Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/310

Bruxelles, 8 mai 2012

Programul Erasmus în 2010-2011: explicații privind statisticile

Comisia Europeană a publicat astăzi noile statistici referitoare la numărul de studenți, profesori și alte cadre din învățământul superior care au beneficiat de programul Erasmus în anul universitar 2010-2011 (IP/12/454). Astfel, 231 410 de studenți Erasmus și 42 813 de membri ai personalului universitar au beneficiat de finanțare prin Erasmus pentru studii, stagii în întreprindere, predare sau cursuri de formare în străinătate.

Erasmus le permite studenților să petreacă între 3 și 12 luni într-o altă țară europeană, fie pentru studii, fie pentru stagii în întreprinderi sau alte organizații. Poate beneficia de acest program orice student înscris la o instituție de învățământ superior care participă la program dintr-una dintre cele 33 de țări Erasmus (statele membre ale UE, Croația, Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Turcia, la care se va adăuga, din anul 2011-2012, Elveția). Și studenții din cadrul învățământul profesional postliceal de scurtă durată pot profita de sprijin din partea programului.

Un nou record: peste 230 000 de studenți Erasmus

De la începuturile programului, numărul studenților care au beneficiat de burse Erasmus nu a încetat să crească. În 2009-2010, a depășit pentru prima oară pragul de 200 000, iar cei 231 410 de studenți care au studiat sau au fost la un stagiu în străinătate în 2010-2011 reprezintă un nou record și o creștere anuală de 8,5% față de anul precedent (în 2009-2010, creșterea înregistrată în raport cu anul anterior a fost de 7,4%).

Diagrama 1: numărul anual de studenți Erasmus din 1987-1988 până în 2010-2011

Diagrama 2: mobilitatea studenților Erasmus – schimbarea relativă a numărului de studenți în funcție de țara de origine între 2009-2010 și 2010-2011

După cum se vede din diagrama 2, numărul de studenți Erasmus a crescut în aproape toate țările. Cea mai mare creștere a numărului de studenți care pleacă cu astfel de burse s-a înregistrat în Croația (132%), urmată de Liechtenstein (52%) și Cipru (22%). În 19 țări, creșterea observată a depășit procentul mediu de 8,5%.

O singură țară, Luxemburg, a cunoscut o scădere a numărului de studenți Erasmus (-5,8%). Aceasta este însă, totuși, țara care trimite în străinătate cel mai mare număr de studenți ca proporție din totalul studenților la nivel național.

Campionii Erasmus

Spania a avut cel mai mare număr de studenți plecați la studii sau la stagii în străinătate (36 183), urmată de Franța (31 747) și Germania (30 274).

Spania a fost, de asemenea, cea mai populară destinație Erasmus, cu 37 432 de studenți care au ales această destinație, urmată de Franța (27 721) și Germania (24 734). Regatul Unit a primit de două ori mai mulți studenți (24 474) decât a trimis în străinătate (12 833). De fapt, majoritatea țărilor au trimis la studii sau stagii mai mulți studenți decât au primit. Țările cu cel mai bun echilibru între numărul de studenți plecați în raport cu cel de studenți sosiți, au fost Slovenia, urmată de Austria, Țările de Jos și Luxemburg.

La schimburile de studenți din cadrul programelor de mobilitate au participat 3 041 de instituții de învățământ superior, ceea ce reprezintă o creștere de 6,6% în raportul cu anul precedent.

Diagrama 3: mobilitatea studenților Erasmus – nivelurile medii lunare ale burselor Erasmus

Bursa medie lunară acordată de UE a scăzut de la 254 EUR în 2009-2010 la 250 EUR în 2010-2011. Acest lucru a făcut posibil ca, în comparație cu anul anterior, să beneficieze de burse un număr mai mare de studenți. Diagrama de mai sus prezintă bursa medie lunară pentru studenții provenind din țările indicate. Comisia stabilește un plafon pentru bursa studențească lunară pentru fiecare țară; nivelul exact pentru fiecare caz este stabilit de agențiile naționale și de instituțiile de învățământ superior care gestionează programul.

În 2010-2011, 254 de studenți cu nevoi speciale (cu handicap) au primit finanțare suplimentară pentru a putea lua parte la schimburile Erasmus, comparativ cu 257 de studenți în 2009-2010.

O creștere de 7,2% pentru studii Erasmus

Programul Erasmus le oferă studenților posibilitatea de a-și petrece între 3 și 12 luni din perioada de studii în cadrul unei instituții de învățământ superior din străinătate.

