Navigation path

Left navigation

Additional tools

MEMO/12/227

Brussel, 28 maart 2012

Digitale Agenda: De EU bereikt een voorlopige overeenkomst over een toekomstbestendige roamingoplossing voor mobieletelefoongebruikers

Goed nieuws vandaag voor iedereen die ooit het slachtoffer is geworden van hoge tarieven wanneer hij zijn mobiele telefoon of tablet wilde gebruiken in het buitenland: leden van het Europees Parlement en vertegenwoordigers van de Raad en de Europese Commissie hebben een voorlopige overeenkomst over nieuwe EU-roamingregels bereikt na het voorstel van de Europese Commissie van vorig jaar (zie IP/11/835). Deze regels zullen leiden tot een structurele en duurzame oplossing voor de hoge kosten voor het gebruik van mobiele telefoons en andere slimme toestellen tijdens reizen in de EU. Het Europees Parlement zal deze overeenkomst naar verwachting goedkeuren in mei 2012 en de Raad in juni, waardoor de nieuwe regels op 1 juli 2012 in werking kunnen treden.

De regels zullen voor meer concurrentie op de roamingmarkt zorgen. Intussen worden er nieuwe limieten aan de consumentenprijzen gesteld, met onder meer een nieuw prijsplafond voor dataroaming waardoor de prijzen geleidelijk van de huidige hoge niveaus omlaag zullen komen totdat de voordelen van de concurrentie zich ten volle doen voelen.

Neelie Kroes, vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Digitale Agenda: "De consument is het beu te worden afgezet door hoge roamingtarieven. De nieuwe roamingovereenkomst biedt een structurele langetermijnoplossing, met lagere prijzen, meer keuze en een nieuwe slimme aanpak van data- en internetdiensten. De voordelen zullen zich tijdig doen voelen voor de zomervakantie en tegen de zomer van 2014 kunnen mensen op zoek gaan naar de beste deal".

Goedkopere roaming dankzij concurrentie

Vanaf 1 juli 2014 kunnen klanten op zoek gaan naar de voordeligste aanbieder en met behoud van hun telefoonnummer een afzonderlijk roamingcontract afsluiten met een andere provider dan hun thuisprovider. Telkens als een klant een grens oversteekt zal zijn telefoon overschakelen op het netwerk van de roamingprovider die hij heeft gekozen, zonder dat hij zelf iets hoeft te doen. Klanten zullen ook de mogelijkheid hebben rechtstreeks een lokaal mobiel netwerk voor dataroaming te kiezen in het land dat zij bezoeken (nadere bijzonderheden hieronder).

Vanaf 1 juli 2012 krijgen virtuele exploitanten van mobiele netwerken en tussenhandelaren, die niet over eigen netwerken beschikken, het recht netwerken van andere exploitanten te gebruiken tegen gereguleerde groothandelsprijzen om hun klanten roamingdiensten (en andere nationale diensten) aan te bieden. Zo ontstaat al meer concurrentie tussen de exploitanten en zullen zij sterker worden gestimuleerd om klanten aantrekkelijker prijzen en diensten aan te bieden.

Dit is de eerste keer dat de Europese Unie de hoge roamingkosten ten gronde aanpakt door in de kern van de markt een concurrentiebevorderende wijziging door te voeren.

Dataroaming: kies uw netwerk voor of tijdens het roamen

Dankzij de nieuwe EU-roamingregels zullen consumenten hun smartphone, netbook of tablet meer gaan gebruiken tijdens reizen in het buitenland waardoor er ook meer concurrentie op de roamingmarkt zal ontstaan. Vanaf juli 2014 zullen exploitanten van mobiele netwerken in bezochte landen de mogelijkheid hebben om reizigers rechtstreeks dataroamingdiensten op hun eigen netwerken aan te bieden, die door de consumenten vooraf of ter plaatse kunnen worden gekozen. Exploitanten van mobiele netwerken in bezochte landen worden aldus gestimuleerd om zulke diensten aan te bieden tegen tarieven die dicht bij de op hun eigen lage binnenlandse netwerkkosten gebaseerde binnenlandse prijzen liggen. Aangezien het gebruik van mobiele data in de lift zit en mensen hun toestellen altijd en overal willen gebruiken, zal deze wifi-achtige optie wellicht bij veel reizigers in de smaak vallen.

