Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/227

Bryssel den 28 mars 2012

Digitala agendan: EU når preliminär överenskommelse om framtidens roaming

I dag kom goda nyheter för alla som har drabbats av höga avgifter när de använt sin mobiltelefon eller surfplatta utomlands: Efter kommissionens förslag från förra året har ledamöterna i Europaparlamentet och företrädare för rådet och Europeiska kommissionen nått en preliminär överenskommelse om nya EU-bestämmelser om roaming (se IP/11/835). Bestämmelserna kommer att leda till en strukturell och hållbar lösning på problemet med höga kostnader för att använda mobiltelefoner och andra smarta apparater vid resor inom EU. Europaparlamentet väntas godkänna överenskommelsen i maj 2012 och rådet i juni, vilket innebär att de nya bestämmelserna bör kunna träda i kraft den 1 juli 2012.

Genom bestämmelserna kommer det att skapas mer konkurrens på roamingmarknaden. Tills vidare kommer det att införas nya skyddsgränser för konsumentpriserna, bland annat ett nytt pristak för dataroaming, vilket successivt kommer att sänka priserna från dagens höga nivåer fram till dess att de positiva effekterna av konkurrensen verkligen börjar märkas.

- Konsumenterna är trötta på att betala höga roamingavgifter, säger Neelie Kroes, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan. Hon fortsätter: Den nya överenskommelsen om roaming ger oss en långsiktig strukturell lösning, med lägre priser, fler valmöjligheter och en ny smart strategi för datatjänster och internetsurfning. Fördelarna kommer att märkas lagom till sommarsemestern, och sommaren 2014 kommer konsumenterna att kunna jämföra erbjudanden och välja det mest fördelaktiga.

Konkurrensen kommer att ge billigare roaming

Från och med den 1 juli 2014 kommer kunderna att ha möjlighet att välja det bästa erbjudandet och, utan att behöva byta telefonnummer, teckna ett separat mobilavtal för roaming, med en annan operatör än den egna mobiloperatören. Varje gång en kund passerar en landsgräns kommer hans eller hennes telefon automatiskt att anslutas till den valda roamningsleverantörens nät. Kunderna kommer också att ha möjlighet att direkt välja ett lokalt mobilnät för dataroaming i det land som de besöker (mer information följer nedan).

Från och med den 1 juli 2012 kommer virtuella mobiloperatörer och återförsäljare som inte har egna nät att omedelbart ha rätt till tillträde till andra operatörers nät till reglerade grossistpriser för att kunna tillhandahålla sina kunder roamingtjänster (liksom nationella tjänster). Redan detta kommer att leda till mer konkurrens mellan aktörerna och således öka incitamenten för dem att erbjuda kunderna mer attraktiva roamingpriser och roamingtjänster.

Det är första gången som EU har gjort något i grunden för att komma till rätta med de höga roamingkostnaderna genom att strukturellt ändra marknadens kärna och på så vis främja konkurrensen.

Dataroaming: välj nät före eller under roaming

Konkurrenskraftiga erbjudanden om dataroaming kommer också att möjliggöras genom de nya EU-bestämmelserna om roaming som skapar nya sätt att använda smarttelefoner, minidatorer eller surfplattor vid resor utomlands. Från och med juli 2014 kommer mobiloperatörerna i de länder som besöks att ha möjlighet att direkt erbjuda resenärerna tjänster för dataroaming i sina egna nät, medan konsumenterna kan göra sitt val antingen i förväg eller på plats. Mobilnätsoperatörer i de länder som besöks kommer att ha incitament att erbjuda sådana tjänster till avgifter som ligger nära nationella priser, på grundval av sina egna låga nationella nätkostnader. I och med att användningen av mobildata intensifieras då alltfler vill använda sin utrustning överallt och närsomhelst kommer många resenärer troligen att tycka att detta wifi-liknande alternativ är mycket intressant.

