Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/227

Bruselj, 28. marec 2012

Digitalna agenda: dogovor EU o ugodnejšem gostovanju uporabnikov mobilnih telefonov v prihodnosti

Danes sporočamo veselo novico za vse, ki jih pestijo visoki stroški uporabe mobilnih telefonov ali tabličnih računalnikov v tujini. Poslanci Evropskega parlamenta ter predstavniki Sveta in Evropske komisije so dosegli predhodni dogovor o novih pravilih EU o gostovanju, ki sledi predlogu Evropske komisije iz lanskega leta (glej IP/11/835). Ta pravila bodo pripeljala do strukturne in trajne rešitve za visoke stroške uporabe mobilnih telefonov in drugih pametnih naprav med potovanjem po EU. Evropski parlament naj bi ta sporazum odobril maja 2012, Svet pa junija, in tako bi nova pravila začela veljati 1. julija 2012.

Nova pravila bodo zagotovila večjo konkurenco na trgu gostovanja. Do takrat pa zagotavljajo nove zaščitne zgornje meje potrošniških cen, vključno z novo zgornjo mejo cen podatkovnega gostovanja, kar bo postopoma vplivalo na padec cen s trenutnih visokih ravni, dokler se ne bodo v celoti občutile koristi konkurence.

Podpredsednica Evropske komisije Neelie Kroes, pristojna za digitalno agendo, je povedala: „Potrošniki so naveličani oderuško visokih cen gostovanja. Novi dogovor o gostovanju predstavlja dolgoročno strukturno rešitev z nižjimi cenami, večjo izbiro in novim, pametnim pristopom na področju prenosa podatkov in brskanja po internetu. Koristi bo mogoče občutiti že med poletnimi počitnicami, do poletja 2014 pa bo na voljo tudi možnost svobodne izbire med najugodnejšimi ponudbami.“

Konkurenca bo zagotovila cenejše gostovanje

Od 1. julija 2014 bodo potrošniki imeli možnost iskanja najugodnejše ponudbe in podpisa ločenih pogodb za gostovanje, ki bodo lahko drugačne od domačega ponudnika mobilnih storitev, pri tem pa bodo lahko obdržali isto telefonsko številko. Ob vsakem prečkanju meje bo potrošnikov telefon preklopil na omrežje izbranega ponudnika storitve gostovanja, potrošniku samemu pa ne bo treba storiti ničesar. Potrošniki bodo imeli tudi možnost neposredne izbire lokalnega mobilnega omrežja za podatkovno gostovanje v obiskani državi (več podrobnosti spodaj).

Od 1. julija 2012 bodo navidezni mobilni operaterji in posredniki, ki nimajo lastnih omrežij, imeli pravico takojšnjega dostopa do omrežja drugih operaterjev po reguliranih veleprodajnih cenah, da bodo svojim strankam lahko zagotavljali storitve gostovanja (skupaj z nacionalnimi storitvami). To bo zagotovilo večjo konkurenco med operaterji in jih tako spodbudilo, da strankam ponudijo privlačnejše cene in storitve gostovanja.

To je prvič, da se je Evropska unija visokih stroškov gostovanja lotila v jedru problema, saj na trgu uvaja strukturne spremembe, ki spodbujajo konkurenco.

Podatkovno gostovanje: izberite svoje omrežje pred ali med gostovanjem

Nova pravila EU o gostovanju bodo konkurenčne ponudbe za podatkovno gostovanje spodbudili tudi z uvedbo novih načinov uporabe pametnih telefonov, mini prenosnikov ali tabličnih računalnikov med potovanjem v tujini. Od julija 2014 bodo mobilni operaterji v obiskanih državah imeli možnost, da popotnikom neposredno ponudijo storitve podatkovnega gostovanja na lastnih omrežjih, kar bodo potrošniki lahko izbrali vnaprej ali na mestu samem. Mobilni operaterji v obiskanih državah bodo motivirani za ponujanje takšnih storitev po cenah, podobnih nacionalnim, zaradi nizkih stroškov njihovega nacionalnega omrežja. Ker ljudje vedno bolj uporabljajo mobilne podatke in želijo svoje naprave uporabljati kjerkoli in kadarkoli, je verjetno, da se bo ta brezžičnemu internetu podobna možnost mnogim zdela zelo privlačna.

