Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/316

Bρυξέλλες, 10 Mαΐου 2012

Ψηφιακό θεματολόγιο: Με τις νέες ανώτατες τιμές για την περιαγωγή δεδομένων κινητής τηλεφωνίας αναμένεται εξοικονόμηση πάνω από 200 ευρώ το χρόνο για τις οικογένειες και πάνω από 1000 ευρώ για τους μετακινούμενους για επαγγελματικούς λόγους

Από την 1η Ιουλίου 2012η ρύθμιση της κινητής περιαγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει ανώτατα όρια τιμών για τηλεφόρτωση δεδομένων, γεγονός που συνεπάγεται σημαντική εξοικονόμηση για όσους χρησιμοποιούν χάρτες, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα κοινωνικά δίκτυα κατά τις μετακινήσεις τους. Για έναν τυπικό επιχειρηματία που ταξιδεύει στην ΕΕ αυτό σημαίνει εξοικονόμηση 1000 ευρώ κάθε έτος. Μια οικογένεια που περνάει τις ετήσιες διακοπές σε άλλη χώρα της ΕΕ μπορεί να έχει όφελος τουλάχιστον 200 ευρώ. (Πλήρη στοιχεία για τις μελέτες περιπτώσεων σχετικά με τα εν λόγω δεδομένα περιαγωγής περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ).

Συνολικά, οι βελτιωμένες ρυθμίσεις για την περιαγωγή - όσον αφορά τις κλήσεις,SMS και τα δεδομένα - θα αποφέρουν στους καταναλωτές εξοικονόμηση 75% σε μια σειρά από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίαςσε σύγκριση με τις τιμές του 2007. Φέτος, οι Ευρωπαίοι θα δαπανήσουν περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ για υπηρεσίες περιαγωγής, δηλ. θα έχουν όφελος 15 δισεκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το κόστος των ίδιων υπηρεσιών το 2007.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα Neelie Kroes, δήλωσε: «Με την επιβολή ανώτατων ορίων τιμών για τα δεδομένα δημιουργήσαμε αγορά περιαγωγής για τη γενιά των έξυπνων τηλεφώνων. Θέσαμε μάλιστα τέλος στην αφαίμαξη όσων χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο όταν βρίσκονται στο εξωτερικό. Χαίρομαι που χρόνο με το χρόνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιστρέφει χρήματα στους πολίτες.»

«Από το 2014 εξασφαλίζουμε επίσης μόνιμη λύση στο θέμα της περιαγωγής, κάτι καλύτερο από οποιοδήποτε ανώτατο όριο τιμής. Θέλουμε να φέρουμε τον πλήρη ανταγωνισμό στην αγορά αυτή, παρέχοντάς σας την ευκολία να επιλέξετε άλλον πάροχο για την περιαγωγή. Εάν μπορείτε να βρείτε καλύτερη προσφορά σε σύγκριση με την τυπική σύμβασή σας θα είσαστε σε θέση να το πράξετε με λίγες απλές κινήσεις, όπως ακριβώς όταν επιλέγετε ένα δίκτυο wifi

Τα τελευταία χρόνια, οι καταναλωτές έχουν επωφεληθεί από τη δράση της ΕΕ με σκοπό να δημιουργηθεί ισχυρό δίχτυ ασφάλειας όσον αφορά τα ανώτατα όρια τιμών, και εγγυήσεων όσον αφορά τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς, και να επιτευχθεί μεγαλύτερος ανταγωνισμός που θα ωθήσει την αγορά σε περαιτέρω μείωση των τιμών. Οι τελευταίες προτάσεις της Επιτροπής μάλιστα εγκρίθηκαν και άρχισαν να εφαρμόζονται σε λιγότερο από ένα έτος (βλ.IP/11/835).

Από το καλοκαίρι του 2012: πολύ φτηνότερη τηλεφόρτωση δεδομένων

Από το 2007 η ΕΕ έχει θέσει ανώτατα όρια τιμών για κλήσεις και για την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Στο ίδιο σύστημα εντάσσονται πλέον και τα δεδομένα. Τα νέα ανώτατα όρια τιμών, τα οποία θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2012, είναι :

  • 29 ευρωλεπτά ανά λεπτό της ώρας για πραγματοποίηση κλήσης, συν ΦΠΑ

  • 8 ευρωλεπτά ανά λεπτό της ώρας για λήψη κλήσης, συν ΦΠΑ

  • 9 ευρωλεπτά για την αποστολή ενός μηνύματος κειμένου, συν ΦΠΑ

  • 70 ευρωλεπτά ανά Megabyte (MB) για τηλεφόρτωση δεδομένων ή για περιήγση στο διαδίκτυο όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό (χρέωση ανά χρήση Kilobyte), συν ΦΠΑ.

