Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/227

Bruksela, dnia 28 marca 2012 r.

Agenda cyfrowa: UE osiągnęła wstępne porozumienie w sprawie skutecznych i trwałych rozwiązań roamingowych dla użytkowników telefonów komórkowych

Dobra wiadomość dla wszystkich, którzy spotkali się z wysokimi opłatami przy próbie korzystania z telefonu komórkowego lub tableta za granicą: w następstwie zeszłorocznego wniosku Komisji Europejskiej (zob. IP/11/835) posłowie Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciele Rady i Komisji Europejskiej osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie nowych przepisów dotyczących roamingu. Przepisy te doprowadzą do strukturalnego i trwałego rozwiązania problemu wysokich kosztów korzystania z telefonów komórkowych i innych inteligentnych urządzeń podczas podróży w UE. Oczekuje się, że Parlament Europejski zatwierdzi to porozumienie w maju, a Rada - w czerwcu br., co umożliwi wejście w życie przepisów w dniu 1 lipca 2012 r.

Przepisy te stworzą bardziej konkurencyjne warunki na rynku usług roamingowych. W międzyczasie na podstawie tych przepisów ustanowiono nowe ograniczenia ochronne cen detalicznych, w tym maksymalną cenę za przesyłanie danych w roamingu, co stopniowo obniży ceny z obecnego wysokiego poziomu, dopóki korzyści wynikające z konkurencji nie zaczną być w pełni odczuwalne.

Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, stwierdziła: „Konsumenci są poirytowani tą sytuacją i czują się naciągani przez dostawców usług roamingowych stosujących zbyt wysokie opłaty. W nowym porozumieniu w sprawie roamingu przedstawiono długoterminowe strukturalne rozwiązanie przewidujące niższe ceny, większy wybór i nowe inteligentne podejście do kwestii przesyłania danych i przeglądania zasobów internetowych. Korzyści zaczną być odczuwalne w letnim okresie urlopowym, a do lata 2014 r. konsumenci będą mogli porównywać oferty różnych dostawców, aby wybrać z nich ofertę najkorzystniejszą.”

Konkurencja umożliwi tańszy roaming

Od dnia 1 lipca 2014 r. konsumenci będą mogli porównywać oferty różnych dostawców, aby wybrać ofertę najkorzystniejszą, oraz zawierać oddzielne umowy na usługi roamingowe, niekoniecznie z ich krajowym dostawcą usług telefonii komórkowej, przy jednoczesnym zachowaniu tego samego numeru telefonu. Za każdym razem, kiedy konsument będzie przekraczał granicę, jego telefon będzie się automatycznie przełączał do sieci wybranego przez niego dostawcy usług roamingowych, bez konieczności podejmowania dodatkowych działań z jego strony. Konsumenci będą mieli także możliwość bezpośredniego wyboru lokalnej sieci telefonii komórkowej do przesyłania danych w ramach roamingu w kraju, który aktualnie odwiedzają (szczegółowe informacje znajdują się poniżej).

Z dniem 1 lipca 2012 r. internetowi operatorzy telefonii komórkowej oraz sprzedawcy nieposiadający własnych sieci uzyskają prawo dostępu do sieci operatorów po regulowanych cenach hurtowych, aby mogli oni świadczyć usługi roamingowe (wraz z krajowymi usługami telefonicznymi) na rzecz swoich klientów. Już to działanie zapewni większą konkurencję między operatorami i tym samym zachęci ich do oferowania klientom bardziej atrakcyjnych cen i usług.

Poprzez wprowadzenie prokonkurencyjnej zmiany strukturalnej głównego elementu rynku usług roamingowych Unia Europejska po raz pierwszy podejmuje działania rozwiązujące problem wysokich kosztów roamingu u jego źródła.

Transmisja danych w roamingu: wybierz swoją sieć przed przesyłaniem danych w roamingu lub w jego trakcie

Poprzez wprowadzenie nowych sposobów korzystania ze smartfonów, netbooków lub tabletów podczas podróży za granicą nowe przepisy UE dotyczące usług roamingowych umożliwią także konkurencję na rynku usług przesyłania danych w roamingu. Od lipca 2014 r. operatorzy sieci telefonii komórkowej w krajach będących celem podróży zagranicznej będą mieli możliwość bezpośredniego oferowania usług przesyłania danych w roamingu poprzez własną sieć, którą konsumenci będą mogli wybrać wcześniej lub w chwili korzystania z usługi. Operatorzy komórkowi w odwiedzanych krajach będą mieli motywację, aby, opierając się na niskich kosztach ich własnej sieci krajowej, oferować takie usługi po stawkach zbliżonych do stawek krajowych. Jako że przesyłanie danych jest coraz bardziej rozpowszechnione, a konsumenci chcą korzystać ze swoich urządzeń w każdym miejscu i o każdej porze, wielu podróżujących prawdopodobnie uzna, że to przypominające WiFi rozwiązanie jest bardzo korzystne.