Dintre 231 410 de studenți Erasmus, 190 498 au plecat în străinătate pentru studii, o creștere de 7,2% față de perioada 2009-2010. Numărul celor care au plecat în străinătate pentru studii a scăzut în 3 țări (Luxemburg, Ungaria și Polonia), în vreme ce alte 16 țări au asistat la o creștere peste medie a acestora. În termeni relativi, cea mai mare creștere față de cifrele din 2009-2010 s-a înregistrat în Croația (96,6%), urmată de Liechtenstein (84,2%) și de Cipru (25,1%).

Spania a avut cel mai mare număr de studenți plecați la studii (31 427), urmată de Franța (25 789) și Germania (25 178). Spania rămâne cea mai populară destinație pentru studii în străinătate, găzduind 30 580 de studenți Erasmus (+4,3%), urmată de Franța (23 173, +5,2%) și de Germania (19 120, +6,6%).

În medie, studenții au studiat în străinătate cu puțin peste 6,4 luni, iar bursa medie a fost de 226 EUR (față de 230 EUR în anul precedent).

Domeniile de studiu cele mai populare printre studenții Erasmus au fost științele sociale, cele economice și drept (34,7%), urmate de științele umane și arte (31,5%) și de inginerie, industria manufacturieră și construcții (12,6%).

O creștere de 15% a stagiilor prin Erasmus

Din 2007, Erasmus le oferă studenților posibilitatea de a dobândi experiență profesională prin stagii în întreprinderi sau alte organizații din străinătate. În 2010-2011, unul din șase studenți Erasmus - respectiv 40 912 din 231 410 – au ales această opțiune, o creștere de 15,1% în raportul cu anul anterior. Durata medie a unui stagiu a fost de 4,3 luni, pentru care studenții au primit în medie o bursă lunară din partea UE de 366 EUR (în scădere față de 386 EUR în 2009-2010).

Ca și în anii precedenți, cei mai mulți participanți la stagiile Erasmus au provenit din Franța (5 958, o proporție de 14,6% din total), urmată de Germania (5 096, reprezentând 12,5%) și de Spania (4 756, 11,6%). Cea mai populară destinație pentru stagii Erasmus a fost Regatul Unit, care a primit 6 970 de studenți (o proporție de 17%), urmată de Spania (6 852, 16,7%) și de Germania (5 614, 13,7%).

Pentru a susține stagiile în străinătate, o instituție de învățământ superior poate crea un consorțiu pentru stagii. Aceste consorții cuprind instituții de învățământ superior și alte tipuri de organizații, precum întreprinderi sau asociații. În 2010-2011, s-au creat 74 de consorții pentru stagii, în 13 țări. Peste 14 % din studenții Erasmus și-au găsit un stagiu prin intermediul acestor consorții.

Grupul cel mai numeros de studenți participanți la stagii Erasmus a provenit din domeniul științelor sociale, al științelor economice și al dreptului (26,6%), care a depășit domeniile de predilecție de anul trecut, respectiv științele umane și artele (17,1% anul acesta), precum și agricultura și medicina veterinară (15,4%), domeniu reprezentat de un număr de opt ori mai mare de studenți în raport cu anul anterior.

Câți studenți din învățământul superior (nivel licență și masterat) există în țările participante la programul Erasmus? Câți dintre ei și-au efectuat studiile parțial sau total în străinătate în 2010-2011?

Dintr-o populație studențească de peste 22,5 milioane în cele 32 de țări participante, circa 1% dintre studenți au beneficiat de burse de mobilitate studențească prin programul Erasmus în anul universitar 2010-20111.

Presupunând că durata medie a studiilor în instituțiile de învățământ superior este de 4-5 ani (licență și masterat), se poate estima că circa 4,5% din toți studenții europeni beneficiază la un moment dat de o bursă Erasmus pe durata studiilor lor universitare. Dintre aceștia, 67% beneficiază de bursă pe durata studiilor de licență, 28% la nivelul masteratului, 1% la nivel doctoral și 4% pe durata unor studii de scurtă durată. Circa 10% din numărul total al studenților și-au efectuat sau își efectuează studiile, parțial sau integral, în străinătate cu sprijinul Erasmus sau prin alte mijloace publice sau private.

