Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/316

Bruksela, dnia 10 maja 2012 r.

Agenda cyfrowa: Nowe limity cen za transmisję danych w roamingu przyniosą gospodarstwom domowym oszczędności rzędu 200 euro rocznie, a przedsiębiorcom nawet ponad 1000 euro rocznie

Od 1 lipca 2012 r. unijne rozporządzenie w sprawie roamingu zostanie rozszerzone o limity cenowe dla pobierania danych, co oznacza znaczne oszczędności przy korzystaniu z map, e-maila i portali społecznościowych podczas podróży. Dla typowego przedsiębiorcy podróżującego po UE oszczędności wyniosą ponad 1000 euro rocznie. Rodzina, która wybiera się na wakacje do innego kraju Unii będzie mogła zaoszczędzić co najmniej 200 euro. (W załączniku II przedstawiono konkretne przykłady).

Po uwzględnieniu rozmów, SMSów i transmisji danych, poprawione rozporządzenie w sprawie roamingu przyniesie konsumentom oszczędności wynoszące 75 proc. cen z 2007 r. w odniesieniu do usług w roamingu. W tym roku Europejczycy wydadzą na roaming ok. 5 mld euro, zaś w 2007 r. te same usługi kosztowałyby o 15 mld euro więcej.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes powiedziała: „Wprowadzając limity cenowe dla pobierania danych stworzyliśmy rynek roamingu dla użytkowników smartfonów. Położyliśmy kres zawyżaniu stawek, z jakim zetknął się każdy korzystający z telefonu komórkowego za granicą. Cieszę się, że dzięki podejmowanym z roku na rok unijnym działaniom obywatele są w stanie zaoszczędzić coraz więcej pieniędzy.

Od 2014 r. wprowadzone zostanie stałe rozwiązanie kwestii roamingu, skuteczniejsze niż limity cenowe. Rynek zostanie otwarty na pełną konkurencję, co ułatwi wybór oddzielnego dostawcy roamingu. Po znalezieniu oferty lepszej, niż proponowana przez standardowego dostawcę, będzie można ją uruchomić w kilku prostych ruchach – w sposób zbliżony do wyboru sieci bezprzewodowej."
W ostatnich latach konsumenci skorzystali z działań UE prowadzących do stworzenia „sieci bezpieczeństwa” w postaci limitów cenowych oraz ochrony przed niespodziewanie wysokimi rachunkami, a także z większej konkurencji zmuszającej rynek do dalszego obniżenia cen. Najnowsze propozycje Komisji przeszły drogę od projektu do jego wdrożenia w rekordowym czasie poniżej 1 roku (zob.
IP/11/835).

Począwszy od lata 2012 r.: dużo tańsze pobieranie danych

Od 2007 r. UE wprowadza limity cenowe dla rozmów telefonicznych i SMSów. Teraz systemem objęte zostanie pobieranie danych. Nowe limity cenowe, które zaczną obowiązywać 1 lipca 2012 r., są następujące:

  • 29 eurocentów (plus VAT) za minutę połączenia wychodzącego

  • 8 eurocentów (plus VAT) za minutę połączenia przychodzącego

  • 9 eurocentów (plus VAT) za wysłanie wiadomości SMS

  • 70 eurocentów (plus VAT) za megabajt (MB) w przypadku pobierania danych lub korzystania z internetu w czasie pobytu za granicą (przy zastosowaniu naliczania za każdy kilobajt.

W lipcu 2009 r. wielu operatorów naliczało ponad 4 euro za MB pobieranych danych. Teraz cena ta będzie sześciokrotnie niższa. Do 2014 r., w miarę dalszego obniżania cen, maksymalny koszt pobierania danych wyniesie 20 eurocentów (plus VAT) za MB, czyli o 90 proc. mniej, niż obecnie.

Operatorzy mogą oferować niższe stawki. Limit cenowy to stawka maksymalna, zaś konkurencja powinna przyczynić się do jej obniżenia.

Unikanie wysokich rachunków: lepsze poinformowanie przy podróżach poza UE

Aby uniknąć przykrej niespodzianki, od 1 lipca 2012 r. osoby podróżujące poza UE będą otrzymywały ostrzeżenie w postaci wiadomości tekstowej, e-maila lub wyskakującego okienka, jeżeli kwota na ich rachunku należna za przesyłanie danych w roamingu będzie się zbliżała do 50 euro lub innego uprzednio ustalonego poziomu.

Konsumenci będą musieli potwierdzić, czy zgadzają się na przekroczenie tej kwoty, aby kontynuować przesyłanie danych w roamingu.

Jest to rozszerzenie systemu ostrzegającego obowiązującego obecnie w UE.

Od 2014 r.: konkurencja umożliwi tańszy roaming

Od 1 lipca 2014 r. konsumenci będą mieli możliwość wybrania oddzielnego dostawcy roamingu, poprzez kontrakt lub wybór dostawcy na miejscu, w sposób zbliżony do wyboru sieci bezprzewodowej. Zachowają przy tym swój numer.

Operatorzy komórkowi w odwiedzanych krajach będą mieli motywację, aby, opierając się na niskich kosztach ich własnej sieci krajowej, oferować takie usługi po stawkach zbliżonych do stawek krajowych. Jako że przesyłanie danych jest coraz bardziej rozpowszechnione, a konsumenci chcą korzystać ze swoich urządzeń w każdym miejscu i o każdej porze, wielu podróżujących prawdopodobnie uzna, że to zbliżone do wyboru WiFi rozwiązanie jest bardzo korzystne. Doprowadzi to do obniżenia cen i zwiększenia zasięgu sieci.

