Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/316

Брюксел, 10 май 2012 г.

Програма в областта на цифровите технологии: с новите пределни цени за роуминг на данни семействата ще спестят над 200 евро всяка година, а пътуващите служебно ― над 1000 евро

От 1 юли 2012 г. законодателството на Европейския съюз за роуминг ще бъде променено, като се въвеждат пределни цени за изтеглянето на данни от интернет. Това ще доведе до значителни спестявания за тези, които използват електронни пътни карти, електронна поща и социални мрежи по време на пътуванията си. По този начин лице, което пътува служебно в ЕС, ще спести над 1000 евро на година, а семейство на почивка в друга страна от ЕС може спести поне 200 евро (подробно описание за тези примери за роуминг на данни се съдържат в приложение II).

Като цяло в резултат от промените в законодателството на ЕС (за роуминга за телефонни обаждания, SMS и данни) потребителите ще спестят 75 % от разходите за различни роуминг услуги в сравнение с цените от 2007 г. Тази година европейските граждани ще изразходват около 5 млрд. евро за роуминг услуги, което е с около 15 млрд. евро по-малко отколкото за същите услуги по цени от 2007 г.

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: „Чрез въвеждането на пределни цени за роуминга на данни създадохме пазар на роуминг, който отговаря на нуждите на „поколението на смартфон”. Нещо повече, сложихме край на надутите сметки, от които се е опарил всеки, използвал мобилен телефон по време на пътуванията си в чужбина. Радвам се, че всяка година Европейският съюз предприема действия, който спестяват пари на гражданите. От 2014 г. проблемът с роуминга ще бъде разрешен трайно по още по-успешен начин отколкото с въвеждането на пределни цени. Ще стимулираме неограничена конкуренция на пазара, като улесним избора от потребителя на отделен роуминг оператор. Ако потребителят намери по-добра оферта за роуминг в сравнение с стандартния му договор с мобилния доставчик, само с няколко кликвания той ще може да смени доставчика на роуминг, подобно на избора на безжична (Wi-Fi) мрежа."

През последните години потребителите се възползваха от въвеждането в ЕС на пределни цени, които действат като силна предпазна мрежа, и на гаранции срещу шокиращо високи сметки, както и от увеличената конкуренция, която води до по-ниски цени. Последните предложения на Комисията преминаха от проект към изпълнение за по-малко от една година, което е рекордно кратко време (вж. IP/11/835).

От лятото на 2012 г. изтеглянето на данни става много по-евтино

От 2007 г. насам ЕС наложи пределни цени за обаждания и текстови съобщения. Сега същата система се въвежда за данните. Новите пределни цени, който влизат в сила от 1 юли 2012 г., са:

  • 29 цента на минута за изходящо обаждане, плюс ДДС

  • 8 цента на минута за входящо обаждане, плюс ДДС

  • 9 цента за изпращане на текстово съобщение, плюс ДДС

  • 70 цента на мегабайт (MB) за изтегляне на данни или навигация в интернет при пътуване в чужбина (таксуване на използван килобайт), плюс ДДС.

През юли 2009 г. много оператори начисляваха повече от 4 евро за мегабайт изтеглени данни, а сега цената ще бъде около шест пъти по-ниска. С допълнителното намаляване на цените до 2014 г. максималната цена за изтегляне на данни ще падне на 20 евроцента за мегабайт, плюс ДДС, т.е. спестяване от 90 % спрямо много от сегашните тарифи.

Мобилните оператори могат да предлагат и по-евтини тарифи. Пределните цени се максималното ниво, което действа като защитна мярка, като в резултат на конкуренцията се очаква цените още да се понижат.

Шокиращо високи сметки: по-пълна информация при пътувания извън ЕС

За да се избегнат шокиращо високите сметки, от 1 юли 2012 г. пътуващите извън ЕС ще получават предупреждение чрез текстово съобщение (СМС), на електронната поща или в прозорец на екрана им, когато сметката за изтегляне на данни наближи 50 евро или предварително договорения от тях праг.

За да продължи роумингът на данни, потребителите ще трябва да потвърдят, че приемат да надхвърлят тази сума.

Това разширява действащата понастоящем в ЕС система за предупреждение.

От 2014 г.: конкуренцията ще доведе до по-евтин роуминг

От 1 юли 2014 г. клиентите ще могат да избират отделен доставчик за мобилен роуминг, без да се променя номерът им — или чрез договор, или чрез избор на доставчик в страната, в която се намират, както биха избрали Wi-Fi мрежа.