La reuniunea de la București (România), din 26-27 aprilie 2012 (IP/12/394), miniștrii învățământului superior au adoptat Strategia de mobilitate Bologna, care prevede ca, până în 2020, 20% dintre absolvenții de învățământ superior își vor fi petrecut o parte a studiilor în străinătate, în conformitate cu cadrul de referință european pentru mobilitatea învățământului superior, adoptat în noiembrie 2011.

Cursurile intensive de limbi străine Erasmus (EILC)

Erasmus oferă cursuri specializate în limbile mai puțin utilizate și mai puțin predate din UE pentru a-i ajuta pe studenți să se pregătească pentru perioadele de studii sau de stagii în străinătate. Cursurile se organizează în țările în care limbile respective sunt limbi oficiale. Nu se oferă cursuri pentru limbile a căror predare este larg răspândită, precum engleza, germana, franceza sau spaniola (castiliana).

Numărul de EILC oferite a crescut semnificativ de la lansare. În 2010-2011, s-au organizat circa 392 de cursuri (față de 361 în anul precedent, o creștere de 8,6%) în 24 de țări, pentru un total de 5 872 de studenți Erasmus (+9%).

Cele mai populare destinații pentru studierea limbilor străine au fost Italia, Belgia (comunitatea flamandă) și Portugalia. Cel mai mare procent de studenți participanți la un curs de limbă s-a înregistrat în Slovenia, unde 18,9% dintre studenții Erasmus sosiți au luat parte la cursuri de limbă, urmată de Islanda (13,9%) și de Estonia (12,7%).

Mobilitatea personalului în cadrul Erasmus (misiuni de predare și formare a personalului)

Erasmus le permite și cadrelor didactice din învățământul superior, precum și persoanelor angajate în întreprinderi private să se deplaseze pentru a preda în străinătate, pe perioade cuprinse între o zi și șase săptămâni. La fel, personalul academic și neacademic din universități poate participa la cursuri de formare în străinătate pe perioade între cinci zile și șase săptămâni.

În anul universitar 2010-2011, Erasmus a sprijinit 42 813 schimburi de personal didactic și nedidactic din instituții de învățământ superior, pentru misiuni de predare sau de formare. Această cifră reprezintă o creștere anuală de 13,3%, mult superioară creșterii din anul precedent, de doar 3,8%.

Principalele țări de origine au fost Polonia (5 210), Spania (4 506) și Germania (3 674). Principalele destinații pentru mobilitatea personalului au fost Spania (4 304), Germania (4 195) și Italia (3 703). În general, schimburile de personal universitar sunt mai echilibrate decât schimburile de studenți.

51,2% din personalul universitar participant la Erasmus în 2010-2011 era format din bărbați. 13 membri cu nevoi speciale ai personalului universitar au primit finanțare suplimentară pentru a participa la schimburile Erasmus (față de doar 5 în anul anterior). Durata medie a acestor schimburi a fost de 5,7 zile, iar bursa medie – care s-a adăugat salariului obișnuit – a fost de 662 EUR (în scădere de la 672 EUR în 2009-2010).

La activitățile de mobilitate a personalului a participat un număr total de 2 254 de instituții de învățământ superior, o creștere cu 4,6% față de anul anterior.

Misiunile de predare cunosc o creștere semnificativă

Numărul profesorilor care beneficiază de finanțare prin Erasmus pentru misiuni de predare a crescut constant, astfel că, de la introducerea componentei, în 1997-1998, au fost finanțate peste 300 000 de schimburi de personal. Dintre cele 42 813 de schimburi de personal sprijinite în 2010-2011, 31 617 au fost misiuni de predare (+8,9% față de anul precedent).

Circa 355 de astfel de misiuni de predare au fost realizate de persoane provenind din întreprinderi, care au fost invitate să predea la instituții de învățământ superior din alte țări europene (+37% față de anul anterior).

Principala țară de origine a fost Polonia, cu 3 376 de misiuni de predare finanțate, urmată de Spania (3 272) și de Germania (3 006). La fel ca în anii precedenți, cele mai populare destinații pentru misiunile de predare au fost Germania (3 059), Spania (3 017) și Italia (2 859).

Cei mai mobili profesori au provenit din următoarele domenii: științe umane și arte (30,5%); științe sociale, economie și drept (22,6%); inginerie, industrie manufacturieră și construcții (13,7%). Profesorii au petrecut în medie 5,6 zile în străinătate, în misiuni de predare, o scădere mică, dar constantă, observată încă din 2000-2001, când media era de 6,9 zile. Bursa medie pentru o misiune de predare – pe lângă salariul obișnuit – a fost de 645 EUR, ceea ce reprezintă o ușoară scădere față de anul precedent (654 EUR).

