Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/227

Brusel 28. marca 2012

Digitálna agenda: EÚ dosiahla predbežnú dohodu o trvalom riešení roamingu pre používateľov mobilných telefónov

Skvelá správa pre každého, koho zaskočili vysoké poplatky, keď sa pokúsil používať svoj mobilný telefón alebo tablet v zahraničí poslanci Európskeho parlamentu a zástupcovia Rady a Európskej komisie dosiahli predbežnú dohodu o nových pravidlách EÚ pre roaming v nadväznosti na návrh Európskej komisie z minulého roka (pozri IP/11/835). Tieto pravidlá povedú k štrukturálnym a trvalým riešeniam problému vysokých nákladov na používanie mobilných telefónov a iných inteligentných zariadení na cestách v EÚ. Predpokladá sa, že Európsky parlament túto dohodu schváli v máji 2012 a Rada v júni, čo umožní, aby nové pravidlá nadobudli účinnosť 1. júla 2012.

Pravidlá vytvoria väčšiu konkurenciu na trhu roamingových služieb. Medzitým zavádzajú nové ochranné limity spotrebiteľských cien vrátane nového cenového limitu pre dátový roaming, vďaka čomu sa ceny budú postupne znižovať zo súčasných vysokých úrovní, až kým sa nezačnú plne prejavovať prínosy vyplývajúce z hospodárskej súťaže.

Podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná za digitálnu agendu Neelie Kroesová vyhlásila: „Spotrebitelia sú už znechutení tým, ako ich zdierajú vysokými poplatkami za roaming. Nová dohoda o roamingu prináša dlhodobé štruktúrované riešenie s nižšími cenami, väčšími možnosťami výberu a novým inteligentným prístupom k dátam a surfovaniu na internete. Tieto prínosy sa prejavia už počas letného dovolenkového obdobia – a v lete roku 2014 si už ľudia budú môcť vybrať najlepšiu ponuku.“

Konkurencia prinesie zlacnenie roamingu

Od 1. júla 2014 budú mať zákazníci možnosť vybrať si najvýhodnejšiu ponuku a podpísať osobitnú zmluvu o roamingu s iným prevádzkovateľom než tým, ktorý prevádzkuje ich domácu mobilnú sieť, pri súčasnom zachovaní rovnakého telefónneho čísla. Vždy keď zákazník prekročí hranice, telefón sa mu automaticky prepne na sieť poskytovateľa roamingových služieb, ktorého si vybral. Zákazníci získajú aj možnosť priameho výberu služieb dátového roamingu miestnej mobilnej siete v krajine, ktorú navštívia (podrobnosti sú uvedené nižšie).

Od 1. júla 2012 virtuálni mobilní prevádzkovatelia a predajcovia, ktorí nemajú vlastné siete, získajú okamžité právo prístupu k sieťam iných prevádzkovateľov za regulované veľkoobchodné ceny, aby svojim zákazníkom mohli poskytovať roamingové služby (spoločne s vnútroštátnymi službami). Už len tým sa zintenzívni hospodárska súťaž medzi operátormi na roamingových trhoch a zvýši ich motivácia ponúkať atraktívnejšie roamingové ceny a služby.

Je to prvý raz, keď sa Európska únia podujala obmedziť vysokú cenu roamingu priamo v základoch tým, že zaviedla prokonkurenčnú štrukturálnu zmenu v samom jadre trhu.

Dátový roaming: vyberte si svoju sieť už pred využívaním roamingu alebo priamo počas neho

Nové pravidlá EÚ pre roaming umožňujú zvýšiť konkurencieschopnosť ponúkaných služieb dátového roamingu, pretože prinášajú nové spôsoby používania smartfónov, netbookov alebo tabletov počas pobytu v zahraničí. Od júla 2014 budú mať prevádzkovatelia mobilných sietí v navštívených krajinách možnosť ponúkať návštevníkom priamo vo svojich sieťach služby dátového roamingu, čím umožnia spotrebiteľom, aby si spôsob roamingu vybrali buď vopred, alebo až priamo na mieste. Prevádzkovatelia mobilných sietí v navštevovaných krajinách budú motivovaní ponúkať takéto služby za ceny blízke vnútroštátnym cenám na základe svojich vlastných nízkych nákladov spojených s využívaním vnútroštátnych sietí. Mobilné dáta sa využívajú čoraz viac a ľudia si želajú, aby ich zariadenia fungovali všade a stále, mnohí cestovatelia pravdepodobne budú považovať takúto možnosť, pripomínajúcu využívanie WiFi, za atraktívnu.

