Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/316

Bruselj, 10. maj 2012

Digitalna agenda: Nove zamejitve cen za podatkovne storitve med mobilnim gostovanjem naj bi letno ustvarile prihranek preko 200 EUR za družine ter preko 1 000 EUR za poslovne potnike

Dne 1. julija 2012 bo obseg uredbe Evropske unije o gostovanju v mobilnih omrežjih razširjen, tako da bo uredba zajemala tudi cenovne zamejitve za prenos podatkov, kar bo občutno znižalo stroške tistim, ki bodo med potovanji uporabljali zemljevide, elektronsko pošto in družabna omrežja. To bo za tipičnega poslovneža pomenilo, da bo med potovanji po EU prihranil več kot 1 000 EUR letno. Družine, ki bodo svoj letni dopust preživele v drugi državi EU, pa lahko računajo na prihranek najmanj 200 EUR. (Vse podrobnosti o omenjenih študijah primerov v zvezi s podatkovnim gostovanjem so v prilogi II).

Izboljšana uredba EU o gostovanju v mobilnih omrežjih bo, ob upoštevanju klicev, sporočil SMS in prenosa podatkov, potrošnikom v primerjavi s cenami iz leta 2007 skupno omogočila 75-odstotne prihranke za različne storitve med mobilnim gostovanjem. Letos bodo Evropejci za storitve med mobilnim gostovanjem potrošili okrog 5 milijard EUR, kar predstavlja prihranek v višini 15 milijard EUR v primerjavi s tem, koliko bi jih te iste storitve stale po cenah iz leta 2007.

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes je povedala: „Z uvedbo cenovnih zamejitev za prenos podatkov smo ustvarili trg mobilnega gostovanja za generacijo pametnih telefonov. Še več, naredili smo konec oderuškim cenam, ki jih je do zdaj plačeval vsak, ki je kadar koli med potovanjem v tujini uporabljal mobilni telefon. Veseli me, da Evropska unija leto za letom denar vrača v žepe državljanov.“

„Leta 2014 bomo postregli tudi s trajno rešitvijo za mobilno gostovanje, boljšo od vsakršne zamejitve cen. Na zadevni trg bomo namreč vpeljali popolno konkurenco, tako da bodo ljudje na enostaven način lahko izbrali drugega ponudnika mobilnega gostovanja. Če boš na primer našel boljšo ponudbo od tiste v tvoji standardni pogodbi, jo boš lahko koristil s samo nekaj dotiki, podobno kot lahko izbereš brezžično omrežje.“
V zadnjih letih so potrošniki koristili prednosti ukrepov EU za vzpostavitev zanesljivega varovala v obliki cenovnih zamejitev in raznih zagotovil, da ne bodo doživeli „neprijetnih presenečenj ob prejemu računa“, ter večje konkurence, ki trg prisili v nadaljnje nižanje cen. Prav tako so najnovejši predlogi Komisije z osnutkov prešli na izvajanje v rekordnem času, in sicer v manj kot enem letu (glej IP/11/835).

Od poletja 2012 dalje: občutna pocenitev prenosa podatkov

V EU so od leta 2007 dalje uvedene cenovne zamejitve za klice in sporočila. Zdaj pa bo začelo isto veljati še za prenose podatkov. Nove zamejitve cen, ki bodo začele veljati 1. julija 2012, so:

  • 29 centov na minuto za odhodne klice + DDV

  • 8 centov na minuto za prejete klice + DDV

  • 9 centov za kratko sporočilo +DDV

  • 70 centov na megabajt (MB) za prenos podatkov oziroma brskanje po internetu med potovanjem v tujini (obračunano na porabljen kilobajt) + DDV

Prenos podatkov je julija 2009 pri številnih omrežnih ponudnikih stal več kot 4 EUR na megabajt, zdaj pa se bodo te cene znižale za približno šestkrat. Do leta 2014 bo zaradi nadaljnjega nižanja cen maksimalna cena prenosa podatkov znašala (brez DDV) le 20 centov na megabajt, kar bo pomenilo 90-odstotni prihranek v primerjavi z marsikatero ponudbo danes.

Omrežni operaterji lahko, če želijo, ponudijo nižje cene. Cenovne zamejitve so namreč maksimalni strošek in delujejo kot varovalo, konkurenca pa bi cene storitev morala znižati.

Neprijetna presenečenja ob prejemu računa: boljša informiranost pri potovanju zunaj EU

V izogib neprijetnim presenečenjem ob prejemu računa bodo po 1. juliju 2012 osebe, ki potujejo zunaj EU, prejele opozorilo prek kratkega sporočila, elektronske pošte ali pojavnega okna, ko se bo strošek prenosa podatkov približal 50 EUR oz. vnaprej dogovorjenemu znesku.

Potrošniki bodo nato morali potrditi, da se strinjajo s prekoračitvijo, če bodo želeli nadaljevati s prenosom podatkov.

To pomeni razširitev trenutno uveljavljenega sistema opozarjanja v EU.

Od leta 2014: cenejše gostovanje zaradi konkurence

Od 1. julija 2014 dalje bodo potrošniki imeli možnost, da sami izberejo posamične ponudnike mobilnega gostovanja bodisi prek pogodbe bodisi z izbiro ponudnika v kraju, kjer se nahajajo, kot bi na primer izbirali brezžično omrežje. Pri vseh teh storitvah bo dovolj, da ima potrošnik eno samo telefonsko številko.