Formarea personalului câștigă încă în popularitate

De la introducerea sa, în 2007, componenta de formare a personalului a cunoscut o creștere puternică a popularității. Dintre cele 42 813 de schimburi de personal sprijinite în 2010-2011, 11 196 au fost misiuni de formare a personalului (+28% față de anul precedent). Schimburile menționate au fost dedicate atât personalului academic, cât și celui neacademic, inclusiv celui angajat în administrație sau în serviciile auxiliare.

2 728 de persoane lucrând în învățământul superior au urmat cursuri de formare în întreprinderi din străinătate în anul universitar 2010-2011 (+48,6% în raport cu anul anterior).

Polonia a fost principala țară de origine a personalului format (1 834), urmată de Spania (1 234) și de Finlanda (782). Cea mai populară destinație a fost Spania (1 287), urmată de Germania (1 136) și de Regatul Unit (1 121).

Cursurile de formare dedicate personalului au durat în medie 6,2 zile. La acest tip de formare au participat mai multe femei decât bărbați (68%), în vreme ce la misiunile de predare a participat un procent de femei de doar 42,1%.

Programele intensive Erasmus continuă să crească numeric

Erasmus le oferă studenților și cadrelor universitare posibilitatea de a se reuni în cadrul unor programe de studii tematice, cu o durată cuprinsă între zece zile și șase săptămâni. UE finanțează organizarea acestor așa-numite programe intensive, precum și cheltuielile de călătorie și ședere ale participanților.

Țările care au organizate cele mai multe astfel de programe au fost Italia, cu 51 de cursuri (12,6% din numărul total), urmată de Germania (38) și de Franța (32). Domeniile de predilecție au fost științele sociale, economia și dreptul (26%), urmate de știință, inginerie, industria manufacturieră și construcții (18%). Cursurile în domeniul matematicii și informaticii, precum și cele din domeniul științelor umane și artelor au reprezentat o proporție de 15% fiecare. Durata medie a depășit cu puțin 12 zile.

În 2010-2011, s-au organizat 404 programe intensive Erasmus (în creștere față de 384 în anul precedent). Au participat la ele 13 963 de studenți (internaționali și naționali, o creștere de 10,7%) și 5 010 profesori (+14,4%).

Proiectele de cooperare universitară Erasmus

Programul Erasmus promovează, de asemenea, modernizarea învățământului superior european prin finanțarea de proiecte comune. Aceste proiecte, care pot să dureze până la 3 ani, sunt menite să încurajeze reforma politicilor universitare, prin cooperarea transnațională între instituțiile de învățământ superior și alte părți interesate. Cererile se depun o singură dată în cursul unui an calendaristic, iar fondurile alocate anual acestor proiecte se ridică la circa 20 de milioane EUR.

Multe dintre proiectele finanțate prin această componentă a programului Erasmus au dus dezvoltarea unor politici universitare fundamentale. De exemplu, Sistemul european de credite transferabile (ECTS) a fost inițial un proiect Erasmus, înainte de a deveni un instrument major de încurajare a mobilității, utilizat acum în întreaga Europă. (ECTS atribuie puncte de credit pentru fiecare parte a unui program de studiu, pe baza volumului de muncă al studentului, pentru a obține rezultatele preconizate ale învățării. Acesta simplifică acumularea de către studenți a creditelor obținute în programe diferite și recunoașterea studiilor efectuate în străinătate).

Numărul cererilor pentru proiecte de cooperare universitară a crescut de la an la an. În 2011, s-au depus circa 197 de cereri (față de 194 în 2010). Dintre acestea, 69 de proiecte au fost selectate pentru finanțare, ceea ce reprezintă o rată medie de succes de 35%. Cele mai multe propuneri au fost depuse de Regatul Unit (29), urmat de Finlanda și Belgia (fiecare cu câte 21 de propuneri), de Italia (18) și de Spania (16). Regatul Unit a înregistrat, de asemenea, cea mai mare rată de succes a cererilor, cu 17 proiecte aprobate.

Cât de mult cheltuiește UE cu programul Erasmus?

În cadrul exercițiului bugetar actual (2007-2013), UE a alocat programului Erasmus 3,1 miliarde EUR. În anul 2010-2011, bugetul total dedicat a fost de circa 460 de milioane EUR, dintre care 435 de milioane EUR au fost destinați sprijinirii mobilității.

