Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN IT

MEMO/12/261

Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2012

Δηλώσεις του Επιτρόπου Tajani: Βοήθεια της ΕΕ για τις μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Οι ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αντιμετωπίζουν πολύ δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας: 6 στις 10 επιχειρήσεις γνώρισαν μείωση των κερδών τους το 2011 σε σύγκριση με το 2010. 150.000 θέσεις απασχόλησης στις ΜΜΕ χάθηκαν το 2011. Αναμένεται ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 θα κλείνουν έως και 1000 ΜΜΕ ανά εβδομάδα. Ενόψει αυτής της κατάστασης ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, αρμόδιος για τις πολιτικές επιχειρηματικότητας, θα επισκεφθεί αύριο την Ελλάδα για να λάβει μέρος στις συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα μέσα της ΕΕ υπέρ των ΜΜΕ, έτσι ώστε να βοηθηθεί η Ελλάδα να αποκαταστήσει την οικονομία της.

Προς το σκοπό αυτόν, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Λουκάς Παπαδήμος και ο κ. Antonio Tajani θα είναι οι κύριοι ομιλητές στο συνέδριο με τίτλο «Η ανάπτυξη στην Ελλάδα: ΜΜΕ και επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020» το οποίο θα διεξαχθεί αύριο στην Αθήνα.

Το συνέδριο θα προσδιορίσει την κατάσταση σχετικά με τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης, όπως η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η μεταρρύθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η διευκόλυνση των εξαγωγών και η υποστήριξη της ΕΕ για την επιχειρηματικότητα. Ταυτόχρονα, θα χρησιμεύσει ως εκδήλωση δικτύωσης που θα επιδιώξει να προσδιορίσει τη δράση για τη συγκεκριμένη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στους τομείς της επεξεργασίας τροφίμων, των τεχνολογιών της πληροφορίας, της ενέργειας, του τουρισμού και των φαρμακευτικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό, θα επανεξεταστούν παραδείγματα επιτυχημένων περιπτώσεων ελληνικών εταιρειών σε διάφορους τομείς στρατηγικής σημασίας για την ελληνική οικονομία, τα οποία αποτελούν ζωντανή απόδειξη του ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί ανάπτυξη και να καταβληθούν προσπάθειες παρά τις σημερινές συνθήκες. Για παράδειγμα, συστάθηκαν νέες επιχειρήσεις μετά από περιόδους άσκησης σε εταιρείες σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες ή με τη βοήθεια του Δικτύου Γυναικών Πρεσβευτών Επιχειρηματικότητας (Women Entrepreneurship Ambassadors).

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «Η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα είναι απογοητευτική, αλλά το υψηλό ποσοστό ΜΜΕ στην Ελλάδα αποτελεί πλεονέκτημα. Σε όλη την Ευρώπη οι μικρές επιχειρήσεις συνέβαλαν σημαντικά στην ανάκαμψη και δημιούργησαν το 85% των νέων θέσεων απασχόλησης. Εάν επανέλθει η εμπιστοσύνη στους έλληνες επιχειρηματίες και ιδίως στις πολυάριθμες ΜΜΕ στην χώρα, η Ελλάδα θα είναι σε θέση να βγει από την κρίση. Η μόνη πηγή ανάπτυξης είναι η πραγματική οικονομία και η σπονδυλική της στήλη, δηλαδή οι ΜΜΕ.»

Το συνέδριο αποσκοπεί επίσης στην έναρξη της διαδικασίας εφαρμογής στους τομείς των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας, όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ελλάδα η οποία εκδόθηκε χθες. Η εν λόγω ανακοίνωση παρουσιάζει την ενόραση της Επιτροπής για τον τρόπο χειρισμού των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, καθώς και τη συγκεκριμένη υποστήριξη που μπορεί να παρασχεθεί με τις πολιτικές της ΕΕ στην Ελλάδα (IP/12/377).

Η διεξαγωγή του εν λόγω συνεδρίου αποφασίστηκε από τους κ.κ. Παπαδήμο και Tajani κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του κ. Παπαδήμου στις Βρυξέλλες, στο τέλος του Μαρτίου. Επίσης η ελληνίδα υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Άννα Διαμαντοπούλου θα συμμετάσχει δραστήρια στο συνέδριο.

Ο καίριος ρόλος των ΜΜΕ όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ είναι διαθέσιμα για χρηματική βοήθεια στις ΜΜΕ από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, με τη μορφή μέσων χρηματοδοτικής τεχνικής και επιδοτήσεων. Επιπλέον, ένα νέο ταμείο εγγυήσεων υπέρ των ΜΜΕ έχει συσταθεί με 500 εκατομμύρια ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και το ποσό αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί ώστε να διατεθεί ακόμη 1 δισεκατομμύριο ευρώ σε δάνεια από την ΕΤΕπ σε ελληνικές τράπεζες για τη μεταβίβαση δανείων σε ελληνικές ΜΜΕ. Ωστόσο, οι ελληνικές ΜΜΕ δεν εισέπραξαν ακόμη τα κεφάλαια αυτά λόγω της μείωσης της ζήτησης για επενδύσεις, του υψηλού κινδύνου που συνδέεται με τα δάνεια προς τις ΜΜΕ υπό τις παρούσες συνθήκες και, κατά συνέπεια, των δυσκολιών των ΜΜΕ να εξασφαλίσουν την απαραίτητη συγχρηματοδότηση από τις τράπεζες.