Do takrat pa… cenejše gostovanje zaradi omejitev cen

Dokler konkurenca ne zniža maloprodajnih cen, bodo pravila EU o gostovanju postopoma nižala trenutne zgornje meje maloprodajnih cen za klicne storitve in kratka sporočila (SMS) ter spodbudila uvedbo novih zgornjih mej maloprodajnih cen za mobilne podatkovne storitve. Te zgornje meje bodo potrošnike ščitile do 30. junija 2017.

V skladu z novimi pravili, ki začnejo veljati 1. julija 2012, potrošniki ne bodo plačevali več kot:

  • 29 centov na minuto za odhodne klice,

  • 8 centov na minuto za dohodne klice,

  • 9 centov za pošiljanje kratkih sporočil,

  • 70 centov na megabajt (MB) za prenos podatkov oziroma brskanje po internetu med potovanjem v tujini (obračunano na porabljen kilobajt).

Te regulirane zgornje meje cen se bodo postopoma zniževale, tako da bodo do 1. julija 2014 potrošniki med gostovanjem plačali največ 19 centov na minuto za odhodne klice, največ 5 centov na minuto za dohodne klice, največ 6 centov za poslana kratka sporočila in največ 20 centov na megabajt (MB) za prenos podatkov oziroma brskanje po internetu med potovanjem v tujini (obračunano na porabljen kilobajt).

Nove cene temeljijo na novih podatkih o stroških zagotavljanja storitve gostovanja v sektorju, ki jih je BEREC, organ evropskih regulatorjev za telekomunikacije, predložil februarja letos. Zgornje meje veleprodajnih cen so oblikovane na podlagi ocene osnovnih stroškov zagotavljanja storitev, medtem ko so zaščitne zgornje meje maloprodajnih cen določene na ravni, ki bi morala spodbuditi naložbe v alternativne storitve gostovanja in vstop novih akterjev, kar je ključno za razvoj učinkovite in trajne konkurence na tem trgu, ki je v interesu potrošnikov.

Neprijetna presenečenja ob prejemu računa: boljše informacije pri potovanju zunaj EU

V skladu z novimi pravili bodo potrošniki informacije o cenah gostovanja prejemali tudi med potovanjem v države zunaj EU, kar jim bo v pomoč pri izogibanju „neprijetnim presenečenjem ob prejemu računa“ zaradi uporabe pametnih naprav v tujini. Nova pravila bodo omogočila razširitev sistema opozarjanja, ki se trenutno uporablja v EU. Po 1. juliju 2012 bodo osebe, ki potujejo zunaj EU, prejele opozorilo prek kratkega sporočila, elektronske pošte ali pojavnega okna, ko se bo strošek prenosa podatkov približal 50 EUR oz. vnaprej dogovorjenemu znesku. Potrošniki bodo morali potrditi, da se strinjajo s prekoračitvijo, če bodo želeli nadaljevati s prenosom podatkov.

Dodatne informacije

Glej MEMO/11/485

Spletna stran Evropske komisije o gostovanju

Spletna stran Digitalne agende

Spletna stran Neelie Kroes

Spremljajte Neelie Kroes na Twitterju

Priloga

Trenutne in nove zgornje meje maloprodajnih cen (brez DDV):

Trenutno

1. julij 2012

1. julij 2013

1. julij 2014

Podatki (na MB)

Ni omejitve

70 centov

45 centov

20 centov

Odhodni klici (na minuto)

35 centov

29 centov

24 centov

19 centov

Dohodni klici (na minuto)

11 centov

8 centov

7 centov

5 centov

SMS (na sporočilo)

11 centov

9 centov

8 centov

6 centov

Trenutne in nove zgornje meje veleprodajnih cen (cen, ki si jih medsebojno zaračunavajo operaterji):

Trenutno

1. julij 2012

1. julij 2013

1. julij 2014

Podatki (na MB)

50 centov

25 centov

15 centov

5 centov

Klici (na minuto)

18 centov

14 centov

10 centov

5 centov

SMS (na sporočilo)

4 cente

3 cente

2 centa

2 centa

Predlagane omejitve maloprodajnih cen služijo zgolj kot varovalo za potrošnike, pri čemer Komisija pričakuje, da bodo predlagani strukturni ukrepi za povečanje konkurence privedli do inovativnih vseevropskih ponudb in cen, ki bodo občutno nižje od zaščitnih zgornjih meja.


Side Bar