Cea mai mare parte a bugetului Erasmus este gestionată de agențiile naționale din țările participante. Aproape 90% din bugetul Erasmus este investit în componentele de mobilitate a studenților și a personalului. Erasmus sprijină, de asemenea, proiecte și rețele multilaterale, care reprezintă aproximativ 4% din buget. Acestea sunt gestionate centralizat, de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) din Bruxelles.

Tabelul de mai jos prezintă totalitatea fondurilor Erasmus cheltuite pentru mobilitate pe ani.

Tabelul 1: fondurile descentralizate Erasmus alocate agențiilor naționale

Anul

Bugetul anual Erasmus dedicat

mobilității studenților și personalului, în mil. EUR

Modificarea față de anul precedent

1988

13,00

1989

26,84

106,46%

1990

32,88

22,50%

1991

43,86

33,39%

1992

62,88

43,37%

1993

67,88

7,95%

1994

72,78

7,22%

1995

73,46

0,93%

1996

74,3

1,14%

1997

70,00

-5,79%

1998

100,27

43,24%

1999

100,27

0,00%

2000

111,79

11,49%

2001

116,19

3,94%

2002

121,9

4,91%

2003

142,53

16,92%

2004

168,00

17,87%

2005

200,96

19,62%

2006

245,75

22,29%

2007

372,25

51,48%

2008

416,36

11,85%

2009

415,25

-0,27%

2010

435,03

4,76%

2011

469,64

7,96%

2012

480,22

2,25%

2013(*)

489,82

2,00%

(*) estimare

Cum se alocă fondurile Erasmus la nivel național?

Bugetul Erasmus global pentru mobilitatea studenților și a personalului se alocă diferitelor țări pe baza următorilor factori:

  • populația: numărul de studenți, absolvenți și profesori din învățământul superior (nivelurile 5-6 din Clasificarea Internațională Standard a Educației, ISCED). Datele sunt furnizate de Eurostat;

  • costul vieții și distanța dintre capitale – utilizați ca factori corectori aplicați factorului populație;

  • indicatorul performanței din trecut – calculat pe baza numărului de studenți și de membri ai personalului universitar plecați în străinătate în trecut (utilizându-se cele mai recente date disponibile).

Cum se determină cuantumul bursei lunare oferite de UE?

Bursele Erasmus sunt menite să acopere o parte din cheltuielile suplimentare necesare pentru a trăi și a călători în străinătate. Studenții Erasmus nu plătesc taxe de școlarizare instituției-gazdă din străinătate.

În fiecare țară, agențiile naționale alocă fondurile aflate la dispoziția lor instituțiilor de învățământ superior. O agenție națională poate decide, spre exemplu, să acorde burse mai mari unui număr mai mic de studenți (cum este cazul, de pildă, în Bulgaria, Cipru și Turcia) sau burse mai mici unui număr mai mare de studenți (precum în Franța și Italia), dar are totuși obligația de a respecta plafonul pentru burse stabilit de Comisia Europeană pentru fiecare țară de destinație (a se vedea Ghidul candidatului pentru Programul de învățare pe tot parcursul vieții).

Agenția națională alocă fondurile instituțiilor solicitante pe baza unor factori precum sumele solicitate sau performanțele din trecut. În continuare, instituția poate decide bursa lunară exactă pe care o plătește studentului (și suma zilnică sau săptămânală plătită personalului) în limitele stabilite de agenția națională, limite diferite de la o țară la alta.

Bursa lunară depinde de țara de destinație și de tipul de mobilitate. De exemplu, există tendința de a se acorda burse mai mari pentru stagii decât pentru studiile din străinătate.

Bursa Erasmus oferită de Uniunea Europeană poate fi apoi completată din diferite alte surse de cofinanțare de la nivel național, regional și local.

Agențiile naționale pot mări bursa lunară pentru studenții proveniți din medii dezavantajate din punct de vedere socioeconomic.

În 2010-2011, bursa lunară medie oferită de UE pentru mobilitatea studenților a variat între 133 EUR pentru studenții din Spania și 653 EUR pentru cei din Cipru. Bursa medie lunară pentru totalitatea țărilor a fost de 250 EUR.

Cum pot solicita studenții și membrii personalului universitar burse Erasmus?

