Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/316

Bryssel 10.05.2012

Digitaalistrategia: Uudet verkkovierailujen hintakatot tuovat merkittäviä säästöjä niin perhematkailijoille kuin liikematkustajillekin

Euroopan unionin verkkovierailuasetuksen säännöksiä laajennetaan 1. heinäkuuta 2012 alkaen. Asetuksessa vahvistetaan uudet datasiirtoa koskevat hintakatot, jotka tuovat huomattavia säästöjä niille, jotka käyttävät matkustaessaan karttoja, sähköpostia ja sosiaalista mediaa.

EU:n alueella liikkuvalle liikematkustajalle säästöjä kertyy tyypillisesti yli 1 000 euroa vuodessa. Toisessa EU-maassa vuosittain lomaileva perhe voi säästää ainakin 200 euroa vuodessa. (Liitteessä II on yksityiskohtaista tietoa näistä verkkovierailuja koskevista tapaustutkimuksista.) Kaiken kaikkiaan EU:n verkkovierailuasetuksen parantaminen, jossa otetaan huomioon puhelut, tekstiviestit ja datasiirto, tuo kuluttajille 75 prosentin säästöt erilaisten verkkovierailupalvelujen käytössä verrattuna vuoden 2007 hintoihin. Eurooppalaiset käyttävät tänä vuonna noin 5 miljardia euroa verkkovierailupalveluihin, mikä tarkoittaa noin 15 miljardin säästöjä verrattuna siihen, kuinka paljon samat palvelut olisivat maksaneet vuoden 2007 hinnoissa.

Komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes totesi, että tiedonsiirron hintakattojen avulla on luotu verkkovierailumarkkinat älypuhelinsukupolvea varten. Asetuksen muuttamisen myötä päästään Kroesin mukaan jopa eroon kiskurihinnoista, joihin jokainen matkapuhelinta matkoilla käyttänyt on törmännyt. Kroes on tyytyväinen siihen, että Euroopan unioni on vuodesta toiseen palauttanut rahaa kansalaisten taskuihin.

”Vuodesta 2014 alkaen komissio tarjoaa verkkovierailukysymykseen pysyvän ratkaisun, joka toimii hintakattojakin paremmin. Avaamme markkinat täydellisesti kilpailulle, jolloin verkkovierailupalvelun tarjoajan valinta helpottuu. Jos matkailija löytää omaa sopimustaan paremman tarjouksen, verkkoa voi vaihtaa vain muutamalla hipaisulla aivan kuin langatonta lähiverkkoa valittaessa”, Kroes sanoi.

Kuluttajat ovat viime vuosina hyötyneet, kun EU on luonut hintakattojen avulla vahvan turvaverkon ja suojannut kuluttajia odottamattomilta jättilaskuilta sekä edistänyt kilpailua, joka laskee markkinahintoja. Komission viimeisimmät ehdotukset on myös saatettu valmisteluvaiheesta täytäntöönpanoon ennätysajassa eli alle vuodessa (katso IP/11/835).

Datasiirto halpenee huomattavasti vuoden 2012 kesästä alkaen

EU on vuodesta 2007 lähtien määrännyt hintakattoja puheluille ja tekstiviesteille. Nyt myös data sisällytetään tähän samaan järjestelmään. Uudet hintakatot tulevat voimaan 1. heinäkuuta 2012:

  • 29 senttiä (+ alv.) minuutilta puhelun soittamisesta

  • 8 senttiä (+ alv.) minuutilta puhelun vastaanottamisesta

  • 9 senttiä (+ alv.) tekstiviestin lähettämisestä

  • 70 senttiä megatavulta (+ alv.) ladattaessa tietoa internetistä tai selattaessa verkkosivuja ulkomailla (laskutus kilotavun tarkkuudella)

Heinäkuulta 2009 peräisin olevista operaattoritiedoista ilmenee, että datasiirto maksoi aikaisemmin usein yli 4 euroa megatavulta. Uudet hinnat ovat noin kuudesosa aiemmista hinnoista. Kun hintoja leikataan lisää vuonna 2014, datasiirron enimmäishinnaksi jää noin 20 senttiä megatavulta (+ alv.), mikä tarkoittaa 90 prosentin säästöä verrattuna moniin nykyisiin hintoihin.