Till dess … billigare roaming tack vare pristak

Till dess att konkurrensen har lett till lägre priser kommer EU:s bestämmelser om roaming successivt att sänka taken för slutkundspriser på röst- och texttjänster, och det införs ett nytt tak för slutkundspriser på mobila datatjänster. Taken kommer att fungera som ett skydd för konsumenterna fram till den 30 juni 2017.

Enligt de nya bestämmelserna, som kommer att träda i kraft den 1 juli 2012, kommer konsumenterna att betala högst

  • 29 cent per minut för att ringa,

  • 8 cent per minut för att ta emot samtal,

  • 9 cent för att skicka ett textmeddelande,

  • 70 cent per megabyte (MB) för att ladda ner data eller surfa på internet vid resor utomlands (betalas per använd kilobyte).

Dessa reglerade pristak kommer successivt att sänkas så att roamingkunder den 1 juli 2014 betalar högst 19 cent per minut för att ringa, högst 5 cent per minut för att ta emot samtal, högst 6 cent för att skicka ett textmeddelande och högst 20 cent per megabyte (MB) för att ladda ner data eller surfa på internet vid resor utomlands (betalas per använd kilobyte).

De här nya prisnivåerna har grundats på nya data om branschens kostnader för att tillhandahålla roamingtjänster. Uppgifterna lämnades i februari i år av Berec, som är organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation. Pristaken i grossistledet grundas på en beräkning av baskostnaderna för tillhandahållandet. Skyddstaken i slutkundsledet fastställs däremot på en nivå som bör innebära att det blir attraktivt att investera i alternativa roamingtjänster och intressant för nya aktörer att ta sig in på marknaden. Det här är nyckeln till en effektiv och hållbar konkurrens på denna marknad för konsumenternas bästa.

Skyhöga räkningar: bättre information vid resor utanför EU

Enligt de nya bestämmelserna kommer konsumenterna också att få information om roamingavgifter när de reser till länder utanför EU, vilket innebär att de lättare kan undvika skyhöga räkningar när de använder sina smarta apparater utomlands. Enligt de nya bestämmelserna kommer det varningssystem som redan införts inom EU att utvidgas. Från och med den 1 juli 2012 kommer den som reser till platser utanför EU att få ett varningsmeddelande eller e-brev eller se ett poppuppfönster när de närmar sig datanedladdningar för 50 euro eller ett på förhand godkänt belopp. Man kommer att vara tvungen att bekräfta att man vill överskrida detta belopp för att kunna fortsätta med dataroamingen.

Mer information

Se MEMO/11/485

Europeiska kommissionens webbplats för roaming

Webbplats för den digitala agendan

Neelie Kroes webbplats

Följ Neelie Kroes på Twitter

Bilaga

Nuvarande och nya tak för slutkundspriser (exklusive moms)

Nu

1 juli 2012

1 juli 2013

1 juli 2014

Data (per MB)

Inget

70 cent

45 cent

20 cent

Ringda röstsamtal (per minut)

35 cent

29 cent

24 cent

19 cent

Mottagna röstsamtal (per minut)

11 cent

8 cent

7 cent

5 cent

SMS (per SMS)

11 cent

9 cent

8 cent

6 cent

Nuvarande och nya tak för grossistpriser (för priser som operatörer tar ut av varandra):

Nu

1 juli 2012

1 juli 2013

1 juli 2014

Data (per MB)

50 cent

25 cent

15 cent

5 cent

Röst (per minut)

18 cent

14 cent

10 cent

5 cent

SMS (per SMS)

4 cent

3 cent

2 cent

2 cent

De föreslagna taken för slutkundspriser fungerar som ett skydd för konsumenterna, men kommissionen förväntar sig att de föreslagna konkurrensfrämjande strukturella åtgärderna kommer att skapa innovativa EU-omfattande erbjudanden och lägre priser långt under taken.


Side Bar