Programul Erasmus este deschis tuturor studenților înscriși la instituții de învățământ superior care au semnat Carta Universitară Erasmus în cele 33 de țări participante (cele 27 de stat membre ale UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turcia, Croația și, din 2011-2012, Elveția). Majoritatea instituțiilor de învățământ superior din Europa – peste 4 000 – au semnat Carta Universitară Erasmus.

Primul pas pentru solicitarea unei burse Erasmus pentru o perioadă de studii sau un stagiu este contactarea biroului de relații internaționale al instituției de origine și completarea unui contract de studii Erasmus sau a unui contract de stagiu Erasmus înainte de începerea perioadei de mobilitate. Aceste contracte, care stabilesc programul pe care îl va urma studentul în perioada de studiu/de stagiu, trebuie aprobate și semnate de instituția de origine, de instituția sau întreprinderea-gazdă, precum și de student. Contractele simplifică și asigură recunoașterea academică deplină de către instituția de origine a muncii efectuate în mod satisfăcător de către student în perioada de bursă Erasmus.

Studiile Erasmus: cei care doresc să-și desfășoare o parte din perioada de studii în străinătate trebuie să fie cel puțin în al doilea an de studii la o instituție de învățământ superior.

Stagiile Erasmus: studenții pot efectua stagii prin Erasmus încă din primul an de studii universitare.

Perioadele petrecute în străinătate, atât pentru studii, cât și pentru stagii, pot dura între 3 și 12 luni fiecare sau pot avea o durată combinată totală de 24 de luni. Pentru studenții din învățământul profesional postliceal de scurtă durată, durata minimă a stagiilor este de două luni.

Erasmus pentru personalul universitar: personalul didactic trebuie să prezinte instituției sau întreprinderii de origine un program de predare aprobat de instituția-gazdă. Programul de formare al personalului universitar care solicită o bursă de formare Erasmus trebuie, în mod similar, să fie aprobat de către instituția de origine și de către instituția sau întreprinderea-gazdă.

Cum poate o universitate să obțină dreptul de a participa la programul Erasmus?

Universitatea sau instituția de învățământ superior trebuie să adere la mai multe principii și obligații cuprinse în Carta Universitară Erasmus înainte de a putea participa la proiectele Erasmus de mobilitate sau de cooperare. Accentul principal se pune pe asigurarea calității. Instituția-gazdă nu poate percepe taxe de școlarizare de la studenții Erasmus pe care îi primește, iar, la întoarcerea în instituția de origine, studentului ar trebui să i se recunoască automat și pe deplin cursurile sau stagiile încheiate cu succes.

Ce este Erasmus Mundus?

Programul Erasmus Mundus este un program internațional similar programului Erasmus tradițional, deși independent de acesta. De la lansarea sa în 2004, peste 25 000 de studenți din alte părți ale lumii au beneficiat de burse Erasmus Mundus pentru a studia la instituții de învățământ superior din Europa. Cu un buget anual de peste 220 de milioane EUR (2011), obiectivul Erasmus Mundus este sprijinirea excelenței academice, dezvoltarea cooperării cu țările din afara UE și sporirea atractivității învățământului superior din Europa. Erasmus Mundus oferă sprijin financiar pentru instituții și burse individuale în următoarele cazuri:

  • masterate și doctorate europene în cotutelă (inclusiv burse);

  • parteneriate cu instituții de învățământ superior din afara Europei și burse pentru studenți și cadre didactice universitare;

  • proiecte de promovare a învățământului superior european în întreaga lume.

Dimensiunea internațională a programelor educaționale din Europa va fi integrată în viitorul program „Erasmus pentru toți” (IP/11/1398).

De ce se numește Erasmus acest program?

Programul Erasmus a fost numit după filosoful, teologul și umanistul Desiderius Erasmus din Rotterdam (1466-1536). Erasmus, care a trăit în perioada Reformei, este cunoscut drept un opozant al dogmatismului.

Erasmus a trăit și a lucrat în diverse părți ale Europei, în căutarea cunoașterii, experienței și înțelegerii pe care le aduc contactele cu alte țări.

Acronimul ERASMUS se poate citi și ca provenind de la EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students (un program de acțiune comunitară în materie de mobilitate a studenților).

Pentru mai multe informații:

a se vedea și: Erasmus bate un nou record, cu o creștere de 8,5% a schimburilor de studenți (IP/12/454)

Mai multe informații despre programul Erasmus

Fapte și cifre privind Erasmus (broșură)

Statistici privind Erasmus

1 :

În 2010, totalul populației studențești din statele UE-27 era de aproximativ 18,5 milioane de studenți.


Side Bar