Mobilni operaterji v obiskanih državah bodo motivirani za ponujanje takšnih storitev po cenah, podobnih nacionalnim, zaradi nizkih stroškov njihovega nacionalnega omrežja. Ker ljudje svoje mobilne telefone vse pogosteje uporabljajo za prenos podatkov in želijo svoje naprave uporabljati kjer koli in kadar koli, je verjetno, da se bo ta brezžičnemu internetu podobna možnost mnogim zdela zelo privlačna. Zahvaljujoč medsebojnim vplivom teh dejavnikov se bodo cene nižale, pokritost z omrežji pa izboljšala.

Zamejitve cen bodo kot dodatno varovalo za potrošnike veljale do 30. junija 2017.

Širši kontekst politike

Uredba o gostovanju v mobilnih omrežjih je kamenček v veliko večjem mozaiku tehnologije. Njen namen je zlasti narediti konec nepotrebnim preprekam za gospodarsko rast in popeljati Evropo na čelo podatkovne revolucije. Če bi bile podatkovne storitve cenejše, bi mnogi svoje pametne telefone v tujini uporabljali za veliko več storitev, na primer za zdravstvene storitve, nakupe, bančne storitve, navigacijo ali družabno življenje.

Imeti internet po razumnih cenah na dosegu rok je pomembno, vendar to ni dovolj; zato Evropska komisija sprejema konkretne ukrepe tudi na številnih drugih področjih, kot so:

  • varstvo podatkov,

  • računalništvo v oblaku,

  • elektronska identifikacija,

  • prenosljivost številk,

  • pravica do 12-mesečnih naročnin za mobilne telefone in

  • cene zaključevanja klicev v mobilnih omrežjih.

Vsi ti ukrepi so namenjeni vzpostavitvi popolnega enotnega digitalnega trga z doslednimi predpisi, da bodo Evropejci lahko uživali prednosti kakovostne vsebine na vseh svojih napravah, kjer koli se bodo nahajali.

Več informacij:

Glej MEMO/12/227

Spletna stran Evropske komisije o gostovanju

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju

Priloga I

Trenutne in nove zamejitve maloprodajnih cen (brez DDV):

Trenutno

1. julij 2012

1. julij 2013

1. julij 2014

Podatki (na MB)

Ni omejitve

70 centov

45 centov

20 centov

Odhodni klici (na minuto)

35 centov

29 centov

24 centov

19 centov

Prejeti klici (na minuto)

11 centov

8 centov

7 centov

5 centov

SMS (na sporočilo)

11 centov

9 centov

8 centov

6 centov

Trenutne in nove zamejitve veleprodajnih cen brez DDV (cen, ki si jih medsebojno zaračunavajo operaterji):

Trenutno

1. julij 2012

1. julij 2013

1. julij 2014

Podatki (na MB)

50 centov

25 centov

15 centov

5 centov

Klici (na minuto)

18 centov

14 centov

10 centov

5 centov

SMS (na sporočilo)

4 centi

3 centi

2 centa

2 centa

Predlagane zamejitve maloprodajnih cen služijo zgolj kot varovalo za potrošnike, pri čemer Komisija pričakuje, da bodo predlagani strukturni ukrepi za povečanje konkurence privedli do novih vseevropskih ponudb in nižjih cen, ki bodo občutno ugodnejše od varovalnih zamejitev.

Priloga II

Prihranki pri prenosu podatkov

Primer 1

Štiričlanska belgijska družina gre na počitnice v Francijo ali Italijo za en teden in tam uporablja pametni telefon.

Poletje 2009

Poletje 2012

Prihranek

1 MB

Povprečna cena +/- 5 EUR vključno z DDV

70 centov (+21 % DDV)

Uporabi zemljevid za navigacijo 5-krat (1 MB na prikaz zemljevida)

25 EUR

4,2 EUR

20,80 EUR

Obišče svoj profil na družabnem omrežju vsak dan za pol ure (+/- 5 MB dnevno, skupaj 35 MB)

175 EUR

29,65 EUR

145,35 EUR

Vsak dan naloži eno sliko (+/- 2 MB na sliko)

70 EUR

11,86 EUR

58,14 EUR

Pošlje eno sporočilo po elektronski pošti na dan (+/- 20 KB na elektronsko sporočilo, skupaj 0,14 MB)

0,70 EUR

0,12 EUR

0,58 EUR

Skupaj

270,70 EUR

45,83 EUR

224,87 EUR

Primer 2

Poslovnež iz Velike Britanije gre v Francijo ali Nemčijo 10-krat na leto, vsakič po 3 dni, in uporablja svoj pametni telefon na naslednji način:

Poletje 2009

Poletje 2012

Prihranek

1 MB

Povprečna cena +/- 6 EUR vključno z DDV

70 centov (20% DDV)

Ob vsakem obisku države 3-krat uporabi zemljevid za navigacijo (1 MB na prikaz zemljevida)

180 EUR

25,20 EUR

154,80 EUR

Obišče svoj profil na družabnem omrežju vsak dan za pol ure (+/- 5 MB)

900 EUR

126 EUR

774 EUR

Pošlje 10 sporočil po elektronski pošti na dan (+/- 100 KB na elektronsko sporočilo/ 1 MB na dan)

180 EUR

25,20 EUR

154,80 EUR

Skupaj

1260 EUR

176,40 EUR

1083,60 EUR


Side Bar