Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/316

Brusel 10. mája 2012

Digitálna agenda: Očakáva sa, že pri nových cenových limitoch mobilného dátového roamingu ušetria rodiny vyše 200 EUR ročne a ľudia na pracovných cestách vyše 1000 EUR.

Od 1. júla 2012 sa predpisy upravujúce v Európskej únii mobilný roaming rozšíria o cenové limity za sťahovanie dát, čo bude znamenať významné úspory pre všetkých, ktorí na cestách v zahraničí využívajú mapy, komunikujú pomocou emailov a chodia na sociálne siete. Pre typického obchodníka, ktorý pracovne cestuje po EÚ, to bude znamenať úsporu vyše 1000 EUR ročne. Rodina, ktorá raz do roka absolvuje zahraničnú dovolenku v rámci Únie, môže očakávať úsporu najmenej 200 EUR. (Ďalšie podrobnosti s ukážkovými prípadmi sa uvádzajú v prílohe II.)

Celkove zlepšená regulácia EÚ týkajúca sa roamingu – pri zohľadnení volaní, SMS a dát – prinesie spotrebiteľom v porovnaní s cenami z roku 2007 až 75 % úspory v celom rade služieb roamingu. Tento rok Európania minú na služby roamingu približne 5 miliárd EUR, čím ušetria približne 15 miliárd EUR v porovnaní s tým, koľko by za rovnaké služby boli zaplatili pri cenách z roku 2007.

Podpredsedníčka Komisie Neelie Kroesová k tomu uviedla: „Stanovením cenových limitov dátových služieb sme vytvorili trh roamingu pre generáciu používateľov smartfónov. A nielen to – skoncovali sme s premrštenými cenami, ktoré má v živej pamäti každý, kto používal mobilný telefón na cestách v zahraničí. Som potešená, že Európska únia rok čo rok vracia občanom peniaze do vreciek.“

„Od roku 2014 prinesieme aj trvalé riešenie problémov roamingu, čo je lepšie než akékoľvek cenové limity. Prinášame na tento trh plnú hospodársku súťaž, pretože uľahčujeme výber osobitného poskytovateľa roamingu. Ak niekto príde s lepšou ponukou než prevádzkovateľ, s ktorým máte uzavretú štandardnú zmluvu, budete si ju môcť vybrať pomocou niekoľkých jednoduchých dotykov displeja vášho telefónu, ako keď si vyberáte wifi sieť.“
V posledných rokoch spotrebiteľom prinášali úžitok opatrenia EÚ na vytvorenie účinnej záchrannej siete cenových limitov a záruk vyhnutia sa „šokom z účtov“, ako aj zvýšenie konkurencieschopnosti, ktoré umožňovalo účastníkom trhu ďalšie znižovanie cien. Najnovšie návrhy Komisie sa navyše realizovali v rekordnom čase necelého roku, ktorý uplynul od ich predloženia k realizácii (pozri
IP/11/835).

Leto 2012: Začiatok veľkého zlacňovania dátových prenosov.

Od roku 2007 EÚ zavádzala cenové limity na hlasové volania a textové správy (SMS). Teraz sa súčasťou rovnakého systému stávajú aj dáta. Nové cenové limity, ktoré nadobudnú účinnosť 1. júla 2012, budú znamenať:

  • 29 centov za minútu + DPH pri odchádzajúcom hovore

  • 8 centov za minútu + DPH pri prijímanom hovore

  • 9 centov + DPH za odoslanie textovej správy

  • 70 centov za megabajt (MB) + DPH pri sťahovaní dát alebo surfovaní na internete na cestách v zahraničí (účtované za využitý kilobajt).

V júli 2009 žiadali mnohí prevádzkovatelia za stiahnutie každého megabajtu dát viac ako 4 eurá – a teraz ich ceny budú asi šesťkrát nižšie. Do roku 2014, pri pokračujúcom znižovaní cien, sa maximálne náklady sa stiahnutie jedného megabajtu dát obmedzia na 20 centov + DPH, čo bude znamenať v porovnaní s mnohými súčasnými tarifami zníženie až o 90 %.

Prevádzkovatelia môžu ponúkať aj nižšie tarify. Cenové limity budú predstavovať najvyššiu možnú úroveň ako „záchranná sieť“ a hospodárska súťaž by mala stláčať ceny ešte nižšie.

Šok z účtu: lepšia informovanosť na cestách mimo EÚ

V záujme vyhnutia sa „šoku z účtu“ od 1. júla 2012 platí, že keď sa ľudia , ktorí cestujú do krajín ležiacich mimo EÚ, pri sťahovaní údajov priblížia k poplatku na úrovni 50 EUR alebo na inej úrovni, s ktorou predtým súhlasili, dostanú textovú správu, email alebo sa im na zariadení otvorí okno s varovaním.

Ak budú chcieť naďalej využívať dátový roaming, budú potom musieť potvrdiť, že im prekročenie tejto úrovne neprekáža.

Tým sa rozširuje systém varovaní, ktorý je v súčasnosti zavedený v EÚ.

Od roku 2014: Konkurencia prinesie zlacnenie roamingu

Od 1. júla 2014 zákazníci budú mať možnosť vybrať si osobitne poskytovateľa služieb mobilného roamingu – a buď s ním uzavrieť zmluvu, alebo si ho vybrať až priamo na mieste, ako keby si vyberali poskytovatelia pripojenia na wifi sieť. A v každom prípade si môžu ponechať rovnaké číslo.