Operaattorit saavat vapaasti tarjota huokeampia hintoja. Hintakatoilla varmistetaan, etteivät hinnat kohoa yli niiden määrittämän enimmäisrajan. Kilpailun odotetaan laskevan hintoja.

Jättilaskut: enemmän tietoa EU:n ulkopuolelle matkustaville

Jotta EU:n ulkopuolella matkailevat välttyisivät jättilaskuilta, he saavat 1. heinäkuuta 2012 alkaen tekstiviestillä, sähköpostitse tai ponnahdusikkunassa muistutuksen siitä, että heidän datalaskunsa lähenee 50:ä euroa tai ennalta sovittua muuta summaa.

Käyttäjä voi jatkaa datapalvelujen käyttöä vain nimenomaisesti hyväksymällä tämän summan ylittymisen.

Tällä toimenpiteellä laajennetaan EU:ssa nykyään käytössä olevaa varoitusjärjestelmää.

Vuodesta 2014 kilpailu laskee verkkovierailujen hintoja

Kuluttajat voivat 1. heinäkuuta 2014 alkaen vapaasti valita verkkovierailupalveluja tarjoavan operaattorin. He voivat joko tehdä operaattorin kanssa sopimuksen tai valita palveluntarjoajan matkakohteessa samaan tapaan kuin valitsisivat langattoman verkon. Puhelinnumeroa ei tarvitse vaihtaa.

Kohdemaiden matkaviestinoperaattoreille tämä toimii kannustimena tarjota verkkovierailupalveluja alhaisempiin hintoihin, jotka perustuvat niiden omien matkaviestinpalvelujen hintoihin. Kun mobiilidatapalvelujen käyttö lisääntyy ja matkailijat haluavat käyttää laitteitaan missä ja milloin tahansa, tämä langattomien lähiverkkojen kaltainen mahdollisuus herättää todennäköisesti paljon mielenkiintoa. Nämä tekijät vahvistavat toistensa vaikutuksia, ja näin voidaan laskea hintoja ja luoda kattavampia verkkoyhteyksiä.

Hintakatot pysyvät voimassa 20. kesäkuuta 2017 saakka, jotta kuluttajien asema voidaan turvata paremmin.

Laajempi poliittinen asiayhteys

Verkkovierailuja koskevat asetus on yksi osa paljon suurempaa teknologista palapeliä. Erityisesti sillä pyritään poistamaan tarpeettomia talouskasvua haittaavia esteitä ja asettamaan Eurooppa datavallankumouksen etulinjaan. Monet ihmiset käyttäisivät älypuhelimia ja niille tarjottavia palveluita, esim. terveydenhuoltoa, ostos‑, pankki- ja karttapalveluita sekä mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen myös ulkomailla, jos datasiirto maksaisi vähemmän.

Matkalla mukana kulkeva huokea internet-yhteys on tärkeä asia, mutta se ei yksin riitä. Euroopan komissio ryhtyy siis toimiin useilla aloilla:

  • tietosuoja,

  • etäresurssipalvelut (pilvipalvelut),

  • sähköinen tunnistus,

  • numeroiden siirrettävyys,

  • oikeus 12 kuukauden matkaviestinsopimuksiin ja

  • kohdeverkkomaksujen madaltaminen.

Kaikilla näillä toimenpiteillä tähdätään digitaalisiin sisämarkkinoihin, joilla on yhtenäiset säännöt, jotta eurooppalaisten ulottuvilla on laadukasta sisältöä riippumatta siitä, missä he ovat ja mitä laitteita he käyttävät.