A dovtedy… lacnejší roaming vďaka cenovým limitom

Kým konkurencia prinesie zníženie maloobchodných cien, v rámci pravidiel EÚ pre roaming sa budú postupne znižovať horné hranice súčasných maloobchodných cien hlasových a textových (SMS) služieb a zavedú nové cenové limity pre mobilné dátové služby. Tieto cenové limity budú fungovať ako ochranné obmedzenia v prospech spotrebiteľov až do 30. júna 2017.

Podľa nových pravidiel, ktoré začnú platiť 1. júla 2012, spotrebitelia nezaplatia viac než:

  • 29 centov za minútu pri odchádzajúcom hovore,

  • 8 centov za minútu pri prijímanom hovore,

  • 9 centov za odoslanie textovej správy,

  • 70 centov za megabajt (MB) pri sťahovaní dát alebo surfovaní na internete počas ciest v zahraničí (účtované za využitý kilobajt)

Tieto regulované cenové limity sa budú postupne znižovať tak, aby sa do 1. júla 2014 dosiahol stav, že spotrebitelia nebudú pri roamingu platiť viac ako 19 centov za minútu odchádzajúceho hovoru, maximálne 5 centov za minútu prijímaného hovoru, maximálne 6 centov za odoslanie textovej správy a maximálne 20 centov za megabajt (MB) pri sťahovaní dát alebo surfovaní na internete počas ciest v zahraničí (účtované za využitý kilobajt).

Tieto nové cenové úrovne sa zakladajú na nových údajoch o nákladoch odvetvia na poskytovanie služieb roamingu, ktoré poskytol BEREC, Orgán európskych telekomunikačných regulačných orgánov, vo februári tohto roku. Veľkoobchodné cenové limity vychádzajú z odhadov základnej ceny poskytovania, zatiaľ čo ochranné maloobchodné cenové limity sa stanovujú na úrovni, ktorá by mala zatraktívniť investovanie do alternatívnych roamingových služieb a vstup nových hráčov na trh – čo je kľúčovou požiadavkou vzniku účinnej, trvalej hospodárskej súťaže na tomto trhu v záujme spotrebiteľov.

Šok z účtu: lepšia informovanosť počas ciest mimo EÚ

Podľa nových pravidiel budú spotrebitelia informovaní o sadzbách roamingu aj počas ciest do krajín mimo EÚ, čo im pomôže ľahšie sa vyhnúť „šokom z účtu“ pri používaní inteligentných zariadení v zahraničí. Nové pravidlá umožnia rozšírenie systému varovaní, ktorý sa už používa v rámci EÚ. Od 1. júla 2012 platí, že keď sa ľudia , ktorí cestujú do krajín ležiacich mimo EÚ, pri sťahovaní údajov priblížia k poplatku na úrovni 50 EUR alebo na inej úrovni, s ktorou predtým súhlasili, dostanú textovú správu, email alebo sa im na zariadení otvorí okno s varovaním. Ak budú chcieť naďalej využívať dátový roaming, budú musieť potvrdiť, že im prekročenie tejto úrovne neprekáža.

Ďalšie informácie

Pozri MEMO/11/485

Webová stránka Európskej komisie venovaná roamingu

Webová stránka digitálnej agendy

Webová stránka Neelie Kroesovej

Neelie Kroesová na Twitteri

Príloha

Súčasné a nové maloobchodné cenové limity (bez DPH)

V súčasnosti

1. júl 2012

1. júl 2013

1. júl 2014

Dáta (za MB)

žiadne

70 centov

45 centov

20 centov

Odchádzajúce hlasové volania (za minútu)

35 centov

29 centov

24 centov

19 centov

Prijaté hlasové volania (za minútu)

11 centov

8 centov

7 centov

5 centov

SMS (za SMS)

11 centov

9 centov

8 centov

6 centov

Súčasné a nové veľkoobchodné cenové limity (týkajúce sa cien, ktoré si navzájom účtujú operátori):

V súčasnosti

1. júl 2012

1. júl 2013

1. júl 2014

Dáta (za MB)

50 centov

25 centov

15 centov

5 centov

Hlasové volania (za minútu)

18 centov

14 centov

10 centov

5 centov

SMS (za SMS)

4 centy

3 centy

2 centy

2 centy

Navrhované limity maloobchodných cien predstavujú len „záchrannú sieť“ pre spotrebiteľov, pričom Komisia očakáva, že navrhovanými štrukturálnymi opatreniami na zlepšenie konkurencieschopnosti sa dosiahnu inovačné celoeurópske ponuky a nižšie ceny, ktoré sa budú pohybovať na výrazne nižšej úrovni, ako sú cenové limity.


Side Bar