Με την ανακοίνωση ζητείται από τον ελληνικό τραπεζικό τομέα και τη διοίκηση να επιταχύνουν τις εκταμιεύσεις των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που είναι ήδη διαθέσιμα για χρηματοδότηση των ΜΜΕ κατά τους επόμενους 8 μήνες. Η ΕΤΕπ θα καταβάλει 600 εκατομμύρια ευρώ για δάνεια σε ελληνικές τράπεζες υπέρ των ΜΜΕ και ακόμη 400 εκατομμύρια έως το τέλος του 2013. Θα πρέπει επίσης να χορηγηθεί αυξημένη χρηματοδοτική στήριξη για την κατάρτιση επιχειρηματιών (με έμφαση σε νέα, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες), καθώς και για την καθοδήγηση από εμπειρότερο πρόσωπο, την πλαισίωση και την παροχή συμβουλών.

Ο ρόλος των ΜΜΕ στην Ελλάδα

Το 2010 υπήρχαν 742.600 ΜΜΕ στην Ελλάδα με 2.512.493 μισθωτούς, ποσοστό που αποτελεί πάνω από το 85% της συνολικής απασχόλησης, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η Ελλάδα παρουσιάζει πολύ υψηλό μερίδιο των ΜΜΕ, και ιδίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Η σημασία των ελληνικών πολύ μικρών επιχειρήσεων αποδεικνύεται επίσης από το μερίδιό τους στην απασχόληση και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, καθώς περισσότεροι από ένας στους δύο έλληνες που εργάζονται στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα απασχολούνται από μια πολύ μικρή επιχείρηση.

Η συμβολή των ελληνικών ΜΜΕ στην προστιθέμενη αξία υπερβαίνει επίσης σε μεγάλο βαθμό τον μέσο όρο της ΕΕ (35,3% έναντι 21,8%). Στην πράξη, οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μόλις το 14 % του συνόλου των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα (μέσος όρος της ΕΕ: 33 %) καταφέρνουν, παρόλα αυτά, να παράγουν περισσότερο από το 28 % της συνολικής προστιθεμένης αξίας, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι ελληνικές πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα. Οι ελληνικές ΜΜΕ απασχολούν κατά μέσο όρο μόλις 2,9 άτομα, πολύ λιγότερα από τον μέσο όρο της ΕΕ που είναι 4,2 άτομα.

Παρά τη σημασία που έχει για την ελληνική οικονομία ο τομέας του τουρισμού, ο τομέας των υπηρεσιών των ΜΜΕ στην Ελλάδα είναι στην πράξη μικρότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ (34 % έναντι 44 %) όσον αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων. Το ίδιο ισχύει και για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και προστιθέμενης αξίας στον τομέα των υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές ΜΜΕ φαίνεται ότι αναλογικά δραστηριοποιούνται περισσότερο σε σχέση με τις αντίστοιχες της ΕΕ στον τομέα του εμπορίου, καθώς το 42% των ελληνικών ΜΜΕ δραστηριοποιείται στον τομέα αυτό (μέσος όρος της ΕΕ: 31 %).

Ο συνολικός αριθμός των ελληνικών ΜΜΕ σημείωσε σταθερή πτώση κατά τα τελευταία έτη, γεγονός που σημαίνει, σε απόλυτες τιμές, ότι το 2010 υπήρχαν 30.000 λιγότερες επιχειρήσεις από ό,τι το 2003. Παρόμοια τάση παρατηρείται όσον αφορά την απασχόληση στον τομέα των ελληνικών ΜΜΕ, στον οποίο χάθηκαν περισσότερες από 135.000 θέσεις απασχόλησης κατά την ίδια περίοδο. Έντονη είναι επίσης η μείωση της προστιθέμενης αξίας.

Small Business Act (SBA) – Fact Sheet Greece 2011 (Νόμος για τις μικρές επιχειρήσεις (small business act) – Ενημερωτικό Δελτίο για την Ελλάδα 2011)

Summary of SBA Fact sheet on Greece (Σύνοψη του Ενημερωτικού Δελτίου του νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις για την Ελλάδα)

Erasmus for young entrepreneurs (Erasmus για νέους επιχειρηματίες)

Network of Women Entrepreneurship Ambassadors (Δίκτυο Γυναικών Πρεσβευτών Επιχειρηματικότητας)


Side Bar