Lisätietoja

Ks. MEMO/12/227.

Euroopan komission verkkovierailusivusto

Neelie Kroes Twitterissä

Liite I

Nykyiset ja uudet vähittäishintakatot (ilman arvonlisäveroa)

Nykyinen

1.7.2012

1.7.2013

1.7.2014

Datapalvelut (hinta/megatavu)

Ei ole

70 senttiä

45 senttiä

20 senttiä

Soitetut puhelut (minuuttihinta)

35 senttiä

29 senttiä

24 senttiä

19 senttiä

Vastaanotetut puhelut (minuuttihinta)

11 senttiä

8 senttiä

7 senttiä

5 senttiä

Tekstiviestit (hinta/kpl)

11 senttiä

9 senttiä

8 senttiä

6 senttiä

Nykyiset ja uudet tukkuhintakatot (operaattoreiden toisiltaan veloittamat hinnat, ilman arvonlisäveroa)

Nykyinen

1 July 2012

1 July 2013

1 July 2014

Datapalvelut (hinta/megatavu)

50 senttiä

25 senttiä

15 senttiä

5 senttiä

Puhelut (minuuttihinta)

18 senttiä

14 senttiä

10 senttiä

5 senttiä

Tekstiviestit (hinta/kpl)

4 senttiä

3 senttiä

2 senttiä

2 senttiä

Ehdotetut vähittäishintakatot ovat kuluttajien kannalta lähinnä turvaverkko, koska komissio odottaa ehdottamiensa kilpailua edistävien rakenteellisten toimien tuovan markkinoille uutta yleiseurooppalaista tarjontaa ja halvempia hintoja, jotka ovat merkittävästi hintakattojen alapuolella.

Liite II

Datasiirtoa koskevat säästöt

Esimerkki 1

Belgialainen neljän hengen perhe lähtee Ranskaan tai Italiaan viikon lomamatkalle, jonka aikana he käyttävät älypuhelinta.

Kesä 2009

Kesä 2012

Säästöt

1 megatavu

Keskimääräinen hinta noin 5 euroa (sis. alv.)

70 senttiä (+ alv. 21 %)

Kartan lukeminen viisi kertaa (1 megatavu/kartta)

25 euroa

4,2 euroa

20,80 euroa

Sosiaalisen median tilien lukeminen puolen tunnin ajan päivässä (noin 5 megatavua päivässä, yhteensä 35 megatavua)

175 euroa

29,65 euroa

145,35 euroa

Yhden valokuvan lataus verkkoon päivässä (noin 2 megatavua/valokuva)

70 euroa

11,86 euroa

58,14 euroa

Yhden sähköpostin lähettäminen päivässä (noin 20 kilotavua/sähköposti, yhteensä 0,14 megatavua)

0,70 euroa

0,12 euroa

0,58 euroa

Yhteensä

270,70 euroa

45,83 euroa

224,87 euroa

Esimerkki 2

Brittiläinen liikematkustaja käy Ranskassa tai Saksassa kymmenellä kolme päivää kestävällä matkalla vuoden aikana ja käyttää älypuhelintaan seuraavasti:

Kesä 2009

Kesä 2012

Säästöt

1 megatavu

Keskimääräinen hinta noin 6 euroa (sis. alv.)

70 senttiä (+ alv. 20%)

Kartan lukeminen viisi kertaa (1 megatavu/kartta)

180 euroa

25,20 euroa

154,80 euroa

Sosiaalisen median tilien lukeminen puolen tunnin ajan päivässä (noin 5 megatavua päivässä)

900 euroa

126 euroa

774 euroa

10 sähköpostin lähettäminen päivässä (noin 100 kilotavua/sähköposti, 1 megatavu päivässä)

180 euroa

25,20 euroa

154,80 euroa

Yhteensä

1260 euroa

176,40 euroa

1083,60 euroa


Side Bar