Tot het zover is... goedkopere roaming door prijsplafonds

In afwachting van de daling van de retailprijzen door concurrentie zullen dankzij de roamingregels de huidige retailprijsplafonds voor gesprekken en tekstberichten (sms) geleidelijk worden verlaagd en zal een nieuw prijsplafond voor mobieledatadiensten worden ingevoerd. Deze plafonds zullen de consument beschermen tot 30 juni 2017.

Krachtens de nieuwe regels, die in werking treden op 1 juli 2012, betalen consumenten niet meer dan:

  • 29 cent per minuut voor een uitgaand gesprek;

  • 8 cent per minuut voor een inkomend gesprek;

  • 9 cent om een sms-bericht te versturen;

  • 70 cent per megabyte (MB) om in het buitenland gegevens te downloaden of te internetten (gefactureerd per gebruikte kilobyte).

Deze gereguleerde prijsplafonds worden geleidelijk verlaagd zodat tegen 1 juli 2014 roamingklanten niet meer dan 19 cent per minuut betalen voor een uitgaand gesprek, maximaal 5 cent per minuut voor een inkomend gesprek, maximaal 6 cent om een sms-bericht te versturen en maximaal 20 cent per megabyte (MB) om in het buitenland gegevens te downloaden of te internetten (gefactureerd per gebruikte kilobyte).

De nieuwe prijsniveaus zijn gebaseerd op nieuwe gegevens over de exploitatiekosten voor het aanbieden van roamingdiensten, die in februari van dit jaar zijn verstrekt door BEREC, het Europees orgaan voor telecomregulatoren. De groothandelsplafonds zijn gebaseerd op een schatting van de basiskosten voor het aanbieden van diensten, terwijl de retailprijsplafonds zijn vastgesteld op een niveau dat investeringen in alternatieve roamingdiensten en de intrede van nieuwe spelers aantrekkelijk zou moeten maken. Dit laatste is cruciaal om op deze markt doeltreffende en duurzame concurrentie in het belang van de consument te doen ontstaan.

Onverwacht hoge rekeningen: betere informatie bij reizen buiten de EU

Krachtens de nieuwe regels zullen consumenten ook informatie over roamingtarieven ontvangen als zij naar landen buiten de EU reizen, waardoor ze minder snel voor onaangename verrassingen komen te staan wanneer ze hun slimme toestel in het buitenland gebruiken. De nieuwe regels voorzien in een uitbreiding van het waarschuwingssysteem dat momenteel operationeel is in de EU. Vanaf 1 juli 2012 krijgt wie buiten de EU reist een sms-bericht, e-mail of pop-upvenster met een waarschuwingsboodschap wanneer hij bijna voor 50 euro gegevens heeft gedownload of zijn vooraf overeengekomen limiet bijna is bereikt. Consumenten moeten bevestigen dat zij deze limiet willen overschrijden om hun dataroaming te kunnen voortzetten.

Voor meer informatie

Zie MEMO/11/485

De roamingwebsite van de Europese Commissie

Website van de Digitale Agenda

Website van Neelie Kroes

Volg Neelie Kroes op Twitter

Bijlage

Huidige en nieuwe retailprijsplafonds (exclusief btw)

Huidig plafond

1 juli 2012

1 juli 2013

1 juli 2014

Gegevens (per MB)

Geen

70 cent

45 cent

20 cent

Uitgaande gesprekken (per minuut)

35 cent

29 cent

24 cent

19 cent

Inkomende gesprekken (per minuut)

11 cent

8 cent

7 cent

5 cent

Sms (per sms-bericht)

11 cent

9 cent

8 cent

6 cent

Huidige en nieuwe wholesaleprijsplafonds (voor de prijzen die exploitanten elkaar aanrekenen):

Huidig plafond

1 juli 2012

1 juli 2013

1 juli 2014

Gegevens (per MB)

50 cent

25 cent

15 cent

5 cent

Gesprekken (per minuut)

18 cent

14 cent

10 cent

5 cent

Sms (per sms-bericht)

4 cent

3 cent

2 cent

2 cent

De voorgestelde retailprijsplafonds dienen louter als vangnet voor de consument. De Commissie gaat er namelijk van uit dat de voorgestelde structurele maatregelen ter bevordering van de concurrentie zullen leiden tot innoverende pan-Europese aanbiedingen en goedkopere prijzen die aanzienlijk onder deze plafonds zullen liggen.


Side Bar