaren 2012

Besparing

1 megabyte

Genomsnittspris +/- € 6 inkl. moms

70 cent (+ 20 % moms)

Kollar tre kartor per besök (1 megabyte per karta)

€ 180

€ 25,20

€ 154,80

Kollar konton på sociala nätverk en halvtimme varje dag (+/- 5 megabyte)

€ 900

€ 126

€ 774

Skickar tio e-postmeddelanden per dag (+/- 100 kilobyte per meddelande/1 megabyte per dag)

€ 180

€ 25,20

€ 154,80

Totalt

€ 1 260

€ 1 76,40

€ 1 083,60


Side Bar