Операторите на мобилни мрежи в посещаваните страни ще имат стимул да предлагат такива услуги на цени, близки до националните, тъй като техните разходи за националните мрежи са по-ниски. С по-широкото разпространение на мобилни данни и тъй като хората искат да използват мобилните си устройства навсякъде и по всяко време, този подобен на Wi-Fi вариант вероятно ще бъде много удобен за голям брой пътуващи. Това ще доведе до по-ниски цени и по-добро покритие от мрежи.

Пределните цени ще се прилагат до 30 юни 2017 г. като допълнителна предпазна мрежа за потребителите.

По-широкият контекст на политиката

Законодателствто за роуминга е един елемент от много по-широка политика по отношение на технологиите. По-специално стремежът е да се премахнат ненужните ограничения пред икономическия растеж и Европа да се наложи като водеща сила в революцията с преноса на данни. Ако преносът на данни беше по-евтин, много хора биха използвали по-често своя смартфон в чужбина за по-широк кръг услуги — като здравни грижи, пазаруване, банкиране, навигация или осъществяване на социални контакти.

Лесният достъп до интернет на достъпни цени е важно, но недостатъчно условие; затова Европейската комисия предприема конкретни мерки в редица области:

  • защитата на данни,

  • „изчислителни облаци“ (cloud computing)

  • електронна идентификация,

  • преносимост на номера,

  • правото на 12-месечни договори за мобилни услуги и

  • намаляване на таксите за терминиране на повиквания в мобилни мрежи.

Всички тези действия са насочени към завършването на единен цифров пазар с еднакви правила, така че европейците да могат лесно да ползват голяма по обем информация навсякъде и чрез всякакви устройства.

За повече информация

Виж MEMO/12/227

Уебсайт за роуминга на Европейската комисия:

Neelie Kroes в Twitter

Приложение I:

Сегашни и нови пределни цени на дребно (без ДДС)

Сега

От 1 юли 2012 г.

От 1 юли 2013 г.

От 1 юли 2014 г.

Данни (за мегабайт)

Няма

70 цента

45 цента

20 цента

Изходящи разговори (на минута)

35 цента

29 цента

24 цента

19 цента

Входящи разговори (на минута)

11 цента

8 цента

7 цента

5 цента

СМС (за едно съобщение)

11 цента

9 цента

8 цента

6 цента

Сегашни и нови пределни цени на едро без ДДС (за цени между операторите):

Сега

От 1 юли 2012 г.

От 1 юли 2013 г.

От 1 юли 2014 г.

Данни (за мегабайт)

50 цента

25 цента

15 цента

5 цента

Гласова връзка (на минута)

18 цента

14 цента

10 цента

5 цента

СМС (за едно съобщение)

4 цента

3 цента

2 цента

2 цента

Предложените пределни цени на дребно служат само като защита за потребителите, като Комисията очаква предложените структурни мерки за засилване на конкуренцията да доведат до нови оферти на общоевропейско равнище и до цени, които са значително по-ниски от защитните пределни цени.

Приложение II

Икономии при мобилното ползване на данни

Пример 1

Белгийско четиричленно семейство отива на едноседмична почивка във Франция или Италия и използва смартфон.

Лятото на 2009 г.

Лятото на 2012 г.

Икономии

1MB

Средна цена +/- 5 евро вкл. ДДС

70 цента (+ 21% ДДС)

Ползване на електронна пътна карта — 5 пъти (1 MB на карта)

€ 25

€ 4,2

€ 20,80

Ползване на социални медии всеки ден в продължение на половин час (+/- 5 MB дневно, общо 35 MB)

€ 175

€ 29,65

€ 145,35

Качване в интернет по една снимка на ден (+/- 2 MB на снимка)

€ 70

€ 11,86

€ 58,14

Изпращане на едно електронно писмо на ден (+/- 20 KB по електронна поща, общо 0,14 MB)

€ 0,70

€ 0,12

€ 0,58

Общо

€ 270,70

€ 45,83

€ 224,87

Пример 2

Британски бизнесмен посещава Франция или Германия 10 пъти в годината за по три дни и използва смартфон по следния начин:

Лятото на 2009 г.

Лятото на 2012 г.

Спестяване

1MB

Средна цена +/- 6 евро вкл. ДДС

70 цента (+ 20 % ДДС)

Ползване на 3 електронни пътни карти за всеки престой (1 MB на карта)

€ 180

€ 25,20

€ 154,80

Ползване на социални медии всеки ден в продължение на половин час (+/- 5 MB)

€ 900

€ 126

€ 774

Изпращане на 10 електронни съобщения на ден (+/- 100 KB на съобщение/размер 1MB на ден)

€ 180

€ 25,20

€ 154,80

Общо

€ 1260

€ 176,40

€ 1083,60


Side Bar