Τον Ιούλιο του 2009, η τηλεφόρτωση δεδομένων κόστιζε περισσότερο από 4 ευρώ ανά Megabyte σε πολλούς παρόχους - τώρα οι τιμές αυτές θα μειωθούν κατά περίπου έξι φορές. Μέχρι το 2014, καθώς οι τιμές θα έχουν περαιτέρω μειωθεί, το μέγιστο κόστος τηλεφόρτωσης δεδομένων θα είναι μόλις 20 ευρωλεπτά ανά Megabyte, συν ΦΠΑ, δηλ. εξοικονόμηση 90% σε πολλά από τα σημερινά τιμολόγια.

Οι επιχειρήσεις είναι ελεύθερες να προσφέρουν ακόμα χαμηλότερες τιμές. Τα ανώτατα όρια τιμών είναι το μέγιστο επίπεδο και λειτουργούν ως εγγύηση∙ ο ανταγωνισμός αναμένεται να τις πιέσει σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα.

Φουσκωμένοι λογαριασμοί: καλύτερη πληροφόρηση κατά τις μετακινήσεις εκτός ΕΕ

Για να αποφευχθούν οι «φουσκωμένοι λογαριασμοί», από την 1η Ιουλίου 2012 όσοι ταξιδεύουν εκτός ΕΕ θα λαμβάνουν ένα προειδοποιητικό μήνυμα κειμένου, ηλε-μήνυμα ή αναδυόμενο παράθυρο όταν θα πλησιάζουν τηλεφόρτωση δεδομένων ύψους 50 ευρώ, ή στο προσυμφωνημένο επίπεδο που θα έχουν καθορίσει.

Οι καταναλωτές θα πρέπει στη συνέχεια να επιβεβαιώσουν ότι δέχονται να υπερβούν αυτό το επίπεδο, προκειμένου να συνεχίσουν την περιαγωγή δεδομένων.

Με τον τρόπο αυτό επεκτείνεται το ισχύον σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης εντός της ΕΕ.

Από το 2014: ο ανταγωνισμός θα εξασφαλίσει φτηνότερη περιαγωγή

Από την 1η Ιουλίου 2014, οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν χωριστό πάροχο για την περιαγωγή κινητής τηλεφωνίας - είτε μέσω σύμβασης ή με την επιλογή παρόχου στον προορισμό τους, όπως εάν επέλεγαν ένα δίκτυο Wi-Fi. Και για τα δύο θα ισχύει ο ίδιος αριθμός.

Οι φορείς εκμετάλλευσης κινητών δικτύων στις χώρες επίσκεψης θα έχουν κίνητρο να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες σε τιμές που δεν θα απέχουν πολύ από τις εθνικές τιμές, βασισμένες στο δικό τους χαμηλό κόστος του εθνικού δικτύου. Με δεδομένα την αύξηση στη χρήση κινητών δεδομένων και την επιθυμία των πολιτών να χρησιμοποιούν τις συσκευές τους οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή, πολλοί ταξιδιώτες είναι πιθανό να βρούν πολύ ελκυστική αυτήν την επιλογή που μοιάζει με το Wi-Fi. Αυτές οι δυνάμεις θα αλληλοενισχύονται ώστε να προκύψουν χαμηλότερες τιμές και καλύτερη κάλυψη δικτύου.

Τα ανώτατα όρια τιμών θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις 30 Ιουνίου 2017, ως πρόσθετο δίχτυ ασφάλειας για τους καταναλωτές.

Tο ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής

Ο κανονισμός για την περιαγωγή είναι μια ψηφίδα σε ένα πολύ μεγαλύτερο τεχνολογικό ψηφιδωτό. Ειδικότερα, πρόκειται για την άρση περιττών περιορισμών στην οικονομική μεγέθυνση και την τοποθέτηση της Ευρώπης στην πρώτη γραμμή της επανάστασης των δεδομένων. Είναι πολλοί αυτοί που θα χρησιμοποιούσαν περισσότερο τα έξυπνα τηλέφωνα στο εξωτερικό για ευρύ φάσμα υπηρεσιών - όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι αγορές, οι τράπεζες, η αναζήτηση ή η κοινωνή συναναστροφή - αν τα δεδομένα ήταν φτηνότερα.

Για να έχετε αμέσως οικονομικά προσιτό διαδίκτυο είναι χρήσιμες οι συμβουλές, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει επίσης συγκεκριμένη δράση σε διάφορα πεδία:

  • προστασία δεδομένων,

  • υπολογιστικό νέφος,

  • ηλε-ταυτοποίηση,

  • φορητότητα αριθμού,

  • δικαίωμα για 12μηνα συμβόλαια κινητής και

  • μείωση των τελών τερματισμού κινητής τηλεφωνίας.