Limity cenowe będą obowiązywać do 30 czerwca 2017 r., stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie dla konsumentów.

Szerszy kontekst polityczny

Rozporządzenie w sprawie roamingu stanowi część większego zagadnienia technologicznego. Jego zadaniem jest przede wszystkim zlikwidowanie niepotrzebnych ograniczeń wzrostu gospodarczego oraz umiejscowienie Europy w czołówce „rewolucji w zakresie danych”. Gdyby pobieranie danych było tańsze, wiele osób częściej używałoby smartfonów za granicą w celu skorzystania z opieki zdrowotnej czy usług bankowych, zrobienia zakupów, znalezienia drogi lub po prostu korzystania z portali społecznościowych.

Tani, szeroko dostępny internet to ważny, ale nie jedyny cel. Komisja Europejska podejmuje zatem również konkretne działania w następujących dziedzinach:

  • ochrona danych

  • wykorzystywanie chmur obliczeniowych

  • e-identyfikacja

  • przenoszenie numeru

  • prawo do 12-miesięcznych abonamentów oraz

  • obniżenie stawek za zakończanie połączeń w sieci komórkowej

Działania te mają na celu stworzenie kompletnego jednolitego rynku cyfrowego, na którym obowiązywałyby spójne przepisy, tak aby Europejczycy mogli korzystać z treści cyfrowych niezależnie od urządzenia i lokalizacji.

Dodatkowe informacje

Zob. MEMO/12/227

Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona roamingowi

Neelie Kroes na Twitterze

Załącznik I:

Obecne i nowe maksymalne stawki detaliczne (bez VAT)

Obecne

Od 1 lipca 2012 r.

Od 1 lipca 2013 r.

od 1 lipca 2014 r.

Transmisja danych (za MB)

Brak

70 eurocentów

45 eurocentów

20 eurocentów

Połączenia głosowe wychodzące (za minutę)

35 eurocentów

29 eurocentów

24 eurocenty

19 eurocentów

Połączenia głosowe przychodzące (za minutę)

11 eurocentów

8 eurocentów

7 eurocentów

5 eurocentów

SMS (za jedną wiadomość tekstową)

11 eurocentów

9 eurocentów

8 eurocentów

6 eurocentów

Obecne i nowe maksymalne stawki hurtowe bez VAT (dotyczące cen naliczanych sobie wzajemnie przez operatorów)

Obecne

Od 1 lipca 2012 r.

Od 1 lipca 2013 r.

Od 1 lipca 2014 r.

Transmisja danych (za MB)

50 eurocentów

25 eurocentów

15 eurocentów

5 eurocentów

Połączenia głosowe (za minutę)

18 eurocentów

14 eurocentów

10 eurocentów

5 eurocentów

SMS (za jedną wiadomość tekstową)

4 eurocenty

3 eurocenty

2 eurocenty

2 eurocenty

Proponowane limity stawek mają służyć jedynie jako zabezpieczenie dla konsumentów, gdyż Komisja ma nadzieję, iż proponowane środki strukturalne wspierające konkurencję przyczynią się do powstania ogólnoeuropejskich ofert i obniżenia cen znacznie poniżej progów ochronnych.

Załącznik II:

Oszczędności uzyskane przy pobieraniu danych

Przykład 1

Czteroosobowa rodzina belgijska spędza tydzień wakacji we Francji lub Włoszech i korzysta ze smartfona:

Lato 2009 r.

Lato 2012 r.

Oszczędności

1MB

Średnia cena +/- 5 euro z VAT

70 eurocentów (+ 21 % VAT)

Sprawdzenie mapy 5 razy (1MB na mapę)

25 euro

4,2 euro

20,80 euro

Wejście na portale społecznościowe, codziennie przez pół godziny (+/- 5 MB dziennie, razem 35 MB)

175 euro

29,65 euro

145,35 euro

Wgranie 1 zdjęcia dziennie (+/- 2MB na zdjęcie)

70 euro

11,86 euro

58,14 euro

Wysłanie 1 e-maila dziennie ((+/- 20 KB na e-mail, razem 0,14 MB)

0,70 euro

0,12 euro

0,58 euro

Ogółem

270,70 euro

45,83 euro

224,87 euro

Przykład 2

Brytyjski przedsiębiorca podróżuje do Francji lub Niemiec 10 razy po 3 dni w ciągu roku i korzysta ze smartfona:

Lato 2009 r.

Lato 2012 r.

Oszczędności

1MB

Średnia cena +/- 6 euro z VAT

70 eurocentów (+ 20 % VAT)

Sprawdzenie mapy 3 razy na pobyt (1MB na mapę)

180 euro

25,20 euro

154,80 euro

Wejście na portale społecznościowe, codziennie przez pół godziny (+/- 5 MB)

900 euro

126 euro

774 euro

Wysłanie 10 e-maili dziennie (+/- 100 KB na e-mail, 1MB dziennie)

180 euro

25,20 euro

154,80 euro

Ogółem

1260 euro

176,40 euro

1083,60 euro


Side Bar