A do tego czasu… tańszy roaming przez stosowanie pułapów cenowych

Zanim warunki konkurencyjne nie doprowadzą do obniżenia cen detalicznych, na podstawie przepisów UE dotyczących usług roamingowych stopniowo obniżone zostaną obecne pułapy cen detalicznych za korzystanie z poczty głosowej oraz przesyłanie wiadomości tekstowych (SMS), jak również wprowadzony zostanie nowy pułap cenowy dla usług przesyłania danych. Pułapy te będą chronić konsumentów do dnia 30 czerwca 2017 r.

Zgodnie z nowymi przepisami, które wejdą w życie dnia 1 lipca 2012 r., konsumenci zapłacą maksymalnie:

  • 29 eurocentów za minutę połączenia wychodzącego,

  • 8 eurocentów za minutę połączenia przychodzącego,

  • 9 eurocentów za wysłanie wiadomości SMS

  • 70 eurocentów za megabajt (MB) w przypadku transmisji danych lub korzystania z internetu w czasie pobytu za granicą (przy zastosowaniu naliczania za każdy kilobajt).

Regulowane maksymalne ceny będą się stopniowo obniżały, dzięki czemu od dnia 1 lipca 2014 r. podróżujący za granicą klienci korzystający z roamingu będą płacić nie więcej niż 19 eurocentów za minutę za wykonanie połączenia, nie więcej niż 5 eurocentów za minutę za jego odebranie, nie więcej niż 6 eurocentów za wysłanie wiadomości tekstowej oraz nie więcej niż 20 eurocentów za megabajt w przypadku transmisji danych lub korzystania z internetu (przy zastosowaniu naliczania za każdy kilobajt).

Proponowane poziomy cen oparto na nowych danych dotyczących kosztów świadczenia usług roamingowych, dostarczonych w lutym br. przez BEREC – Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej. Wysokość maksymalnych stawek hurtowych opiera się na szacunkowych kosztach podstawowych, a maksymalne ceny detaliczne ustalono na takim poziomie, aby inwestowanie w alternatywne usługi roamingowe oraz wejście na rynek nowych uczestników pozostało atrakcyjne. Jest to kluczowy element rozwoju skutecznej i trwałej konkurencji na rynku, która będzie służyła interesom konsumentów.

Unikanie wysokich rachunków: lepsze poinformowanie przy podróżach poza UE

Zgodnie z nowymi przepisami konsumenci będą także otrzymywać informacje na temat opłat roamingowych w przypadku podróży poza UE, co pozwoli im skuteczniej unikać niemiłych niespodzianek w postaci bardzo wysokich rachunków za korzystanie z telefonów i innych urządzeń inteligentnych w czasie pobytu za granicą. Nowe przepisy przewidują rozszerzenie systemu ostrzegania działającego obecnie tylko na terytorium UE. Z dniem 1 lipca 2012 r. osoby podróżujące poza UE będą otrzymywały ostrzeżenie w postaci wiadomości tekstowej, e-maila lub wyskakującego okienka, jeżeli kwota na ich rachunku należna za przesyłanie danych w roamingu będzie się zbliżała do 50 EUR lub innego uprzednio ustalonego poziomu. Konsumenci będą musieli potwierdzić, czy zgadzają się na przekroczenie tej kwoty, aby kontynuować przesyłanie danych w roamingu.

Dodatkowe informacje

Zob. MEMO/11/485

Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona roamingowi

Strona internetowa poświęcona agendzie cyfrowej

Strona internetowa komisarz Neelie Kroes

Neelie Kroes na Twitterze

Załącznik

Obecne i nowe maksymalne wysokości stawek (bez VAT)

Obecne maksymalne wysokości stawek

Od 1 lipca 2012 r.

Od 1 lipca 2013 r.

Od 1 lipca 2014 r.

Transmisja danych (za MB)

Brak

70 eurocentów

45 eurocentów

20 eurocentów

Połączenia głosowe wychodzące (za minutę)

35 eurocentów

29 eurocentów

24 eurocentów

19 eurocentów

Połączenia głosowe przychodzące (za minutę)

11 eurocentów

8 eurocentów

7 eurocentów

5 eurocentów

SMS (za jedną wiadomość tekstową)

11 eurocentów

9 eurocentów

8 eurocentów

6 eurocentów

Obecne i nowe maksymalne wysokości stawek hurtowych (dotyczące cen naliczanych sobie wzajemnie przez operatorów)

Obecne maksymalne wysokości stawek

Od 1 lipca 2012 r.

Od 1 lipca 2013 r.

Od 1 lipca 2014 r.

Transmisja danych (za MB)

50 eurocentów

25 eurocentów

15 eurocentów

5 eurocentów

Połączenia głosowe (za minutę)

18 eurocentów

14 eurocentów

10 eurocentów

5 eurocentów

SMS (za jedną wiadomość tekstową)

4 eurocenty

3 eurocenty

2 eurocenty

2 eurocenty

Proponowane ograniczenia wysokości stawek mają służyć jedynie jako zabezpieczenie dla konsumentów, gdyż Komisja ma nadzieję, iż proponowane środki strukturalne wspierające konkurencję przyczynią się do powstania ogólnoeuropejskich ofert i obniżenia cen znacznie poniżej progów ochronnych.


Side Bar