Όλες αυτές οι δράσεις έχουν ως στόχο την οικοδόμηση πλήρως ψηφιακής ενιαίας αγοράς που θα διαθέτει συνεπείς κανόνες, ώστε οι Ευρωπαίοι να μπορούν εύκολα να χρησιμοποιούν ποιοτικό περιεχόμενο, με όλες τις συσκευές τους, όπου κι αν βρίσκονται.

Περισσότερες πληροφορίες

Βλ. MEMO/12/227

Ο ιστότοπος περιαγωγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε την κα Neelie Kroes στο Twitter

Παράρτημα I

Ισχύοντα και νέα ανώτατα όρια λιανικής (χωρίς ΦΠA)

Ισχύον

1η Ιουλίου 2012

1η Ιουλίου 2013

1η Ιουλίου 2014

Δεδομένα (ανά MB)

δ.υ.

70 λεπτά

45 λεπτά

20 λεπτά

Εξερχόμενες φωνητικές κλήσεις (ανά λεπτό)

35 λεπτά

29 λεπτά

24 λεπτά

19 λεπτά

Εισερχόμενες φωνητικές κλήσεις (ανά λεπτό)

11 λεπτά

8 λεπτά

7 λεπτά

5 λεπτά

SMS (ανά SMS)

11 λεπτά

9 λεπτά

8 λεπτά

6 λεπτά

Ισχύοντα και νέα ανώτατα όρια χονδρικής χωρίς ΦΠΑ (σε τιμές που χρεώνουν οι εταιρείες μεταξύ τους):

Ισχύον

1η Ιουλίου 2012

1η Ιουλίου 2013

1η Ιουλίου 2014

Δεδομένα (ανά MB)

50 λεπτά

25 λεπτά

15 λεπτά

5 λεπτά

Φωνή (ανά λεπτό)

18 λεπτά

14 λεπτά

10 λεπτά

5 λεπτά

SMS (ανά SMS)

4 λεπτά

3 λεπτά

2 λεπτά

2 λεπτά

Τα προτεινόμενα ανώτατα όρια λιανικής χρησιμεύουν απλώς ως δίχτυ ασφάλειας για τους καταναλωτές, ενώ η Επιτροπή αναμένει ότι τα προτεινόμενα - ευνοϊκά για την ενίσχυση του ανταγωνισμού - διαρθρωτικά μέτρα θα αποφέρουν νέες πανευρωπαϊκές προσφορές και χαμηλότερες τιμές, σημαντικά χαμηλότερες από τα διασφαλιζόμενα ανώτατα όρια

Παράρτημα II

Εξοικονόμηση στο κόστος των δεδομένων

Παράδειγμα 1

Βελγική τετραμελής οικογένεια πηγαίνει για διακοπές στη Γαλλια ή την Ιταλία για μια εβδομάδα και χρησιμοποιεί έξυπνο τηλέφωνο.

Καλοκαίρι 2009

Καλοκαίρι 2012

Εξοικονόμηση

1MB

Μέση τιμή +/- 5 ευρώ με ΦΠΑ

70 λεπτά (+ 21% ΦΠΑ)

Θέαση χάρτη 5 φορές (1 MB ανά χάρτη)

25 ευρώ

4,2 ευρώ

20,80 ευρώ

Έλεγχος λογαριασμών στα μέσα κοινων. δικτύωσης καθημερινά επί ημίωρο (+/- 5 MB ανά ημέρα, συνολικά 35 MB)

175 ευρώ

29,65 ευρώ

145,5 ευρώ

Τηλεφόρτωση μιας φωτογραφίας καθημερινά (+/- 2MB ανά φωτογραφία)

70 ευρώ

11,86 ευρώ

58,4 ευρώ

Αποστολή ενός ηλε-μηνύματος καθημερινά (+/- 20 KB ανά e-mail, συνολικά 0,14 MB)

0,70 ευρώ

0,12 ευρώ

0,8 ευρώ

Σύνολο

270,70 ευρώ

45,83 ευρώ

224,7 ευρώ

Παράδειγμα 2

Βρετανός/ή επιχειρηματίας ταξιδεύει στη Γαλλία ή τη Γερμανία 10 φορες επί ένα τριήμερο κάθε χρόνο και χρησιμοποιεί ανάλογα το έξυπνο τηλέφωνό του/της:

Καλοκαίρι 2009

Καλοκαίρι 2012

Εξοικονόμηση

1MB

Μέση τιμή +/- 6 ευρώ με ΦΠΑ

70 λεπτά (+ 20% ΦΠΑ)

Θέαση 3 χαρτών ανά διαμονή (1 MB ανά χάρτη)

180

25,20

154,80

Έλεγχος λογαριασμών στα μέσα κοινων. δικτύωσης καθημερινά επί ημίωρο (+/- 5 MB)

900

126

774

Αποστολή 10 ηλε-μηνυμάτων καθημερινά (+/- 100 KB ανά e-mail/1MB ανά ημέρα)

180

25,20

154,80

Σύνολο

1260

176,40

1083,60


Side Bar