Prevádzkovatelia mobilných sietí v navštevovaných krajinách budú motivovaní ponúkať takéto služby za ceny blízke vnútroštátnym cenám na základe svojich vlastných nízkych nákladov spojených s využívaním vnútroštátnych sietí. Mobilné dáta sa využívajú čoraz vo väčšej miere a ľudia si želajú, aby ich zariadenia fungovali všade a stále. Mnohí cestovatelia pravdepodobne budú považovať takúto možnosť, pripomínajúcu spôsobom využívania wifi, za atraktívnu. Tieto trhové sily sa budú navzájom ovplyvňovať a výsledkom budú nižšie ceny a lepšie pokrytie sieťami.

Cenové limity zostanú v platnosti až do 30. júna 2017 ako dodatočná záchranná sieť pre spotrebiteľov.

Širšie súvislosti politík

Predpisy upravujúce roaming sú len jedným kamienkom oveľa väčšej technologickej mozaiky. Ide predovšetkým o to, aby sa odstránili zbytočné obmedzenia hospodárskeho rastu a aby sa Európa dostala do popredia v rámci dátovej revolúcie. Ak by dátové prenosy boli lacnejšie, mnohí ľudia by v zahraničí využívali častejšie smartfóny na prístup k rozšíreným službám v rámci zdravotníctva a bankovníctva, na nakupovanie, navigáciu alebo na sociálne kontakty.

Mať cenovo prístupný internet na dosah je dôležité, ale samo osebe to nestačí. Preto Európska komisia podniká aj konkrétne opatrenia v celom rade oblastí, ako sú napríklad:

  • ochrana údajov,

  • cloud computing,

  • elektronická identifikácia,

  • prenosnosť čísel,

  • právo na 12-mesačnú zmluvu s poskytovateľmi mobilných služieb a

  • znižovanie cien za služby ukončenia volania v mobilnej sieti.

Všetky tieto opatrenia majú za cieľ dobudovanie jednotného digitálneho trhu s konzistentnými pravidlami, aby Európania mohli ľahko využívať hodnotný digitálny obsah prostredníctvom všetkých svojich zariadení bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú.

Ďalšie informácie:

Pozri MEMO/12/227

Webová stránka Európskej komisie venovaná roamingu

Neelie Kroesová na Twitteri

Príloha I

Súčasné a nové maloobchodné cenové limity (bez DPH)

V súčasnosti

1. júl 2012

1 júl 2013

1 júl 2014

Dáta (za MB)

žiadne

70 centov

45 centov

20 centov

Odchádzajúce hlasové volania (za minútu)

35 centov

29 centov

24 centov

19 centov

Prijaté hlasové volania (za minútu)

11 centov

8 centov

7 centov

5 centov

SMS (za SMS)

11 centov

9 centov

8 centov

6 centov

Súčasné a nové veľkoobchodné cenové limity bez DPH (týkajúce sa cien, ktoré si navzájom účtujú operátori):

V súčasnosti

1. júl 2012

1 júl 2013

1 júl 2014

Dáta (za MB)

50 centov

25 centov

15 centov

5 centov

Hlasové volania (za minútu)

18 centov

14 centov

10 centov

5 centov

SMS (za SMS)

4 centy

3 centy

2 centy

2 centy

Navrhované limity maloobchodných cien predstavujú len „záchrannú sieť“ pre spotrebiteľov, pričom Komisia očakáva, že navrhovanými štrukturálnymi opatreniami na zlepšenie konkurencieschopnosti sa dosiahnu nové celoeurópske ponuky a lepšie ceny, ktoré sa budú pohybovať na výrazne nižšej úrovni, než sú ochranné cenové limity.

Príloha II

Úspory pri dátach

Príklad 1

Štvorčlenná belgická rodina je na týždňovej dovolenke vo Francúzsku alebo v Taliansku a používa smartfón.

Leto 2009

Leto 2012

Úspory

1MB

Priemerná cena +/- 5 EUR vrátane DPH

70 centov (+ 21 % DPH)

Nahliadne 5x do mapy (po 1 MB na mapu)

25 EUR

4,2 EUR

20,80 EUR

Pripája sa každý deň na pol hodiny na sociálne siete (+/- 5 MB za deň, spolu 35 MB)

175 EUR

29,65 EUR

145,35 EUR

Každý deň odošle na internet 1 fotografiu (+/- 2MB na fotografiu)

70 EUR

11,86 EUR

58,14 EUR

Každý deň odošle jeden e-mail (+/- 20 KB na e-mail, spolu 0,14 MB)

0,70 EUR

0,12 EUR

0,58 EUR

Spolu

270,70 EUR

45,83 EUR

224,87 EUR

Príklad 2

Britský obchodník alebo obchodníčka v rámci jedného roka 10-krát vycestuje na 3 dni do Francúzska alebo Nemecka a využíva svoj smartfón takto:

Leto 2009

Leto 2012

Úspory

1MB

Priemerná cena +/- 6 EUR vrátane DPH

70 centov (+ 20% DPH)

Počas každého pobytu nahliadne 3x do mapy (po 1 MB na mapu)

180 EUR

25,20 EUR

154,80 EUR

Pripája sa každý deň na pol hodiny na sociálne siete (+/- 5 MB za deň)

900 EUR

126 EUR

774 EUR

Každý deň pošle 10 e-mailov (+/- 100 KB na e-mail / denne 1MB)

180 EUR

25,20 EUR

154,80 EUR

Spolu

1260 EUR

176,40 EUR

1083,60 EUR


Side Bar